Vysoké Tatry - Kolov�� ��t��t Mal�� - 2276 m

Popis - štítu:
Malý Kolový štít je prvý nevýrazný vrchol vo východnej postrannej rázscoche vedúcej od Belasej veže smerom k Jastrabej veži. Od Belasej veže ho oddeľuje Belasé sedlo (štrbina), od Kopiniakov Zadná Sklenená štrbina. Jeho 200 metrov vysoká južná stena je častým cieľom horolezcov. Sprava ohraničuje stenu J pilier, ktorý sa lomí v hornej časti do vhĺbenia Zadnej Sklenenej štrbiny ohromnou platňou. Zľava ohraničuje stenu vhĺbenie vedúce do Belasého sedla. Sprava spod Kopiniakov sa tiahne šikmo hore stenou trávnatá rampa končiaca sa v 2/5 výšky steny. (Rampa je vhodná na ústup).
Prístup Do Malej Zmrzlej doliny pozri - Kolový štít.

Zostup zo štítu:

Zostup: Do Červenej doliny - ľahkým hrebeňom (I-II) do Belasej štrbiny, z nej dole žľabom na stranu Červenej doliny miestami po ľavej strane až do miesta kde vľavo v stene Belasej veže sú trávnaté prerušované pásy, traverz doľava asi 100 metrov do rokliny pod hrebeňom Belasej veže - roklinou do doliny. (I) cca 1,5 hod. Do Malej Zmrzlej doliny - Hrebeňom bez ťažkostí do Zmrzlého sedla a cestou č.1 - dole do doliny (I) cca 1,15 hod.

1. Motykova cesta (V-VI) 6 h.
R. Damec, W.Konarzewski, S. Motyka, A. Marusarz ml., 9. 8.1938
Zima: I. Gálfy, J. Stolcz, I. Urbanovič, J. Weincziller, 3. 4. 1958
Priamy variant: L. a P. Kořínek, 24.8.1983 (VI)

Foto z lezenia

Výstup veľmi exponovaný a pekný; Vstup do steny je z ľavej strany spádnice vrcholu, tam, kde sutina najvyššie siaha pod stenu. Odtiaľ hore zárezom, ktorého pravé stienky sú s previsov. Asi 40 metrov od nástupu je zárez previsnutý a stráca svoj charakter. Nedôjdeme až na koniec previsnutého zárezu, ale vylezieme šikmo doľava po rebre v ľavej stene zárezu na výhodné lavičky pod strmšími platňami. Dosť výraznou trhlinou v platni šikmo doprava na výhodnejšie lávky pod výraznými prevismi (istenie). Odtiaľ traverz šikmo doprava a priamo hore cez charakteristickú stenu širokého žľabu so strieškovite vrstvenými skalami (stretávame sa s výstupom Slámu). Na pravej strane žľabu, asi 25 metrov nad nami vidíme kazatelňu. Dnom žľabu (spoločne so Slámovým výstupom) priamo na kazateľňu (istenie). Ďalej šikmo doľava žľabom, ktorý sa hore zužuje a je prerušený prevismi. Po 15 metroch dosiahneme stupeň v najužšom mieste žľabu. Odtiaľ šikmo doľava trhlinou, ktorá tu tvorí zárez. Ďalších 15 metrov na lávku v záreze pod výraznými prevismi (výstup Slámu odbočuje doprava hore zatiaľ čo Motykov zostupuje - zostupný prechod doprava 6-8 metrov pod týmito prevismi (veľmi exponované) a cez rebierko do jaskynky (kľúčový úsek výstupu). Ďalej priamo hore pravou stranou jaskynky platňovitým zárezom, ktorý vychádza na tupé, menej strmé rebro nad hlbokým žľabom po pravej strane. Z rebra priamo hore a zakrátko znova do hlbšieho zárezu, ktorý sa vyššie mení v previsnutý a dole rozšírený komín. Komínom hore. Nejdeme až k previsu, ale prechádzame šikmo doľava po stupňoch na balkónik, vzdialený asi 7-8 metrov od komína. Z balkónika šikmo doprava späť do komína, už nad prevismi. Hore na pravé rebro komína, kde je príhodná vyvýšenina (istenie). Odtiaľ šikmo doľava širokým, skalnatým a trávnatým žľabom, v hornej časti zárezom asi 60 metrov na vrchol.

2. Platňami v ľavej časti (VI-,A2 RP 6+) 8 h.
A+M. Belica, P. Košík, J. Zaťko, 9.8.1973.
1.RP: Š.Bednár, S.Kuba, 16.7.1983

3. Slámova cesta stredom (V-VI,VI+) 6 h.
J. Sláma, V. Zavřel, 21.8.1948

Veľmi exponovaný výstup v pevnej skale; Vstup do steny je z platňovitej rampy, ktorá ústi do veľkého vhĺbenia. Kútovou Špárou vpravo od pravej hrany vhĺbenia 3 dĺžky lana (VI) až na ľahší terén. Vpravo od nás je trávnatá plošinka, kde sa končí trávnatá rampa (ústupová cesta). Nad nami je širší, hore sa zužujúci žlab so strieškovite vrstvenými skalami. Jeho ľavú stranu tvoria biele platne (sem prichádza Motykov výstup). Na pravej strane žľabu, asi 25 metrov nad nami vidíme kazateľňu. Dnom žľabu (spoločne s Motykovou cestou) priamo na kazateľňu (istenie). Ďalej šikmo doľava žlabom, ktorý sa hor zužuje a je prerušený prevismi.Po 15 m dosiahneme stupeň v najužšom mieste žľabu. Odtiaľ šikmo doľava trhlinou, ktorá tu tvorí zárez. Ďalších 15 m. na lávku v záreze pod výraznými prevismi (Motykov výstup odbočuje zostupným traverzom doprava). Ďalej 8 metrov veľmi exponovaný traverz v previsnutej stene doprava hore a pomocou skôb (voľne VI+) cez previs. Priamo hore k ďalšiemu previsu a ďalej žľabom po jeho pravej strane k dobrému isteniu. Odtiaľ viac než na dĺžku lana plytkým, nepatrne doľava uhýbajúcim žľabom pod silne previsnutý, hore sa zužujúci, asi 8 metrov vysoký komín. Komínom hore (VI) do sutinového koryta na ľahší terén. Korytom dosť ľahko asi 20 metrov pod zráznu stenu a ňou na dĺžku lana na plošinu a z nej po niekoľkých ľahších stupňoch na vrchol.

4. Ľavé vhĺbenie (VI,A3 RP 7-/7) 5 h.
D. Jágerský, P. Pochylý, J. Unger-Zrust, 8. 8. 1967
1. RP: J.Horváth, D.Smolková, 21.9.1985, "Zhnilých 13"
2. RP: T.Kobzík, R. Tefelner, 13. 9. 1986

Výstup veľmi exponovaný, miestami lámavé skaly; Vstup do skál je možný aj Motykovým výstupom zľava. Popis: Dnom žľabu a mierne previsnutým zárezom na trávnatú lavičku (výstup Motyku tu odbočuje doprava na kazateľňu). Odtiaľ trávnatou depresiou hore na veľkú plošinu z blokov v kúte, tvoriacu jaskynku krytú prevismi. Od blokov platňovitým pilierikom pod zlom výrazného kúta a cez previsnutý pilierik traverz vpravo do zárezu v kúte (VI+, V+). Kútom priamo hore (A3, A2, RP 7-) pod schodovité previšteky (voľné skaly). Cez previšteky priamo hore do komínika (voľné lezenie, VI). Z neho 3 metre traverz A3 vľavo cez stienku na plošinku (VI). Odtiaľ platňovitou depresiou, mierne ubiehajúcou doľava, pod široký komínik ohraničený previsom (VI). Cez previs a krátky komínik do výrazného kúta na plošinu (IV). Z nej kútovým zárezom asi 60 metrov hore do sedielka vľavo od vrcholu. Z piateho stanovišťa je možný vodorovný traverz asi 40 m. do Motykovej cesty.

5. Pravou časťou steny (V/A2, RP 7-) 10h.
Benedikt, Prachtl, Šplíchal, 29.5.1974

1 RP.(7-) Prelez technických miest - opis na Topo
Viťo Vyskočil, Zuzňa Jargašová, 31.8.2019
(materiál: sada friendov, vklínencov a skoby)

Foto 4 dĺžka
Foto 5 dĺžka
Foto 8 dĺžka

6. Pravý pilier (V) a variant (6-) 3,5 h.
T. Mastihuba, J. Sláma, leto 1955.
J stenu Malého Kolového štítu ohraničuje z pravej strany pilier, ktorý vlastne oddeľuje stenu od Zadnej Sklenenej štrbiny. V dolnej časti sa stráca a prechádza do otvorenej steny. Vstup do skál je priamo zo sutiny, v otvorenej stene v spádnici piliera. Lámavým žľabom !!! 50 metrov na širokú plošinu (rampu). Ďalej 20 m doľava hore smerom k veľkému platňovitému výlomu v ľavej strane piliera. 4 metre traverz na sutinovú plošinku pod výlomom. Po odštiepených platniach 20 metrov hore, potom ľahký traverz doprava na trávnatú rímsu na pilieri. Ďalej stále hore pilierom na vrchol. Nad rampou pevná skala.

6.a "Britská varianta" vo vrcholovej platni (6-)
R. Lienerth, leto 2011. Autor priloženého Fototopo.
Info: Až pod markantní plotnu pod vrcholem shodně s cestou J Pilíř. Vrcholovou plotnou přímo cca 8 - 10m stále vpravo od původní linie cesty vedoucí po hraně plotny. Pozn. - v linii výstupu není zanecháno žádné jištění, cca 40 m variantu je zajištěno dvěma frendy (cam 1 a 2) a třemi vklíněnci. UK klasifikace E3 5b.