Vysoké Tatry - K��pky - 2354 m

Popis - štítu:

Kôpky predstavujú rozložitý masív, ktorý je pokračovaním Popradského hrebeňa smerujúceho severne od Popradského plesa. Celý hrebeň vrcholiaci v Kôpkach oddeľuje Dračiu dolinku v Zlomiskách od Mengusovskej doliny. Kôpky majú dva vrcholy - severný tzv. Veľká kôpka a južný zvaný Malá Kôpka. Medzi nimi sa rozprestiera hrebeň Popradských zubov. V tomto hrebeni smerom od Malej Kôpky je Predná Popradská lávka, Predný PP zub, Prostredná PP lávka, Zadný PP zub a Zadná PP lávka. Smerom na juh sa hrebeň Malej Kôpky delí na hlavný Popradský hrebeň a bočnú JZ vetvu - hrebeň Popradských mníchov. Západné steny Kôpok sú veľmi trávnaté a členité a vhodné najmä na zimné horolezectvo. Východné až JV steny Kôpok spadajúce strmo do Dračej dolinky poskytujú aj letné výstupy. S stena Veľkej Kôpky spadá do dolinky pod Váhou, kde je Chata pod Rysmi. S stenu pretína rampa vhodná na zostup.
Prístup: Pod V a JV steny pozri prístup pod Malú Dračiu Hlavu. V Dračej dolinke pri plese odbočíme doľava pod steny Kôpok. Východné steny sú prístupné z turistického chodníka v Mengusovskej doline, vedúceho k Žabím plesám.

Zostup zo štítu:

Zostup: Pozri aj doplnkové informácie k stene a druhé foto V steny

Hrebeň Kôpok a Popradských zubov predstavuje obtiažnosť II-III. Zostup je dosť komplikovaný.
1. Do Dolinky pod Váhou (najpraktickejšie)
Hrebeňom na Veľkú Kôpku . Z veľkej Kôpky na sever najprv strmým žliabkom doľava dole, potom doprava na znateľný chodníček (mužíky), ním potom doľava na plece na rampu v severnej stene ktorá sa pri zostupe tiahne zľava doprava dole stenou až do dolinky ku Chate pod Rysmi (II)

2. Do Dračej dolinky
Z rampy asi v polovici je možné tiež traverzovať doprava k hrebeňu Dračích pazúrikov (I), do Štrbiny pod Kôpkami, odtiaľ dole do Dračej dolinky (nepríjemné strmé trávy), alebo hrebeňom s obchádzaním vežičiek do Dračej štrbiny(II-III) a z nej zlanením komínom do Dračej dolinky.
Z Vyšnej štrbiny v Kôpkach, ktorá oddeľuje Malú Kôpku od Popradského hrebeňa, zlanením cez vhľbenie smerujúce priamo dole do Dračej dolinky. (najrýchlejšie, potrebné vlastné stanovištia)

3. Do Mengusovskej doliny (Kotliny žabích plies) V lete nepríjemné
Priamo dole veľkým žlabom v Z stene ,zo Zadnej Popradskej lávky. Cesta AP/V-42 - Szcepanski (I, 1 miesto II, 1 hod.)

1. Cupity - Dupity (VI-) ? h.
J. Ďoubal, P. Krupka, 14. 7. 1980
info: IV+, (1miesto V+ a jedno VI-), 17 skôb, sada hexov

2.a Zmijuvkov kút (IV+, A1) 5,5 h.
M. Pelc, M. Neumann, 23. 6. 1974, 15 skôb, 1 klin
Priestup: P. Daniš, A. Zlínský 26. 8. 1991 (V+, horné tech. miesto, A1 - 4,5 h.)

Nasledujúce výstupy sú vlastne variantom predošlého výstupu a viac menej sa kryjú

2.b D. Macko - J. Švorc (V+, A3) 5 h.
lezené 9. 1977, 20 skôb, 5x hexcenter
Objektívnejší nákres pravdepodobne Pelc-Neumann
Nákres viď dodatočné informácie k stene

2.c Janiš - Harna (V+, A2) - vpodstate cesta Zmijuvkov kút
lezené neskôr
Nákres viď dodatočné informácie k stene

3. Cesta Nemcov (IV) 3 h.
O. Mugler, R. Richter, W. Schäfer, 20. 7. 1932
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 8. 3. 1960

AP/V :Cesta Nemcov. — Viac ako dvesto metrov vysoká stena je len JV 1 v najvyššej časti dobre vrstvená. Jej dolnú časť tvoria strechovité sklonené platne. V prostriedku steny sú zas dobre znateľné žlté výlomy. Nástup do steny je viac-menej v spádnici vrcholu. Strmými lištami za rastúcich ťažkostí, k spomínaným žltým platniam, ktoré prekonávame oblúkom doprava po šindľovite vrstvenej skale. Nad výlomami späť doľava, až pod vrchol, ktorý zliezame priamo. Dolná a prostredná časť predstavuje lezenie po nepríjemných šindlovitých platniach. V zime viac-menej skalný výstup pretekajúci ľadom

4. Prokeš-Matoušek (V+, A0) ? h.
Prokeš, Matoušek, leto 1975

5. Korsák-Urbanovič (V) 2 h.
B. Korsák, I. Urbanovič, 10. 9. 1958.

AP/V: Priamo na Zadnú Popradskú lávku. — V ľavej polovici juhovýchodnej steny severného vrcholu Kôpok, Veľkej Kôpky, je výrazný komínovitý zárez, tiahnúci sa vertikálne celou stenou, až do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku. Nastupujeme zo sutinoviska malou stienkou, rovno cez strechovito vrstvené platne do kúta, ktorým postupujeme asi dve dĺžky lana pod previsnutú stenu. Kútovou škárou pomocou skôb doprava za hranu platne, trávnatá plošina. Cez strechovito vrstvený previs hore. Postupujeme stále komínom až na ľahší terén. Nedáme sa zlákať doprava, ale ideme rovno do steny zárezovým komínom a ľahkým terénom do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku.

6. Cez Platne (V+) 3 h.
Brichta, Kajan, Kaššay, 29. 6. 1982
11 skôb, 5 hexov, možno čiastočne spolu s cestou 7
1 priestup: Gargulák, Bárdy, 18. 7.1982 (2,5 h.)

7. Piskořova diretisima ploten (IV+) 3 h.
M. Šmíd. 4.8.1970
J. Houser (Piskoř), T.Gross, M. Nosek (King), 5. 8. 1970, 5 skôb
Diretisima vedie na Zadný Popradský zub.
Info:Asi najkrajšia cesta v masíve,ale nie veľmi často lezená moderná IV+, sada vklínencov, frendov, pár skôb.

8. Páleničková cesta (V) 3,5 h.
H. Myslivcová, J. Vlček, L. Páleníček, 29. 9. 1968
Slovo autorov:Výstup ide výrazným kútom, spadajúcim zo Zadnej lávky v Kôpkach

9. Pacas - Samuhel (IV) 1 h.
M. Pacas, S. Samuhel, 12. 8. 1962

Taternik (1-2)/1963: Stenou na Zadný Popradský zub. — Vstup do steny je v spádnici Zadného Popradského zubu. Šikmo vľavo na trávnatý balkón. Z neho šikmo doprava desať metrov pod platňu, ktorú prechádzame zárezom na jej pravom okraji, a potom ešte pätnásť metrov na dobré stanovište. Ďalej pätnásť metrov po platni na voľný blok, z ktorého traverzujeme osem metrov vpravo (IV) na rímsu. Z rímsy priamo hore na trávnatú plošinku. Nad nami sa teraz vypína prostredná časť steny, vytvorená z veľkých hladkých platní. Pod nimi traverzujeme šikmo vpravo na málo výrazný pilierik, ktorý ohraničuje platne z pravej strany. Pilierikom ľahko hore na vrchol.

10. Gálfy - Rybanský (IV) 2 h.
I. Gálfy, M. Rybanský, 19. VIII. 1959.

Ľavým pilierom na Prostrednú Popradskú lávku. — Stena Zadného Popradského zuba spadá do akéhosi kotla. Kým z pravej strany ju ohraničuje zárez, ktorý smeruje na Zadnú Popradskú lávku, zatiaľ zľava ju ohraničuje výrazný pilier, ktorý sa začína ešte pod kotlom. Je širší, nad kotlom sa zužuje a nad zrázmi steny sa zahýba doprava k vrcholu Zadného Popradského zuba, pod ktorým sa stráca. Ním vedie výstup. Spočiatku z pravej strany, radšej v smere kotla, potom pod strednou, najstrmšou časťou traverzom vľavo. Ďalej ideme ľavou stranou piliera a nad zrázmi už po ňom, až na Prostrednú Popradskú lávku. Miestami IV.

11. Veľkým Kútom (IV+) 2 h.
I. Mátray, M. Neumann, 2. 10. 1971
1. priestup: Š. Hudáč, J. Kriššák, M. Kriššák, jún 1972

Masív Kôpiek so svojimi dvoma vrcholmi spadá do Dračej dolinky krátkou členitou stenou, ktorú v jej strmšej časti pretínajú štyri výrazné zárezy. V ľavej časti steny je zďaleka viditeľný obrovský biely výlom, v spádnici ktorého vedie nahor výrazný kút. Ním vedie aj výstup, ako vidno z nákresu. Veľmi slabé možnosti istenia. Pravú časť steny tvoria kompaktné platne prerušené spomínanými zárezmi, zaujímavými z horolezeckého hľadiska.

12. Švec - Füzy - Žák (V+, A3) 4 h.
Švec - Füzy - Žák, 26. 6. 1971

13. Malá Kôpka - pilier (III-IV) 2 h.
S. Culka, S. Reptová, M. Šebestová, L. Urbanovičová, I. Urbanovič, 27. 10. 1962
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 25. 4. 1963

AP/V:Malá Kôpka, pilierom. V spádnici vrcholu, v dolnej časti steny je výrazný pilier. Ním zľava po jemných chytoch do zárezu a potom na hranu piliera. Ďalej ideme sprava, po dobrých stupoch. V druhej dĺžke lana je ťažká stienka, ktorú prechádzame po skobách asi päť metrov šikmo doľava, do komína. Z komína dôjdeme na ľahký terén, kde sa čiastočne pilier stráca. Odtiaľto možno ísť po trávach, ktoré sú dosť strmé, do sedielka na Prednú Popradskú lávku vpravo od vrcholu. Stále hore. Pred nami je vrcholová členitá časť steny, nad ktorou je v hrebeni ostrá vežička s červeným sfarbením. Odtiaľ niekoľko metrov doľava a cez malú stienku a komínik do sedielka. Ďalej hrebeňom na vrchol. Zima: Miestami zasnežené lávky, výšvihy skalné.

14. Zadný Popradský zub - Človečina (V+) 3 h.
Z. Božiková, M. Murár, júl 2020

Topo výstupu

Opis výstupu: Človečina