Vysoké Tatry - RohovĂ˝ hrebeň - 2300 m

Popis - štítu:
Rohový hrebeň je súčasou hrebeňa Javorových veží, vybiehajúcich z Malého Javorového štítu. Rozprestiera sa medzi Zadným Rohovým sedlom pokračuje Javorovým Rohom až po Predné Rohové sedlo, ktoré ho oddežuje od Prednej Javorovej veže. Cesty v S stene, ktorá predstavuje strmú a širokú hradbu sú vhodné najmä na zimné lezenie. Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup zo štítu:

Strmo z Predného Javorového sedla do Rovienok. Hrebeňom k Zadnej Javorovej veži - a potom pozri zostupy pri ostatných vežiach Javorového múru.

1. Stefanski - Wilczkowski (V) 6h.
M.Stefanski, A.Wilczkowski 24.7.1955 1.zima:H.Furmanik, A.Popowicz, J.Rudnicki, A.Zyzak, 17.4.1962

2. Hajdukiewicz-Nesseltuch-Sawicki (V/A1) 10h.
J.Hajdukiewicz, Z.Nesseltuch, J.Sawicki 12.-14.7.1939
1.zima:J.Rudnicki, A.Zyzak, 7.-8.4.1965

2a. Variant v hornej časti cesty č.2 (II-III)
J.Hajdukiewicz, Z. Nesseltuch, J.Sawicki 14.7.1939
1.zima: I.Gálfy, I.Urbanovič, 5.4.1963, v dolnej časti cestou č.1
vychádza na Prostredné Rohové sedlo

3. Via Calvados (V-/A1) ?h.
V.Osif, V.Urbanec 21.-22.1.1978

4. Čakajúci komín (V+/A1, M7), žad 90 17h.
S.Kuba, Š.Bednár, 15.1. a 27.1.1983
D.Kuráň, J. Šofranko, prelez M7, zima 2008

5. źavý pilier (V) 10h.
R.Szafirski, A.Zyzak 14.-15.4.1966

6. Komín Bednárovcov (V/A1),žad 60 22h.
J.Bednár, Š.Bednár 16.-17.1.1980
2.zima: M.Heuger, D.Kuráň, 1.3.1997,18h.

7. źavý pilier ( V/A1)
A.Belica 25.-26.2.1978

8. Diagonála (V-/A1, free VII) žad 60 10h.
A.Belica, J.Serátor 29.12.1979
2.zima: M. Heuger, D.Kuráň, 22.-23.12.1996
1. free a sólo: VII, D. Kopold, 26.11.2009, 2,5 hod.

9. Bimbovi na pamiatku (V-) 3h.
A.Belica 3.6.1977

10. Cesta za Roh (V/A0)
S.Horn, J.Šplíchal 20.-22.1.1978

11. Honowski-Wilczkowski (V) 7h.
J.Honowski, A.Wilczkowski 22.7.1955
1.zima:A.Ferancová, L.Páleníček, J.Stejskal, 8.-9.3.1975

12. Prostredný pilier - Worwova cesta (V) 7h.
J.Hajdukiewicz, J.Lechowski, L.Radoň, S.Worwa 3.8.1955
1.zima:J.Porvazník, V.Porvazník, 28.-30.12.1979

13. Pravou časou steny (6, pôvodne VI,A1) 5h.
P.Geratel, V.Slimák 17.8.1968
1. Vožný prelez: VI, A. Kadlečík, M. Sabovčík, 10. 9. 2011,
Klasifikácia vožného prelezu A1 miesto: 5+, 9 hodín na hrebeň.

14. Prostriedkom platne (V+) 7h.
D.Dinga, F.Hudek 9.7.1983 1.zima: V.Barbík, J.Hreus, 5.1.1990

15. Titanová pasca (IV+/A0),žad 80
P.Dieška, L.Páleníček 12.-13.1.1973
2.zima:A.Belica, I.Koller, 17.-18.3.1974
1.zimné sólo:P.Závacký, 1.3.1992
Pozri aj Tatranské žady.

16. Mzda strachu (VI-) 8h.
J.Dutka, M.Packo 19.3.1992

17. Pravý pilier (V) 5h.
J.Rudnicki, A.Zyzak 16.4.1965

18. Cesta zárezom (M7-, pôvodne V-/A1, )
J.Porvazník, J.Stejskal 18.-19.1.1978
2.zima:O.Bajana, R.Jelenský, december 1996
1. vožné opak. E. Rabatin, M. Sabovčík, 4. 3. 2012, 10 hodín.

19. Platňami pravého piliera (V/A2, OS VII-) 21h.
A.Belica, I.Koller 2.-3.3.1978
2.zima:Michal a Miroslav Coubal
1. OS. D. Kuráň, P. Packo, J. Santus, OS 7-, 13. 7 .2002
(narovnávajúci variant v poslednej dĺžke)

20. Pravý pilier priamo (V-) 4h.
A.Belica 9.9.1975
narovnávajúci variant v spodnej časti

21. Horná čas žžabu (IV) 4h.
W.Gruszczynski, J.Sawicki 30.7.1936
z źavého piliera Prednej Javorovej veže

22. Kogut-Lazarski (IV) 2,5h.
W.Kogut, R.Lazarski 14.8.1956
1.zima:M.Grochowski, T.Herbich, A.Sklodowski, 8.2.1976
cesta vedie platňami vžavo od Bratislavského žadu

23. źadopád Bratislavský žad
Podrobnosti pozri: Predná Javorová veža a Tatranské žady