Home site  Mengusovská vežička - 2350 m  Print version   Forum peaks/routes 
Routes:

1. Mladým dušiam nad nami (VI-) 2,5 h.  N   Topo  
2. Okolo očí zľava. (V) 1,5 h.  N   Topo  
3. Ľavým okom (V) 3h.   N    
4. Medzi oči (V,1 x A1) 3.5 h.  N    
5. Okolo očí zprava (V+) 2,5 h.   N    
6. J pilier (V) 2,5 h.  N