Vysoké Tatry - JavorovÄ‚Ëť štĂ­t MalÄ‚Ëť - 2385 target= m

Popis - štítu:
Mohutný štít v hlavnom hrebeni, na rozhraní troch dolín - Veľkej Studenej na J, Javorovej na S a SV a Rovienkovej doliny na SZ. Na JV končí v Javorovej škáre a na Z v Malom Závrate. Jeho 350 - 400 metrov vysoká S stena je súčasťou Javorového múru (pozri Javorový múr) a je mimoriadne zvetraná, takže cesty sú vhodné viac na zimu. Do Rovienok spadá nevýrazným sutinoviskom.
Prístup k J stene a S stene: pozri Javorový štít.

Zostup zo štítu:

1. Najjednoduchší zostup do Veľkej Studenej doliny jeho J stenou - ľavou časťou steny v pohľade na štít alebo hrebeňom do sedla Malý Závrat a roklinou dole do doliny. (CH-I. 1,5 hod.)
2. Sutinoviskom do Rovienok a do Malého Závratu, alebo na dno doliny Rovienok a do Bielovodskej doliny, alebo nepraktické: do Žabej priehyby a Žabej doliny Javorovej, alebo až na Široké sedlo a do Zelenej doliny Javorovej. V zime lavinózne.
3. Náročne na sever: do Zadnej Javorovej doliny priamo cestou č.2 (II-III)

1. Variant Komarnického cesty (IV-) sneh 40°-80°
R.Muller, L.Urbanec 6.1.1980

Narovnávajúci variant Komarnického cesty

2. Komarnicky - Martin (II-III) 2,5h.
G.Komarnicky, A.Martin 30.8.1908 poznámka: možný zostup

V zostupe: Táto stena je v zásade obrátená do žľabu, ktorý spadá z Javorovej škáry. Oddeľuje ju od vlastnej severnej steny severovýchodný pilier, ktorý patrí k nej. Zo štítu spadajú do Javorovej doliny, presnejšie do žľabu Javorovej škáry dve rebrá, z ktorých západné spadá priamo z vrcholu, kým východné z neveľkého hrboľa vo východnom hrebeni. Z vrcholu dolu najprv po západnom rebre. Nad jeho zrázom po platniach vpravo od žľabu medzi rebrami, žľabom kúsok dolu, potom doprava na východné rebro. Po tomto dolu, sprvu miestami ťažko, pevné skaly, potom strmé, veľmi lámavé skalky. Ďalej vo výške asi pädesiat metrov nad nápadným skalným zubom v západnom rebre doľava naspäť do žľabu a žľabom cez dva nízke komínovité prahy až do úrovne vyššie spomínaného zuba. Tu žľab opustíme, prekročíme východné rebro a zostúpime po zráznych, ale pevných skalách do rokliny, spadajúcej z Javorovej škáry. Pozor na kamene! V ľavom okraji trhliny dolu na sutinu pod Žabím plesom Javorovým. Lámavé skaly.

3. SV rebro (III) 2,5h.
J.Andráši, K.Skřipský, L.Szabó 2.8.1949

Nástup na rebre, ktoré zabieha do sutinového poľa vľavo od žľabu spadajúceho z Javorovej škáry. Priamo hore rebrom do sedielka. Rebro sa skrúca doľava. Po ňom cez voľné balvany a menšie výšvihy. Na pravú stranu veľká expozícia do severnej steny. Ďalej po hrane rebra cez tri 15 m. výšvihy, z ktorých prvý a tretí obchádzame sprava. Pozor na lámavé kamene! Rebro sa opäť skrúca, ale doprava. Cez trávnaté miesta, kým sa rebro nerzdvojuje. Pridržiavame sa pravej strany. Po 60 m. dosiahneme ústie cesty Stanislawského zo severnej steny. Ďalej po rebre na vrchol. Lámavá skala.

4. Stanislawského cesta (V) 5h.
J.Gnojek, W.Stanislawski 1.8.1930 1.zima J.Brandobur, K.Cerman, F.Kele, B.Svatoš, 3.4.1953

Komínovitou trhlinou asi 25 m. priamo hore pod previs. Previs zliezame vpravo, neobyčajne ťažko, potom prechod doľava naspäť do komína. Jeho dnom ďalej hore, potom plochou trhlinou, v ktorú komín prechádza, po 20 m. na plošinu vpravo. V predĺžení trhliny sa tiahne priamo hore ďalšia hlboká trhlina. Touto ťažko po 20 m. na plošinu nad vklineným balvanom. Stadeto dnom komína, ktorý je vystlaný machom, 18 m. priamo hore na skalnatú plošinu, kde sa komín končí. Niekoľko metrov priamo hore, potom doprava na trávnaté a sutinové stupne nad veľkými balvanmi. Stadeto po vysokých stupňoch doľava do kúta, pod strmými skalami, lámavé, potom doprava cez strmú stienku, veľmi ťažké, ešte niekoľko metrov hore cez balvany a na veľkú sutinovú plošinu vo vnútri obrovského plochého zárezu. Dno zárezu je zavalené balvanmi. Cez ne 25 m. priamo hore pod previsnutú stienku, ktorou sa začína horná časť zárezu. Trhlinou, ktorá je utvorená z balvanov vľavo, od stienky hore, potom dlhým krokom na stupeň nad spomínanú previsnutú stienku. Stadeto dnom zárezu 20 m., najťažší úsek cesty, na plošinu vpravo. Tu sa zárez končí. Z plošiny prejdeme doľava cez kývavé balvany na rebierko, ktoré prekročíme doprava, a po obrovskej tabuli z veľkých strmých platní, serpentínami, stále bližšie ich zlomov po 60 m. na hranu severovýchodného rebra, ktoré vybieha priamo na vrchol. Po hrane rebra 160 m. priamo hore, výšvih rebra zliezame trochu v ľavej strane a ostatných 120 m. lezieme po hrane až na vrchol.

5. Komarnického cesta (IV) 4h.
G.Komarnicky, R.Komarnicky 13.8.1911 1.zima M. Bernadt, Z.Grabowski, M.Zietkiewicz, 21.–22.4.1961

Najnižšia ostroha severovýchodného rebra tvorí so severnou stenou vhĺbenie, z ktorého sa tiahne hore plytký žľab smerom k západnej plochej veži v rebre. Pod skalami rebra, odvrátenými k vhĺbeniu, po sutine hore a pod horným kútom vhĺbenia, obyčajne sneh, vľavo do skál. Po sutinových lávkach šikmo doprava hore. Okolo rohu doprava a po platniach najprv priamo hore, potom doprava na dno do veľmi úzkeho žľabu. Hneď prechod doľava, potom zasa kúsok hore na rovnú plošinu v žľabe. Žľab, ktorým teraz vystupujeme, sa skoro zužuje v trhlinu. Trhlinou kúsok hore, potom po platniach doprava na sutinu. Odtiaľ strmo doprava po lámavej, trávnatej a skalnej lávke a okolo rohu steny na ďalšiu sutinovú plošinku, ktorá leží vo vhĺbení steny. Ďalej na trávnaté rebro, ktoré vrúbi vhĺbenie sprava. Po rebre hore, kým sa stráca v stene, vpravo je červený výlom v skalách, a potom šikmo doľava po stúpajúcej lávke na ďalšie rebro, na opačnej strane tohto plochého žľabu. Teraz lezieme po pravej strane rebra, potom doprava na ešte ďalej ležiace rebro. Toto prekročíme doprava a dôjdeme do kotla so sutinou. Kotlom kúsok dolu, potom vodorovne na západ smerom ku skalnému valu z červenkastých skál. Na druhej strane prejdeme žľab, spodné pokračovanie obrovského komína, medzi hladkou konečnou stenou a pilierom vpravo od steny, prejdeme hranu piliera a dôjdeme na lávku, ktorá leží šikmo doprava hore v západnej strane piliera. Lávka je pred koncom prerušená zlomom. Pred zlomom niekoľko metrov po stene hore na naklonenú rímsu a po nej doľava až na koniec. Krátkou trhlinou priamo hore na vodorovnú lištu, ktorá nás vyvedie doprava na sutinovú terasu vo vhĺbení steny. Stadeto traverz, ťažko, ďalej doprava za roh a potom priamo hore na chrbát rebra, veľmi ťažko. Pri tomto rebre sa dlhá lávka, po ktorej sme šli až k zlomu, končí. Rebrom dve dĺžky lana hore, potom po lávke doľava do úzkeho žľabu. Vpravo sa rebro vežovite čnie do výšky. Teraz žľabom hore, potom jeho pravou vetvou, ktorá čoskoro prechádza v krátky, veľmi ťažký komím. Hneď nad komínom uzatvára žľab mohutný vklinený balvan. Tesne nad ním sa presunieme cez platňu doprava a dosiahneme chrbát rebra už nad jeho výšvihom. Pod skalami rebra vodorovne doľava, nad koncom komína, na sutinovú terasu a z nej po voľných balvanoch najprv šikmo doprava, potom po stupňoch zase šikmo hore na juhozápadný hrebeň, asi 20 m. vpravo od západného konca vodorovného vrcholového hrebeňa. Miestami lámavá skala a tráva. Nebezpečné.

6. Puškášov variant Komarnického (IV) 2,15h.
A.Puškáš 2. 8.1949

Napriamujúci variant v ceste Komarnického, v hornej časti steny. - Prídeme do najväčšieho vhĺbenia steny. Odtiaľ nie doľava na rebro, ale doprava do druhého vhĺbenia, do ktorého sa znižuje Komarnického cesta. Stadeto sa priamo hore tiahne komín, ktorým vystúpime cez jeden výšvih po veľmi rozlámaných skalách do miesta, kde začína pôvodná cesta smerovať na juhozápadný hrebeň.

7. Komínom (V/A1) 16h.
K.Jakeš, J.Štelbaský 5.2. a 12.3.1977

8. Slámova cesta stredom steny (VI) 5h.
J.Mužák, J.Sláma 16.7.1951 1.zima:J.Kertész, P.Plašil, 22.4.1962

Nástup je 30 - 40 m. od miesta, kde stena najnižšie spadá do sutiny, do snehovej trhliny. Krátkym pilierom na odtláčajúcu rímsu a po nej niekoľko metrov doprava na široké, dobré stanovište. Niekoľko metrov hore a ďalej traverz doprava po trávnatej, odtláčajúcej rímse ku krátkemu zárezu, ktorý tvorí mokrý pilierik. Cez mokrý previsnutý pilierik sprava doľava na šikmú platňu. Odtiaľ šikmo doľava a hore niekoľko dĺžok lana. Pridržiavame sa stále zárezu v prostriedku steny. Ďalej širokým sutinovým žľabom cez mokré skalky pod kompaktnú vrcholovú stenu, ktorá má v pravej časti obrovskú hladkú platňu, viditeľnú zdola. Ideme po jej ľavej strane priamo hore. Potom kúsok doprava, až sa dostaneme nad platňu. Odtiaľ väčšinou previsnutou stenou, zárezmi a platňami na vrchol.

9. Indiánske leto (V) 8h.
L.Páleníček, M.Smutný 1.10.1971 1.zima: Z.Drlík, P.Mačák, 28.-29.12.1973, 23hod.

10. Pravou časťou steny (IV-V) 4,5h.
W.Kogut, R.Lazarski 10.8.1956

Cestou 8 alebo 9 do do malého kotla v dolných častiach steny. U päty výšvihu steny nad kotlom 25m do zalomenia medzi touto stenou a rebierkom čo ju ohraničuje z pravej strany. Odtiaľ po ľavej strane komínika až do strmého otvoreného kútika smerujúceho doprava a miznúceho v stene. Hore kútikom a pred jeho koncom traverz 20 m. vľavo do otvorenej steny na exponované platne už nad spomínaný výšvih steny nad kotlom. Odtiaľ hore depresiou a exponovaným travnatým terénom, čoraz ľahšie na spodný koniec lávky, kde sa napojíme na cestu Komarnických.Lámavé. info:WHP15/2191

11. Klimkov komín (V) 6h.
J.Hajdukiewicz, Z.Nesseltuch, J.Sawicki 17.-18.7.1939 1.zima: J.Kertész, F.Skopík, 2.-4.4.1962 Výstup do Zadného Javorového sedla

Dnom komína niekoľko metrov pod jeho prvý výšvih. Ďalej vpravo pod jeho strmú stienku a ďalej traverz vpravo k bloku na istenie. Ďalej traverzujeme vľavo do komína ponad jeho prvý výšvih. Komínom, ktorý prechádza v strmý a lámavý žľab, asi 5 dĺžok lana, pod jeho druhý výšvih. Teraz nasleduje asi 30 m. traverz vpravo po výhodnej lávke na skalnú kazateľňu. Z nej 20 m. šikmo vľavo a hore pod čierne strmé stienky. Ďalej traverzujeme vľavo mierne dolu cez dve odchýlené vežičky a vstúpime do komína. Ten dosiahneme nad jeho druhým výšvihom v mieste, kde tvorí malú sutinovú plošinku. Z nej hore cez nízky prah a ďalej dnom komína asi 15 m. Teraz do ľavej steny komína, po nej, čiastačne vzpieraním, na nízky a dlhý výklenok, vystlaný nízkym sutinoviskom, už nad tretím výšvihom komína, veľmi ťažko. Z výklenku vystúpime a ďalej lezieme na jeho pravú stienku. Potom vodorovný traverz na nachýlených stupoch za odtláčajúcim rebrom, neobyčajne ťažko, a ďalej kúsok hore trávnatý stupeň. Pokračujeme trávnatou 3 m. lištou pod vytláčajúcu platňu, odkiaľ zostúpime kúsok do platňovitého zárezu. Ním niekoľko metrov hore na strmú trávnatú plošinku pod prevismi. Z plošinky 2 m. hore po skalných stupňoch a ďalej 6 m. traverz pod vytláčajúcimi prevismi, veľmi ťažko, do komína nad jeho tretím výšvihom. Komínom 2 dĺžky lana pod nasledujúci výšvih. Teraz vpravo na sklonené platne a traverzom vľavo k 2 m. skalnému stĺpu. Z neho vľavo do komína nad jeho štvrtý výšvih. Pravou stenou komína 20 m. pod veľké voľné bloky, ktoré vytvárajú malý tunel. Prekonávajúc bloky na ľavej strane vychádzame na sedlo.