Vysoké Tatry - Belas�� ve��a - 2290 m

Popis - štítu:
Belasá veža je rozložitý štít a tvorí uzlový bod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Od Zmrzlej veže ju na JZ oddeľuje Zmrzlé sedlo. Od Jahňacieho štítu zo severu Kolové sedlo a smerom k postrannej rázscoche vedúcej k Jastrabej veži Belasá štrbina, v ktorej končí obľúbený Karbunkulový hrebeň (Jastrabie sedlo - Belasá štrbina) rozdeľujúci Červenú a Malú Zmrzlú dolinu. Lezecky zaujímavá je jej južná stena, ktorá bola lezecky objavená až v 70 rokoch, pretože je trochu v tieni navštevovanejšieho Malého Kolového štítu a masívu Kopiniakov.
Prístup Do Malej Zmrzlej doliny pozri - Kolový štít.

Zostup zo štítu:

Zostup: Do Červenej doliny - ľahkým hrebeňom (II) do Belasej štrbiny, z nej rovno dole žľabom na stranu Červenej doliny miestami po ľavej strane až do miesta kde vľavo v stene Belasej veže sú položenejšie trávnaté prerušované pásy , traverz doľava asi 100 metrov k rokline pod hrebeňom Belasej veže - roklinou, lepšie však trávnatým hrebienkom vpravo od nej do doliny na turistický chodník. (I) cca 1,0 hod. Do Malej Zmrzlej doliny - Hrebeňom bez ťažkostí do Zmrzlého sedla a cestou č.1 - dole do doliny (I) cca 1,15 hod.

1. Zmrzlé sedlo (I) 1 h.
J. Chmielowski, A. Obrochta, 3.10.1900

Popis: Malou Zmrzlou dolinou až k päte skál Zmrzlej veže, strmou častou i v lete snehom vyplnenou roklinou v spádnici veže až kým sa roklina nerozvidluje. Pravou vetvou na Zmrzlé sedlo. Praktický priechod z Malej Zmrzlej do Kolovej doliny. Strmý sneh často i v lete.

2. Ľavý pilier (III-IV, 1 miesto V, A1) 2,5 h.
A. Halás, M. Šajnoha, 15.5.1971

V podstate klasická cesta, okrem 2 spodných dĺžok pevná skala. Z tretieho stanovišťa možno vytraverzovať (III) do Starej cesty (č.5)

3. Stredom steny (V-) 3 h.
A. Halás, M. Šajnoha, 7.10.1970.

4. Stredom "Y" (VI, A4) 4,5 h.
I. Dieška - P.Pochylý, 19.9.1970

Dolná časť 120m pod Y, súčasne (III) - miestami lámavá skala.

5. Stará cesta - naprieč žľabom (III) 2,15 h.
A. Grósz, G.A. Hefty,L.Rokfalusy, 6. 6. 1912
Zima: A.Puškáš, H. Rácz, 22.3.1956

Vpravo od spádnice vrcholu sa tiahne naprieč stenou plochý, skalami prehradený žľab. Začína popukanými skalami, nasleduje nepríjemné lezenie po tráve. Vo výške spodných bielych pásov prechádzame do skaliek vpravo a nimi až pod previsnuté skaly. Popod previsy a exponovaným traverzom šikom doľava na vežičku. Z nej šikmo doľava hore na rebro. Ním doľava hore po exponovanej stene cca 30m na ľahší terén. Odtiaľ po dobrej skale na V hrebeň asi 20 metrov od vrchola.

6. Belasá štrbina (V-VI) 4,5 h.
J. Lehotský, M. Mereš, A. Puškáš, G. Takáč, Z. Zibrín, 11.9.1953

Najprv priamo žľabom hore ako cesta č.5 až pod uzáver z previsu. Spod previsu ťažký traverz doľava 5-6 m. k J stene Belasej veže. Odtiaľ priamo hore cez veľké dobré stupne pod previs znovu uzatvárajúci roklinu. Cez previs v jeho spádnici a znovu do už položeného trávnatého žľabu, ním do štrbiny. Voľné kamene, zlé možnosti istenia.

6a. Variant "Belasé prsty" (V+) 5 hod.
M.Bobovčák, I.Franková, R.Gažo 2.9.2007

Nástup pilierom,ktorý najviac vybieha do sutiny vľavo od vhĺbenia vybiehajúceho z Belasej štrbiny. 60 m (III+) hore na trávnatú policu, nad ktorou je výšvih. Stanovište. Výšvih obliezame zľava, nad ním doprava do rokliny (40m II-III). Z rokliny smerujeme doprava až k pilieru, ktorý spadá vedľa žlabu Z Belasej štrbiny. (II-III). Stanovište (skoba U), tu križujeme Grószov výstup rampou. Niekoľko metrov hore rampou a vo výhodnom mieste doprava na pilier, hladkou platňou piliera strmo doprava hore smerom k výstupu do Belasej štrbiny. (30m V+, zlé možnosti istenia). Stanovište. Tu mierne doprava hore sa napojíme na výstup č.6. Ním 60 m hore (V-VI) až na policu pod záverečným kútom do štrbiny. Odtiaľ 30 m kútom na štrbinu.