Vysoké Tatry - O��arpance Mal�� O. - 2327 m

Popis - štítu:
Tri nad sebou stojace veže: Malý, Prostredný a Veľký Ošarpanec tvoria jedinečný hrebeň Ošarpancov s pevnou jednoliatou skalou. Ošarpance sú zakončením bočného výbežku hrebeňa od Vysokej cez Dračí štít smerom na JV do Zlomiskovej doliny. Od Dračieho štítu ich oddeľuje Dračia štrbina za ktorou juhovýchodne nasleduje:Veľký Ošarpanec, Vyšná Ošarpaná štrbina, Prostredný Ošarpanec, Nižná Ošarpaná Štrbina a Malý Ošarpanec. Na JV sa Malý Ošarpanec láme v 150m vysokú stenu opancierovanú obrovskými platňami, ktoré sú častým cieľom horolezcov. Pekné cesty poskytuje aj Západná strana Ošarpancov od Dračej dolinky, a taktiež Východná stena od Rumanovej dolinky.
Prístup pod stenu. Od Popradského plesa cez potok chodníkom do Zlomiskovej doliny až na hornú terasu. Odtiaľ po Z brehu ľadového potoka až pod prah vybiehajúci z terasy smerom do Rumanovej dolinky. Odtiaľ doľava hore trávnato-sutinovým úbočím, kde je znateľný chodníček vedúci až do kotlinky pod Dračím sedlom, suťou a trávou k platniam Ošarpancov. (1,45 hod.)

Zostup zo štítu:

1. Zostup z Malého Ošarpanca zlanením: Nad JV platňami je trávnatá rampa, nad ňou je veľká položená platňa, cez ktorú vedie cesta hrebeňom Ošarpancov. Na túto rampu ústi Komarnického komín (III) v Z stene Malého Ošarpanca. Z rampy doľava k ústiu komína kde sú umiestnené zlaňovacie retiazky a borháky (3st./5bh, V.Tatarka-2000).
2. Zostup SZ hrebeňom do Dračej Štrbiny:(III, AO), 0,5 hod. Z pukliny vrcholu Velkého Ošarpanca na Z dole, obkračujúc hranu, na platňovú rímsu. Rímsou doprava na V až na koniec a strmo dole na širokú platňovitú plošinu SZ hrebeňa. Pod ňou sa hrebeň kolmo láme do Dračej štrbiny. Teraz: Alebo: (A). Po platniach dole na Z a zlanením cez tri previsy 12 metrov, čiastočne voľne vo vzduchu, na trávnatú lávku. ďalej ľahko do štrbiny. Alebo: (B). Priamo cez SZ zráz 17 metrov zlanením, exponovane, na plošinku SZ hrebeňa tesne nad Dračou štrbinou. Z Dračej štrbiny na JZ spočiatku plytkým žľabom, ktorý nižšie prechádza v hlbokú roklinu. Zľabom dole, ak je v rokline sneh, obídeme ju pravým sutinovým úbočím až na terasu pod Dračím sedlom.

1. Hrana Platní (VI-) 2,5h.
I.Papp, S.Heriban, leto 1984 Info: Pozri schému v západnej stene

2. Teoretická mechanika (V+/A0, RP 6) 2-3h.
Š.Halvoň, I.Koller, 29.6.1973
Info: 10 skôb. Pre nástup pozri aj foto Západnej steny - cesta nastupuje pri komíne a križuje cestu č.1. v prvej dĺžke. Nastúpiť je možné aj Puškášovou cestou a v hornej časti doliezť cestou 2.
Detail z nástupu cesty

3. Puškášova cesta (VI,A1, RP6+) 1-2h.
J.Andráši, A.Puškáš, 30.7.1948 1 zima:I.Gálfy, J.Weincziller, 28.4.1957 RP: cesta sa lezie voľne už dávnejšie. Cesta je odistená borhákmi.(3st./5bh. V.Tatarka 2000)

4. Plškova cesta (VI-) 1-2h.
F.Plšek, V.Zachoval, 9.9.1949
Cesta je odistená borhákmi.(3st./6bh. V.Tatarka 2000)

4a. Variant nástupový sprava (V, pri výleze miesto A1)
P. Adamec, P. Čupr, V. Šoltýs, 31.10. 1982

Foto z kľúčového miesta

5. Magické oko (RP:7) 2h.
Jaroslav Petrenčák a Patrik Studenič, 1993 - 1994?
Cesta platňami vpravo od Plška (cesta č.2), V platniach sú osadené borháky.
FOTO

6. Staré časy (VI-) 1-2h.
I.Jakubcová, V.Jakubec, 1.8.2004

Slovo autorov cesty: Bombónik

Začiatkom augusta. sme konečne zrealizovali dlhoplánovaný miniprojekt a otvorili novú líniu pravou. časťou južných platní Ošarpancov. Nové "Staré časy", ktoré sú vlastne variantom Plškovej cesty, sme vyšlapali tradicionalisticky za necelé dve hodinky. Až potom sme zo zlanenia osadili 4 nity /CAMP/ pre nasledovníkov, čím sme ich odbremenili od ťahania skôb a kladív.

Skala : škoda hovoriť - proste super!
Obtiažnosť: tak akurát
Dĺžka : trochu málo
Čas : asi 1 hod.
Materiál : pár čokov, frendy (3/4 - 4)
Názov cesty čosi naznačuje: asi v strede steny sme našli naozazaj starý zlaňovací krúžok a celý variant je aj spomienkou na leto 1980 a Exiho...
Takže je to ďalší kúsok z bomboniéry Ošarpancov. Ponúknite sa! Ostatné detaily v nákrese.
Pekné lezenie prajú Ika a Vilo Jakubcovci.

7. Bravo Mozart (RP:7+) 2h.
R.Lienerth, P.Kočvara, 8.8.2004
Cesta v platniach v hornej časti vpravo od "Magického oka" a "Starých čias". V ceste sú osadené nity.

8. Pravý Plšek (VII, A0 pôvodne VI, A1) 4h.
F. Plšek, V. Schwarz, 26. 8. 1950
Dnes sa lezie voľne ako cesta R.U.R.F IX-, pozri R.U.R.F.

Cesta je situovaná už vo V stene Malého Ošarpanca. Nástup spod JV steny doprava skalnato-trávnatou rampou, neskôr stupňami, k výraznému kútu so špárou. Špárou hore, na konci cez previs na plošinu. Ďalej špárou pod previs, ktorý obídeme sprava na lávku. Lávkou na stupeň a z neho traverz doprava na hranu, ktorou sa dostaneme na veľkú trávnatú rampu v stene Malého Ošarpanca. (Pozn: V kúte cesta prebieha originálne priamo zárezom, staré skoby, (dnes VII, A0). Cesta RURF, prebieha vľavo od zárezu systémom špár v platni, cez dva nity.)

9. Spiaci Jaguár (VII- / IX-) a R.U.R.F. (IX-)

Spiaci Jaguár - preistenie S2-3
Spodnú časť, položenú rajbasovú stienku na úpätí V steny medzi hladkým výrazným kútom a trávnatou rampou vyliezla dvojica J. Petrenčák – J. Fagula 1993? ako projekt, VII-, osadených 5 nitov. Po 1. dĺžke zlanili na trávnatú rampu.

FOTO

9a. Spiaci Jaguár predĺženie (IX-)
M. Baláž, M. Kuníková, R. Staruch, leto 2021
Opis: na Ošarpancoch sme spravili pokračovanie cesty "Spiaci jaguár". Cestu začal robiť Jaro Petrenčák v roku 1993, ale ostala nedokončená pre Jarovu tragickú nehodu v Tatrách. V Jarovej 1. rajbasovej dlžke sme vymenili ručné vrtané nity (obdiv za jeho výkon), pribudli 2. kolmá, 7+ a 3. previsnutá, 9- dlžka. Istenie je podobné ako v 1. dlžke, nity + zakladanie, RS2.

FOTOTOPO

Foto z prelezu:

Foto1
Foto2
Foto3

R.U.R.F
Nástup a prvá dĺžka ako projekt Spiaci jaguár ( Cesta R.U.R.F. je kombináciou Spiaceho jaguára a cesty č.8.) Ďalej traverz asi 20-25 metrov doprava (III) a hore systémom špár v ľavej časti kúta (2 nity) (IX-.), nad druhým nitom šikmo doprava do kúta a okolo obrovského bloku sprava na trávnatú rampu (VII.), J. Horváth a spol., 2003, IX-.

10. Šaman (8-, A1)
J. Doubrava, V. Jakubec 7.8.2016
60m, sada vklínencov a friendov

Report na Jamese