Vysoké Tatry - JavorovÄ‚Ëť štĂ­t - 2417 target= m

Popis - štítu:
Majestátny štít s dvoma vrcholmi v hlavnom hrebeni, kde tvorí spoločnú základňu s Malým Javorovým štítom, od ktorého ho oddeľuje na západe Javorová škára. Východný (hlavný vrchol) oddeľuje od Z vrcholu Javorová štrbina. Jeho hrebeň na východe končí Javorovým sedlom. Jeho S stena je súčasťou Javorového múru (pozri Javorový múr) a cesty v 400 m S stene patria k vážnym horolezeckým výstupom (najmä v zime).
Do Veľkej Studenej doliny vysiela krátky, ale rozšírený JV hrebeň so širokou kamenistou vrcholovou galériou, JZ stena nad Zbojníckym spádom je vysoká do 300 m. a je charakteristická svojími žlabmi a piliermi, ktoré sú viditeľné od Zbojníckej chaty. Cesty v tejto stene sú vhodné aj na zimné lezenie. Na V strane spadá galéria do Ostrého kotla. Prístup k JZ stene: Od Zbojníckej chaty žlte značkovaným chodníkom vedúcim do Priečneho sedla priamo pod JZ stenu. (20 min). Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup zo štítu:

1. Zostup do Ostrého kotla k Sivým plesám. (CH) 2hod - K Zbojníckej chate. Po kamennej galérii na V stranu Javorového štítu. Pod Javorovým sedlom sa z doliny doľava tiahne hlboká roklina, ktorá je v hornej časti rozdvojená skalným pilierom. Na hornom konci v štrbine má roklina kolmú stienku po ľavej (JV) strane (stienku vidíme od Zbojníckej chaty ako ľavú hranu akéhosi tretieho vrcholu). Do štrbiny traverzom zo štrbiny medzi vrcholmi k JV. V zostupe ľavou vetvou rokliny, keď jej rozdelenie končí, tak jej ľavou stranou, alebo priamo dole po lámavých skalách a sutine do doliny. Aj v lete býva často v rokline sneh.
2. Hrebeňom z V vrcholu a do Javorového sedla (problémy prekonávajúc z pravej strany hrebeňa). Zo sedla exponovane, ale ľahko do Ostrého kotla, alebo na sever, ťažšie, po rampe doprava do Javorovej doliny.

1. Výstup do Javorového sedla (VI) 6h.
R.Šledziewski, J.Žukovski 22.8.1955 1. zima F. Skopík a druh 1963

2. Biely kút (V/A2) 9h.
J.Hons, J.Jón 4.3.1974 1.zima J. Beneš, L. Súlovský, 28. a 30.12.1977

3. Čierna hlava (V/A2) 5h.
J.Holý L.Páleníček 20.3.1970 1.zima H.Myslivcová, L.Páleníček, 20.3.1971

4. Janečka - Škrabák (VI/A1) ľad 60°-80° 25h.
B.Janečka, J.Škrabák 28.-29.1.1986 Do Javorového sedla

5. Cermanov pilier (V) 4h.
V.Mašková, K.Cerman 1.8.1951 1.zima I.Bajo, Z.Kysilka, 8.4.1961

6. Stredom ľavého piliera (V/A1) 22h.
Cz.Bojsarowicz, L.Górsky, K.Wielicki 4.-6.2.1978

7. Čierny pilier (V+) 5h.
L.Páleníček, F.Pulpán 5.8.1969 1.zima Cz.Bojsarowicz, B.Nowaczyk, K.Wielicki, 23.–24.2.1974

8. Babie leto (V/A1) 5h.
M.Nosek, M.Šmíd 18.9.1977
1.zima J.Martiš, K.Špánik, 22.– 23.12.1977

9. Miodowicz - Wolf (V+/A0) 12h.
D.Miodowicz, J.Wolf 21.4.1976

10. Platňami (V) 4h.
H.Myslivcová, T.Gross, M.Neuman, L.Páleníček, M.Šmíd 13.9.1969

11. Priatelia z Mesiaca (8) 21,5h.
Michal a Miroslav Coubal 25.–27.9.1989 cesta vedie medzi č.10 a 12.

12. Stredom steny (VI) 5h.
K.Cerman, O.Kopal, R.Kuchař, J.Mašek 28.7.1952

13. Stanislawského komín (V) 5h.
W. Stanislawski, J.Staszel 7.7.1932 1.zima celou stenou M.Groisová, M.Grois, J.Kertesz, M.Krkoška, 4.1962, varianta (IV) v spodnej časti rampou zľava: F.Nejedlo J.Sláma 31.3.1953

Vstup do komína je vpravo od ústia hlavného kuloáru, od ktorého ho oddeľuje zrázne rebro. Komínom hore, potom doľava cez stienku na plošinu v rebierku, ktoré ohraničuje komín vľavo. Odtiaľ priamo hore, nakoniec mierne doprava na balvany a tu po niekoľkých metroch vpravo do malého komínika, ďalej vpravo za rebierkom je hlavný komín. Komínikom 6-8 m. hore na stupeň vľavo. Tu doprava cez lámavé skaly a balvany nad komínikom na stupne a po nich hore pod výšvih hlavného komína, ktorý sa tu podobá mokrému zárezu. Od päty výšvihu, sutinová plošinka, prechod doľava až blízko k rohu steny, kde beží úzky komínik priamo hore k sedielku medzi stenou a vežou, vyčnievajúcou zo steny vľavo. Nie komínikom, ale niekoľko metrov vodorovne doprava po stupňoch, potom niekoľko metrov priamno hore na rímsu pod mierne previsnutú plochú stienku. Tu prechod naspäť do komínika, ktorého pravou stranou niekoľko metrov priamo hore, neobyčajne ťažko, na sutinovú plošinu medzi stenou veže a vlastnou stenou. Z pravého kúta plošiny hore na sutinovú terasu na krátkom chrbte, ktorý spojuje vrcholec spomínanej veže so stenou. Odtiaľ kúsok doprava do hlbokého, ale krátkeho komína a týmto nakoniec previs, na začiatok rímsy, bežiacej doprava až k hlavnému kuloáru severnej steny. Rímsou doprava až k plochému, zárezu a ním hore. Zárez prechádza v trhlinu, ktorá nás dovedie znovu na sutinu. Po nej hore, zväčša pozdĺž hlavného kuloáru. Tento je tu širší a plochý, takže sa môže doň zostúpiť a potom pásom v zrázoch vlastnej steny priamo hore v smere komína, rovnobežného s hlavným kuloárom. Komín a kuloár delí zrázny pilier so sutinovou plošinou na temene. Komínom priamo hore a potom doprava na spomínanú plošinu. Komín pokračuje ďalej vľavo vo vlastnej stene, a preto lezieme žliabkom doľava až k malému previsu. Pod previsom doprava cez plochú stienku na sutinovú plošinu, odtiaľ znova doľava za odštiepený balvan a ďalej po platni na stupne na začiatku ďalšieho úseku už spomínaného komína, ktorý sa tu tiahne viac vľavo. Najprv cez spodný prah komína, neobyčajne ťažko, ďalej dnom až pod vklinený veľký balvan. Pod týmto doprava cez hladkú platňu, balvany, rebrá, vpravo od komína hore. Cez posledný schod na terasu, pri ktorej sa komín končí. Odtiaľ priamo hore smerom k vrcholu. Cez ploché stienky na Komarnického cestu a ňou na východný vrchol.

14. Stanislawského žľab (V) 5h.
Žľab do Javorovej štrbiny W.Stanislawski, P.Vogel 16.8.1932 1.zima J.Červinka, F.Pašta, 4.– 5.12.1954

15. Martinov pilier (III-IV) 3h.
G.Komarnicky, A.Martin, 30.8.1908 1.zima Z.Korosadowicz, J.Staszel, 5.–7.1.1933

Od Žabieho plesa Javorového k snehovej rokline, ktorá spadá od Javorovej škáry ľavým okrajom rokliny hore, potom do rozpukaných skál vľavo od rokliny, v rokline pozor na lámavé skaly. Skalami hore až k obrovskej hladkej červenej platni. Pod ňou šikmo doľava hore do málo výrazného žľabu vľavo od platne a žľabom cez vklinený balvan do štrbiny v rebre v stene. Odtiaľ prechod vodorovne po málo výraznom páse, potom kúsok dolu na ďalšie strmé rebro, ktoré ohraničuje sprava hlavný žľab severnej steny. Tu najprv po drobiacich sa skalách s trávou a machom po pravej strane rebra, potom doľava na jeho chrbát a po chrbte až pod kolmý pilier. Ďalej po rímsach na strane kuloáru, potom cez strmé, vyhladené skaly ťažko na vedľajšiu plošinu na temene piliera. Rebro sa zužuje a prebieha najprv vodorovne, potom mierne hore k ústiu trhliny, ktorú zľava ohraničuje nápadný ihlovitý pilier. (Doprava za ihlu na lávku, ktorá sa končí trojmetrovým sutinovým žliabkom ohraničeným sprava homoľou. Hneď na začiatku trojmetrového žliabku je vľavo trojmetrový plochý a previsnutý komínik. Z neho sa presunieme doľava na veľkú platňu odštiepenú od hladkej steny rebra. Od platne vedie priamo hore 12 m. dlhý plochý komín. Komínom vyššie, jeho pravým okrajom, k vodorovnej pukline, širokej 2-3 cm. Nad ňou je previs. Ruky v pukline a presunieme sa doľava na rebro. Týmto hore. Jeho pravá stena je previsnutá, preto lezieme po skalách vľavo. Nakoniec doľava k úpätiu sutinovej rokliny, vrúbenej príkrymi stenami, ktorá vedie do Javorovej štrbiny, medzi východný a západný vrchol. Nejdeme roklinou, ale smerujeme doľava šikmo hore, po dobre vrstvených skalách na západný hrebeň, za východný vrchol. III, úsek od ihlovitého piliera až na rebro IV.

16. Dolný variant cesty č.15.(II)
S.Bernadzikiewicz, Z.Giesztor, S.Gronski 27.8.1929

Dolný variant. - Nastupujeme od ústia hlavného žľabu, ktorý spadá dolu z Javorovej štrbiny vpravo na ľavej strane charak- teristického bieleho výbežku skál. Cez výbežok šikmo doprava hore vedľajším žliabkom až na koniec do sedielka v chrbte, hore pod strmé skaly rebra. Odtiaľ doľava hlbokým 10 m.komínikom, potom 3 m. doľava po lávke zavalenej voľnými balvanmi až k žliabku. Žliabkom, ľahšie, 30 m. priamo hore, potom doľava na chrbát a po ňom po stupňoch po 20 m. pod jeho výšvih. Tento zdoláme alebo priamo prostriedkom pomocou krátkej ťažkej trhliny, alebo, ľahšie, obídeme ho vpravo a dostaneme sa tak na ľahší terén a na normálnu cestu. výstup tým variantom vedie síce lámavým a trávnatým terénom, no je jednoduchší ako pôvodný výstup a ho napriamuje.

17. Biely výlom (V/A2, RP6) 15h.
J.Ďurana P.Pochylý 13.–14.3.1964
1.leto Chyla, P.Vaško, Tkáčik, M.Schauhuber, (9 hod.) 6.7.1972
OS:J.Trsťan, A.Formánek, 29.7.1985

18. Stanislawski - Vogel (V) 5h.
W.Stanislawski, P.Vogel 14.8.1932

Stena západného vrcholu sa skladá z troch pásiem, z ktorého prostredné je pozvoľnejšie. Spodným pásmom prebieha asi v spádnici vrcholu plytké vhĺbenie so svetlejšími skalami. Nástup je na začiatku vhĺbenia, a to kúsok vľavo od miesta, kde sa stena ostro zahýba smerom k rokline spadajúcej z Javorovej škáry. Zo sutiny, alebo zo snehu cez platňu na sutinovú plošinu, potom šikmo doprava na ďalšiu skalnú a sutinovú plošinu. Odtiaľ po lámavých stienkach a stupňoch šikmo doľava do plytkého žliabku, ktorý beží priamo hore dnom spomínaného vhĺbenia. Žliabkom priamo hore na sutinové a skalné stupne. Odtiaľ šikmo doprava hore cez schod na veľký voľný balvan. Z neho po kývavých balvanoch a skalách doľava, potom niekoľko metrov doprava pod krehkú, čerstvo odlomenú stienku a znova doľava na terasu. Terasou doľava až skoro na koniec, potom hore do steny a ľahko na plošinku, z ktorej doprava za roh na ľahký terén a týmto vľavo do žľabu. Žľabom priamo hore a potom doprava na plošiny prostredného pásma. Tu priamo hore až pod jednoliate horné pásmo vybudované z mohutných platní. Vľavo od prostriedku tohto pásma sa tiahne výrazný komín. Vpravo od neho je dole hlboký výklenok a ešte ďalej vpravo biely čerstvý výlom. Na začiatku komína, vľavo od neho je obrovská kolmá platňa, kde je veľká plošina. Odtiaľ kamením niekoľko metrov priamo hore, potom vľavo do ďalšieho úseku tu zúženého komína. Zúžením priamo hore neobyčajne ťažko na stupeň. Tu sa komín rozširuje. Komínom hore veľmi ťažko, previs. Ako pokračovanie komína beží šikmo doprava skalný žľab, prechádzajúci v lávku. Ním až na koniec a potom cez stienku, veľmi ťažko, na lávku. Tu doprava hlbokou puklinou, potom žliabkom s balvanmi na plošinu pod jednoliatou hladkou stenou. Od pravéha okraja plošiny na odštiepený balvan a z jeho temena vľavo do hlbokej pukliny v platniach. Puklinou šikmo doľava hore a potom pomocou odštiepených balvanov prechod asi 6 m. doľava k rohu steny. Tu sa presunieme po hladkej stienke doľava za roh, neobyčajne ťažko, na plošinku. Z nej najprv hore po veľkých balvanoch a potom rímsami doľava na skalné rebro tesne pod nápadným pilierom. Vstupujeme na Komarnického cestu. Teraz vpravo od piliera hore, potom hodne doprava na hranu rebierka, ktoré vrúbi zľava jednoliate zrázy severnej steny. Po rebierku priamo hore až na plošinu z veľkých balvanov, priamo pod štítovú stenu. Odiaľ na malú popukanú platňu, ktorá je pritlačená šikmo k zrázom a cez platňu doprava okolo rohu steny. Po stupňoch a lištách asi 20 m. šikmo doprava hore, veľká expozícia, k miestu, odkiaľ sa už dá postupovať priamo hore. Po niekoľkých metroch plochou naklonenou lávkou na plošinu s machom, odtiaľ šikmo doprava po balvanoch, potom medzi stenou a balvanmi a nakoniec cez stienku na rímsu vpravo k vhĺbeniu v stene. Od ľavého okraja rímsy priamo hore mierne previsnutou stienkou, ťažko, na balvany a plošinku, potom niekoľko metrov doprava a ďalej doľava na zráznu stienku. Touto priamo hore, nakoniec ťažko, na platňu a z tejto vpravo na začiatok širokého pásu, ktorý vedie doprava na hrebeň. Tu kúsok vľavo a potom priamo hore do žliabku. Žliabkom hore až k jeho prerušeniu, potom doprava ľahkým terénom a nakoniec priamo hore cez popukanú platňu na západný vrchol.

19. Slámov variant (V) 5h.
J.Krištěk, J.Sláma 27.7.1956

20. Růžička - Vítek (VI/A1) 10h.
J.Růžička, O.Vítek 17.8.1963 1.zima J.Ďurana, P.Pochylý, I.Špitalský, J.Polák 11.–12.3.1964, 2.zima L.Horka, J.Kadlčík, J.Nežerka, Schier, 4.–5.3.1974

21. Komarnicky - Martin (IV) 3h.
G.Komarnicky, A.Martin 30.8.1908 poznámka: ide o spodnú časť cesty č.15

22. Kysilkova cesta (V/A1) 5h.
Z. Kysilka s druhom 17.7.1963 1. zima M.Nosek, J.Seifert, 27.–28.12.1973

23. Červená platňa (V/A1) 8h.
J.Holý, L.Páleníček 20.3.1972

24. Hranou platne (V+)
L.Páleníček, M.Šmíd 11.9.1975 1.zima L.Kyrc, T.Jamirowský, 25.2.1985

25. Žľabom do Javorovej škáry (IV) 3h.
S.Wróbel, W.Žedzianowski 1.9.1929 1.zima J.Andráši, J.Brandobur, K.Cerman, F.Kele ml., J.Mašek, K.Skřipský, B.Svatoš, J.Velička, 1.4.1953

26. Bratříčku zavírej vrátka (VIII-) 7h.
Michal Coubal, Ája Coubalová 20.8.2018
Popis na schéme výstupu.

Foto na Facebooku

27. Vojna a poézia (AF VIII/VIII+)
A. Kaniak, M. Kultan 20.9.2020, 320m
materiál:stoppery, ballnuty, výber skôb, friendy (0,1 - 3), zanechané 4 skoby, 1 stopper

Opis prelezu: Pri preleze cesty od Coubalovcov “Bratříčku zavírej vrátka” sme boli s Marekom Kultanom veľmi príjemne prekvapení kvalitou skaly v ľavej casti severnej steny Javorového štítu a hned sme začali poškulovať do platní naľavo, kde sa to hemží potenciálnymi líniami. Další deň sa nám podarilo jednu z nich preliezť. Naša cesta “Vojna a poézia” vedie v spodnej časti parádnou skalou, systémom kútov a špár (poézia) potom terén na chvíľu zľahne a na záver príde kľúčová previsnutá a mierne morálová dlžka za 8/8+ priamo cez žltočiernu vežicku (vojna). Je možné, že cesta sa vo vrcholovej časti čiastočne kryje, alebo križuje cestu Čierna hlava od Páleníčka. Všetky dlžky až na kľúčovú sme vyliezli voľne, respektíve onsight. Pri druhom pokuse o RP prelez kľúčovej dlžky som spadol, vyzipsoval dve istenia a nepríjemne si narazil prst. S adrenalínom v žilách som doliezol dlžku AF, ale na štande ma ostrá bolesť presvedcila, že RP je vylúčené. Tešíme sa na prvé opakovanie a prípadný čistý prelez tejto peknej cesty v krásnom, odľahlom kúte Tatier! Adam Kaniak

Fotoreport Jamesak