Vysoké Tatry - Ostr�� ve��i��ka - 2000 m

Popis - štítu:
Ostrá vežička je výrazná skalná vežička medzi Vyšným Ostrým zárezom a Nižným Ostrým zárezom. K Vyšnému Ostrému zárezu spadá z vrcholu vežičky výrazný skalný pilier, ktorý priebežne od vrcholu až po úpätie sa platňovite zvažuje smerom k Nižnému Ostrému zárezu. Vľavo od piliera je výrazná zelená platňa. Výška piliera je asi 120 m. Prístup - pozri Ostrá veža.

Zostup zo štítu:

Zostup z Ostrej vežičky - Z vrcholu na západ na trávnato skalný terén a ľahkým terénom po západnej strane (I-CH) traverzujeme nad Dolinou Suchej vody až do Sedielkového priechodu. (20 min.) Z neho ľahko dole (CH) do Furkotskej doliny na Východ. V zime na snehu.

1. Pilierom (III-IV) 1,5h.
J. Pepol, B. Mielczyński, W. Jurkowski, 1. 9. 1977

Prvovýstup prebiehal v strednej časti variantom č. 2. Vstup na rebro z tráv 20m vľavo od miesta, kde pilier zasahuje najnižšie do sutiny. Ostrím rebra hore a po 30 m. šikmo doprava na policu 12 m (II-III) Stanovište. Hore trávnatým vhlbením a ďalej rebrom (III) na výhodné stanovište z jalovcom pod kútikom. Hore kútikom po trávkach pod žlté previsky (III+). (Tu je možný i priamy variant rovno nad previsky). Pod previskom šikmo vpravo dohora miekoľko metrov a hneď doľava cez previsky (IV-) na ostrie rebra. Ním hore a potom krátkym komínikom na policu na rebre pod veľkým blokom. Cez blok (IV). Ďalej už priamo po pilieri pod vrcholový výšvih, ktorý zliezame zľava cez kolmú platňu, asi deväť metrov, až na vrchol veže. Platňa je dobre členená. Je ňou možný i priečný traverz na hrebeň.

2. Variant piliera (IV) celá cesta 1,5h.
J. Pepol, B. Mielczyński, W. Jurkowski, 1. 9. 1977
I. Hutlák, O. Chovan, T. Paciga, 15.7.1984.

Variant v prostrednej časti, zo steny, na pilier. Z druhého stanovišťa vystúpime priamo cez platňu pod previsnutú žltú stienku. Cez stienku veľmi ťažko hore, kde sa variant pod komínom spojí s pôvodnou cestou.

3. Zelená platňa (III-V) 1,5h.
A. Chovan, M. Hutlák, 21.9.1985

Variant ľavou stranou cez zelenú platňu, priečne stenou na pilier. Nástup do steny je pod ľavým okrajom veľkej zelenej platne. Vystúpime po jej ľavom okraji na lávku, II-III. Nad nami sa platňa láme a prechádza do kolmej steny. Kútom v stene veľmi ťažko, IV, do šikmého krátkeho komínika, V, a ním doprava na platňu. Istenie. Prostriedkom platne hore a potom na jej pravú hranu. Ďalej traverzujeme popod vežu doprava na pilier. Istiace stanovište. Tu výstup nadväzuje na pôvodnú cestu pilierom. Ešte dĺžka lana v rozlámanom teréne po pravej strane piliera a ním na vrchol.