Vysoké Tatry - Hlinsk�� ve��a - 2330 m

Popis - štítu:
Hlinská veža je výrazný štít v bočnej rázsoche vedúcej od hlavného hrebeňa ku Kriváňu. Vrcholí nad troma dolinami Hlinskou, Mlynickou a Mengusovskou. Veža je uzlovým bodom kde sa spája od juhu hrebeň Bášt, od severu hrebeň Kôprovského štítu a od západu hrebeň Hrubô. Od Štrbského štítu ho oddeľuje ľahko priechodné Mlynické sedlo (starší názov - Sedlo pod Parohami), od hrebeňa Bášt resp. od Veľkej Capej veže Baštové sedlo a od Kôprovskej veže priechodné Hlinské sedlo. Prístup k turisticky dostupnej veži je pomerne jednoduchý. Do Mlynickej doliny spadá miernými zrázmi, zatiaľ čo do Mengusovskej a Hlinskej doliny zráznymi stenami. Severná stena nad Hlinskou dolinou svojím charakterom je určená predovšetkým na pekné zimné lezenie.
Prístup k severnej stene: 1. Cez Mengusovskú dolinu (najpraktickejšie) od Popradského plesa modrou značkou smerom na Hincové plesá, a ďalej do Vyšného Kôprovského sedla. Cez sedlo do Hlinskej doliny a traverzom doľava po svahoch pod S stenu Hlinskej veže. (Možný je prechod aj cez nižšie položené Nižné Kôprovské sedlo, alebo dokonca priamo zo Satanej kotlinky cez úzky žlab, ktorý vedie do priechodného Hlinského sedla, a dole cestou 1 pod stenu). Pozri fotogalériu Mengusovskej doliny.
Žlab medzi Kôprovskou vežou a Hincovou vežou .
Vyšné Kôprovské sedlo nad Hlinskou dolinou.
2. Cez Kôprovskú dolinu -Turistickou značkou (žltá) z Podbanského smerom do Tichej doliny, odbočkou po modrej značke a Kôprovskou dolinou - odbočíme do Hlinskej doliny a smerom na Vyšné Kôprovské sedlo popod celý masív Hrubô až po koniec doliny. Pred výšvihom do sedla odpočíme doprava pod severnú senu Hlinskej veže. (zdĺhavé a nepraktické).

Zostup zo štítu:

Zostup do Mengusovskej doliny nie je vhodný a ani ho neodporúčame. Z vrcholu na J kúsok hrebeňom potom trávnatými stupňami, do Baštového sedla medzi Hlinskou vežou a Veľkou Capou vežou. Ťažšie úseky obchádzame sprava. V sedle končí hrebeň Bášt. Zo sedla dole do Mlynickej doliny vedie sutinový kužel (v zime na snehu) ku Vyšným Kozím plesám (CH - I. , 1,5 hod.) a turistickým chodníkom na Štrbské pleso. Alebo - z vrcholu hrebeňom smerom ku Štrbskému štítu do Mlynického sedla. I, 30 min. Zo sedla v zime na snehu cestou 9. do Hlinskej doliny, alebo najľahšie priamo dole do Mlynickej doliny na čistom snehu (v zime je sedlo prístupné i na lyžiach.) 0,5 hod.

1. Do Hlinského sedla (I.) 0,5h.
Známe turistom už dávno. V zime na čistom snehu. Sedlo je skôr úzkou štrbinou a je priechodné aj na stranu Mengusovskej doliny, žlabom do Satanej kotlinky, z ktorej je naopak možné pristúpiť aj k S stene Hlinskej veže. Praktickejší prístup je však cez Kôprovské sedlá. Zo sedla je možné pokračovať aj exponovaným výstupom - hrebeňom na vrchol Hlinskej veže.(II-III, 1,5 hod.)

2. Ľavou časťou (IV+) 11h.
A. Głazek – K. Głazek – E. Zaczyński, 10. 2. 1980, 11 hod.
Popis: Z ľavej strany veže vedie výrazný pilier, po ktorom vedie Romanovského cesta. Z ľavej strany tohoto piliera beží na hrebeň paralelne vhĺbenie, ktorým vedie výstup. Nástup je trochu vyššie v žlabe do Hlinského sedla, kde je bočný žliabok smerujúci doprava. Na hrebeň doliezame v štrbine za výrazným skalným zubom.

3. Kulhavý-Romanovský (V, A0) 4h.
J. Kulhavý – J. Romanovský, 5. 2. 1977

4. Komarnického cesta (II.) 1,5h.
G. Komarnicki, 26. 6. 1911
Rampou zo žlabu vedúceho do Hlinského sedla traverzujeme doprava stenou až pod vhĺbenie, ktoré smeruje hore na hrebeň, vpravo od Romanovského piliera. Hore vhĺbením cez krátke a ľahké žliabky, pri konci s odchýlením doprava na Z hrebeň.

4a. Variant do Mlynického sedla. (I.) 1 hod.
F. Bock – P. Skokan – V. Wilke – C. Wolf, 15. 8. 1912, v zostupe.

5. Machnikova cesta (V.) 3h.
A. Machnik – P. Maleta, 21. 8. 2002.

6. Spodnou ľavou časťou steny (III.) 2,5h.
R. Drojecka – L. Januszewicz – J. Panek, 4. 8. 1937.
Vstup do steny v ľavej časti v spádnici vrcholu, asi vo výške skalného bloku pod žlabom v ceste 1. Cez trhlinu hore platňovitými stienkami do trávnato-skalného zárezu. Ním na koniec pod previsnuté stupne a až na platňu. Po nej šikmo vpravo hore na šikmý stupeň Z neho šikmo vľavo na hranu bielej platne. Hore platňou pod čiastočne previsnutý prah. Cez prah a trávnatými stupňami pod strmú lámavú rínu. Ňou až do miesta kde sa stáva previsnutou. a odtiaľ doprava hore na malú previsnutú platňu. Vpravo je plošinka za odstávajúcou vežičkou. Z platne vľavo, výraznými lávkami na ľahší terén až na systém trávnato-skalných lávok pretínajúcich celú stenu - kde zľava prichádza Komarnického cesta. Dolná časť exponovaná - III, ďalej pokračujeme hornou časťou Komarnického cesty č.4 (II) na hrebeň, alebo cestou 4a do Mlynického sedla.

7. Cesta inštruktorov (VI-/VI, A1) 6h.
P. Jackovič - P. Hámor - A. Ružbašan, 6. 3. 1992,12 skôb, frendy.

8. Hexcentrovou puklinou (V, A2) 15h.
V. Houba – P. Zelina, 15. – 16. 3. 1980

9. Do Mlynického sedla ( miestami III.) 45 min.
J. Dürr – A. Szczepański – J. A.Szczepański, 8. 7. 1925, 45 min.,

Popis: Spočiatku severnou stenou Štrbského štítu. Potom cez rampu prerušovanú strmými stienkami doľava pod Mlynické sedlo a popod strmé steny do plytkého vhĺbenia vedúceho zo sedla. Ním hore. V lete dole stienky miestami III. V zime na čistom snehu.

10. Silná príťažlivosť ( M6-) 7 hod.
M. Sim – I. Staroň, 13. 3. 2022

FotoTopo