Vysoké Tatry - ������������adov������������ ������������t������������t Mal������������ - 2611 m

Popis - štítu:
Malý Ľadový štít s dvoma vrcholmi SZ 2611 m a JV 2608 m, sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Od Ľadového štítu ho oddeľuje Ladová štrbina a od Širokej veže známy turistický priechod Sedielko, Smerom na JV vysiela dlhý hrebeň ( Malá Ľadová štrbina, Ľadový zub, Zadná Ľadová škára, Ľadový hrb, Predná Ľadová škára, Pfinova kopa), ktorý oddeľuje kotlinu Piatich Spišských plies od dolinky pod Sedielkom. Na západ ešte vysiela krátke Suché rameno. Južná stena Malého Ľadového štítu a jeho JV hrebeňa je obĺúbeným horolezeckým terénom s pomerne uzatvorenou históriou. Skala je väčšinou dobrá a blízkosť Téryho chaty zabezpečuje stene dostatok horolezcov v letnom, ale aj zimnom období. Prístup pod J stenu: Po zelenej značke vedúcej do Sedielka od Téryho chaty asi 1 a 1/4 hod.

Zostup zo štítu:

Najpraktickejší zostup - do Sedielka a k Téryho chate 1 a 1/4h. Pozri aj zostupy uvedené pri Ľadovom štíte. Z ciest v pravej časti steny - lávkou a chodníkom pod hrebeňom vedúcim k Pfinovej kope (smerom k Prostrednému hrotu) až k ľahkému krátkemu trávnatému žľabu vedúcemu na turistický chodník vedúci zo Sedielka - tým dole. Ak sa chceme vrátiť pod stenu, tak z chodníka odbočíme skôr, do sedielka pod výraznou vežou, ktoré je zakončením rampy pod pravou časťou steny. Z tohoto sedielka zlezieme asi 20 m na rampu pod stenou (II-III, žltá šipka na foto). Je možné tento krátky úsek aj zlaniť zo skalných hodín (slučka, ak tam ešte je).

1. Cesta D. Bakoša a V. Petríka (V,A1)
D.Bakoš a V.Petrík, 8.5.1972
1.zima: Bílek, Tkáčik, M.Schauhuber, 29.12.1972

2. Červená strecha (V+,A2, variantami 7+) 6h.
J.Boubin, L.Páleníček, P.Pšeničnikov, J.Vlček, 16.6.1970, K3-1607
1.zima: J.Hons, J.Rakoncaj, 18.2.1974
1. RP: M.Kujawinski, J.Caban, 1.7.1990,
variantami kl.VII+, 3.5 hod.

3. Variant cez červenú strechu (A4)
P.Plachecký, R.Teissler, K.Jakeš, 19.8.1977

4. Stokom vody ( V+, A0 pôvodne V,A2) 7h.
J.Svoboda, J.Vlček, 2.8.1970
1.zima: T.Gross, M.Nosek, 25.3.1971, 5.5 hod.
info K3-1608a

5. Stredom steny (V-VI/) 5h.
V.Karoušek, Z.Zibrín, 3.9.1956 K3-1609

Variant - viac menej nová cesta stredom (VII-)
Alina Szyld, Mariusz Harendarz (PL), 26.10.2019
Z prelezu nakreslená schéma cesty.

Slovný opis: Karouškova cesta, stredom steny. Nástup do steny je vľavo od komína, ktorým vedie Grószova cesta, v pravej strane výrazného predskalia. Kútom hore na hranu predskalia a na jeho trávnaté temeno. Na predskalí je šindlovite vrstvená červená stena. Priamo cez jej previsy a po sklonenej platni do vhĺbenia od prostriedku steny. V ľavej strane vhlbenia strmým kútom a po niekoľkých metroch na ľavé ploché rebro vo vhĺbení. Z konca rebra traverz vodorovne vpravo do protiľahlých stupňovitých skál vhlbenia. Nad nami je charakteristický odštep s previsnutou škárou. Pod odštepom zo skalnej lavice traverz doprava nad previsy a v miestach, kde sa traverz končí, plytkým vhlbením hore. Sme na širokej lavici vľavo pod veľkou bielou platňou, zďaleka viditeľnou. Po lavici desať metrov doľava a kútom hore. Po niekoľkých metroch stúpame v čiernych platniach hore na stupeň. Zo stupňa traverz vpravo a cez strmú krátku stienku a ustupujúce skaly pod vrcholové steny.Vpravo od nás je previsnutý, rozlámaný komín, ešte viac vpravo hladký, hlboký kút. Previsnutou hladkou stienkou tesne vľavo od rozlámaného komína. Neďaleko tenkej trhliny vľavo pod strechovitý previs. Cez previs vhĺbenia ľavým kútom strmou stienkou s bielym výlomom. Vystúpime nad stienku, kde sa ťažkosti skončia. Vrcholová časť sa skladá z troch ustupujúcich nevýrazných rebier. Prostredným z nich na vrchol. Záverečnú stienku možno obísť vľavo žľabom. Pevná skala.

Variant opis: On the 26.10.2019 me (Alina Szyld) and my partner (Mariusz Harendarz) spontaneously decided to climb route "Stredom Steny" on Maly Ladovy Stit. Only what we had it was a description from TATRY NFO. We had some difficulties on understanding the description and so we did an improvisation. The next reason to continue our improvisation was a beuatiful corner with wide crack we suppose it was never done before and we say it is VII-. When we came home I read the description of the "Stredom Steny" in Polish in WHP guide. After that I analyzed im my head what it was an orginal route and what we climbed and I drew a scheme. Apparently only the first pitch was common with orginal route.

Foto z prelezu na FB

6. Leporowského cesta (V) 3h.
J.Krzyzanowski, J.Leporowski, 13.7.1928, K3-1608

Leporowského cesta, ľavou polovicou steny. - Cez previsnutú časť komína v dolnej časti, nad komín do rokliny až do miesta, kde z ľavej strany doň prichádza rampa. Po nej do ľavej časti steny, držiac sa stále vľavo až do depresie a ňou vpravo na juhozápadný hrebeň

7.Variant Chwascinského (IV)
B.Chwascinskí, F.Gabor, A.Kenar, 19.7.1929, K3-1611

Variant- Chvascinského v ľavej dolnej časti steny. - Cestu komínom možno obísť v ľavej časti steny, a to najprv traverzom po lávke a z jej konca doprava hore, až prídeme na veľkú plošinu v rokline.

8. Pravou časťou steny (V) 3h.
A.Grósz, T.Krégczy, L.Rokfalussy, 22.8.1912
1.zima: A.Puškáš, K.Skřipský, 29.1.1950, K3-1610

Grószova cesta. - Južná stena je strmá. Ľavá polovica je previsnutá; kým pravú pretína hlboký komín, ohraničený sprava juhovýchodným rebrom. Dolu sa komín deltovite rozširuje a sem zdola siaha snehový jazyk. Nástup do steny je vľavo od spomínanej delty. Desať metrov hore, potom po lávke traverz doprava pod komín. Komínom hore k hladkej platni, kde sa rozširuje a stáva sa previsnutým. Priamo cez previsnutú časť komína, päť metrov neobyčajne ťažko a potom hladkým zárezom v ľavej strane dna komína do rokliny na ľahší terén. Roklinou hore a cez stupeň do bočného výklenku, ku ktorému prichádza zľava rímsa. Z výklenku cez dvadsaťmetrovú stienku na veľkú plošinu v rokline a odtiaľ doľava po strmom páse do žltého vhĺbenia pod previsnutou stenou, vľavo hore ústi doň žľab. Po lámavých skalách šikmo doľava hore do žľabu, od plošiny tridsať metrov. Na druhej strane rebra sa začína meter široký sutinový pás, po ňom tridsať metrov až do miesta, kde sa končí pri rokline, ktorá tu spadá z pravej strany. Ďalej šikmo doprava hore, pozdĺž pruhov skalných vrstiev až k štrbine už v spomínanom rebre, 30 metrov a odtiaľ ľahko na juhovýchodný hrebeň a ďalej ním na juhovýchodný vrchol. Exponovaný výstup stenou v nepevnej skale.

9. Variant (IV)
J.K.Dorawski, A.Sokolowski, 9.7.1925, K3-1612

Variant Dorawského v pravej polovici steny. - Z rokliny netreba odbočiť doľava z veľkej plošiny, ale ísť ďalej roklinou cez dosť ťažký schod až na jej najvyššiu plošinu. Stade doľava k širokému žľabu, ktorý je rovnobežný s Grószovou cestou.

10. Cesta k slnku (V) 3h.
J.Andráši, J.Petrlová, A.Puškáš, 15.9.1948
1. zima: J. Červinka, F. Pašta, 14.4.1956
K3-1614, V ceste sú osadené borháky na stanovištiach 6st/12bh. V.Tatarka 2000.

10a. Strmou roklinou vpravo od cesty 10. (I)
Cesta vedie do Malej Ľadovej štrbiny K.Stampfel, P.U.Spitzkopf, 23.8.1922

10b Variantami pôvodnej cesty
Narovnávajúce varianty. C. Borosnyai, C. Mészáros, 6. 7. 2001 (VI)

11. Variant Szczukov (V)
týmto smerom pravdepodobne už K.Stampfel, P.U.Spitzkopf, 23.8.1922
opis M.Szczuka, A.Szczepanski, J.A.Szczepanski, 26.7.1927 Info:AP-V/130

Variant Szczukov cez juhovýchodné rebro. - Z najvyššej plošinky v rokline odbočíme doprava krátkym traverzom na juhovýchodné rebro a ním hore na juhovýchodný hrebeň cez krátky, previsnutý zárez.

12. Variant Kučerov (II-III)
J.Kučera, Steiner, 27.8.1928, Info:AP-V/132

Variant Kučerov na juhovýchodnom rebre a juhovýchodným žľabom. - Medzi veľkou plošinou a najvyššou plošinou odbočíme cez juhovýchodné rebro po lávke do juhovýchodného žľabu, ktorý ohraničuje rebro z pravej strany a ním výstup na juhovýchodný hrebeň.

13. Cesta M. Blahouta a V. Haleša (V-VI) 4,5h.
M.Blahout a V.Haleš 17.8.1955, K3-1615

Južná stena juhovýchodného rebra. - Nástup je v spádnici vrcholového komína pod tmavým žliabkom. Tridsať metrov po ľahkých stupoch na začiatok žliabku, ktorý smeruje doľava. Žliabkom až do miesta, kde sa rozdvojuje. Teraz trhlinou vpravo, krajne ťažko, cez previs na stupeň na hrane a na plošinu. Istenie. Odtiaľ , 15 metrov pravou stranou doľava stúpajúceho kúta až na trávnatú policu s nápadným blokom. Od bloku doprava do rohu a cez previs na jeho pravú hranu. Vhĺ bením priamo hore a po troch metroch doprava na hranu. Traverzom vpravo krajne ťažko až do rohu pod previs. Kútom cez previs na stupne. Doľava na plošinu pod nápadným hladkým kútom. Tridsať metrov rozporom pravouhlým hladkým kútom hore až do širokého žľabu. Šikmo žľabom k vrcholovým stenám pod nápadný okrúhly previs s červenými škvrnami. Vpravo pozdĺž neho stienkou so šindľovitými záchytmi, krajne ťažko, hore. Ustupujúcim zárezom mierne doľava a traverzom na trávnatý balkón pod nápadný komínik. Hore uzavretým komínom, krajne ťažko, až pod škárku. Ňou na hranu a po trávnatých stupňoch pod široký vrcholový komín, viditeľný zdola. Komínom až pod previs, previsnutou stienkou vľavo na hranu krajne ťažko. Hranou na vrchol. Výstup v pevnej skale.

14. Mikired (IV+) 2h.
Černola, Smutný, L.Páleníček, 6.11.1971
1.zima: M.Nosek, M.Šmíd, 24.12.1971

15. Zabudnutý kút (V) 3h.
J.Martiš, J.Špánik, 12.6.1976
1.zima: B.Bojaniwicz, Cz.Bojanowicz, K.Wielicki 8.2.1978

16. Cyranov nos (V) 2h.
M.Schauhuber, L.Páleníček, 13.10.1971
1.zima: M.Nosek, M.Šmíd, 1.1.1972

17. Snežný muž (IV+) 4h.
A.Ferancová, P.Bednařík, 10.3.1976,
po 2. dÍžke zhodné s cestou "KingKong"

18. King-Kong (IV+) 3h.
M.Nosek, M.Šmíd, 2.1.1972
1.leto: Laban, P.Plachecký, V.Procházka, 2. 4. 1973

19. Variant do cesty King-Kong (IV+)
M. Hatař, P. Říha, 5.7.1999, 45 min.
P.Jackovič, V.Jakubec, 5.8.1984, (pokus o prelezenie platne vpravo)

20. Gamera kontra Gaos (IV+)
A.Krčmařová, J.Vestenický, J.Pospíšil, 1.9.1977
1.zima: M.Szlenk, A.Sobolewski, 7.2.1979

21. Gappa (IV)
A.Krčmařová, J.Pospíšil, J.Vestenický, 1.9.1977

22. Troll (V+) 1h.
P.Bednařík, Zikosi, 4.9.1977

23. Južnou trhlinou na JV hrebeň (III)
I. Bajo, J. Ďurana, Z. Kysilka, 7. 8. 1962, kl. III, K3-1616, podrobnosti chýbajú