Vysoké Tatry - Pust�� ve��e - 1900 m

Popis - štítu:
Pusté veže sú dve výrazné veže Zadná a Predná Pustá veža v dlhom severnom výbežku Malého Ganku na sever od Kačacej veže. Od Kačacej veže oddeľuje Zadnú Pustú vežu Pustá lávka (priechodná z Českej do Kačacej doliny) Na sever od Zadnej Pustej veže sa hrebeň rozvidluje na dva konečné výbežky: cez Pustú priehybu (ktorá je zo strany Českej doliny ľahko dostupná) na Pustú Stráž, ktorá tvorí výbežok na rozhraní Kačacej a Českej doliny. Smerom k Zmrzlému plesu vysiela Zadná Pustá veža krátky výbežok cez Pustú štrbinu na Prednú Pustú vežu. Steny Pustých veží sú pomerne lámavé, a preto sú vhodné najmä na zimné podnikanie. Horolezecky zaujímavá je najmä S stena Prednej Pustej stráže. SZ pilier zabiehajúci najhlbšie do Českej doliny a smerujúci k Zmrzlému plesu delí stenu skôr na V a Z časť. V tomto sprievodcovi sú oba tieto popísané ako S stena. Pekné mixové cesty sa tu objavili až koncom 90. rokov.
Prístup pod stenu: Na Poľanu pod Vysokou na Horolezecké táborisko (Viď popis-Bielovodská dolina).Z horolezeckého táboriska v Bielovodskej doline, pri poľane pod Vysokou na okraj Zmrzlého plesa (1 a 1/2 hod.) Z miesta kde vyteká potok z plesa, smerujeme šikmo doľava hore pod steny. Od Českého plesa asi 40 min. Fotografie a topo vypracoval a zaslal Vilo Jakubec, za čo mu patrí naša vďaka.

Zostup zo štítu:

Zostup Hrebeňom alebo obídením hrebeňa po ľavej strane na Pustú lávku pod Kačacou vežou. Na stranu Kačacej doliny žľabom dole, alebo najjednoduchšie a najlepšie, trávnato skalnou lávkou dole k Zmrzlému plesu v Českej doline. (Podobne ako pri zostupe z Galérie Ganku cez Pustú lávku) Ďalej chodníkom dole na Poľanu. V zime pohodlný zostup snehom aj z Pustej štrbiny smerom pod Galériu Ganku. Zostup

1. Zadná Pustá veža-Depresia (V) 3h.
Z. Abgarowicz, R. W, Schramm, 23. 8. 1947
Zima: E. Bohmova, I. Jakubcová 7.3.1992 (možno lezené i skôr)

Zadná Pustá veža, Ľavou častou steny.Vstup do steny je jej ľavej časti pri veľkom temnom vhĺbení. Ďalej z ľavej alebo z pravej strany na jasnú skalnú bulu, kazateľňu, potom jej hranou na dno spomenutého vhĺbenia. Odtiaľ kúsok vľavo rozčlenenými hrdzavými skalami 25m pod čierny, vlhký, machom zarastaný strmý prah. Spod prahu (III) traverz vpravo, potom hore šikmo vpravo trávnato-skalnou lávkou,veľmi exponovaným zárezom a stupňami na dno strmého,zárezu kúsok vpravo od vhĺbenia.Ďalej - alebo:(IV) Dnom zárezu 30 m. hore do miesta, kde zárez prechádza v previsnutý komín. Ďalej komínom hore, neobyčajne ťažko, na zaklinený kameň pod strechou veľkého previsu, ktorá uzatvára komín. Odtiaľ traverz vľavo pod zobákom previsu, (V), a traverz vľavo hore na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. - Alebo, (V), traverz šikmo vľavo cez strmé trávnaté stupne a ďalej hore cez previsnute červené platňovité skalky na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. Zárezom hore, spočiatku III, ďalej ľahšie pod strmý hrdzavo sfarbený prah. Nad prahom sa zárez zužuje a je previsnutý. Preto traverzujeme na hranu doľava, ktorá oddeľuje zárez od vlastného vhĺbenia. Pravou stranou hrany hore strmými trávami a skalnými stupňami, na konci vpravo na hrebeň, ktorým kúsok vpravo, na juhozápad, na vrchol Zadnej Pustej veže. Velmi lámavá skala, istenie iluzórne. Vhodné skôr na zimu.

2. Osudová hra (M4+, A0) 8h.
J. Svrček, V. Jakubec, M. Styk, 2.3.1997

3. Pilier (IV, miesto V) 1,5h.
M. Grochowski,M. Jurewicz, S. Kierski, 3.9.1965
K. Grajewski, R. Kowalewski, B. Piatovska 10.9.1965 -nový variant po ľavej strane ostria

Predná Pustá veža, pilierom. — Exponovaný výstup sa začína v mieste, kde severozápadný pilier vchádza nižšie, t. j. z najvyššie položeného sedielka v rebre, ktoré prechádza nižšie v prahy nad Zmrzlým plesom. Kúsok doprava, ľahko, depresiou, v spádnici výrazného komína, hore uzatvoreného prevismi, až na trávnatý pás, ktorý beží vľavo na ostrie piliera. Odtiaľ vpravo od ostria hore, na výrazný stupeň s blokom. Alebo po ľavej strane ostria, vyššie malou komínovitou depresiou, na výrazný stupeň s blokom. Odtiaľ krok vpravo do výrazného kominovitéj pukliny, ktorá vyššie prechádza v rínu. Ďalej už ľahšie po rebre cez niekoľko výšvihov na ešte dosť vzdialený vrchol.

4. Tieň Pokánia (M6,A0) 9h.
J.Svrček, V. Jakubec, 13.3.2007

5. Temné sily nad nami (M7-) 9h.
J. Svrček, V. Jakubec, M. Styk, 13.3.1999

6. Muchy v očiach (M5) 7h.
Ika + Vilo Jakubcovi, 28.2.2011.