Vysoké Tatry - Ka��ac�� Mn��ch - 2190 m

Popis - štítu:
Vežou Železnej brány končí S výbežok Hrubej Snežnej kopy tiahnúci sa nad Kačaciu dolinu. Od Hrubej Snežnej kopy ju oddeľuje Železná priehyba. Mohutná S stena je tvorená z dvoch častí a je asi 400 metrov vysoká. Stena, vyrastá zo spoločnej základne, ľavá časť kulminuje ako vrchol Kačacieho Mnícha a pravá ako vrchol Veže Železnej brány. Obidva vrcholy oddeľuje Železná štrbina, z ktorej spadá na dno doliny markantný žľab, tzv. Sawického depresia, vytvárajúc tak prakticky dve samostatné veže. S stena oboch veží poskytuje možnosti aj na letné i na vážne zimné lezenie. Keďže viacero ciest v pravej časti Kačacieho Mnícha končí v Sawického depresii, je možné ich vhodne skombinovať s cestami v stene Veže Železnej brány.
Prístup pod stenu:
1. Z Lysej Poľany: modrou turistickou značkou do Bielovodskej doliny, cez Poľanu pod Vysokou a horolezecké táborisko až k Zelenému Kačaciemu plesu.. Od plesa priamo pod stenu (4 hod.)
2. Od Popradského plesa: neznačkovaným chodníčkom cez Zlomiskovú dolinu okolo Ľadového plesa do Východnej Železnej brány. Zo sedla doprava dole a cez Železné spády ku Zelenému Kačaciemu plesu (3,5 hod.).
Zlanením zo Západnej Železnej brány: Schéma zlanenia
Vlado German pripravil vo VT v r.2017 Zlanenie do Kačacej doliny , za čo mu patrí naša vďaka.
3. Od Velického plesa: zelenou turistickou značkou na Poľský hrebeň. Ďalej modrou značkou dole cez Litvorovú dolinu ku Zelenému Kačaciemu plesu (3 hod.).

Zostup zo štítu:

Fototopo zostupu

Z vrcholu Kačacieho Mnícha aj Veže nad Železnou bránou doprava do Železnej štrbiny. Ďalej ľahko do kotla pod vrcholovou časťou JV zrázov Veže. Z neho lávkou, prerušovanou na mnohých miestach žliabkami a skalnými výšvihmi. Tesne nad dolinou plytkým žliabkom dole (1 hod, II-III). Potom:
1. Do Bielovodskej doliny: doľava dole Železnými spádmi ku Zelenému Kačaciemu plesu a ďalej turistickou značkou smerom k horolezeckému táborisku.
2. K Popradskému plesu: šikmo doprava hore do Východnej Železnej brány a cez Zlomiskovú dolinu k plesu (2,5 hod.).

1. Filek-Piotrowski (IV) 4h.
K. Filek – J. Piotrowski, 31. 9. 1954
Výstup vedie prakticky vo V stene Kačacieho Mnícha. Od Zeleného Kačacieho plesa do prvého z dvoch spadajúcich žľabov z vysunutej terasy Kačacej doliny smerom na Železné spády. Žľabom 50 metrov pod veľký previsnutý skalný zub. Ďalej 30 metrov lámavými skalami na trávnatú lávku. Šikmo vpravo hore lávkou 60 metrov na plošinku. Nad nami sa nchádzajú 3 previsnuté rebrá. Prostredným z nich, vpravo od hrany, po strmých blokoch 60 metrov na veľkú trávnatú plošinu, ňou vpravo hore a slabo výraznou trávnato-skalnou depresiou 15 metrov hore, vyššie doľava pod previs a systémom trávnatých plošiniek cez ďalší previs na balkónik na začiatku platňovitého rebra. Priamo rebrom alebo jeho ľavou stranou 10 metrov hore, potom traverz vľavo do strmého zárezu. Zárezom priamo hore, pod previsnutými blokmi traverz doprava do zárezu, ktorým hore na veľkú trávnatú terasu. Z terasy výrazným žľabom 30 metrov hore, potom vpravo cez strmú platňu do depresie, ktorá nás vyvedie na SV rebro. Rebrom na vrchol.

2. SV rebro (V) 4h.
K. Jakubowski – T. Nowicki, 31. 8. 1954

Nástup je v mieste, kde rebro vchádza najhlbšie do sutiny. Žliabkom z ľavej strany veľkej platne, ďalej samotnou platňou a zarastenou skalou na trávnik pod výšvihom. Nad výšvih zľava alebo sprava (ľahšie) a šikmo vľavo trávnatými plošinkami 45 metrov za uhol steny k výraznému bloku. Cez stienku do platňovitého žliabku, ktorým na platne. Platňami 40 metrov hore na trávnik, 30 metrov ostrím piliera a vyššie cez komínik, ktorý vytvára odštiepená platňa, až na jej horný koniec. Traverz doľava po platniach na rebro, ktoré ohraničuje z pravej strany výrazné vhĺbenie a ďalej šikmo vpravo zárezom na trávnik. Trávnato-skalnatými stupňami po ľavej strane piliera k výraznému zárezu. Ním do miesta, kde sa rozdvojuje, ľavým zárezom hore a potom vpravo na plošinu nad pravým zárezom. Ďalej 6 dĺžok najprv ľavou stranou piliera, potom jeho platňovitým ostrím na predvrcholový vodorovný hrebeň Mnícha. Ľahko na vrchol.

3. Zásnuby (M6/6+ pôv. V, A1) 13h.
V. Jakubec – I. Jendreková, 17. – 18. 7. 1982
1. zima: V. Jakubec - P. Rydlo 16-17.3.1986
1 zimné free M6/6+: M. Nowak, G. Figura, J. Radziejowski, 3.1.2014

4. Danielova cesta (V+, A1 voľne VII, M7+) 16h.
K. Jakeš – B. Mrozek, 15. 7. 1978, 16 hod.
1.zima Z. Hermann – B. Mrozek, 23.-25.12.1978
1.RP A. Formánek, J. Michalík, 1. 8. 1983
1.zima voľne?, M7+ Jan Kuczera, Rafał Pietrasiak 10.03.2015

5. Superdiretisima a varianty (pôvodne V, A2, voľne VI+/VII- (M7-) 1x A2 ) 32h.
K. Jakeš – B. Mrozek, 10. – 12. 2. 1979, 32 hod.
1 zimné sólo, čiastočne voľne VI+, A2, M. Heuger, marec 1992
VI+ okrem prvej A2 od 7. stanovišťa voľne VI+/VII-
D. Kuráň, J. Šofranko, 21.2.2011
M7-, s vynechaním prvého úseku A2, za jeden deň - 10 hod.

5a. Variant v spodnej časti:
V. Jakubec – F. Mečiar, 8. – 9. 8. 1981, V+, A0.

5b. Variant Triple direct:
M. Heuger – R. Jelenský – I. Štefanský, 22. – 23. 2. 1997.
Dve nové dĺžky medzi cestou č. 5 a č. 7 (V, A2), 3 dĺžky cestou č. 6 (V+), dolez superdiretisimou (V+, A2).

6. Ľavým zárezom (VI) 6h. J. Bednár – J. Pikovský, 22. 8. 1954.

Nástup v spádnici vrcholu, v nápadnom širokom žliabku. Po jeho ľavej strane na lávku, ktorá sa tiahne priečne cez dolnú časť steny. Z lávky po výraznej rampe zárezu až na jeho koniec. Z konca zárezu na šikmú plošinku. Priamo hore 50 metrov (najťažšie miesto), na malý trávnik. Z neho doprava cez dve platne tvoriace komín. Ním hore a ďalej na skalnatú lávku, po ktorej traverz asi 7 metrov doprava. Z lávky na trávnik a blokmi cez previs na vrchol.

7. Diretisima (V-, A2, OS:M9-/9) 14h.
Z. Drlík – M. Pelc, 27. 7. 1974
1. opak. K. Jakeš, J. Štelbaský, J. Špánik leto 1976, 12 hod.
1. zima J. Stejskal, J. Martiš, M. Šmíd, 12.-15. 2. 1976
2. zima S. Glejdura, O. Patřičný
3. leto V. Jakubec, F. Mečiar, júl 1982
3. zima Kutil -Kašťak-Suchel-Foldrecht,
4. zima S. Kuba - J. Hyžný 12.-14. 2. 1982
D. Kuráň - J. Šofranko 18.3.2007, jednodňový zimný prelez

1. OS free: M. Radovský, A. Kaniak, 17. 3. 2020, 10 hod., M9-/9

Opis free prezezu od M. Radovského

8. Komínom "100" (V,A2, voľne VII/VII+)
A. Belica, 23. – 25. 1. 1977
1. opak. J. Michalko - B. Mrozek 4 - 6. 3. 1978
2. opak. J. Kopold - D. Kuráň, 9. 2. 2004, za zlých podmienok, voľne okrem kľúčovej A2 dĺžky.
1. voľné prelezenie -sólo D. Kopold, 27.11.2009, 7 hod, kľúčová dĺžka VII/VII+, v zimných podmienkach.

9. Pravým komínom (V) 5h.
C. Hrywiecki – J. Mierzejewski, 19. 8. 1939
1.zima S.Glejdura - I. Koller, 19.3.1981

Naľavo od Sawického depresie pretína stenu výrazný komín. Vstup do steny je vpravo od tohto komína. Platňovitými stupňami hore, potom mierne vľavo na sutinovo- trávnatú lávku. Z nej pravou stranou spomínaného komína hore v smere čiernych previsov, ktoré obchádzame trávnato-skalnatým terénom po pravej strane (najťažšie miesto). Ďalej hore komínom cez previsy až do previsu s voľnými skalami, ktorý ochádzame sprava. Potom pravou stranou komína, vyššie ľavou stranou k strechovitým stupňom. Nimi hore, traverz doprava do komína, hore cez previs a hranou ohraničujúcou komín z pravej strany až do sedielka v rebre, ktoré ohraničuje Sawického depresiu zľava.

10. Ľavá hrana Pravej veže (V, A1-RP M7) 12h.
J. Lajčák – P. Valovič, 8. 3. 1979
Zimné free: M7 - Ilona Gawęda, Maciej Chmielecki - KW Kraków, 30.12.2012

11. Cesta cez škáru (V+, A2 voľne VII- ) 12h.
P. Kaššay – P. Valovič, 8. 8. 1979
1. zima: P. Kaššay – P. Valovič, 22.-23.12. 1979

12. Ľavou časťou Pravej veže (V-, A2) 15h.
Z. Demján – J. Porvazník, 23. – 24. 12. 1979

13. Stredom Pravej veže (V+, pôvodne V+, A0 ) 10h.
I. Koller – P. Košík, 28. – 29. 9. 1975, 10 hod.,
1. zima: V. Kinčeš, J. Porvazník, P Slováček, 23.-25.12.1977
(voľne V+ v letných podmienkach, 1 RP?)

14. Pravou časťou Pravej veže (V, A2) 17h.
A. Belica – I. Koller, 22. – 24. 1. 1978

15. Hranou, A. Belica (IV) 2h.
A. Belica sólo, 3. 8. 1976
Výšvih piliera Pravej veže a ťažšie miesta hrany obchádzame traverzom z pravej strany. Zo sedielka za Pravou vežou lezieme vľavo od hrany až na vrchol.

16. SZ stenou Pravej veže (V+)
V. Jakubec – F. Mečiar, 11. 7. 1981
Nástup zo Sawického depresie, bez bližších podrobností.

17. Sawického depresia (IV) 3h.
J. Sawicki – P. Zając, 19. 7. 1930 1. zima: J. Albert - E. Formanová - J. Krejný - J. Polášek - M. Tichák - V. Zatloukal, 25. - 26. 3. 1955

Nástup do žľabu sprava, alebo zľava. Žľabom hore, prekonávame niekoľko prahov, miestami zľava až do Železnej štrbiny. Pekná zimná cesta, V zime ľadové prahy a strmý sneh. V lete rozbité.

18. Cesta zárezom (V-, A2) 7h. - Veža Železnej brány
J. Porvazník – P. Slováček, 2. 7. 1977
1.zima A. Belica - I. Koller 15. -16. 3. 1980

19. Glejdura-Krnáč (V+, A3) - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Krnáč, 14. – 17. 3. 1980
Spodnú časť na Pravú vežu liezli cestou č. 14.

20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h. - Veža Železnej brány
A. Belica – J. Porvazník, 7. 8. 1980

21. Ľavý komín (IV+) 5h.
M. Marek – M. Ondráš, 2. 9. 1979
1. zima: S. Glejdura - I.Koller 19. 3. 1981 v spojení s cestou 9.

22. Prostredný komín ( IV+) 4h. - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Lihocká, 17. 2. 1982

23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h.-Veža Železnej brány
P. Kostovský – M. Marek – M. Ondráš, 21. – 25. 12. 1979
1. OS D. Kuráň - J. Santus, M7- , 24. február, 2011

24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h - Veža Železnej brány.
A. Belica – V. Kinčeš, 8. 8. 1982

25. Belica-Porvazník (V) 4h. - Veža Železnej brány
A. Belica – J. Porvazník, 30. 8. 1976
1. zima: J. Baránek - F. Hudek, 19. 3. 1981

26. Kopold - Revol ( V-VI, 1x VII) 5h. - Veža Železnej brány
J. Kopold – E. Revol, 16. 2. 2010
V-VI, jedno miesto VII, 5 dĺžok, zostup zlanením (60 metrov) dole za hrebeň.

Foto z prvovýstupu:
Foto 1
Eli Revol

27. Rebrom steny (II-III) 4h. - Veža Železnej brány
S. Makowski – A. Sokolowski, 7. 8. 1924
Rebrom až na vrchol, problematickejšie výšvihy zdolávame sprava.

28. Žolík (M6+) 5h. - Veža Železnej brány
D. Kopold, V. Jakubec, 23.2.2011

Foto z prvovýstupu:
Dodo za traverzom
Druhý problém
V akcii
Na hrebeni Veže Železnej brány