Home site  Kolový štít Malý - 2276 m  Print version   Other useful info   Forum peaks/routes 
Routes:

1. Motykova cesta (V-VI) 6 h.  N   Topo  
2. Platňami v ľavej časti (VI-,A2 RP 6+) 8 h.  N   Topo  
3. Slámova cesta stredom (V-VI,VI+) 6 h.   N    
4. Ľavé vhĺbenie (VI,A3 RP 7-/7) 5 h.  N   Topo  
5. Pravou časťou steny (V/A2, RP 7-) 10h.   N   Topo  
6. Pravý pilier (V) a variant (6-) 3,5 h.  N