Vysoké Tatry - Ostrá veĹľa - 2129 m

Popis - štítu:
Ostrá veža je výraznou dvojvrcholovou vežou v južnom hrebeni Ostrej. Tento hrebeň rozdeľuje Furkotskú dolinu od Doliny Suchej vody. Ostrá vežu oddeľuje na juhu od Ostrej vežičky Vyšný Ostrý zárez. Zo severu ju od masívu Kozej steny oddeľuje Ostrý zárez. Jej Severný a Južný vrchol sú ostré veže predelené Ostrou štrbinou. Jej východné steny z Furkotskej doliny vysoké asi 150 -180 m. poskytujú v tejto oblasti pekné lezecké cesty. Zo Suchej doliny od západu je Ostrá veža jedinou členitejšou vyvýšeninou hrebeňa Ostrej. Popod výšvihy tu prebieha lávka Ostrej. Ostatné západné steny hrebeňa sú ľahko prístupným skalnato-trávnatým terénom z horolezeckého hľadiska málo zaujímavým. Prístup k Východnej stene turistickým chodníkom vo Furkotskej doline ešte pod morénou Nižného Wahlenbergového plesa odbočíme doľava pod stenu. (Prístup pozri aj Soliskový hrebeň). Suchá dolina je chránenou dolinou a prístup do nej je zakázaný. Praktickým priechodom do nej bol Sedielkový priechod (CH - pozri foto), - široké trávnaté sedlo oddeľujúce Sedielkovú kopu od hrebeňa Ostrej. Sedlo sa využíva pri zostupe zo štítu lávkou Ostrej.

Zostup zo štítu:

Zostup z Ostrej veže - najpraktickejší - prechod do Ostrej štrbiny (II-III) medzi vrcholy a z nej dole na západ žľabom na lávku Ostrej veže (CH). Táto sutinová lávka traverzuje nad Dolinou Suchej vody až do Sedielkového priechodu. (45 min.) Z neho ľahko dole (CH) do Furkotskej doliny na Východ. V zime na snehu.

1.Vyšný Ostrý zárez (II-III) 1h.
I. Matušík, V. Tatarka, 1.4.1967, skalnosnehový žľab s prahmi.

2. Ostrá štrbina priečne stenou. (IV-V) 2h.
J. Ivan, J. Jackovič, J. Kačaliak,P. Kuzmík, M. Rusnák,I. Urbanovič,J. Weincziller, 15.6.1968.
Zima:I. Urbanovič a druh.

Priečne stenami Ostrého hrbu a J vrcholu Ostrej veže, na Ostrú štrbinu. Masív Ostrej veže pretína markantný šikmý zárez, ktorý sa začína kúsok nad sutinou vpravo od spádnice Vyšného Ostrého zárezu a ústi na Ostrej štrbine medzi J a S vrcholom Ostrej veže. Nástup do zárezu je v komíniku kúsok vpravo od spádnice Vyšného Ostrého zárezu. Cez komínik po jemných stupňoch na hranu lávky a cez ňu do spomínaného šikmého zárezu. Zárezom hore asi 3 dĺžky lana. Odtiaľ trávnatou lávkou doprava a dolu, kosodrevina a odtiaľ šikmo ďalej doprava exponovaným traverzom po trávnatých stupňoch. Znova šikmo doprava a potom cez skalné stupne znova do zárezu a ním na Ostrú štrbinu medzi J a S vrchol Ostrej veže. Lámavá skala, mnoho trávy. Zima: Pre rozlámanosť terénu a množstvo trávy v lete, je výstup ideálny v zime. Miestami dostatočné množstvo snehu. Info AP-IX/67, VT.69/1

3. Andráši - Virost (IV-V) 3h.
Július Andráši I, Š. Virost, 2.8.1948.

Výstup celkom ľavou časťou steny na J hrebeň, na J vrchol Ostrého hrbu. Nástup do steny je v mieste, kde sutinovisko najvyššie zasahuje pod stenu, kúsok vpravo od spádnice žlabovitého zárezu, ktorý spadá z Vyšného Ostrého zárezu. Po ľavej strane malého komínika hore na trávnatú lávku. Tu ústi zdola dobre viditeľný, šikmo vpravo hore sa tiahnúci charakteristický tenký zárez, ktorý sa končí pri veľkom bielom odštepe. Zárezom hore po pravej strane na rebro a po ňom priamo pod biely odštep. Odtiaľ traverz vľavo do zárezu a ním hore na malú trávnatú lávku, exponované, nedostatok záchytov, odporúčajú sa dlhé skoby. Z lávky ďalej šikmo vpravo hore zárezom. Odtiaľ dalej až pod žltú stenu, dobre viditeľnú už zdola,k ostrému balvanu. Odtiaľ traverz šikmo hore pod žltú stenu a ďalej po drobivej skale a úzkej lávke na veľkú trávnatú kazateľnicu. Odtiaľ možno ľahko vytraverzovať na južný hrebeň. Z kazateľnice priamo hore na malý výklenok, nad ktorým je previsnutý balvan. Ďalej veľmi ťažko hore, pomocou živého rebríka na ďalšiu lávku, štyri metre. Po lávke hore, krajne ťažko, exponované a ďalej šikmo vpravo hore do zárezu a na hrebeň, ktorý dosiahneme cez zaklinený balvan. Ďalej po južnom hrebeni na vrchol. Dve miesta V.

4. Nižná Ostrá štrbina (IV) 4h.
Július Andráši I, Š. Virost, 6.8.1950.

Východná stena, pilierom?, ale isto na Nižnú Ostrú štrbinu. - Bez bližšieho opisu. AP-IX/63

5. Poľská cesta (IV) 2,5h.
W.Betlejewski, R. Duchniewiczová, K. Lerch, 18.6.1969.
Poľský výstup na štrbinu v Ostrom hrbe, v ľavej časti masívu Ostrej veže. - Výstup vedie stále v ľavej časti steny, ale v dolnej časti vpravo od šikmého zárezu, ktorý priečne pretína stenu zľava doprava a vyúsťuje na Ostrej štrbine medzi vrcholmi Ostrej veže. V dolnej časti vychádza na zárez, kúsok ide po ňom a príde na dolnú lávku, ktorá pretína stenu sprava doľava. V poslednom úseku vychádza na Štrbinu v Prostrednom hrbe, ktorá leží v južnom hrebeni Ostrej veže. - Vstup do steny je vpravo od zošikmeného zárezu, kúsok vľavo od plošinky s malou kosodrevinou. Vystupujeme priamo skalnato-trávnatým žľabom, ktorý vyššie prechádza v zárez. Ním mierne vpravo cez malý previs na skalno-trávnatý balkónik so skalným blokom, ktorý je asi deväť metrov nad spomínanou kosodrevinou, II. Nad nami je z pravej strany rebierko. Presunieme sa cezeň s pomocou skoby, potom znova naň vystúpime po exponovaných stupňoch na jeho vrchol. V mieste, kde rebierko zaniká v previsnutej časti, vpravo šikmo niekoľko metrov a ďalej vodorovným traverzom v otvorenej stene asi 15 metrov do trávnato-skalnatého žľabu, ktorým priamo hore na výhodnú trávnatú plošinu. Od balkónika asi štyridsať metrov, IV. Ďalej ľahkým trávnatým terénom na lávke asi 30 metrov šikmo vľavo do ústia úzkeho trávnato-skalnatého žliabku, ktorý prechádza vyššie v úzky komín. Zárezom priamo hore pod previs. Pod previsom 2 metre šikmo doprava na dobrý stupeň a z neho cez previs a znova späť do zárezu, IV. Ďalej cez stupne pod ústie spomínaného komína, ním hore vyše 40 metrov, IV, na sedielko, ktoré zatarasuje blok a vytvára skalné okno viditeľné i z doliny. Sme na Prostrednej Ostrej štrbine. Odtiaľ doprava na južný vrchol Ostrej veže. Pevná skala, veľmi exponovaný výstup.
Info:TT-1970/1

6. Mlezáková cesta (V) 5h.
J. Mlezák,R. Torn, 21.4.1954
Leto: A. Bohosiewicz, W. Lipiňski, 24.7.1971

Mlezákova cesta. Pod dolnou lávkou, ktorá pretína stenu sprava-doľava a ústi na južný hrebeň pod južný vrchol Ostrého hrbu, nachádza sa pod jej prostriedkom vhĺbenie ústiace na lávku. V predĺžení vhĺbenia viac-menej v spádnici možno sa dostať na Ostrú Štrbinu medzi dva vrcholy Ostrej veže. Výstup vedie spočiatku spomínaným vhĺbením až na spodnú lávku. Po nej kúsok doľava a hneď hore zárezom v spádnici Ostrej štrbiny, na hornú lávku. Po nej vľavo pod vrcholovou stenou južného vrcholu Ostrej veže, na Prostrednú Ostrú štrbinu. Po ľavej strane zostáva Ostrý palec. Lezené len v zimnom období, použili asi 20 skôb.
Letný priestup sa zväčša zhoduje s výstupom Mlezáka, ibaže Mlezák pod vrcholovou stienkou J vrcholu Ostrej veže z hornej lávky smeruje vľavo na J hrebeň, na Prostrednú Ostrú štrbinu. Výstup poľských horolezcov z hornej lávky smeruje doprava na Ostrú štrbinu medzi vrcholmi Ostrej veže ako cesta č.2 z roku 1968. Poľský výstup môže mať minimálne odchýlky od zimného výstupu Mlezáka a Torna, exponovaný výstup.

7. Maczkova cesta (IV+) 3h.
H. Jordanová, J. Maczka, J. Wiaceková Maczková, 22.8.1979

Maczkova cesta na S vrchol. V spádnici charakteristických žltých plameňov nastúpime do trávnatého terénu žľabovitým zárezom, ktorý sa tiahne šikmo doprava miernym oblúkom. Ním vystúpime na lávku, ktorá sa tiahne z dna doliny priečne východnými stenami masívu Ostrej veže a ústi na J hrebeni pod J vrcholom Ostrého hrbu. Lávkou pod žltými plameňmi dve dĺžky lana vľavo. Odtiaľ priamo vystúpime nad lávkou strmým zárezom, v ktorom je previs. Cez previs, IV+. Ďalej šikmo vpravo cez otvorenú stenu a ňou hore, III, miestami IV, priamo na S vrchol, strmým zárezom, IV+. (V prostrednej časti na kúsku hornej lávky a v celkom hornej časti podštítovej steny je cesta Maczku skoro identická s cestou Zamkovského)

8. Variant k č.7 (V+, A0) 4h. celý výstup.
J. Bidziňski, W. Rogoziňski, 29.8.1979

Variant, ktorý napriamuje Maczkov výstup, v prostrednej časti výstupu. Spočiatku pôvodnou cestou Maczku na spodnú lávku, ktorá pretína celú stenu zľava doprava na J hrebeň, pod J vrcholom Ostrého hrbu. Po lávke doľava asi dĺžku lana a odtiaľ priamo hore stenou spočiatku žliabkom, potom okolo kosodreviny a ďalej z pravej strany veľkej nápadnej platne, asi 2 až 3 dĺžky lana, na hornú výraznú lávku. (lávka pretína východnú stenu pod jej obidvoma vrcholmi a ústi na J hrebeni v Prostrednej Ostrej štrbine pod južným vrcholom Ostrej veže). Z hornej lávky ďalej už na Maczkovej ceste. Info:AP-IX/70.

9. Pravý pilier priamo (V) 3h.
L. Horka, V. Zavadilová, 16.8.1966

Zamkovského cestu ohraničuje z pravej strany výrazný pilier, ktorý ohraničuje žľab spadajúci z Ostrého zárezu. Výstup vedie z dna doliny priamo po pilieri. Nástup na pilier je bezprostredne vľavo od ústia žľabu, ktorý spadá z Ostrého zárezu. Priamo po pilieri pod jeho prvý výšvih, cezeň a ďalej pilierom až do miesta, kde prichádza zľava Zamkovského cesta. Sem možno prísť ľahko zo žľabu sprava. Odtiaľ doprava, ťažko, znova po pilieri. Ním cez balvany na plošinku. Dobré istenie. Ďalej po pilieri, neskôr jeho pravou stranou až pod vrcholový blok. Po jeho pravej strane kútom, odtiaľ ťažko vľavo do previsnutej steny a ňou hore na severný vrchol.

10. Zamkovského cesta (IV) 2,5h.
Z. Brüll, K. Matherny, Š. Zamkovský, 24.7.1933
Zima: Viac-menej skalný výstup. M. Grois, M. Groisová,21.4.1962.

Od ústia žľabu, ktorý spadá z Ostrého zárezu, smerom vľavo na stenu piliera a po nej strmými stupňami 25 metrov hore pod veľký previs. Odtiaľ šikmo platňami vpravo pod 8 m stienku a cez ňu na hranu piliera nad jeho prvý výsvih. Možno sa tam dostať aj ľahšie variantom priamo zo žľabu Ostrého zárezu. Pilierom hore, vľavo od jeho hrany, obchádzame dosť veľký previs z pravej strany, do päťmetrového komínika, ktorý je v hornej časti previsnutý. Cez komínik na trávnatú plošinku. Odtiaľ 40 metrov vľavo, odkiaľ vchádzame už do východnej steny Ostrej veže hornou trávnatou mierne šikmou lávkou pod malý trávnatý komínik. Ním hore. Ďalej cez 4 m stienku a ďalej cez hladké platne, odtiaľ do malého vhĺbenia, už blízko ostria piliera. Na pilieri cez komín, ktorý vyúsťuje do druhého komína, a ním 10 metrov na severný vrchol Ostrej veže. Zaujímavý výstup.

11. Ostrý zárez (II-III) 1h.
G. Komarnicki , D. Reichart ml., M. Reichartová, 22.9.1920 v zostupe
Z.Klemensiewicz, S. K. Zaremba, 26.7.1931
Zima: J. Andráši I, F. Klüger, 14.4.1932, O.Chudý, 7.3.1974

Strmý hlboký, komínovitý žľab s prahmi. V zime pri vysokom snehu bez prahov.

12. Cesty bez opisu.
Vo východnej stene Ostrej veže vedie ešte niekoľko ciest, ktoré sú bez podrobnejšieho opisu. Na fotografii steny nie sú znázornené. Info:AP-IX/64,70 pozn.

A) Východná stena (V) 5 h.
J. Andráši I, J. Dohanič, F. Vondráček, 5.71953, (šesť skôb.)

B) Pravou stranou Pravého piliera - nástup v Ostrom záreze
C) Dolnou lávkou sprava - doľava celou stenou na štrbinu v Ostrom hrbe.
Len z ústneho podania. Výstupy neboli nikde uverejnené.