Vysoké Tatry - OstrÄ‚Ëť štĂ­t - 2360 target= m

Popis - štítu:
Ostrý štít sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Na SV ho oddeľuje od Zbojníckych veží Biela lávka a na JZ od Malého Ostrého štítu Prielom v Ostrom. Do Veľkej Studenej doliny spadá asi 150 metrov vysokou J a JZ stenou, ktorá je často vyhľadávaná horolezcami.Dolný úsek steny prechádza cez niekolko trávnatých poličiek a plošiniek, stred steny je veľmi exponovaný v pevnej skale, kým vrchná časť steny dovoľuje ľahký priestup na vrchol. Na fotografii a v zozname výstupov nie sú uvedené niektoré varianty, ktoré sa v súčasnosti nelezú a majú už len historický význam. Viď AP-III. Prístup pod stenu. Od Zbojníckej chaty žltou značkou okolo Sivých plies na Strelecké polia. Keď ich dosiahneme, značkovaný chodník opustíme a dáme sa doľava hore po moréne a sutine k ústiu žlabu z Prielomu v Ostrom pod JZ a J stenu (1 1/4 hod.)

Zostup zo štítu:

1. Najpraktickejší zostup zo štítu je zlanením po osadených borhákoch od V.Tatarku (r.2000 4st/9bh). Po krátkom zostupe smerom k Bielej lávke zlezieme pod hrebeň, kde po zlanení na trávnatú rampu v polovici steny je potrebné po nej traverzovať doprava (z pohľadu na štít) k ďalším osadeným borhákom. Schéma zlanenia

2. Zostup z vrcholu do bielej lávky - ťažký (III, veľmi praktický; 1,5 hod. Z vrcholu schádzame spočiatku po balvanoch, potom veľmi ostrým, ale mierne klesajúcim SV hrebeňom 40 metrov až ku kolmému dvojmetrovému stupňu. Obídeme ho zo S strany zľava. Hneď za ním exponované stanovište pri skobe. Nasleduje 10 metrový kolmý stupeň, ktorým schádzame tesne vpravo na J od hrany na vodorovný úsek hrebeňa, zvaný Jurzyczovo sedielko.Asi 10 metrov pod hrebeňom v J úbočí vidíme trávnatú lávku. Šikmo doprava na lávku a ňou vodorovne dolava (na V, SV) stále pod hrebeňom až na balkón s balvanmi. Tu sa lávka končí. Z konca balkóna v doterajšom smere mierne dole a traverz dolava do výklenku na platni. Z platne (skoba) sa držíme pukliny medzi platňou a stenou hrebeňa a schádzame kolmou 5-metrovou stienkou na naklonené platne pod Jurzyczovým zubom.Z platní dolu na J na rímsu, ktorou ideme pozdlž hrebeňa, mierne klesajúc asi 20 metrov do trávnatého vhlbenia. Tu nahor na mierne naklonené platne a pomocou rímsy vodorovne doprava. Za rohom platní 2 metre dolu- na vodorovný úsek hrebeňa. Prechod na S stranu ; kolmou stienkou 4 metre dolu a po sutinových lávkach stále pod hrebeňom 3 dlžky lana k výraznému korytu v obrovskom bloku. Pred ním doľava hore na hrebeň, kúsok po ňom a napokon nadol v J úbočí po trávnatých rímsach pod sedlo Biela lávka. Zo sedla serpentínami dole na lávku a ňou doprava dole do doliny na morénu, ktorou priamo dole na žlto značkovanú cestu. Žltou značkou doprava dole a okolo Sivých plies ku Zbojníckej chate ešte 3/4 hod.

1. Vánoční chvěst od Herbika (V,A2) 10h. 10h.
J. Stejskal, T. Gross, L. Páleníček, 26.12.1969
1.leto: J.Svačina, J.Batik, august 1971
2.leto: L. Králiček, V.Zboja,16.7.1980

2. Kučera-Oružinský "Jaskynky" (V) 3h.
J.Kučera, J.Oružinský 15. 6.1930
2.leto: Prvý opis - Z.Brüll, S.Motyka, J.Sawicki, S.Zamkovský,14.7.1932
1.zima: J.Brandobur, K.Cerman, 2. 4.1953
APIII/34, K1425

(tzv. Motykova cesta cez jaskynky) Vstup do steny je tesne vľavo od ľavej hrany J piliera vo vhĺbení, od ktorého doľava asi 40 metrov nižšie ústi žľab z Prielomu v Ostrom. Vhlbením hore až na koniec na plošinu. Z nej cez ľavú stienku na trávnatú terasu a ďalej po trávnatej lávke doľava. Nakoniec hore strmým žliabkom stále mierne doľava na dalšiu trávnatú terasu so skaliskom na istenie. Pred sebou vidíme plochú kolmú stenu s charakteristickým komínom s niekoľkými prevismi, ktoré tvoria jaskynky. Po trávnatých stupňoch asi 15 metrov šikmo doľava pod komín. Priamo hore cez previs do prvej jaskynky. Druhú, väčšiu, prekonávame sprava po previsnutej štvormetrovej stienke. Tretiu obídeme ľavou stranou komína k hladkej plochej trhline. Ľavou platňou trhliny na stupienok na hrane. Teraz prechod 1/2 metra doľava dolu a 8 metrov doľava prerušovanou lávkou na malú plošinku (exponované). Odtiaľ priamo hore cez previs na dalšiu strmú plošinku a mierne doprava stienkou s nepatrnými záchytmi. Nepravidelným, niekoľkokrát prerušeným žľabom do vhĺbenia. Ďalej 30 metrov po trsoch trávy pod štítový masív a šikmo doprava bežiacou puklinou na vrchol.

3. Zamkovského komín (V) 4h.
Z.Brüll, Š.Zamkovský, 29.7.1934
1.zima: J.Andráši, J.Velička, 2.4.1953
APIII/35, K1427.

KOMÍNOM STENY (Zamkovského cesta) Vstup do steny je totožný s výstupom č.2 (Motykove jaskynky) až po trávnatú terasu so skaliskom na istenie. Odtiaľ vpravo pod veľmi strmý komín. Komínom asi 120 metrov hore, previsy obchádzame sprava až na J pilier. Ďalej ako výstup č.2 z exponovanej plošinky na vrchol Ostrého štítu.

4. Variant ľavou hornou časťou steny (V-VI) 4h.
Č.Harníček, J.Mlezák, 28.7.1954
APIII/36, K1426,

Variant vo vlastnej stene, ľavou hornou časťou. - Pôvodnou cestou až do druhej jaskynky. Z nej traverzom doľava na exponovanú rímsu až k neobyčajne ťažkej stienke. Stienkou štyri metre, potom nie doprava na rebro v pôvodnej ceste, ale doľava na pohodlnú lávku ,a, ňou asi osem metrov. Po prekonaní previsnutého stupňa pokračujeme lávkou asi 30 m. strmo ďalej doľava, až sa lávka stráca v previsočh. Ďalej cez neobyčajne ťažký previs stále mierne doľava a po 5 metroch naspäť po šikmej lávke, už menej strmej, neskôr pilierom smerujúcim na vrchol.

5. Žlté nebezpečenstvo (V) 1h.
E.Baničová, M.Gregor 16.9.1974

6. Ostrie JZ piliera (V)
D.Bakoš, M.Neumann, V.Petrík, 6. 6.1971