Vysoké Tatry - Javorov�� ��t��t - 2417 m

Popis - štítu:
Majestátny štít s dvoma vrcholmi v hlavnom hrebeni, kde tvorí spoločnú základňu s Malým Javorovým štítom, od ktorého ho oddeľuje na západe Javorová škára. Východný (hlavný vrchol) oddeľuje od Z vrcholu Javorová štrbina. Jeho hrebeň na východe končí Javorovým sedlom. Jeho S stena je súčasťou Javorového múru (pozri Javorový múr) a cesty v 400 m S stene patria k vážnym horolezeckým výstupom (najmä v zime).
Do Veľkej Studenej doliny vysiela krátky, ale rozšírený JV hrebeň so širokou kamenistou vrcholovou galériou, JZ stena nad Zbojníckym spádom je vysoká do 300 m. a je charakteristická svojími žlabmi a piliermi, ktoré sú viditeľné od Zbojníckej chaty. Cesty v tejto stene sú vhodné aj na zimné lezenie. Na V strane spadá galéria do Ostrého kotla. Prístup k JZ stene: Od Zbojníckej chaty žlte značkovaným chodníkom vedúcim do Priečneho sedla priamo pod JZ stenu. (20 min). Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup zo štítu:

1. Zostup do Ostrého kotla k Sivým plesám. (CH) 2hod - K Zbojníckej chate. Po kamennej galérii na V stranu Javorového štítu. Pod Javorovým sedlom sa z doliny doľava tiahne hlboká roklina, ktorá je v hornej časti rozdvojená skalným pilierom. Na hornom konci v štrbine má roklina kolmú stienku po ľavej (JV) strane (stienku vidíme od Zbojníckej chaty ako ľavú hranu akéhosi tretieho vrcholu). Do štrbiny traverzom zo štrbiny medzi vrcholmi k JV. V zostupe ľavou vetvou rokliny, keď jej rozdelenie končí, tak jej ľavou stranou, alebo priamo dole po lámavých skalách a sutine do doliny. Aj v lete býva často v rokline sneh.
2. Hrebeňom z V vrcholu a do Javorového sedla (problémy prekonávajúc z pravej strany hrebeňa). Zo sedla exponovane, ale ľahko do Ostrého kotla, alebo na sever, ťažšie, po rampe doprava do Javorovej doliny.

1. Ľavou časťou na Z vrchol (III,hore I) 2h.
A.Grosz, B.Palencsár, A.Wiegandt, O.Zuber, 10.10.1920,
Zima: M.Cikánek, V.Vaculín, J.Slováček, O Valečka, 8.4.1955
Info:AP3/74, K2/1378

Ľavou hornou časťou steny na západný vrchol.Spočiatku vystupujeme žľabom, ktorý vedie na Javorovú škáru, asi do jeho polovice.Tesne nad jeho štvrtým previsom doprava na lávku a po nej asi 100 m. doprava za roh steny. Tu strmými stupňami a trhlinami šikmo doľava na rebro vpravo od rokliny. Trávnatou lávkou doľava na dno rokliny. Najprv po stupňoch po ľavej strane rokliny a potom roklinou hore na chrbát vedľajšieho rebra, pri ktorom sa roklina končí. Odtiaľ priamo hore na západný vrchol, alebo po šikmom páse doprava na Javorovú štrbinu.

2. Roklinou do Javorovej škáry (III) 1h.
R. Antoníček, Antoníčková, Forejtník, Grois, O.Lásková, M.Macků, Ruchovská, 24.2.1956
info:AP3/97

V dolnej časti po skalách priamo hore, dobré záchyty. Vyššie, v rokline nie je sneh, cez štyri previsy, ktoré vytvárajú vklinené balvany. Spodný je najťažší, podobný klenbe. Zliezame ho buď pravým kútom, alebo ho obchádzame vpravo. Štvrtý prekonáme vzpieraním. Priamo nad ním sa roklina rozširuje, nakoniec je zúžená v komín a ústí do štrbiny.

3. Lukáč - Rapoš (IV) 2h.
J.Lukáč, A.Rapoš, 23.6.1951
info: AP3/79, K2/1379

Výstup vedie zásadne medzi žľabom, ktorý spadá z Javorovej škáry a výstupovou cestou Sawicki-Zamkovský, vychadzajúc tak na rampu. Komínom asi 25m. hore a ďalej traverzom po úzkej rímse doľava. Potom na hranu komína a ďalej po šikmej platni s uvoľneným balvanom a cezeň na dvojmetrový výšvih. Ďalej priamo hore v dobre členenej stene asi 50 m., kde sa cesta spojí s výstupom Sawicki-Zamkovský a ďalej výstupom Grósza.

4. Sawicki - Zamkovský (IV) 3h.
J.Sawicki, Š.Zamkovský, 29.8.1932
AP3/75, K2/1380

Ľavou dolnou i hornou časťou steny na západný vrchol. Vpravo od ústia rokliny, zbiehajúcej z Javorovej škáry je vrytý do steny hlboký komínik, od ktorého vpravo vystupuje výrazný plochý chrbát. Nástup je pri vhĺbení v pravých stenách chrbta, asi, 50m. vľavo od Motykovho komina. Po chrbte asi 50m. priamo hore a potom strmými skalnými lávkami kúsok vľavo, na horný koniec spomínaného komínika. Ďalej trhlinami v predĺžení komínika a nakoniec ľahkým terénom na lávku blízko ústia rokliny. Z lávky priamo cez prah rokliny a ňou ďalej ako pri Grószovej ceste.

5. Variant z rampy (IV-) 1h.
V.Šastinská, V.Beránek 10.10.1973 (bez podrobností)

6. Prostriedkom na Z vrchol (V) 3h.
Z.Bretová, B.Karasová, J.Mašek, L.Vodháněl, 5.8.1951
info: AP3/81, K2/1381

Výstup vedie v zásade na akomsi dosť výraznom rebre medzi výstupom v dolnej časti steny Sawického-Zamkovského a komínom Motyku, zatiaľ čo v hornej časti, a to od rampy, ide z pravej strany od Grószovej cesty na západný vrchol.

7. Motykov komín (IV) 2,5h.
Z. Brüll, S. Motyka, Š. Zamkovský, 30. 9. 1934, info:AP3/77, K2/1382 1.zima:M.Jaškovský, J.Velička, 18.4.1956

Asi 100 m. vpravo od rokliny, ktorá spadá z Javorovej škáry, vedie hore kolmý komín. Nástup je vpravo od komína. Pravou stenou 20 m. hore, potom niekoľko metrov doprava a na trávnatú lávku na hrane rebra vpravo od komína. Po hrane strmo 30 m. hore na trávnatú plošinu. Tu doľava do komína. Komínom, štyri previsy, obchádzame vľavo na štrbinku, pri hornom konci komína. Tu sa tiahne sutinová lávka, po ktorej sa dostaneme do výstupovej cesty hlavným žľabom. Z-lávky doľava a plochým žľabom hore na menej strmý terén a cez stupne a balvany priamo hore na západný vrchol.

8. Bednařík - Šmat (V,A1) 4h.
A.Gramowski, K.Späth, leto 1961, kl. V, (pravdepodobne len horná časť)
1.zima : P.Bednařík, V.Šmat,(opis) 21.3.1971,
1.leto: S.Borák, L.Králiček, 23.10.1976

9. Pravým rebrom na Z vrchol (IV) 2h.
T.Orlowski, A.Puškáš, W.Žulawski, 25.7.1953, info:AP3/84, K2/1383

Cesta vedie stále rebrom, ktoré ohraničuje centrálny žľab. Skalnatým rebrom porasteným trávou, niekoľko desiatok metrov pod jeho výšvih. Odtiaľ hore asi 50 m. stenou výšvihu, miestami veľmi ťažké, na menej strmú časť rebra. Ním hore na biele platne. Tu sa stretávame s výstupom v centrálnom žľabe a ním na malé sedielko poza vežičku, spomínanú v starom opise. Ďalej ostrím rebra cez ľahký terén, kde vstupuje do steny. V predĺžení priameho smeru cesty úzkym komínovitým zárezom na sutinovú plošinu pod západným vrcholom Javorového štítu. Z tejto plošiny alebo priamo na západný vrchol, alebo šikmo doprava na východný vrchol.

10. Hlavným žľabom (II-III) 2h.
K.L.Horn, J.Serényi, 26.8.1911, info: AP3/73, K2/1384, 1.zima: S.K.Zaremba, 29.12.1930
1.zlyžovanie: V.Tatarka, 6.4.1986

Hlavným žľabom steny smerujúcim na Javorovú štrbinu a na východný vrchol. Prostriedkom steny vedú doľava hore dve rovnobežné rokliny. Ľavá, hlbšia, udáva smer výstupu. Najprv 25m. po trávou porastených skalách šikmo doľava hore, potom po úzkej lávke doprava do rokliny. Hladký schod nad nami obídeme oblúkom doľava, dôjdeme k jaskyni v rokline. Ďalší hladký schod znova obídeme vľavo. Nad ním je rozsiahla sutinová plošina v rokline. Z horného konca plošiny po nevýraznej lávke doľava na rebro vľavo od rokliny. Po ňom v trávnato-skalnatom a potom plochom teréne hore. Vyššie vyčnieva z rebra veža, ktorú obchádzame vľavo. Ďalej po rebre a potom po trávnatých stupňoch priamo hore na sutinovú lávku. Po nej doprava naspäť do veľkej sutinovej rokliny. Roklinou hore, nepríjemné, a od jej ústia do štítovej zlomiskovej terasy. Žľab sa končí v Javorovej štrbine. Buď priamo na štrbinu, alebo kúsok žliabkom najprv vpravo, potom doľava na východný vrchol.

11. Rusnák - Kozub (V,A1) ?h.
Rusnák - Kozub 8.8.1973 (bez podrobností)

12. Rebrom na V vrchol (III-IV) 2h.
F.Kelle ml., J.Šuna, 28.8.1951, info:AP3/82, K2/1385

Tento výstup v zásade vedie po rebre, ktoré sa vypína medzi hlavným žľabom steny a pravým žľabom steny. Medzi týmito žľabmi siaha rebro najnižšie do sutiny. Priamo po rebre cez dva strmé výšvihy, veľmi ťažko, na trávnatú lávku, ktorá pretína rebro v dvoch tretinách dĺžky. Po ostrí rebra na vežičku a z nej na sutinovú plošinku. Odtiaľ bez ťažkostí na východný vrchol štítu. Na stanovištiach cesty sú osadené borháky. Popis preistenia cesty:

13. Kvasničkova cesta (IV-V) 4h.
V.Fronc, J.Kvasnička, J.Puobiš, F.Ždiarsky, 9.8.1950, info:AP3/78
1.zima:J.Kaprál, M.Bobovčák, 23.1.1981
2.zima:V.Tatarka, J.Jurečka, 17. 1. 1988 pekná zimná cesta, ľad 60°

Výstup je rovnobežný s výstupom hlavného žľabu, ktorý ohraničuje z pravej strany markantný pilier.Nástup od sutinoviska k pravému okraju plytkého žľabu s červenkastými skalami. Po nich dĺžku lana, potom traverz doľava a cez hladké šindlovité platne, dlžka lana, na previsnutý schod. Cez schod traverz doľava na šikmú terasu a po stene vľavo hore na šikmý balkónik. Odtiaľto po trávnatých stupňoch pod previsnutú stenu. Na naklonenej platni traverz vpravo na dno komínovito zúženého žľabu a ním niekoľko metrov hore. Ďalej niekoľko dĺžok lana, priamo hore striedavo po ľavej strane a po dne žľabu, mokré a lámavé záchyty, až pod biely odštep, zďaleka viditeľný. Tu sa žľab delí na tri vetvy. Držíme sa ľavej, do ktorej traverzujeme cez mokré, lámavé skaly. Ďalej po trávnatých stupňoch, previs popri stene, vľavo hore na šikmú trávnatú lávku. Strmým, lámavým komínom na lávku, po nej traverz doľava pod stenu rebra. Odtiaľto vidno dobre do hlavného žľabu. Stupňami najprv vpravo, potom vľavo vystúpime na plošinku rebra. Z plošinky vľavo dobrými záchytmi na vrchol rebra. Po hrane hrebeňa, ktorý sa končí strechovitými schodmi. Po nich pod mokré stupne. Cez ne vpravo na sutinovisko terasy. Lámavá, mokrá skala, šindlovito vrstvené bloky, exponované, celkove zlé istenie.

14. Hála - Voděracký "Balada Vagonova" (V) 3h.
O.Hála, L.Voděracký, 10.8.1971
1.sólo: Z.Drlík, 10.10.1978 - s novým nástupovým variantom (IV)

15. Bendíkova cesta (V) 5h.
J.Bendík, A.Štolc, 29.3.1958, info:AP3/85, K2/1387

Nástup je 15-20 m. vľavo od Krupitzerovho komína v charakteristickom trojuholníku. Škárou zľava doprava pod vytláčajúci previs, ktorý prekonáme zľava, veľmi ťažko, odtiaľ ľahším terénom na snehové polia, ktoré prechádzajú vľavo roklinou, končiacou previsnutým komínom. Nejdeme žľabom,ale pod prvé previsy, 15 m. priamo odtiaľ traverz doprava 10 m., potom cez výšvih doľava na dobré stanovisko. Priamo hore na hladkú platňu, končiacu previsom, traverz po platni na hranu, 6 m., prekrok dolu cez žliabok a ťažký traverz šikmo doprava skoro na hranu rebra, ohraničujúci previsnutý komín. Platňou pod previs, ktorý prekonávame priamo, staré skoby, veľmi ťažko, odtiaľ doľáva na dobré stanovisko. Pred nami sú platne, ktoré sa končia previsom. Rovno hore pod previsy, veľmi ťažko, odtiaľ prekrok doľava na hranu a ďalej spočiatku ťažšie, potom ľahšie, asi 40 m. na snehové polia, končiace krátkou stienkou. Traverz doprava a žľabom hore na ďalšie snehové polia, po ľavej strane sutinovou roklinou hore na východný vrchol. Lezené len za zimných podmienok.

16. Páleníčkova cesta (V-?) ?h.
L.Páleníček, M.Laco, 6.7.1969
L.Kořínek, M.Kořínková, 8.7.1981 (6-)

17. Krupitzerov komín (V) 4h.
Z.Brüll, A. Krupitzer, J.Novák, J.Lux, Z.Lux, T.Rundfeld, J.Ullmann, M.Winternitz, 14.7.1930, info:AP3/76, K2/1388,
1.zima: B.Hoftych, J.Novák, M.Turek, 3.4.1956

Ajhľa Puškášov štýl: Krupitzerovým komínom na júhovýchodný chrbát a juhovýchodný vrchol. - Túto časť steny pretína hlboký komín, ktorý sa dolu rozširuje v roklinu. Roklina sa nad sutinou doliny láme. Skala komína je belavá. Komín treba rozlišovať od druhého komína vľavo, ktorý zaniká v stene. Nástup je kúsok vľavo od spádnice spomínanej rolkliny. Po stupňoch asi 5m. hore pod strmiace steny a potom prechd doprava do rokliny. Prekročíme ju a lezieme 10m. priamo hore, exponované, na trávnaté miesto. Odtiaľ 10 m. ľahko roklinou, potom komínom, v ktorý sa roklinka zužuje. Po 10 metroch je v komíne preves, ktorý zliezame vľavo. Ďalší previs 15 m., zdoláme priamo. Komín sa stále zužuje. Tretí previs prekonáme prechodom doľava na hranu komína. Nad previsom v komíne je trávnatá plošinka. Cez previs možno prejsť priamo. Nebezpečné pre trávu nad previsom. Po 15 metroch ďalší previs, cezeň, alebo vpravo, alebo vľavo. Tu znova komín, úzky kolmý a mokrý. Na jeho ľavej strane je do pravého uhla odštiepená platňa z kolmej platne. Pod touto platňou prechod 10 m. doľava po veľmi naklonenej, štvrť metra širokej plošine. Z konca plošiny zostup na trávnatú lávku, asi jeden a pol metra pod priechod a po lávke doľava. Na konci lávky 10 m. ľahko šikmo doprava hore a okolo asi 70 m. kolmej stienky. Vo výške jej vrchnej hrany prechod doprava. Najprv cez ostrú hranu balvana, za ktorým je koryto asi 2m. dlhé. Odtiaľ hore na hranu balvana a na hranu kolmej steny s puklinou širokou asi 10 cm. Nad puklinou je kolmá, asi dvojmetrová stena s nepatrným záchytom, ktorý umožňuje zdolanie prechodu, 4 m. dlhý, ťažký a exponovaný. Týmto prechodom obchádzame spomínaný kolmý a mokrý komín. Teraz 5 m. priamo hore na širokú, doprava idúcu lávku. Na jej konci je kamenná terasa pod pod úplným previsom. Odtiaľ vpravo okolo hrany výklenku po lávke a pohodlne asi 8 m. po schodoch hore. Komín, ktorý odtiaľ vedie doľava, previsnutý a mokrý, je vľavo. Lezieme vpravo asi 5 m. hore, na pozdĺžne rozbrázdenú platňu. Po nej asi 6 m. hore, veľmi ťažko a exponovane. Potom dlhý krok doprava na ľahší terén. Asi po 7 m. trávnatá plošina. Odtiaľ 5 m. hore k výklenku pod 15 m. previs a cezeň. Nad nami vyčnieva skala podobná rohu. Ďalší krok doľava, potom druhý, dlhý krok, opierajúc sa chrbtom o stenu. Vytiahneme sa hore na spomínaný roh, neobyčajne ťažko, exponovane ďalej ľahko asi 40 m. hore k jaskynke z balvanov už na okraji, štítovej terasy.

18. Puškášov variant (V) 3h.
F.Kele ml., A.Puškáš, 1.5.1952, info:AP3/83

Ak v komíne tečie voda, výstup týmto komínom nie je možný. Uvedený variant umožňuje obísť prvý previs, kde je spád vody najsilnejší, a to z ľavej strany. Asi po dvoch dĺžkach lana, keď sme už vstúpili do trávnatého žľabu, nesmerujeme pod previs, ale hneď zo začiatku žľabu cez vytláčajúci zárez vstúpime vľavo do platne. Ňou hore, potom asi 3 m. traverz cez jej hranu do skalného zárezu, ním až po jeho ukončnie. Odtiaľ jeho pravou stenou po pevných záchytoch, exponovane hore až na hranu, ďalej po hrane a z nej mierne doprava naklonenou platňou na pôvodnú cestu, do ktorej smeruje. Na konci platne asi 5 m. zostup do komína Praktické.

19. Cez platne (V) 3h.
J. Mašek, L. Vodháněl, leto 1950
popis:A.Rapoš, K.Zlatník, 8.7.1951
1. zima: M.Jaškovský, J.Velička, 19.4.1956 info: AP3/80, K2/1389

Nástup je vpravo od Krupitzerovho komína, asi 80 m. v kolmej stene, ktorou sa tiahnu dva hladké kúty. Nástup v ľavom kúte cez dva previsy, neobyčajne ťažko, ktoré zliezame vľavo 50 m. Potom prechod do pravého kúta a ním 50 m. hore, neobyčajne ťažko, cez voľné skaly na trávnatý balkónik pod veľmi strmou časťou pravého kúta. Odtiaľ traverz späť do ľavého kúta, kde je nad nami 50 m. vysoký úzky komín, v dolnej časti previsnutý. Pod začiatkom komína trhlinou na skalnú lávku doľava a po nej zas vľavo na hranu po hladkých skalách nad komín. Potom komínom priamo, veľmi ťažko. Ďalej nad komínom hore na hranu a ňou vedľa výstupu Krupitzera, cez previsnuté skaly pod platňu. Pomocou živého rebríka na platňu a po nej do hornej časti výstupu Krupitzera. Ním ľahko na vrcholovú plošinu a na štít.

20. Jojo (VI) 5h.
J.Adámek, Packo, Hromkovič, 5.10.1985
2.leto:P.Jackovič, P.Hámor, 20.6.1993

21. Žltý kút (V+) 4h.
B.Adam, V.Tatarka, 3.11.1982, (možno lezené už skôr), 2.leto: P.Jackovič, P.Hámor, 10.6.1993

Foto z 2 dĺžky

22. Hauschke - Doubek (V+,A1) 6h.
K.Hauschke, K.Doubek, 23.8.1962,
Pravdepodobne lezené aj voľne, kto?
2.leto:M. Orolín, Mlčouch, leto 1967,
3.leto:V.Farkaš, M.Neuman, M.Kriššák, leto 1970
Narovnávajúci variant: L. Páleníček, kedy? klasa? Pozn. Cesta nie je z najkrajších.

23. Septembrová (V+,A1) 7h.
L.Králiček, J.Lučenič, 22.9.1979
2.leto:M.Krajč, Macek, leto 1979

24. Vlček - Svoboda (V-,A1) 4h.
Vlček, Svoboda, leto 1970
2.leto: L.Benešová, V.Tatarka (opis),17.9.1973
3.leto: S.Lacko, J.Zorkócy s narovnávajúcim variantom, 21.9.1973
1.zima: L.Szabo, V.Beránek, marec 1978

25. Tatarkova cesta (V+, A0, Rp: 6/6+) 4h.
V.Tatarka, Korecký, 6.4.1974,
2.leto:I.Čevan, J.Lamačka, V.Paulik, P.Kopernický, 31.7.1974
3.leto:S.Pálešová, J.Milo, L.Králiček, 17.6.1976
1.zima: A.Róssler, M.Záček, 6.3.1980, 7h.
1.RP: P.Jackovič, Kallo, 3.9.1987

26. Ťažký kút (VI) 4,5h.
L.Králiček, J.Milo, 25.6.1983,
2.leto:F.Hudek, M.Kuchár, august 1983,
3.leto:O.Vincze, J.Sámel, 28.8.1984,
1.sólo:P.Jackovič, 2.7.1994

27. Cesta Martinčanov (V)
K.Procházka, P.Mizera, august 1971
2.leto:V.Beránek, J.Štelbaský, 20.5.1973
3.leto:V.Slivka, V.Tatarka, 29.8.1973, (novým variantom vľavo v hornej časti)
S. Lacko, J. Zorkócy, 15. 10. 1973, Variant cez platňu v hornej časti:
1.sólo:P.Jackovič, 31.8.1988

28. Návraty (V+,A0) 5,5h.
L.Králiček, J.Milo, 25.6.1983,
2.leto: Frič, Karabinoš, 31.8.1984, (variantom vľavo poza vežu, V+)
1.sólo:P.Jackovič, 2.7.1994, pôvodný smer

29. Mamičkina cesta (V+,A2, Rp: 6) 7h.
Marcel Belica, V. Tatarka, 6.10.1973,
2.leto:Karafa, Michalík,18.8.1974, (variantom vľavo poza vežu, V+)
3.leto: P.Košík, J.Štefanatný, J.Civlis,13.9.1974
1.zima: Teplý, Vaníček, 6.3.1980
1.RP :P.Jackovič, D.Viest, 27.6.1987

30. Depresia (IV+) 4h.
M.Pelc, L.Páleníček, 24.10.1976,
2.leto:Z.Demján, P.Hargaš,11.6.1977,
1.zima:T.Grajpek, P.Grzesik, P.Kwiek, K.Mosingiewicz, 10.2.1980,
2.zima:M.Dorociak, L.Kořínek, 22.2.1982

31. Spišská cesta (V,A2, Rp:V+)
M.Bušovský, M.Hutlák 10.7.1971,
3.leto: M. Kořínková, L.Kořínek, P.Hybner, 4.9.1975,
1. RP: M.Pelc s druhom, leto 1978,
2. RP: J.Gurník, L.Sochor,14.7.1979,
V súčasnosti sa táto cesta lezie prevažne voľne V+, mnohí však lezú z 3. štandu priamo nahor, čo je vlastne variant kl.IV /info J.Gurník J3/2000/

32. Platňami (IV) 2h.
J.Gurník, Š.Zajac, 29.5.1977,
1.zima:L Kořínek, J.Drahoňovský, 26.2.1979,
1.sólo:P.Jackovič,19.9.1993

33. Variant cez biely výlom (IV+) 3,5h.
P.Barabáš, V.Záhor, V.Zboja, 5.10.1980,
1.sólo: P. Jackovič, 4.7.1994

34. Capan (VI, A2)
A. Haršány, M. Zemko , 7. - 8. 10. 2005 Info: Jamesák 2006/01
Cesta je vlastne variantom do ciest Mašek a Jojo v spodnej časti.

35. Perthesáci (VII-, A0) 5h.
J. Haršány, A. Haršány, 3. 9. 2008
5 dĺžková cesta vpravo od Krupitzerovho komína, do ktorého ústi v hornej časti steny. Zatiaľ len rukou kreslená schéma zo Zbojníckej chaty - viď foto pri ceste.

36. Tatarkove pokusy (V+, A1) 5h.
J. Gurník, P. Jackovič, 27. 8. 2000
Fototopo - viď foto pri ceste.

37. Krkavčia (VI)
D. Cifra, R.Gelinger, M. Géci, 28. 7. 2002

38. Kajšmentke (VII)
J. Kořínek, I. Staroň, 7.9.2014
250 metrov, pozri foto pri ceste - fototopo

Opis prelezu - pdf
Nástup
Kľúčový kút
Report na stránke James