Vysoké Tatry - JahňacĂ­ ĹĄtĂ­t - 2229 m

Popis - štítu:
Najvýchodnejší vrchol hlavného hrebeňa VT mimoriadne obžúbený medzi turistami, pretože naň vedie značkovaný chodník. Od Belasej veže ho oddežuje Kolové sedlo a od blízkeho hrebeňa Belianskych Tatier Kopské sedlo. Na SZ vysiela hrebeň Jahnencov, oddežujúci Kolovú dolinu od Jahňacieho kotla a Zadných Meďodolov. Na JV vedie pomerne krátky Kozí hreben, v ktorom sa nachádzajú lezecky atraktívne objekty ako Kozia kôpka, Kozí štít a Žeruchove veže.

J stena: Je vysoká asi 180 metrov, pričom jej hornú čas tvoria strmé trávniky. Tvorí uzáver Červenej doliny a horolezci ju pomerne málo navštevujú. Svojim charakterom (trávy, rozlámaná skala) sa viac hodí pre nenáročné zimné lezenie. Treba ráta aj s tým, že miestami sa v stene môžu vyskytnú úseky s pretekajúcim žadom po topiacom sa snehu z podvrcholových trávnikov. Lezenie v tejto stene je vhodnou vožbou, ak blízke steny Kozieho štítu a Žeruchových veží sú „obsadené“.

Prístup pod stenu: Od Chaty pri Zelenom plese: žlto značkovaným turistickým chodníkom do Červenej doliny smerom na Jahňací štít. Za Belasým plesom v úseku, kde doposiaž mierne stúpajúci chodník sa stáva strmším a pokračuje serpentínami hore (reaze), v príhodnom mieste odbočíme z neho doprava a po suti traverzujeme až pod samotnú stenu (1hod 15 min.).

Zostup zo štítu:

K Chate pri Zelenom plese: z vrcholu žlto značkovaným turistickým chodníkom cez Kolové sedlo a Červenú dolinu k chate (1 hod. 45 min.).

1. Stanislawského cesta (II-III) 1,5 h.
A. Czarnocka – J. Pierzchala – W. Stanislawski, 10. 8. 1932

Opis: V žavej casti steny vidno výrazný žlab, ktorým 30 metrov hore, potom dožava na lávku tvorenú skalnatými blokmi a stupňami. ktorá stúpa nad dnom žlabu. Lávkou skoro až na jej koniec, potom dožava cez hranu na široké rebro ohraničujúce žlab zžava. Trávnato-skalnatým rebrom asi 90 metrov priamo hore, potom šikmo doprava cez trávnik na pravú stranu rebra. Priamo hore na JZ hrebeň, ktorým doprava na vrchol.

1a. Variant Puškášov (III-IV) 1,5 h.
A. Puškᚠ– A. Puškášová – M. Takác, 13. 10. 1951

Opis: Pôvodnou cestou na skalnatú lávku, ktorá stúpa nad dnom žlabu. Lávkou hore na jej koniec a odtiaž traverz 5 metrov doprava pod vytláčajúcou stienkou na jej koniec a návrat do pôvodného žlabu. Ním hore asi 30 metrov po rozlámaných skalách a napokon trávnatým terénom na JZ hreben neďaleko vrcholu.

2. Prometeus (M9) 7 h.
Marek "Čači" Radovský a Juraj Koreň, 15.3.2021

Opis: Prvovýstup zabral 7 hodín lezenia v troch dlžkach. Po preleze prvej dlžky Marekom Radovským ju oklasifikovali M9. Táto dlžka predstavuje náročné lezenie v previse s dlhými krokmi a neistými chytmi. Je dlhá cca 15 m a boli v nej osadené 3 postupové istenia. Druhá dlžka je za M6+ a má cca 50 m, rovnako ako posledná, tretia dlžka, s klasifikáciou M6. Na štandoch je vždy osadený 1 nit a cestou je možné na dva krát zlani.

Kžúčová dlžka

Fotoreport James

3. Komínom (V) 1,5 h.
D. A P. Kopczynski, 27. 2.1989

4. Stredom steny (V) 2,5 h.
K. Bocek – J. Šádek, 16. 8. 1949

Opis: Prostriedkom J steny sa tiahne pilier, ktorého dolná cas zachádza najviac do sutiny. Spodná cas piliera je sprava ohraničená vežkým kútom a z žavej strany pilier ohraničuje výrazný skalnatý komínovitý žlab (Haydeho žlab) tiahnúci sa od suoviska až na podštítové trávniky. Nástup v komíne, ktorým žlab spadá k sutovisku. Komínom 15 metrov, potom traverz na pravú hranu a po nej ďalších 15 metrov. Potom traverz doprava po platni a nakoniec jej vhlbením na trávniky. Nimi priamo pod trčiace bloky, ktoré obchádzame sprava a ďalej mierne dožava k vežkej platni. Cez ňu traverz na žavú stranu depresie a jej žavou stenou hore na plošinu, nad ktorou je 4 metrový komín. Ním hore na ďalšiu plošinu a z nej po pravej strane na podvrcholové trávniky. Nimi na vrchol. V súčasnosti sú na stanovištiach osadené nity (jednotlivé dlžky: L1: 50 m, V; L2: 53 m; L3: 30 m, III; L4: 100 m, CH-I).

5. Vhĺbením (V) 2.5 h.
L. Hayde – V. Zaková, 15. 8. 1946

Opis: Cesta vedie dlhým skalnatým vhlbením medzi stredným a pravým pilierom. Cesta začína komínom. Po jeho pravej strane rovno hore 10 metrov, potom vžavo do vhlbenia (IV). Platňovitými skalami vhlbenia hore 30 metrov pod malý previs. (Najtažšie miesto V). Cez previs a ďalej hore vhlbením ešte 20 metrov. Odtiaž traverz doprava (IV) na malý stupeň v pilieri. Následne trávnatými stupňami do 3 metrového komínika a ním šikmo vpravo. Trávnatým terénom na hlavný vrchol.

6. Pravý pilier (IV) 3 h.
I.Dieška, Z.Drlík, 7.8.1974, A. Puškᚠ– L. Szabó, 26. 2. 1956

Opis: Výrazný pravý pilier J steny je sprava ohraničený Heftyho žlabom (výstup č. 7). Dole sa pilier rozdežuje na tri rebrá, z ktorých žavé siaha najhlšie do sutiny. Nástup je uprostred rebra, najprv cez trávnatý terén, ktorý sa tiahne v záreze až pod jeho výšvih. Tu dožava na hranu a ňou pod previsnutý kút dobre viditežný aj spod steny. Pod ním doprava na strmý úsek rebra, ktoré prekročíme až nad Heftyho žlab. Hned za hranou rebra dožava hore v exponovanej stene po dobrých chytoch s návratom na rebro. Priamo rebrom, až sa napojíme na výstup č.7 , ktorým pokračujeme na vrchol.
Poznámka: v ceste existuje viacero variantov, napr. L. Hlaváč – G. Körtvélyessy – A. Puškáš. 15. 4. 1952, 2,5 hod., V. Pôvodná cesta aj varianty vedú v zásade prostriedkom steny, niektoré viac žlabom, iné viac pilierom vpravo od žlabu.

7. Heftyho žlab (III) 1,5 h.
A. Grosz – A. G. Hefty – L. Rokfalusy, 12. 11. 1911

Opis:V pravej strane J steny je dobre badatežná výrazná roklina. Nastupujeme pri ústí rokliny, spočiatku nízkou hladkou stienkou, potom samotnou roklinou po hladkých skalách až pod čierne previsy. Spod nich šikmo dožava hore cez trávou porastené stupne až do výšky horného okraja previsov. Potom stienkou do bočného žlabu vžavo od nás. Týmto bočným žlabom na jeho koniec a potom komínikom, v ktorý žlab prechádza. Nad komínikom stienkou doprava na rebro medzi bočným a Heftyho žlabom. Pozdlž rebra hore a vyššie trávnatým terénom na vrchol.

7a. Narovnávajúci variant (IV+) 3 h.
P. Falta – J. Hrma -J. Slezák, 27. 9. 1982, vožné kamene!

8. Bednařík-Čepela (V+, A1) 3 h.
P. Bednařík - Z. Čepela, 18. 9. 1970

Opis: Cesta vedie pilierom vystupujúcim na pravom okraji J steny, medzi Heftyho žlabom a Kozím hrebeňom.