Vysoké Tatry - Pustá stráž - 1875 m

Popis - štítu:
Pustá Stráž je posledná výrazná veža v dlhom severnom hrebeni Malého Ganku. na sever od Kačacej veže a Pustých veží.Vystupuje na rozhraní Českej a Kačacej doliny. Od Zadnej Pustej veže ju oddeľuje Pustá Priehyba, ktorá je zo strany Českej doliny ľahko dostupná. Do Bielovodskej doliny spadá 300 metrovou SV stenou, ktorá poskytuje pekné predovšetkým zimné lezenie. V S stene vedie niekoľko ciest (prevažne technického charakteru) v strmej skale. Zosuv skál v S stene, ku ktorému došlo pred niekoľkými rokmi, mohol čiastočne pozmeniť charakter uvedených výstupov.
Prístup pod stenu: Na Poľanu pod Vysokou na Horolezecké táborisko (Viď popis-Bielovodská dolina). Z táboriska turistickým chodníkom (vedúcim na Poľský hrebeň) smerom do Kačacej doliny. Po opustení lesa doprava traverzom cez svah pod steny. Informácie (Jamesák 1/95)

Zostup zo štítu:

Ľahkým terénom zvažujúcim sa z Pustej Stráže a Pustej Priehyby smerom na Z do Českej doliny.

1. Ľavým ohraničením SV steny (I,II) 2h.
A.Kuš, K.Zdzitowiecki 19.03.1964

Cesta vedie vľavo od hrany ľavého rebra, nemá horolezecký význam.

2. Jaczewski-Tadeusiak (VI) 2h.
M.Jaczewski, W.Tadeusiak 19.07.1976

Výstup vedie vľavo od cesty č.1, bez bližších podrobností.

3. Ľavým žlabom a Ľavým rebrom (V) 5h.
K.Krupinska,T.Piotrowski,M.Rewajowa,T.Rewaj, 14.08.1966 1.zima:T.Herbich, A.Marzcak,A.Sklodowski, 31.03.1974

3a. Ľavým žlabom (III)-F.Piaček, V.Tatarka, 13.12.1975,3 hod. V spodnej časti zhruba totožne s cestou č.3.potom traverzuje popod steny rebra doprava do žlabu už nad prahom, snehmi hore. (Pravdepodobnejšie lezené už skôr)

4. Zimná predzáhradka (V) 4h. a Szczecinianova cesta
I.Koller, J.Lihocká, 17.03.1987

Cesta je narovnaním ľavého žlabu cez strmý spodný prah (strmé trávy)
Foto z cesty

Szczecinianova cesta - zmienka o nej je v nákrese cesty Doublisa, bola vylezená pravdepodobne pred rokom 1976. Je pravdepodobné, že vedie vľavo od Zimnej predzáhradky lebo je kreslená v Doublisovej schéme ako cesta rebrom možno sa aj kryje s týmto výstupom.

5. Doublis-Sklodowski (IV) 9,5h.a La Traviata (V) 5h.

5A.) K.Doublis, A.Sklodowski,10.12.1976 (letný čas, 3hod.) Výstup vedie v ľavej stene Prostredného piliera využívajúc podľa (I.Kollera) ľahšie pasáže.

5B.) I.Koller, P.Ondrejovič 09.02.1993, 5skôb,hexentre,stopery. Cesta podľa prvovýstupcov logickejšia ako nasledovná, miestami sa s Doublisovou cestou kryje resp. ho križuje.

6. Prostredným rebrom (IV) 3h.
A.Gierych,A.Sklodowski, 5.9.1971 1.zima:WS.Czerwinski, j.Mierzejewski, 9.2.1972 Podrobnosti chýbajú. Cesta je zakreslená na fotke len odhadom. Výstup vedie zrejme vľavo od hrany rebra, kde je ľahší terén.

7. Pravý žlab (V) 3h.
W.Cywinski, J.Klamerus 27.08.1974
1.zima:T.Jánoš, P.Kostovský, M.Marek 21.-22.12.1978

7a. Nástupový variant sprava (V)
J. Kopold, A. Šoltýs, zima 2009.
Pozri fototopo

8. Pr. pilier Cez žlté platne (V,A3,RP:8) 17h.
O.Pochylý, P.Stříbrný, J.Unger, P.Vasiľko, 16.-18.8.1974, 30 skôb,6 klinov,3 stopery.
1.zima:M.Marek, P.Mitro,32 hod. s variantom obrovským komínom, 20-23.12.1976.
1.RP: D.Kuráň, M.Stoličný, F.Piaček, 30.8.1994. Po plató OS max.7/7-
Z plošiny dĺžka PP, 8-/8 (totožná s Jackovičovým variantom-zima 1992)

8a. Variant v žltých platniach (AF VIII-) D. Kopold, M. Krasňanský, 23.7.2010
nový variant cez pravý previs (AF VIII-) Cesty cez Žlté platne
Fototopo prelezu

9. Pravý pilier Drlík-Pelc (V,A2,RP:7-) 9h.
Z.Drlík, M.Pelc, 6.7.1974
1.zima a OS: R.Kukučka a O.Valach, 10.03.89

Pozri aj foto severnej steny. Cesta je pravdepodobne čiastočne totožná s cestou č.10. a v súčasnosti sa lezie týmto smerom. Dole zimné trávy, hore strmá skala.

9a. Variant Pravého piliera (PP VIII)
D. Kopold, M. Krasňanský, 15.7.2010
Opis variantu: previsnutou špárou, 30m v tretej dĺžke. Najskôr technická platňa (ponechané 2 skoby) a potom strmo po žabách až do madla obt.VIII. Je tu lepšie zakladať až pod sebou, keďže dobré žaby sú len na miestach istení.
Fototopo prelezu

10. Pravý pilier Poľská cesta (VI,A2) 10h.
A.Gierych, M.Nowicki, A.Sklodowski, J.Uszynski, 18.-19.7.1965, Podrobnosti chýbajú.
Puškáš V/119 píše: Pilier sa skladá z troch výšvihov, výstup vedie viac menej priamo, tretí výšvih sa obchádza sprava akousi depresiou. Sponad neho pozvoľným terénom na vrchol.

11. La Pudráž (M7/7+)
O. Húserka a J. Smolen, feb.2018

Fototopo
Topo 2
Fotoreport

12. Slabé kone (M8,A0) 9hod.
M. Radovský - J. Koreň, 23.3.2020

Opis: Cesta križuje cestu La Pudráž, spoločne cca 10m kút M5, následne odbočuje doprava.
1.dl M5+ 45m
2.dl M5 50m
3.dl. M5+ 25m chodák + 40m
4.dl M7- 35m
5.dl M7 30m
6.dl M5+ 45m
7.dl M6 40m
8.dl M6 20m
9.dl M8, A0 30m
10.dl M4+ cca 120m

Línia
Fotoreport 1
Fotoreport 2