Home site  Kolová vežička - 2350 m  Print version   Forum peaks/routes 
Routes:

1. Sedielko Kolovej vežičky (IV,V+?) 2h.  N    
2. Trávnatou špárou variant k č.4 (VI+) 2h.  N   Topo  
3. Pre pokoj duše (VIII-) 2h.  N   Topo  
4. Bednařík - Čepela (V,A1 RP 6+) 15(2)h.  N   Topo  
5. Koubek-Schwab (V) 2h.  N   Topo  
6. Pravé rebro (IV) 3,5h.  N