Home  Malý hrot - 2300 m  Other useful info / Užitočné info 
Routes:

1. Gilotína (VI+,A2) 10h.   N   Topo  
2. Stredom - Platňou (V+,A2, RP:8-) 4h.   N   Topo  
3. Kút (VI,A2,RP:7) 3-6h.   N   Topo  
4. Pilířem bílých myší (V+,A1) 7 h.  N   Topo  
5. Odysea (8, pôvodne VIII-, A2) 10h.   N   Topo