Vysoké Tatry - DraÄŤĂ­ štĂ­t - 2523 m

Popis - štítu:
Najvyšší štít bočného hrebeňa vybiehajúceho z Vysokej na JV. Oddeľuje Rumanovu dolinku od kotlinky pod Dračím sedlom v závere Zlomísk. Od Vysokej ho oddeľuje Vyšné Dračie sedlo. Má dva vrcholy JV - vyšší Veľký Dr. štít a SZ nižší Malý Dr.štít. Medzi nimi je Vyšný Dračí zárez. V smere k Ošarpancom sú ďalej Prostredný Dračí zárez a výrazné vyvýšeniny. Veľký Dr. zub kde kulminuje J - pilier, rozdeľuje stenu na JZ a horolezcami viac vyhľadávanú 350m J stenu. Hrebeň pokračuje Nižným Dračím zárezom, Malým Dračím zubom, Vyšnou štrbinou pod Ihlou a výraznou vežičkou - Ihlou v Dračom, Nižnou štrbinou pod Ihlou a ďalej celý masív končí v Dračej kôpke oddelenej od Ošarpancov Dračou štrbinou. Na Dračí štít vedú len horolezecké výstupy. Najviac vyhľadávaný J pilier je populárny pre svoju expozíciu a pevnú skalu, ktorou sa mimochodom vyznačuje celá J stena a neprávom zostala trochu v tieni populárnych Ošarpancov. V roku 2005 pribudli nové výstupy.

Prístup pod J stenu: Pozri prístup pod Ošarpance, pokračujeme ďalej okolo Z steny ošarpancov obídením ich ľavého prahu priamo pod J steny Dračieho štítu. Aj v lete často snehové pole pod stenou. Od Ošarpancov asi 15 min.

Zostup zo štítu:

Zostup do kotlinky pod Dračím sedlom: Hrebeňom k hlavnému najvyššiemu JV vrcholu. Pod vrcholom traverz na strane Rumanovej dolinky do štrbiny medzi SZ a JV vrcholom smerom k Vysokej. Z tejto štrbiny strmo nadol komínom (III,25m) na lávku bežiacu vodorovne do J žlabu Horného Dračieho sedla. Neschádzame žlabom, ale pokračujeme vodorovne veľkou lávkou Vysokej cez jej JZ rebro až do JZ rokliny. Ňou dole na Dračie sedlo a dole do kotlinky pod Dračím sedlom.(1 hod.I-II)

1. J pilier (IV) 4h.
B.Chwascinski, W.Ostrowski, 1.8.1930

Popis: Šikmým zárezom doľava na nevýraznú vežičku v spádnici J piliera na jej vrchol. Tu sa spájajú všetky nástupové varianty.Cez 2 m kolmý stupeň do steny, hore 7m pod previsnutý komínik (najťažšie miesto). Pod komínikom traverz doľava na začiatok zárezu. Ním krátko hore a doprava do komínika a z neho doprava na hranu rebra(25m). Rebro obchádzame sprava na veľkú rozpukanú platňu, po nej šikmo doľava k zárezu. Ním hore a pokračujeme ďalším zárezom vpravo pod blok. Odtiaľ širokým položeným komínikom hore a z neho taverz na rebro. Ďalej krátkym previsnutým úzkym komínikom pod previs. Pod previsom šikmo doprava cez hranu na obrovskú položenú platňu kde ústi aj výstup č.4. Ňou hore pod posledný výšvih Veľkého Dračieho zuba. Sprava na jeho vrchol.

1a. Nástupový variant v spádnici piliera. (V) Celkom 5h.
A.Pivková, A.Puškáš, A.Szabó, 14.9.1950

1b. Nástupový variant prostredný (IV) Celkom 4h.
J.Piotrowski, J.Stryjenski, 13.9.1944

2. Cesta pre Lukáša (VI) 3 - 4h.
M.Bobovčák, I.Franková, M.Medvec 25.6.2005
1.opakovanie:M. a R. Peťo 6.8.2005

Info a popis: Cesta vedie výraznou trhlinou priamo v spádnici Malého Dračieho zuba. Previslú bariéru nad diagonálnu rampu (cesta č.4) prekonávame od trhliny sprava - najťažšie miesto (VI). Veľmi pekná cesta v pevnej skale.
Materiál:dve skoby V a U, sada friendov.
V ceste sú osadené nity-krátke spity na 2 a 3 stanovišti a medzi 3 a 4 stanovišťom v položenej platni pod vrcholovou vežičkou. Podľa doporučenia metodickej komisie Jamesu sú tieto spity nebezpečné, doporučujeme ich použiť len na doistenie stanovišťa a v prípade zlanenia doistiť zlanovacie stanovištia vlastným istením až do výmeny nitov. Prvé zlanenie cez slučku žlabom Nižného Dračieho zárezu a doľava pod spomínanú vežičku Malého Dračieho Zuba. 15 metrov ľahkým terénom (II) po položenej platni k spomínanému nitu. Upozornenie: Pre členitosť steny možnosť seknutia lana!

Variant priamo platňou z 2 stanovišťa
Z.Morávek, M.Morávkova, 29.6.2009
V platni V+, v hornej časti IV+

2a.Variant "Smoczy Pazur - Dračí pazúr" (V) 4h.
A. Śmiałkowski, A. Knapik, P. Leśnicki. 3.9.2008 (Pozri aj cestu 6.)
Popis SK: Cestou pre Lukáša na druhé stanovište (nit-spit). Odtiaľ traverz doľava po platni a rampe so suťou až pod veľký komín. Komínom-krušivým žliabkom 20 m. dohora (V) ,zlé istenie (vhodné sú skoby). Žliabok ďalej prechádza v puklinu - platňami z jej ľavej strany (IV) v pevnej skale asi 20 m. do žlabu spadajúceho z Nižného Dračieho zárezu. Žlabom asi 50m (II) pod ľahký prah, ktorý prelezieme z ľavej strany (III). Vľavo od Dračieho zárezu skalami po ľavej strane hrebeňa na vrchol Veľkého Dračieho zubu (60m, III, miesto IV)

Popis PL: Do 2 stanowiska zgodnie z drogą nr.2 poprowadzoną w VI.2005. Na stanowisku spit. Od tego miejsca w lewo do dużej płaśni z gruzem. Z niej do pierwszego komina po prawej. Kominem tym, a w zasadzie kruchą rynną, do góry na wprost jakieś 20m (V), problemy z asekuracją (przydatne haki). Dalej rynna przechodzi w rysę. Płytami z jej lewej strony (IV) w litej skale jakieś 20m do żlebu spadającego z przełęczy pomiędzy Małym a Wielkim Smoczym Zębem - Nizni Dracy Zarez. Żlebem około 50m (II) pod łatwy próg. Próg pokonany od lewej (III), skąd na lewo od przełęczy skałami po lewej stronie grani Wielkiego Smoczego Zębu, na wierzchołek 60m (III, miejsce IV)

3. Flinstonovci a Drak (IV+) 4h.
M.Bobovčák, I.Franková, 3.6.2005

Pekná cesta v pevnej skale.

4. Stenou - diagonálnou lávkou (IV) 3h.
G.Kortvélyessy, A.Puškáš, 25.6.1950

Popis: Po dlhej skalnatej lávke, ktorá beží šikmo hore doľava spodnou časťou steny až k južnému pilieru ku kolmému bloku. Od neho sprava výraznou depresiou až po jej zakončenie, tu šikmo doľava na položenú platňu pod vrcholovým výšvihom J piliera a ním hore na vrchol.

4a. Nástupový variant . (IV)
J.Andráši, A.Zavadil, 5.8.1952
Priamo kútom na lávku.

4b. Variant k pilieru (IV)
J.Andráši, A.Zavadil, 5.8.1952
Puklinou priamo na lávku a po nej prechod (II) na J pilier.

4c. Výlezový variant (II-III)
S.Samuhel, I.Urbanovič, 2.10.1962
Od rozdvojenia žlabov, priamo hore do ďalšieho žlabu ním 50 m do štrbiny v hrebeni.

5. Pravým vhĺbením (III) 1h.
K.Plašil, F.Ždiarsky, 12.9.1961

Výstup smeruje pozdĺž JV hrebeňa vhĺbením za Malý Dračí zub poza neho a hore žlabom na Nižný Dračí zárez. Nástup pri najkrajnejšej pravej ostrohe steny.

5a. Výlezový variant stenou Malého Dračieho zuba (IV)
J.Kuffa, T.Kuffa, 4.8.1963
Cestou 5, pod vežičkou Malého Dr. zuba pravou časťou jej steny na vrchol.

6. Dračie srdce (VI) 4,5 hod.
T. Hromádka, D. Hromádková, 1. 7. 2012
Info: 5 dľžok + 2 hrebeň na vrchol. Cesta logickou líniou v peknej pevnej skale.
1. opak. P. Šofranko, V. Šuraba 24.7.2012

Opis opakovania:Včera sme liezli Cestu pre Lukáša, ktorá bola fakt pekná a dnes sme liezli Dračie srdce, ktoré bolo podstatne tažšie než spomínaná Cesta pre Lukáša. Podľa nás prvá dĺžka sedí, druhá previs za 6+ (podľa autorov 6), tretia dĺžka za 6- (podla autorov 5+) a zbytok podľa nás sedí. Je to tiež pekná cesta v pevnej skale. Len trošku je problém nájsť nástup do druhej dĺžky, nástup do previsu by mohol byť označený aspoň slučkou. Cestu pre Lukáša sme liezli 2,45 hodiny a Dračie srdce niečo pod 4 hodiny.

Poznámka: úvodná dĺžka pod rampou lezená už v lete 2005, Bobovčák-Franková (možno i skôr). Neskôr viac zľava okolo trhliny Adam Śmiałkowski i Przemek Leśnicki (11.IX.2008), ako nevydarený pokus o narovnanie cesty 2a - Smoczy Pazur - (V+,III ) na obrázku značené modrou líniou .