Vysoké Tatry - Barania strážnica Vyšná - 2500 target= m

Popis - štítu:
Vyšná Barania strážnica je styčným bodom bočnej rázsochy, ktorá od Baraních Rohov zabieha až k Lomnickému štítu. Jej zaujímavá východná 150 metrová stena tvorí uzáver Veľkej Zmrzlej doliny týčiac sa nad Baraňou kotlinou. Štít je oddelený od Čiernych veží Stolarczykovým sedlom, od Nižnej Baranej strážnice sedlom Baraních strážnic a od Baraních Rohov Baraňou priehybou. V stena, ktorú lezecky objavili pavúci až v roku 1967 sa dočkala v 70 rokoch ďalších priestupov a dnes poskytuje 5 zaujímavých výstupov cez jej previsy a platne.
Prístup k V stene: od Brnčalovej chaty do Veľkej Zmrzlej doliny smerom na Baranie sedlo, pod svahom vedúcim k sedlu doprava do Baranej kotliny pod stenu.

Zostup zo štítu:

Zostup: Najjednoduchší zostup do Veľkej Zmrzlej doliny - doprava do Stolarczykového sedla a z neho šikmou rampou vedúcou pod Čiernými vežami do Baranej kotliny (II). Je možné taktiež vystúpiť až na Baranie rohy cez Baraniu priehybu, ťažšie miesta obchádzame zľava. Z Baraních rohov do Baranieho sedla (čiastočne II).

1. Ľavou časťou steny (IV+) 1,5h.
I.Dieška, Z.Drlík, 7.8.1974,

Materiál: 5 skôb.

2. Cesta platňami (VI-,A4,Ae) 12h.
I.Dieška, P.Dieška, P.Pochylý 21.a 23.8.1967,
Cesta má viacero priestupov.

Materiál: 20 skôb, 4 špeciálne, 5 nitov.Dnes je cesta väčšinou preskobovaná.

3. Stredom platní (VI-,A4,Ae) 17h.
A.Belica, I.Koller, 7.a 8.8.1974,
1.opakovanie:poliaci leto 1981,
2.opakovanie:P.Jackovič, E.Velič, 15.7.1982

Materiál: 25 skôb (najmä tenké), 10 špeciálnych skôb,2 nity.

4. Okrajom platní (V,A1) 4,5h.
E.Baničová, A.Belica, J.Serátor, 9.7.1975,

5. Pravou časťou steny (IV+) 3h.
R.Hanuš, J.Porvazník, 14.8.1978

Materiál: 10 skôb.

6. Všetko je naopak (RP IX-) 2,5h.
D.Kuráň, J. Santus, 18. - 19. 8.2011, 12 hodín prvovýstup
RP prelez, 2,5 hodiny

Info o prvovýstupe: Je to pekná línia v pevnej skale. Problémom sú dva bouldre v prvých dvoch dĺžkach. Jednotlivé dĺžky: 1. dĺžka 8 RP 30 m, 2. dĺžka 9- RP 30 m, 3. dĺžka 7 RP 30 m, 4. dĺžka 6- RP 30 m. Materiál pre opakovanie cesty:stanovištia sú odistené, sada stoperov, frendov, slučky, čiastočne odistené nitmi.