Vysoké Tatry - Kozia kĂ´pka - 2100 target= m

Popis - štítu:
Kozia Kôpka je veža v hrebeni krátkeho JV výbežku Jahňacieho štítu. V tomto výbežku dominuje hlavne Kozí štít. Tento hrebeň oddeľuje Červenú dolinu od Doliny Bielych plies. Od Kozieho štítu je Kozia Kôpka oddelená Východnou Kozou štrbinou a od Žltých Kôpok smerom k Jahňaciemu štítu Západnou Kozou štrbinou. Do oboch štrbín smerujú z JZ suťové kuloáre, cez ktoré je hrebeň dostupný chodeckým terénom. Veža je rozdelená nápadným žlabom v strede steny. Smerom k Juhu v pravej časti dominuje výrazný J pilier, ktorým vedie najznámejšia Puškášová cesta. Tento pilier má z JZ strany strmý výšvih, kde nedávno pribudli nové cesty strednej obťažnosti.
Prístup pod J - JZ stenu: Podobne ako ku Žeruchovým vežiam či Koziemu štítu. Od Chaty pri Zelenom plese strmo turistickým chodníkom po žltej značke smerujúcej na Jahňací štít vystúpame na morénu, nad ktorou je Červená dolina. V doline odbočíme doprava pod masív Kozieho štítu a pod stenu (30-50 min.)
Prístup pod S steny:Červene značenou turistickou značkou smerom na Kopské sedlo, pri Veľkom Bielom plese odbočíme doľava a vystúpame do ľavej časti doliny ktorú tvoria tri terasy pod masív Kozieho štítu.(1,5 hod.)

Zostup zo štítu:

Zostup je jednoduchý - ľahkým hrebeňom smerom do Východnej Kozej štrbiny. Dole roklinou, neskôr suťovým kuželom do Červenej doliny. Chodecký terén (25 -30 min).

1. Západná Kozia štrbina (CH) 40-45 min.
Dávno známa poľovnícka cesta. Od Belasého plieska hore suťovým kuželom do sedielka.

2. Ľavý pilier JZ steny (dole IV, vyššie miestami II) 1h.
J. Jankowiak, E. Czabanski, W. Gaweda, K. Gnat, B. Urbanski, 15. 8. 1979

Vstup do skál je z pravej strany ľavého piliera, niekoľko metrov od jeho ostria. Rozporom na vysoký položený stupienok. Z neho hore pomocou malého chytu pre pravú ruku (IV), ďalej systémom strmých špár a stupňov hore 20 m. Ďalej po pravej strane piliera až na ľahký trávnatý terén rebra. Ním hore cez niekoľko výšvihov na vrchol.

3. Stredom J steny (III, miesto IV) 1 h.
A. Puškáš, H. Rácz, 18. 6. 1954

Plochou roklinou až pod skalný výšvih. Priamo ce neho alebo oblezením zľava. Ďalej nepríjemným trávnatým terénom na vrchol. Vhodnejšie skôr na zimu.

4. Cez gilotínu (V, V+) 3h.
D. Zajac, Feketeová, jeseň 2011

Cesta v pevnej skale okrem "gilotíny" - skalnej dosky v 2 dĺžke.

5. Kútom (VI, variantom. V) 1h.
D. a B. Zajacovi, 4. 10. 2011

V ceste bol starý materiál, pravdepodobne bola lezená už skôr. Pekná cesta v pevnej skale, 2 dĺžky a napojenie na Puškášov pilier.
Story z lezenia
a Fotografie

6. J pilier - Puškáš (III, II) 1h.
A. Puškáš, 23. 6. 1952

Nástup na pravom (J) pilieri trochu zprava. Po pilieri až na veľkú trávnatú plošinu. Odtiaľ pod vrcholový výšvih a jeho ostrím na vrchol. Stanovištia sú preistené fixným istením. Populárna cesta.

7. Východná Kozia štrbina (CH) 45 min.
Známe už dávno. Od Belasého plesa suťovým kuželom skôr vpravo smerom ku Koziemu štítu. Pod jeho skalami do stredu do rokliny na ploché rebro a ním hore na sedlo.