Vysoké Tatry - Ostrva Gal��ria - 1984 m

Popis - štítu:
Ostrva je rozložitý vrchol, ktorým končí južný výbežok hrebeňa od Popradského Ľadového štítu cez Lúčne sedlo, Tupú a sedlo pod Ostrvou. Od Juhozápadu sa hrebeň končí širokým chrbátom porasteným kosodrevinou. Tento hrebeň má tri vyvýšeniny Zadná, Prostredná a Predná Ostrva. Na Západ do Mengusovskej doliny sa láme skalnatým zrázom. Asi 200 metrov nad dolinou vytvára kolmú Galériu Ostrvy . Galériu tvoria tri výrazné veže: Ľavá veža (ĽV), Prostredná veža (PRV) a Pravá veža (PV). Pre jej relatívnu dostupnosť a blízkosť Popradského Plesa tu vzniklo v 70 rokoch mnoho technických ciest, z ktorých mnoho sa lezie v súčasnosti voľne a predstavujú moderné a pekné športové cesty. Niektoré cesty čakajú na svoj RP prelez a sú výzvou pre súčasných lezcov. Pribudli tu však aj nové cesty.

Prístup pod stenu: Z Turistickej značky na Popradské pleso odbočíme na Symbolický cintorín. Nad kaplnkou hore chodníkom v kosodrevine a suti priamo pod Ľavú vežu Galérie Ostrvy (asi 30 min.)

Zostup zo štítu:

Zostup z Galérie Ostrvy
1. Traverzom doľava po Galérii cez žlab pod Ihlou v Ostrve do sedielka v ľavom pilieri, cez sedielko až do žľabu z Vyšnej Ostrvovej Bránky. Posledný nepríjemný výšvih je možné zlaniť. Žľabom dole (znateľný chodníček CH).

Pozri:
Foto zostupu
Foto zlanenia

2. Zlanením cez osadené borháky:
Pri lezení niektorých ciest v ľavej časti napt. Augustová, Aprílová a pod. je lepšie využiť hore opísaný zlaňák
Ľavá veža: cestou č.5 - Dieška-Halás-Marek
Ľavá veža: cestou č.32 - Správny čas
Prostredná veža: cestou č.16 - Pietní
Pravá veža: cestou č.26 - Akoriabe
Zlaniť je možné z viacerých ciest.

l. Pavlín - Kráčalík (V,AO,RP:5+/6) 4h.
V.Pavlín, I.Kráčalík, 15.9.1979, použili 8 skôb, hexentre.
1.RP:cesta sa lezie voľne už dávnejšie.(5+)
Narovnávajúci variant priamo platňou - B.Turček, P.Perniš, jeseň 2001 RP:6

2. Cesta Horskej služby (RP:7-/7)
V týchto miestach robí HS každoročne ukážky záchranných akcií. Cesta sa lezie voľne už dávnejšie. Preistené (staré skoby). Potrebné aj vklínence a friendy, Často sa lezie len prvá dĺžka po dva nity, z ktorých sa zlaňuje, Druhá dĺžka: Zo stanovišťa kútikom hore a oblúkom smerom doprava (IV-V), ďalej priamo hore do ľahšieho položeného terénu a do kuloáru, kde ústi Poľský komín.

2a. Narovnanie cesty ( 8), leto 2012
V ceste Horskej služby Rado Staruch a Šimon Zentko urobili predĺženie cesty Horskej služby, čo značí neodbočiť po jej vylezení na prvý štand k zlaňáku, ale priamo hore 30- 35 m, klasifikácia 8. (5 nitov v predĺžení). Istenie S2.

2b. "Cvičná špára", VII-
smer bol lezený dávnejšie, Potrebné vlastné istenie, malé friendy (3-4x), návrat zlanením z dvoch nitov asi v úrovni 1 stanovišťa cesty HS. Z diskusie k stene: "Helmut": "Tiež chcem upozorniť na cestu 10 metrov vpravo od Horskej, ktorá nikde nie je zakreslená. Ide o starú hákovačku po špáre dlhú asi 20 metrov, z ktorej som odstránil staré haraburdy (až na jednu skobu pod previštekom a plastový klin Made in Chemosvit). Cesta je voľne asi za VII-, treba mať zo 3 menšie frendy, na konci dĺžky osadené 2 nity na zlanenie. Vrele odporúčam."

2c. Platňa, krátka línia s troma nitmi. Obťažnosť?, Pravdepodobne Bratislavskí lezci.

3. Foxuv sen (V,A1 RP:7-) 10h.
Z.Herman, B.Mrozek, 4.2.1979, použili 20 skôb, 2 kliny, hexentre.
1.RP Dino Kuráň? Pravdepodobne lezené voľne už dávnejšie.
Popis RP prelezu: RP: R.Lienerth a spol. ? Montana 4/01
RP: B.Turček, T.Vaverčák, jar 2002.
Nakoľko je cesta v dolnej časti silne porastená machom, vhodný nástupový variant je Poľský komín (IV)

3a. AKL - projekt, 8 / 8+, 2 dĺžky.
J. Horváth a spol., cca rok 2005, istenie nity, potrebné aj vklínence a friendy. Cesta nie je ukončená až po Galériu. Smer je znázornený na foto steny. Nity už v prvej dĺžke zľava od cesty 3.

4. Poľský komín (IV) 1,5h.
A.Kolbuszewska, H.Krüger, J.Kolbuszewski, 3.7.1958
cesta vhodná na zimné lezenie.
Komínom, miestami jeho ľavou hranou hore. Dole IV, hore III.
1 dĺžka v zime

5. Dieška-Halás-Marek (V,A1 RP:7-) 6h.
I.Dieška, A.Halás, M. Marek
použili 10 skôb, 3 kliny. Cesta je dnes lezená voľne. Krásny kút.
V ceste sú osadené borháky. V.Tatarka 2000.
Variant (7-) hore cez previs B.Turček 2002

6. Stredom steny - Ľavá veža (V, A1 RP:6+)
M.Bena, J.Stuchlíková, 4.6.1977
použili 10 skôb, 5 hexentrov
1.free s variantom: J. Čech, P. Packo, 24. 8. 1989 variantom 7-,
Variant previsnutou špárou doprava a na stanovište.
2. opakovanie V. Dzuroška, P. Staník, 90 roky. 1.free pôvodná cesta? : B.Turček máj 2002.

7. Priamo cez previs - Ľavá veža (VII- ,A2, OS: VIII)
J. Michalko, I. Papp, P. Závacký jún, 1994
skoby, friendy, stopery, zanechaný materiál: niekoľko skôb, nit
1. OS: Grzegorz Hajny, Tomasz Olszewski. 5. 7. 2019, sada frendov a vklínencov.
Gregorz píše: To free ascent of the last pitch I used stoppers and friends (basics sets). There are some loose rocks so need to be gentle when you grab it. I found difficulties as VIII.

8. Guliver (VIII-, pôvodne VIII-, A0) 5-8h.
J.Babača a spol., leto 2004
V podstate ide o variant cesty 7. Priamo cez previs. Nity udávajú orientáciu v ceste.
Materiál: sada vklínencov, abalakov,smyčky.
Zlanenie možné cestou á 45m.Info:Montana 2004/06

9. Pravou časťou - Ľavá veža (V,A1 Rp:7) 10h.
Z.Drlík, J.Stejskal, 31.1.1974
1.RP ? Pravdepodobne lezené voľne už dávnejšie.
Popis: B.Turček, P.Perniš leto 2002 , Krásny kút.

10. Jakeš - Mrozek - Ľavá veža (V-,A1,RP:7-) 10h.
K.Jakeš - B.Mrozek, 20.1.1979, použili 15 skôb, vklínence
1.RP: a schéma B.Turček, M.Pipta, leto 2002

P. Staník: Cesta č. 8 Jakeš, Mrozek má takisto 7+ variant. Je to dĺžka hneď po rozdelení s Šibenicou. Nerobí sa v nej dlhý traverz doľava, ale lezie sa približne do prostriedku traverzu a odtiaľ rovno hore pravou platničkou vedľa veľkého vklineného balvanu. Nechal som tam aj skobu. Lezené PP pre veľmi ťažké odistenie z lezeckej polohy. Presný dátum neviem, výstupy si nezapisujem. Ale je to niekedy koncom 90-tych rokov s Mirom Simom.

11. Šibenica (V,A1 RP:7) 10h.
J.Beneš, Z.Drlík, 3.-4.2.1979
použili 20 skôb, 2 kliny, sadu hexentrov
1.OS: V. Pšenko, I. Žila
Cesta je v spodnej časti 3 dĺžky prakticky totožná s cestou č.10.

12. Oceľová niť (8-/8)
Oceľová niť - Haľko a spol.
Jedna z najkrajších moderných skalných ciest Tatier. Preistené nitmi.

12a. Projekt od neznámych autorov smerujúci do strechy medzi cestami 12 a 13.
1 dĺžka, obtiažnosť cca 8, v dĺžke nity, potrebné však aj vklínence.
Zo stanovišťa je možné pokračovať cestou 12, alebo 13.

13. Trojkráľové limby-Prostredná veža (V,A0, RP:7)
L.Páleníček, J.Stejskal, 6.1.1973
Dnes sa cesta lezie voľne. 1.RP?, opis B.Turček.

14. Posledný Sud (9/9+)
1. PP: J.Horváth, J. Linek, 29.6.1997
1. OS: J. Krištoffy, 2007

Cesta vyvolala kontroverznú diskusiu o preisťovaní ciest v Tatrách. Pôvodné istenia boli zničené. Vďaka R. Starúchovi a Embymu, ktorý cestu znovu preistili (marec 2007), je táto krásna cesta znovu k dispozícii. Bližšie info: J05/1997

15. Kororo (9)
V.Dzuroška, R. Lukáč, AF-21.8.2003
1.RP:V.Dzuroška 26.augusta
2.RP:R.Lukáč

Slovo autorov: Čaute, 21. 8. 2003 sme s Lukym Lukáčom za krásneho daždivého dňa AF preliezli cestu Kororo na Ostrvu. Cestu sme pripravovali tri dni v lete 2002 a dva dni 2003. Vedie poväčšinou platňami a prevismi bez možností prirodzeného istenia. Bolo použitých 23 postupových a 8 štandových nitov, vŕtaných vŕtačkou odspodu. Friendy, čoky sú potrebné. 1. dlžka - VI, 40 m, krásna pohodová dĺžka na rozohriatie, 4 nity, sada čokov + friendy. 2. dlžka - IX-, 35 m, tažké lezenie v platni vyššie nad nitmi, kľúčová spoďákova sekvencia bez stupov je fest tažká, záverečný previs po madlách je,lahôdka, 10 nitov, friend č. 2? 3. dlžka - IX, 15 m, super dĺžka do previsu s dvoma bouldrami a odvážnym prevalením sa cez hranu, ťažké, 5. nitov. 4. dlžka - VII ; 15 m, pohoda na záver, 4. nity.Z posledného štandu horolezci môžu brodiť kosovku na vrchol a ostatní zlania. To je všetko. V.Dzuroška.

16. Pietní - Prostredná veža (V,A2,Ae, RP:8-) 12h.
Z.Drlík - P.Mačák, 18.-19.6.1974
potrebné tenké skoby
1.RP: D.Kuráň, J.Santus, 5.7.2002

17. Katka - Prostredná veža (VI+,A4) 8h.
Juraj Vdovjak - Wolf, 10.7.90
použili špeciálne skoby, sada hexentrov, zavesovací háčik

18. Kulhavý-Lenart-Súlovský Prostr. veža (V,A2,AF:8)
J.Kulhavý, S.Lenart, L.Súlovský 3.-5.2.1979
použili 25 skôb, sadu hexentrov a zavesovací háčik, potrebné tenké skoby.

Popis AF prelezu: Dňa 15. júna 2OO4 sme sa konečne dostali liezť do Vysokých Tatier. Trochu to povolilo a sniežik sa roztopil, a tak sme Mirom Medvedcom preliezli na Ostrve cestu Kulhavý, Lenart, Súlovský klasifikácie 5, A2. Pavo! Jackovič mi to odporučil, vraj je to vážna cesta a že nemá okrem neho asi žiadny prelez. Tak sme sa na to išli pozriet: A zadarilo sa! Ostrva je ale stále dosť mokrá! Vyliezol som to AF. Sadol som jedenkrát - v kľúčovej dĺžke. Je to voľne za 8. Dĺžky 4, 4+, 6, 8, 6+, 7+, 7. Musia sa liezť na kratšie dĺžky, lebo cesta je dosť kľukatá. Malo by to byť prvé AF tejto cesty. Nie je veľ mi vhodná na voľné lezenie, čistá hákovačka. Nedali sme skoro žiadne zakladačky, len samé skoby. Braňo Turček

19. Bednařík-Kulhavý-Svrček Prostr.veža (V,A1) 9h.
P. Bednařík, J. Kulhavý, J. Svrček, 13.-14.1.1979
použili 15 skôb, 1 jednička, sada hexentrov

20. Galaxia (VI+,A1) 4h.
P.Jackovič, M.Mrava 4.5.2002

21. Extáza (VIII, A0 pôvodne VIII-,A2) 7h.
P.Jackovič, M.Mrava, 31.5.2003

22. Superstok (8-) 6h.
P.Jackovič, B.Turček, 23.9.2003

23. V znamení špagety - Prostr. veža (IV+) 2.5h.
I.Dieška, D. Kocková, 13.9.1974
použili 15 skôb, vhodné na zimu.

24. Belica-Porvazník (V-,A1 RP:6+/7+) 6 h.
A.Belica, J.Porvazník, 9.2.1979
použili 15 skôb, 6 vklínencov, 4 hexentre
1.RP?, Variant (7+) narovnanie v hornej časti B.Turček (opis), P.Perniš, 4.9.2002

25. Žltý kút - Pravá veža (V,A2, RP 8-/8) 10h.
Z.Drlík, J.Stejskal, 28.3.1974, použili 25 skôb, 4 kliny.

1. free, PP: P. Packo, P. Lovič, 22. 8. 2003,
variant - kĺúčová dĺžka lezená previsnutou stienkou asi 2 m vľavo od kúta, v stene boli 3 nity.

Opis od P. Staníka: Žltý kút, prelezený voľne P. Packom, má tiež variant, keď kút pôvodne preliezaný po tenkých skobách sa dá odliezť vľavo previsnutou stienkou na policu.(ako P. Packo a spol. vyššie). Z police traverz doprava platňou ponad previs. V prostriedku platne hore a doprava do pôvodnej línie. Obtiažnosť sa pohybuje okolo 7+/8-, RP to bude viacej , jeden krát sme tam sadli. (pozn. P. Packo to pri voľnom preleze vtedy odhadol na 8/8+) Lezené v 90-tych rokoch s Ivanom Fiamínom.

26. Akoriabe (8+)
R.Staruch, M.Medvec,M.Neumeister,13.10.a 16.10.2001
Cesta vedie hranou a platňami vpravo od Žltého kúta.
1 sólo:J.Kopold, Info:J6/01

27. Jar na Mesiaci - Pravá veža (VIII-)
Jan Horváth a spol., asi roku 1988, cesta je variantom cesty č.28

28. Jesenné requiem - Pravá veža (V-,A2) 5h.
L.Páleníček, J.Stejskal, 5.10.1973,
Prístup pod stenu cez predskálie(II). Pod stenou stanovište. Tento nástup je spoločný pre viac ciest.

29. Strach zo života (VIII)
M. Baláž, R. Staruch, F. Zavacký leto 2009

info: Cesta vedie medzi Jesenným rekviem a Direttisimou Pravej veže,a je odistená nitmi (Raveltik)
1. dlžka - II, 2. dĺžka - VI 6x nit ,3. dĺžka - VII 5x nit, 4. dĺžka - VIII 13x nit, potrebné predĺžovať expresy
Zostup zlanením. Schéma je v priloženej fotografii z cesty

29. variant - Strach zo života a smrti (IX+PP) istenie RS3
M. Peťo (PP), R. Peťo, 27. 6. 2012
prelez: J.Krištoffy, M. Dobiaš 27. 9. 2013

Kombinácia ciest s prelezom poslednej 1 a pol dĺžky staršieho projektu J. Horvátha cez výrazné strechy (Strach zo smrti),
L1:VI, L2:VII, L3:VIII, L4:IX+ PP. Pravdepodobne Najťažšia športová línia na Galérii Ostrvy. Smer na foto pri ceste.
Info od M. Peťa: Obťažnosť jednotlivých dĺžok je približne 6, 7, 8 RP, 9+ PP. Spodné dve dĺžky (Strach zo života) sú zaistené nitmi. V tretej dĺžke sú na zaistenie potrebné malé a stredné čoky a friendy. V poslednej dĺžke sú tri postupové nity (jeden z pôvodného tretieho štandu) a šesť skôb. Okrem expresov sa do poslednej dĺžky hodí pár krátkych i dlhých šlíng na predlžovanie. Pod kľúčovou dĺžkou je lepšie štandovať cca 3 m vľavo v novom štande z Jari na mesiaci a prvý postupový nit z pôvodného tretieho štandu Strachu zo smrti používať ako prvý postupový istiaci bod štvrtej dĺžky. Štand nad kľúčovou štvrtou dĺžkou tvorí šlinga a karabka v tutovej kosovke (asi štyri metre vľavo hore nad posledným štandom Strachu zo života). Zlaňák najlepšie cestou Strach zo života.

Foto z lezenia, lezie Miro Peťo, foto Rasťo Peťo:
Foto 1
Foto 2

Link na video Strach zo smrti

30. Direttissima - Pravá veža (V+,A3,PP:9-/9) 10h.
P.Jackovič, J.Gurník, 21.7.1984, , zanechaných 6 skôb

Popis PP prelezu: Dňa 25.7.2003 sa nám s Jožom Lovásom podarilo vyliezť voľne cestu "DIRETKA PRAVEJ VEŽE" (Jackovíč,Gurník) na Ostrve. Ohodnotili sme ju na 9-/9 a preliezli štýlom PP. Kľúčovým miestom je boulder v tretej dĺžke, previštek a následný kútik. Prvú dĺžku je výhodnejšie liezť vľavo, bežným spôsobom, akým sa nastupuje do Akoriabe a do Jari na Mesiací. Keďže sme sa rozhodli nepridávať žiadne nity, na zaístenie treba čoky friendy, 2-3 tenké skoby a 2 dužniky. Zostup je najvýhodnejší zlanením cestou Akoríabe (prvý zlaňák z kosodrevíny ďalšie z nitov). P. Packo.

Embert (M. Baláž) a Rado Starúch píšu: "Po preleze Diretisimy pravej veže na Ostrvu sme túto cestu vybavili na štandoch nitmi (spolu 3 nity – na 2.,3. a 4. štande) a tiež sme vymenili starú vŕtanú skobu v kľúčovom mieste v tretej dĺžke za nit (viď schému). Prípadným ďalším skalkárom – opakovačom pripomínam, že aj po tejto úprave sa do cesty hodí komplet matroš vrátane skôb. S pozdravom skalkám zdar a Ostrve zvlášť."

31. Estráda (VII, A1 PP:8+) 6h.
P. Jackovič, M. Mrava 29.5.2005
1. PP: M. Medvec, B. Turček (8+), 30. 5. 2005

32. Správny čas (RP VIII)
1.RP Haľko a spol., 23. 8. 2010,

Cesta vedie v hornej časti výraznou špárou medzi Foxovou cestou a Dieškovým kútom.
Pozri fototopo pri ceste.
V súčasnosti v októbri 2010 má už cesta niekoľko prelezov.
Športová cesta bohato preistená nitmi. Na stanovištiach sú retiazky, teda cestou je možné pohodlne zlaniť.
5 dĺžok, L1 25m (7-), L2 45m (VII+/VIII-), L3 40m (VII+/VIII-), L4 40m (VII), L5 (VIII)
Posledná piata kľúčová dĺžka RP: P. Haľko, R. Bohačik, 11. 5. 2011. Posledná piata dĺžka podľa autorov končí až ako cesta č.6 "Stredom steny", je tam navŕtaný nový štand, ktorý je zároveň určený na zlanenie.
2. voľný prelez piatej dĺžky, PP VIII, O. Húserka, K. Húserková a M. Červienka 14. 7. 2011.

33. Via AliNina (VI+)
R. Gelle ("Robin"), R. Staruch 26. 9. a 28. 9. 2012,

Info od autorov: 1.dlžka 30m VI+, 2. dĺžka 20m VI, 3. dĺžka 25m VI .Plusky a mínusky nech si k obtiažnosti každý pridá podľa seba. Cesta pôvodne VII, po prečistení bola preklasifikovaná na VI+
V dňoch 26.09 a 28.09. 2012 sme s Radom Staruchom odistili a preliezli novú cestu na Ľavej veži Ostrvy, v platniach po ľavej strane cesty Pavlín-Kráčalík. Cesta je z väčšej časti odistená nitmi, no určite si vezmite sadu vklínencov a friendov. Kôli lepšej lezitelnosti sme niektoré nity po prelezení cesty dovŕtali zo zlanenia, ale celý smer je vylezený klasicky zdola. Cestou sa dá pohodlne zlaniť. Prvá dĺžka ma spoločný nástup rozbitým komínom s cestou Pavlín-Kráčalík. Pozor na voľné bloky. Z rovnakého dôvodu si dajte pozor aj vo výleze tretej dĺžky. Pre istotu sme tam osadili nit. Za materiálnu pomoc ďakujeme ULULU - friendly outdoor shop Poprad .

Foto z lezenia
Link na ďalšie fotky.

34. Dies Irae (PP IX)
D. Závacký, M. Džubák, M. Krasňanský, 21. 11. 2012,
D. Závacký cestu preliezol 8+/9- AF,
(francúzkych 7b, po PP preleze klasifikácia upravená na 9, resp.7c, info viď nižšie)
3 dĺžková cesta - 1 dĺžka spoločná s cestou Dieškovým kútom.

Dávid Závacký info : Tak sa podarilo, Dies Irae, dnes len AF lebo cas nebol a podmienky mizerne, sice slnko ale skala vlhka. Prva dlzka: pravy variant Diesku okolo stromu, kde sa zidu nejake zakladace. Dalej medzi Dieskom a cestou Stredom Steny. Vynitovane zdola z hacikov a zakladacov takze dalsi matros uz netreba. Vraj tym kutom hakoval davnejsie P.Halko (ostala po nom 1 skoba). Dalej zlava previso/kutom so spodakmi pod strmy tmavy pilier a nim na stand na uroven Dieskovho standu. Cesta ma bouldrovy charakter, prvu (resp.2) dlzku urcuje obtiaznost boulder na prvych 5 metroch. Vylez cez previs je vzdusny, technicky a natekaci. Dolez na stand je trochu moralovy. 2 (resp.3) dlzka plazenie sa po dobrych listach a kto nema chut na zaverecny celkom tazky bouldrik cez bocaky moze utiect ukrokom vpravo na polozenu platnu po madlach. Sice uz bez nitu, ale lahke. Alebo cvaknut posl.nit v ceste a dat si este zopar temp. Na OS to asi bude tazke. Cestu som preliezol AF a odhadujem obtiaznosti tak ako su v nakrese. Casom sa to isto vykrystalizuje. Dakujem za spolupracu Dzubymu a Martinovi!

Info z PP prelezu: 8. októbra 2013, rok od odistenia tejto zaujímavej línie na Ostve som si našiel čas na jej PP prelez. Cesta má bouldrový charakter. Po prvej botanickej dĺžke spoločnej s Dieškom naberá vlastný smer a to hneď dosť zhurta. Túto prvú ťažkú dĺžku považujem za kľúčovú. Je celkom dlhá a vstupenkou do nej je krásny "fontáčovský" boulder s tromi nitmi závislý na dobrom trení. Podmienky mi priali, lepšie trenie ani nemohlo byť. Nasleduje kútové lezenie s menšími odlezmi (je možné založiť mikročoky) až pod zdiaľky viditeľné, žlté, naopak vrstvené previsnuté lupene. Originálne pri vŕtani sa mi podarilo navŕtať ešte dva postupové nity do previsu a ďalej som to musel valiť na štand, ktorý vtedy neexistoval. No hand na trenie, odviazať jedno lano, spustiť dole, vytiahnúť vrtačku atď... Vznikol tam veľký odlez, v podstate v psychicky najťažšej časti, kde má lezec dosť "nakúpené" a nechce spadnúť na obrovský loker pod ním. V utorok som si to musel zopakovať, pretože som omylom vzal zlý vrták. Po tejto dosť pohybovo komplexnej previerke lezca nasleduje posl.dĺžka zas z úplne iného súdka. V strmej čiernej žule po malých lištách. Obtiažnosť začína hneď odlezom od štandu a posledný bouldrový problém čaká na konci stienky okolo 4 nitu. Dá sa vynechať a utiecť do prava, ale po prekonaní predošlých pasáži to nemôže lezca nijako zaskočiť. Ku štandu je to potom už iba 10 neodistených, ale fakt ľahkých metrov. Cesta sa mi veľmi páči pre jej širokú škálu problémov, ktoré vyžadujú všestrannú lezecku zručnosť a istotu. Fakty: Celá cesta bola odistená zdola. Po PP preleze tipujem prvú dĺžku na 7c max a druhú na 7b max i keď osobne by som dal niečo okolo 9-/9, strávil som tam nejaký čas a možno sa mi pohľad skreslil. Pod previsom a v previse to trochu duní a nie všetky chyty tam budú večne! Oplatí sa vziať si mikráče a veľa expresov. Zlaniť sa dá pohodlne na 2x. 12. októbra už po štyroch dňoch sa cesta dočkala opakovania od Robina Geleho a Rada Starucha, ktorí osadili chýbajúci nit, takže cesta už nie je zbytočne morálová. Robin preliezol prvú dĺžku na PP a druhú na OS a obťažnosť mu zhruba sedela. Aktuálne je linka komplet vyčiarkaná a vymádžovaná, počasie je stále úžasné... nuž nech sa páči ďalším :) David Závacký

Fototopo
Foto z prelezu

35. Slepá ulička (VIII-)
Rado Staruch + spolulezci, jeseň 2013
Rado: kamaráti, ktorí mali trpezlivosť ma istiť - vďaka (Robin Gelle, Martin Krasňanský, Jano Pitoňák, Jaro Šeling, Igor Ondrej, Šimon Zentko)
Viď aj fototopo - foto pri ceste

1. dl. 7+, 20m, 6x nit
2. dl. 8-, 30m, 7x nit
3. dl. 4, 20m, spoločná s cestou "Drlík-Stejskal", vlastné istenie
4. dl. 8-, 40m, 9x nit
zlanenie cestou z 4. a 2. štandu 2x50m

36. Elina (VIII)
Rado Staruch + Martin Varga, leto 2014
M. Varga: Aj keď toho roku počasie veľmi neprialo, stihli sme s Radom Staruchom pomedzi búrky a skúšanie iných ciest spraviť jednu príjemnú novinku na Galérii Ostrvy. Ide cez previs napravo od Cesty Horskej Služby. Cesta s názvom "Elina" má tri dĺžky robené zdola. Prvá je zaujímavý boulder cez previs asi za 8, má 4 nity. Druhá je krásna špára na friendy, za 6, s jedným nitom, aby bolo jasné kadiaľ. Tretia dĺžka je chytovatá platňa s bazénovým výlezom za 7, tiež so štyrmi nitmi. Zlaniť sa dá pohodlne 1x60 m. Plusky a mínusky nech si každý pridá podľa chuti. Menej dažďa a mocné prsty všetkým!
Viď aj fototopo - foto pri ceste

1. dl. 8, 20m, 4x nit
2. dl. 6, 20m, 1x nit
3. dl. 7, 20m, 4x nit
zlanenie cestou 1x60m

Foto - 1 dĺžka
Foto - 3 dĺžka
Report - Jamesák

37.Ľavá veža SZ, Ondrejova cesta (VI)
Ondrej Bizub, 19.10.2014, istené sólo
Opis:
Cesta sa nacháda v Ľavej veži zo SZ strany. Je to asi prvá cesta z tejto strany.

Cesta sa sklada z 4 dĺžok.
1.dĺžka za 4+, Dá sa nastupiť buď z terasy pri zostupovom chodníku z galérie, alebo rovno z chodníka, alebo naľavo od cesty č.1., kde už boli navŕtané borháky.
2.dĺžka -A, pekná cez platňu za 5 je odistená skobami a nitmi. B variantou krásna špara bez istenia -zakladačka.
3.dĺžka komínom za 6- navŕtané 3 nity. Pozor v komíne voľné bloky!
4.dĺžka-jeden nit - ďalej sa dá zakladať ,takže v pohode...na konci cesty osadený štand s reťazou... Cestou sa dá pohodlne zlaniť.
Z tejto SZ strany mám prelezených viac projektov-časom nafotím,doistím a pošlem info. S pozdravom Ondro, Spišská Belá.

Fototopo
Foto - 2 dĺžka
Foto - 3 dĺžka

38.Ľavá veža SZ, Cesta Autonovy (VI+)
Ondrej Bizub,Matúš Šestina, 13.6.2015
Opis:
Cesta sa nacháda v Ľavej veži zo SZ strany. Je to cesta zľava od Ondrejovej.

Cesta sa sklada z 3 dĺžok.Pri 60m lane 2 dĺžky.
1.dĺžka je ľahká 3-4 ,sú v nej osadené 2 nity. dá sa obísť aj z pravej strany vrchom po terase. 2.dĺžka za 5+ vedie tesne vedľa kúta po pravej strane./po ľavej strane neliezť !-ľahké, ale zarastené machom a trávou/. 2.dĺžka je osadená 8.nitmi + štand s reťazou.
3.dĺžka za 6 vedie daľej kútom,potom platňou cez ktorú sa jemne traverzuje na pravú stranu, kde sú ešte 2 bouldre a potom rovno hore k osadenému štandu s reťazou, ktorý je spoločný s Ondrejovou cestou. V tejto dĺžke je osadených 7 nitov.
Cesta je vhodná na krátke lezenie.PS: Názov cesty je pomenovany podľa firmy Judr. M.Jevického, ktorému ďakujeme za materiálnu pomoc.

39.Carpe diem (VIII-)
Robin Gelle,Rado Starúch, leto 2015
Opis:
Minulý upršaný rok sme začali a tohto roku dokončili cestu na Ľavej veži Galérie Ostrvy CARPE DIEM (Uži si deň) za 8-, 120m. Cesta ide napravo od Dies irae a križuje 2x cestu Bena - Stuchlíková v pevnej skale, čo nás veľmi potešilo. Cesta je odistená nitmi, ktoré sme pridali po prelezení cesty aj do časti, kde sme istili zakladačkami. Štandy sú na 2x nit a mailonky, zlanenie cestou na 3x. Cestu sme liezli s Milanom Bottom koncom augusta a na 3. štande už chýbali mailonky - týmto chcem odkázať zberateľom mailoniek, že sú naše (nie sú tam preto, aby si ich niekto bral), potrebné na zlanenie, a všetko, čo už bolo veľakrát napísané o kradnutí - normálne je nebrať cudzie veci.
Rado Staruch

Report o akcii a video na Jamese

40.Shangri-La (VIII)
Michał Basta i Olaf Wojnar (KW Nowy Sącz), 4.9.2015
Cesta má už niekoľko OS prelezov.
Opis: Cesta sa nachádza na ľavej veži vľavo od cesty Via AliNina.Tri dĺžky obtiažnosti L1: VII (45m), L2:VIII (18m), L3: VIII- (25m).Cesta je preistená,postup a stanovište, niektoré stanovištia su spoločné z cestou Via AliNina a Ondrejova Cesta