Vysoké Tatry - O��arpance Mal�� O. - 2327 m

Popis - štítu:
Tri nad sebou stojace veže: Malý, Prostredný a Veľký Ošarpanec tvoria jedinečný hrebeň Ošarpancov s pevnou jednoliatou skalou. Ošarpance sú zakončením bočného výbežku hrebeňa od Vysokej cez Dračí štít smerom na JV do Zlomiskovej doliny. Od Dračieho štítu ich oddeľuje Dračia štrbina za ktorou juhovýchodne nasleduje:Veľký Ošarpanec, Vyšná Ošarpaná štrbina, Prostredný Ošarpanec, Nižná Ošarpaná Štrbina a Malý Ošarpanec. Na JV sa Malý Ošarpanec láme v 150m vysokú stenu opancierovanú obrovskými platňami, ktoré sú častým cieľom horolezcov. Pekné cesty poskytuje aj Západná strana Ošarpancov od Dračej dolinky, a taktiež Východná stena od Rumanovej dolinky.
Prístup pod stenu. Od Popradského plesa cez potok chodníkom do Zlomiskovej doliny až na hornú terasu. Odtiaľ po Z brehu ľadového potoka až pod prah vybiehajúci z terasy smerom do Rumanovej dolinky. Odtiaľ doľava hore trávnato-sutinovým úbočím, kde je znateľný chodníček vedúci až do kotlinky pod Dračím sedlom, suťou a trávou k platniam Ošarpancov. (1,45 hod.)

Zostup zo štítu:

1. Zostup z Malého Ošarpanca zlanením: Nad JV platňami je trávnatá rampa, nad ňou je veľká položená platňa, cez ktorú vedie cesta hrebeňom Ošarpancov. Na túto rampu ústi Komarnického komín (III) v Z stene Malého Ošarpanca. Z rampy doľava k ústiu komína kde sú umiestnené zlaňovacie retiazky a borháky (3st./5bh, V.Tatarka-2000).
2. Zostup SZ hrebeňom do Dračej Štrbiny:(III, AO), 0,5 hod. Z pukliny vrcholu Velkého Ošarpanca na Z dole, obkračujúc hranu, na platňovú rímsu. Rímsou doprava na V až na koniec a strmo dole na širokú platňovitú plošinu SZ hrebeňa. Pod ňou sa hrebeň kolmo láme do Dračej štrbiny. Teraz: Alebo: (A). Po platniach dole na Z a zlanením cez tri previsy 12 metrov, čiastočne voľne vo vzduchu, na trávnatú lávku. ďalej ľahko do štrbiny. Alebo: (B). Priamo cez SZ zráz 17 metrov zlanením, exponovane, na plošinku SZ hrebeňa tesne nad Dračou štrbinou. Z Dračej štrbiny na JZ spočiatku plytkým žľabom, ktorý nižšie prechádza v hlbokú roklinu. Zľabom dole, ak je v rokline sneh, obídeme ju pravým sutinovým úbočím až na terasu pod Dračím sedlom.

1. Komín Komarnického-JV hrebeň (III) 2,5h.
F.Kienast, R.Komarnicki, V.Wanjura 8.8.1910 V komíne sú osadené zlaňovacie kruhy a borháky viď zostup.

Nástup v spádnici výrazneho úzkeho JZ komína napravo od hladkých platní v Z stene Malého Ošarpanca. Komínom hore pod vklinený balvan, ktorý prekonávame sprava na plošinu nad ním (ST). Šikmo doprava hore do výrazneho žliabku a ním 20 m hore pod previsy. cez platňu doľava pod úpätie hornej časti komína, ním priamo hore na trávnatú plošinu v JV hrebeni (ST). Komín slúži taktiež ako zostupová cesta pre JV stenu. Pokračovanie JV hrebeňom: Nad plošinou v hrebeni je veľká položená platňa. Po plošine traverz 10m doprava potom šikmo vľavo hore trhlinou v platni. Trhlinou až na hranu hrebeňa. Ostrím hrebeňa Na Malý Ošarpanec. Po stupňoch dole k SZ, krátke 6m zlanenie do Nižnej Ošarpanej Štrbiny. Odtiať opäť hrebeňom cez Vyšnú Ošarpanú štrbinu na Veľký Ošarpanec. Z vrchola Veľkého Ošarpanca zlanenie cca 18 m do Dračej štrbiny. Odtiaľ možno pokračovať hrebeňom cez Dračí štít na Vysokú,Ťažký štít až do sedla Váha (III - Koruna Vysokej, 5h), alebo zostúpiť suťovým žlabom (CH) pod západnú stenu Ošarpancov.

2. Strecha (VII/VII+) 5h.
V.Tatarka, J.Jurečka 15.6.1986
1RP:pravdepodobne I.Papp a spol. 1988

Cesta je známa neštandardným lezením strechy a hlavne zlým odistením. Aktuálne sme v ceste doplnili 3x štand a vymenili 2x postupový nit. V ceste sme následne spravili variant (fotochéma), ktorý napriamuje 2. dĺžku špárkou a rajbasom za 7, kde sme použili 5x nit. Preistenie spravili Rado Staruch a Peter Köteleš, 2017.

3. Kývala - Zeitler (V+/A3, RP:7) 5h.
J.Kývala, J.Zeitler 9.6.1968 1.RP?
Logický variant obídenia najťažšieho miesta(A3,RP7) krásnou platňou zprava (celá dĺžka VI- až na stanovište 3, v pôvodnej ceste).Popísali 28.6.1987 I.Jakubcová, V.Jakubec. V tomto prípade celá cesta VI+. Možno lezené i dávnejšie.

4. Narovnanie Kývalu (V-VI) 4h.
L.Janiga, M.Kriššák 5.9.1968

Napriamujúci variant vo výstupe Kývala - Zeitler. Nástup je v spádnici štrbiny, z pravej strany čierna veža, dolu s veľkými prevismi, už na juhovýchodnom hrebeni, nad Komarnického cestou. Priamo z dna doliny vybielenými platňami pod prevismi do zárezu. Ďalej zárezom asi osem metrov až do ďalších platní. Cez platne a šikmo doprava na dobré stanovište. Tu križuje škáru, ktorá prichádza sprava doľava z dna doliny a po ktorej ide pôvodná cesta Kývala - Zeitler. Ďalej po pôvodnej ceste na juhovýchodný hrebeň. Skobovacia technika nutná.

5. Cesta Invalidov (V+/A2 RP:8-) 4-5h.
V.Tatarka, L.Janiga, J.Michalko 6.9.1982 1.RP:I.Pap, Ľ.Stančík, 29.6.1988

6. Čupel-Rybička-Šmíd (VI/A1,Rp:7) 6h.
J.Čupel, J.Rybička, J.Šmíd, 3.11.1973 Info: 10 skôb, jednička,

Informácia od Paľa Staníka: Posielam klasifikáciu voľného prelezu cesty Rybička , Šmíd na Ošarpancoch. Prvá dĺžka 7, Druhá 7, tretia 6+, lezené s šesdesiatkou lanom. Môj názor, najhodnotnejšia cesta na Ošarpancoch. V prípade, že si lezenia bez skôb treba riadne zakladať a niekde to ani nejde. Prvá dĺžka za 7 preto, lebo sa v nej pravdepodobne odtrhla lišta, cestu som liezol dva krát a prvý raz táto dĺžka bola v pohode. Lezené s Mirom Ištokovičom v 1991.

7. Kortán - Prokeš (III-V) 3h.
V.Kortán, V.Prokeš 10.10.1969

Prostriedkom steny. - Nástup je v spádnici Malého Ošarpanca. Cez biele platne prechádzame šikmú puklinu, pretiahnutú v dolnej časti steny. Nad ňou hore a ďalej cez previs zárezom na vyčnievajúce stupne, stanovište. Odtiaľ pár metrov hore, potom doprava pod polokrúhly previs, na ľavý okraj. Škárou cez previs rovno hore; po ľavej strane veľká platňa. Pred nami je veľký vypuklý previs, pod ktorým je veľká biela platňa. Previs zdolávame zľava, nad previsom traverz doprava a ďalej rovno na šikmú poličku, stanovište. Odtiaľ vhĺbením celú dĺžku lana, potom po ľavej strane kúta mierne doľava a komínom na vežičku. Skobovacia technika nutná.

8. Gálfy - Weincziller (V) 2,5h.
I.Gálfy, J.Weincziller, 1.11.1957

Výstup vedie viac-menej v spádnici, medzi Malým a Prostredným Ošarpancom. Nástup je v spádnici štrbiny ; napravo hore je nápadný biely výlom, už v stene Malého Ošarpanca, tam, kde sutina záhybom vbieha do belavých platní v spádnici štrbiny. Z kúta zárezom hore. Zárez pretína z dna doliny sprava doľava bežiaca škára, cez ňu kúsok vľavo, až do spádnice tmavšieho, výrazného ďalšieho kúta, už nad škárou. Kútom veľmi tažko hore v smere štrbiny; vľavo veľkě tmavé vhľbenie a po jeho pravej strane, už ľahšie ďalej, priamo hore v spádnici. Vystúpime na Nižnú Ošarpanú štrbinu, medzi Malý a Prostredný Ošarpanec.

9. Motykova cesta (V) 2,5h.
S.Motyka, J.Sawicki, 26.7.1931

Vstup do steny je v spádnici Prostredného Ošarpanca, cez platne do zárezu, ktorý má v pravej strane výrazný hnedý pruh. Ním hore, až kým je celkom hladký. Tu po stienke a rebre vľavo na naklonenú plošinu. Ďalej doprava hore do komínika. Cez vklinený balvan, veľmi ťažko, až k previsu, ktorý uzatvára komín. Presunieme sa na strmú platňu vpravo a potom priamo hore cez tri malé previsy, hore pod obrovský, zo steny vyčnievajúci balvan. Pod balvanom po platniach doľava, potom zase doprava, do trávnatého komínika. Komínikom kúsok hore, potom doprava na rímsu. Nakoniec previsnutou stienkou na veľkú plošinu a cez ďalšiu stienku do Vyšnej Ošarpanej štrbiny. Z nej doprava na vrchol Prostredného Ošarpanca.

10. Puškášova cesta (V-IV) 2h.
G.Kortvélyessy, A.Puškáš, K.Roszay, 5.7.1950

Priamo stenou. - Asi 25 metrov vľavo od Motykovej cesty sa tiahne šikmo nápadná veľká platňa, ktorá udáva smer výstupu. Po dobrých záchytoch asi 15 metrov hore pod previs. Cezeň tažko na plošinu pod veľkou platňou. Z plošiny asi 5 metrov hore, ďalej traverz doľava a znova hore do pravého rohu pod veľké previsy. Spod nich traverz, veľmi tažko, doľava a po ľavej strane platní priamo hore, veľmi exponované, asi 40 metrov, na veľký trávnik. Ďalej po trávach a dobre vrstvenom teréne priamo na Veľký Ošarpanec.

11. Traverz Veľkého Ošarpanca (II-III) 0,5h.
A.Martin-J.Franz st., 19.8.1907

Traverz v podštítovej stene. - Z Dračej štrbiny na juhovýchod priamo hore pod steny Veľkého Ošarpanca. Cez spodný stupeň hrebeňa k mocnému, čiastočne previsnutému výšvihu a pod ním strmým, plytkým trávnatým a skalnatým žliabkom, ktorý ohraničujú vľavo hladké, miestami previsnuté západné steny Veľkého Ošarpanca, 20 metrov na západnej strane dolu. Teraz zo žliabku doľava a krátkou rímsou do malého, hore previsom uzatvoreného komínika, do ktorého vstupujeme pri sutinovej plošine. Komínikom pod previs, potom doprava na skalné rebierko, a po ňom na plošinu nad komínikom. Ďalej cez trávnato-skalný stupeň a malý schod do Vyšnej Ošarpanej štrbiny medzi Veľkým a Prostredným Ošarpancom.

12. Hrana Platní (VI.) 2,5h.
I.Papp, S.Heriban, leto 1984. Info: M. Červienka, klasifikácia hore skôr VII.

13. Diagonální úlet (VII/A1) 6h.
J. Kejval, P. Havlík 8. 8. 1996 Info: skoby, sada friendov a vklínencov

Informácia od autorov cesty: 1. délka shodná s cestou Kývala - Zeitler, nástup spárou uprostřed plotny, 1. stanoviště v zářezu (skoby). Dále výlez na plotnu - tou šikmo doleva přes skobu k 1. nýtu (vhodné 2. stanoviště u některého z nýtů). Přes nýty pod převísek, přes něj zleva, přes plotnu a další převísek (stará skoba), dále plotnou a koutovými zářezy k odštípnutému pilířku - výhodné 3. stanoviště. Vhloubením na plotnu, tou pod výrazný převis (skoba, křížení s cestou Kortán - Prokeš). Překrokem vlevo přes hluboký zářez, dále systémem koutu a spárkou přes plotnu do sedélka mezi Prostredným a Malým Ošarpancem, na jeho vrchol krátkou kolmou stěnkou - zářezem.

14. Sedem životov (VIII) 4h.
J. Svrček, I. Svrčeková, PP, 12.10.2007, Materiál, čoky, friendy
OS: P. Matejícek, K. Polomec, 2019

15. Záhoranský - Wojcik (V+, A1) 3h.
L. Záhoranský, Wojcik 25. 8. 1973
Variant V, A3 - Daňko, Motyčka

16. Staruch - Zavaky (RP: VIII)
AF:R. Staruch, D. Zavacký 22. 8. 2010

RP:M. Baláž, R. Staruch, október 2010

Cesta je vynitovaná , vhodné je istenie doplniť mikrofriendami, alebo čokmi. Zlaniť sa dá zo stanovíšť na 2x .
Dĺžky cca. (VIII) 30m, (VII+) 20m,(VIII-) 30m.

17. Karel Jáva (AF: VIII-)
AF:T. Brt, J. Smoleň, august 2011

Cesta má štyri dĺžky VIII-, VIII-, VIII- a III-IV na vrchol. Od autorov: Lezie sa v super žule, založíte tam všetko od čokov cez frendy až po rurprové skobky. Po nás tam ostali tri skoby a jeden nit. Cestu sme vyliezli iba AF, (druholezec TR v kuse) a to sme boli radi že sme to stihli a zmokli až pri zlaňovaní z vrcholu. Info aj na stránke www.jamesak.sk