Vysoké Tatry - Ä˝adovĂ˝ štĂ­t - 2627 m

Popis - štítu:
Ľadový štít, 2627 m, je tretí najvyšší štít Vysokých Tatier. Nachádza sa v hlavnom hrebeni a tvorí záver Malej Studenej doliny. Na východe hraničí so Zadným Ľadovým štítom, od ktorého ho oddeľuje Ľadová priehyba a na západe s Malým Ľadovým štítom, od ktorého ho oddeľuje Ľadová štrbina. Na západ vysiela dlhý vežičkami posiaty Suchý hrebeň Zatiaľ čo severné zrázy tohto spadajú do Javorovej doliny patria k najmohutnejším vo Vysokých Tatrách, JV stena spadajúca do Kotliny Piatich Spišských plies ma asi 250 metrov. Medzi najpopulárnejšie i najviac lezené cesty v tejto stene patrí Brnčalov pilier. Pravú časť steny, ktorá až do roku 1968 zívala prázdnotou, objavili pre horolezcov Kriššák s Farkašom. Odvtedy pribudlo v tejto časti steny 13 nových ciest a variantov.

Zostup zo štítu:

1.Zostup smerom na SV k Zadnému Ľadovému štítu do Ľadovej priehyby (I). Po hrebeni na SV a z jeho pravej strany k Vežičke, ktorú obchádzame sprava, hneď za ňou sedielko, cez stupeň asi 2,5 m hore na ostrý 22m hrebeň (expozícia) tzv. Ľadový kôn. Priamo po hrebeni potom dole doprava po širokom hrebeni do Ľadovej priehyby (30 min.) Odtiaľ znateľnou cestičkou mierne doprava dole sutinovo trávnatým úbočím a ďalej sutinovým kuželom dole pod stenu. Ďalej smerom na JV a okolo Pfinovej kopy ku Téryho chate (1 3/4 hodiny).

2. Prechod na Malý Ľadový štít s obchádzkou južného hrebeňa.(CH) 30 min. Z vrcholu štítu smerom na Z (Javorová dolina). Suchým hrebeňom schádzame nadol asi 8 minút do malej štrbiny. Odtiaľ odbočíme doľava smerom k Malému Ľadovému štítu, kde sa tiahne najvyššia sutinová lávka. Lávka je zo začiatku dostatočne široká a pozvoľna klesá na sutinový pás. Po lávke vodorovne prekročíme niekoľko skalných rebier. Stále užší pás sa nakoniec stráca v skalách, po ktorých, pridŕžajúc sa šikmo vpravo, hore do žľabu padajúceho z Ľadovej štrbiny. Tu buď žľabom do štrbiny na juž. hrebeň a ním za pár minút na severozáp, vrchol, aleba žľabom len niekoľko metrov hore a po pohodlnej lávke doprava na záp. hrebeň Suchého ramena a ním na severozáp. a potom na juhových. vrchol Malého Ladového štítu. Zo štítu Na JZ a širokým sutinatým úbočím do Sedielka na turistickú značku vedúcu od Téryho chaty do Javorovej doliny.

1. Stará cesta (II) 1-2h.
J. Wala ml., T.Chalubinski, 21.8.1899, 1.zima: J.Andráši, A.Puškáš, 7.12.1947 Info:J2/99, APII/116

Stará cesta: Cesta A. Waly ml. - Na trojuholník snehu, ktorý leží pod Ľadovou štrbinou. Nie však až k ústiu kuloáru, ale pod ním doprava do steny ľavého štítu a po vyhladených skalách plytkého žliabku chvíľu priamo hore. Potom ďalej šikmo doprava, dosť strmo hore po akomsi páse, ktorý prechádza v plytký žľab, potom v trhlinu až na sedielko v rebre, ktoré ohraničuje od juhu kotlinku vo východnej stene ležiacej kúsok vpravo od spádnice vrcholu. Tu sa pretína výstup. A. Waly s Grószovou cestou. Zostúpime niekoľko metrov na druhú stranu, a tak, prekročiac kotlinku, ideme znova šikmo doprava hore až na štítový hrebeň vpravo od vrcholu. V dolnej časti vedie výstup obvykle na snehu. Ideálny zimný výstup na strmom snehu, ktorý v hornej polovici vedie stále v traverze.

2. Ľavou časťou steny (IV,A0) 2-3h.
A.Križko, R.Muller, 15.8.1974 Info: J2/99, J-revue 1984

3. Ľavou časťou piliera (V) 2-3h.
"Cesta na ráno" P.Cvik, J.Osif, 19.9.1975 Info: J2/99

4. Grószova cesta (III) 2h.
A.Grósz, J.Lingsch, 29.7.1923, 1.zima: A.Antoníčkova, R.Antoníček, J.Ševčík, 20.3.1952 Info: J2/99, AP II/117

Grószova cesta. - V spádnici vrcholu stúpa v spodnej tretine steny šikmo doľava rad pásov. Prvý 2 a pol metra široký pás spočiatku s dobrými záchytmi a stupmi sa zužuje asi po 45-tich metroch na dlžku niekoľko krokov a skoro sa končí. Vyzerá to, akoby sa kus pásu odtrhlo. Tu doľava dva metre dolu na hladkú, ale zato málo naklonenú platňu, potom cez skalný stupeň na druhý pás, ktorý je vlastne pokračovaním prvého. Po dvoch dlžkach lana opustíme tento pás a potom skoro kolmou stenou po belavých skalách dvanásť metrov hore na začiatok žľabu vpravo hore. Žlabom tri dlžky lana hore až do malého vhĺbenia uprostred steny, kde sa dlho do leta drží sneh. Okolo ľavého rohu a po dalšom páse 1 a 1/2 dlžky lana na koniec. Stade bez ťažkostí ešte 1 a 1/2 dĺžky lana tým istým smerom dôjdeme k plytkému žľabu; ktorý sem vedie zľava zdola. Po rebre vpravo od neho na sedielko. Ďalej v spádnici vrcholu až na štít 2 a 1/2 dĺžky lana.

5. Variant v Grószovej ceste (III) 2h.
F.Ždiarsky a spol. Info: J2/99, APII/120

Variant v Grószovej ceste. - Až do miesta, kde sa opisuje vhĺbenie V Gr. ceste. Stade ide smerom k vrcholu rebro. Ním vystupujeme, kým sa nám neskríži stará cesta (č.1).Dôjdeme k žľabu. Ten prek~očíme a postupujeme ďalej na rebre, ktoré je tu opäť výrazné a pod hrebeňom sa stráca v stene. Cez ňu na hrebeň, po ktorom krátko doprava na vrchol.

6. Ľavým vhĺbením (IV) 2h.
J.Andráši, M.Mereš, A.Puškáš, A.Rapoš, Z.Zibrín, W.Žulawski, 5.8.1953 Info:J2/99, APII/121

Ľavým vhĺbením steny. - Nástup do steny je na pomerne širokej rampe Grószovej cesty, ktorá ide od stredu doľava. Až na jej koniec na pomerne veľkú plošinu. Nad nami sa vypína markantné vhĺbenie s bielym výlomom skál; ktoré je vrúbené z pravej strany Brnčalovým pilierom. Ním vedie výstup. Spodnú časť vhĺbenia lezieme z pravej strany na akomsi rebierku. Po jeho ukončení sa snažíme dostať do spádnice vhĺbenia a ním cez niekoľko výšvihov na trávnatú rampu, bežiacu zľava doprava na ľahší terén. Ním bez ťažkostí na vrchol. Exponovaný, veľmi pevný výstup.

7. Brnčalov pilier (V) 1-3h.
A.Brnčal, R.Horníček, 7.9.1946, 1.zima:J.Sláma, J.Weincziller, 18.12.1956 Info:J2/99, APII/118

Brnčalov pilier. - Stred steny v podobe mohutného, širokého, málo vystupujúceho piliera ohraničujú z oboch strán plytké žľaby. Výstup vedie prostriedkom tohto piliera a vybočuje časom nepatrne napravo od stredu. Nástup ako na ceste Grósza ľavou polovicou steny, a to prvým 2,5 m širokým a asi 50 stupňov nakloneným pásom, smerujúcim šikmo hore naľavo od spádnice vrcholu. Pásom hore po jeho prerušenie a nad týmto prerušením po páse, pokračujúcom asi 35 m. ďalej. Ešte pred bielými skalami odbočíme členitou stienkou hore mierne šikmo napravo a vystúpime asi 10 m. na trávniky. Odtiaľ trocha napravo vidno spodnú časť piliera podoby srdca, ktorá visí nad nami. Terénom, porasteným trávou 30 m. priamo hore k hrotu srdca a trocha hore doprava od neho. Odtiaľ 4 m. traverz doľava na stred srdca a niekoľko metrov hore cez mierne previsnuté stupne k začiatku plytkého komín-pravouhlého zárezu. Ním 15 m. hore, dobré istenie. Teraz po strmej platni 6 m. traverz šikmo doprava hore po dobrých stupoch a ďalej strmým šikmým komínom, viac po jeho pravej strane, 6 m. hore. Traverz 6 m. vodorovne doprava cez veľmi exponovanú a strmú platňu s dobrými stupmi na hranu z nahromadených balvanov, po nej 3 m. hore a 7 m. doľava ďalej zas niekoľko metrov ťažko priamo hore. Zas trocha odbočiac doľava pokračujeme 2 a 1/2 dlžky lana priamo hore stredom zužujúceho sa a menej strmého piliera priamo na vrchol Ľadového štítu. Exponovaná cesta v úplne pevnej skale. Široký pilier poskytuje možnosť viacerých rôzne obtiažných variantov. Lezci na pilieri .

8. Prostredným vhĺbením (IV) 2h.
V.Karoušek, B.Nejedlo, B.Svatoš, 23.7.1953, 1.zima: F.Minařik, J.Pábel, V.Vaculín, 12.2.1964 Info:J2/99, APII/119

Pod prostredné vhĺbenie sa dostaneme tak, že kolmý zráz obídeme vľavo po Grószovej ceste. Lávkou skoro na jej koniec a potom po rímse šikmo vpravo hore na trávnaté skalky popod Brnčalovým pilierom. Vstup do žľabu, traverzom vpravo cez skalné stienky. Žľab je veľmi mohutný a členitý. Prvá dlžka lana vedie prostriedkom žľabu, pod strmšie stienky. Tu je malý previs, ďalej ľavou stenou žľabu až pod výrazné previsy, ktoré tvoria spodnú hranu klinu, ktorý rozdeľuje žľab na dva menšie. Cesta sa drží pravého žliabku. , Pod prevismi vodorovným traverzom cez nakopené balvany. Ďalej dve dlžky lana v pravej stene žľabu až pod velkú červenú platňu. Tu ľahkým terénom tri dĺžky lana šikmo vľavo hore, do stredu vrcholu.

9. Chuťovka (V,A0) 3-4h.
Z.Drlík, M.Pelc, 28.6.1975

9a Variant doľava (V) L.Hodál, V.Tatarka, 1.10.1975 Info: J2/99, J revue 1984,

10. Ľavý stok (IV-V,1 miesto V+) 3-4h.
V. Tatarka, R. Turjanik, 4. 9. 1982 Info: J2/99

11. Cesta pod Ľadového koňa (V) 3-4h.
M. Pelc, V. Petrík, 25. 7. 1969 Info: J2/99

12. Podzimní cesta (V/V+) 5h.
J.Janda, V.Urbanec, 15.10.1978
Š.Bednár, S.Kuba, 8.7.1983 (V+)
Info: J2/99

13. Variant Kulhavého (V+) 5h.
J. Kulhavý, Útrata, 15.9.1975 Info:J2/99

14. Moravanka (IV+) 3-4h.
Z.Drlík, J.Martiš, M.Pelc, 14.9.1975, 1.zima: P.Bendařík, A.Ferancová, 12.2.1976 Info: J2/99

15. Pravé vhĺbenie (V) 2-3h.
V.Farkaš, M.Kriššák, M.Orolín, 29.9.1968, 1.zima: S.Gavalier, M.Kriššák, M.Orolín, 14.12.1968 Info:J2/99

16. Cesta platňami (V+) 3h.
A.Buzinkay, R.Hajdučik, O.Pochylý, 20. 8. 1982, 2.leto: L.Klembárová, J.Adámek, P.Jackovič, 29.5.1983 Info: J2/99

17. Psí kusy (V-) 3h.
S.Nimand, V.Urbanec, 10.10.1978 Info: J2/99

18. Cez bielu platňu (V) 2h.
V.Tatarka, O.Zibrínová, 1.8.1970, 1.zima: J.Flejberk, V.Tatarka, 6.2.1972 Info:J2/99

19. Cesta bielym pásom (V+) 3h.
A.Buzinkay, R.Hajdučik, O.Pochylý, 20. 8. 1982, 2. leto: L.Klembárová, J.Petrenčák, leto 1983 Info:J2/99

20. Pravým komínom (V) 1-2h.
M.Kriššák, M.Orolín, 14.9.1969, 1. zima: J. Gronczewski, 5.-6.2.1972 Info:J2/99