Vysoké Tatry - Mengusovská veĹľiÄŤka - 2350 m

Popis - štítu:

V západnom hrebeni Veľkého Mengusovského štítu -Z vrcholu, v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier, je výrazná vyvýšenina Mengusovská vežička, ktorá oddeľuje tento hrebeň od západne ležiaceho Hincoveho sedla. Z pohľadu od Hincového plesa je Mengusovská vežička zľava oddelená ľahko dostupným Hincovým sedlom od Čubriny. Vežička spadá na juh trávnatým chrbtom, ktorý sa nad Hincovým plesom prudko láme do trojuholníkovitej J steny. Stenu charakterizujú dva nápadné previsy v podobe očných oblúkov. Stena poskytuje kratšie (4-5 dĺžok), ale pekné letné lezenie v pevnej, vodou vymytej vlnkovanej skale.
Prístup pod J stenu: Turistickým chodníkom z Popradského plesa - modrá značka na Veľké Hincove pleso, ktoré tvorí ohromný skalný amfiteáter. Obídením plesa po ľavej strane na suťovisko pod stenou. Ním hore k stene. (Z Popradského plesa cca 2,5 hod.) Zo susednej kotliny Žabích plies (výhodné z Chaty pod Rysmi) je možné prejsť chodeckým terénom popod južný hrebeň Volovca Mengusovského.

Zostup zo štítu:

Zostup: Po prelezení steny je možné pokračovať ľahkým terénom až na vrchol vežičky a potom zostúpiť k Hincovému sedlu (hrebeň III), alebo na Hincové sedlo, cca 150 m a dole suťovo trávnatým terénom až k Hincovému plesu, alebo po prelezení ťažkostí samotnej steny (obvyklé) po trávnatom skalnatom úbočí cca 100 m traverzovať doľava na chodníček vedúci z Hincového sedla. V spodnej časti trávnato skalným žľabom, alebo platňovitým žľabom viac vľavo k stene. (Nie žľabom, korý je viac vpravo v stene Čubriny). Chodecký terén cca 45 min.

1. Mladým dušiam nad nami (VI-) 2,5 h.
D. Šak, M. Volf, 7.10. 2006

Slovný popis od autorov: 1.dĺžka II-III, štand je na balvane, ktorý zo spodu vyzerá ako previs. Druhá dĺžka je pekné lezenie za V+ v platniach vymytých vodou, so špárkami a končí pod previsom, odkiať začína tretia dĺžka.Táto smeruje asi 2 metre doprava cez previs a potom za VI- kútikom na trávnaté police v ľavej časti previsov, kde začína štvrtá dĺžka smerujúca doprava platňami, ihneď vedľa výrazného kúta až na vrchol (III-IV). Veľmi pekné lezenie v pevnej skale. Pre orientáciu línie je dôležitý šikmý previštek, ktorý asi v strede steny pretína biely pás v platniach, týmto pásom vedie výstup.

2. Okolo očí zľava. (V) 1,5 h.
A. Belica, V.Kinčeš, 25.6.1977

3. Ľavým okom (V) 3h.
A. Belica, J.Porvazník, 31.8.1976 10 skôb, 3 hexc.

4. Medzi oči (V,1 x A1) 3.5 h.
A. Belica, V.Kinčeš, 25.6.1977

5. Okolo očí zprava (V+) 2,5 h.
A. Belica, J.Porvazník, 31.8.1976 10 skôb, 3 hexc.

6. J pilier (V) 2,5 h.
A. Smolski, J.Wolf 21.6.1975

Popis: Stenu J piliera pretína vľavo smerujúca charakteristická lávka prekrytá strechami. Výstup vedie vpravo od nej. Skalným terénom (II-III) dosiahneme výhodnú trávnatú a vpravo smerujúcu policu. Z jej pravého okraja hore (IV), smerom k odštiepenej platni, ktorá vytvára kolmú trhlinu. Trhlinou (V) minieme prvý pás striech. Ďalej po hrane striech šikmo vľavo zárezmi (IV), až na rímsu pod platňovitou stenou. Rímsou vpravo za hranu, alebo hranou IV, alebo cez bloky II, lámavé, pod previs. Cez previs (V) na platňu a cez skalný zub (V), pod striešku odkiaľ traverz niekoľko metrov vľavo. Ďalej hore na striešku a vpravo cez stienku IV do výhodného zárezu, ktorý (III) nás vyvedie z kolmej časti. Na vrchol Mengusovskej vežičky je ešte 150 m skalno-trávnatého terénu.