Vysoké Tatry - Rohov�� hrebe�� - 2300 m

Popis - štítu:
Rohový hrebeň je súčasťou hrebeňa Javorových veží, vybiehajúcich z Malého Javorového štítu. Rozprestiera sa medzi Zadným Rohovým sedlom pokračuje Javorovým Rohom až po Predné Rohové sedlo, ktoré ho oddeľuje od Prednej Javorovej veže. Cesty v S stene, ktorá predstavuje strmú a širokú hradbu sú vhodné najmä na zimné lezenie. Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup zo štítu:

Strmo z Predného Javorového sedla do Rovienok. Hrebeňom k Zadnej Javorovej veži - a potom pozri zostupy pri ostatných vežiach Javorového múru.

1. Stefanski - Wilczkowski (V) 6h.
M.Stefanski, A.Wilczkowski 24.7.1955 1.zima:H.Furmanik, A.Popowicz, J.Rudnicki, A.Zyzak, 17.4.1962

2. Hajdukiewicz-Nesseltuch-Sawicki (V/A1) 10h.
J.Hajdukiewicz, Z.Nesseltuch, J.Sawicki 12.-14.7.1939
1.zima:J.Rudnicki, A.Zyzak, 7.-8.4.1965

2a. Variant v hornej časti cesty č.2 (II-III)
J.Hajdukiewicz, Z. Nesseltuch, J.Sawicki 14.7.1939
1.zima: I.Gálfy, I.Urbanovič, 5.4.1963, v dolnej časti cestou č.1
vychádza na Prostredné Rohové sedlo

3. Via Calvados (V-/A1) ?h.
V.Osif, V.Urbanec 21.-22.1.1978

4. Čakajúci komín (V+/A1, M7), ľad 90 17h.
S.Kuba, Š.Bednár, 15.1. a 27.1.1983
D.Kuráň, J. Šofranko, prelez M7, zima 2008

5. Ľavý pilier (V) 10h.
R.Szafirski, A.Zyzak 14.-15.4.1966

6. Komín Bednárovcov (V/A1),ľad 60 22h.
J.Bednár, Š.Bednár 16.-17.1.1980
2.zima: M.Heuger, D.Kuráň, 1.3.1997,18h.

7. Ľavý pilier ( V/A1)
A.Belica 25.-26.2.1978

8. Diagonála (V-/A1, free VII) ľad 60 10h.
A.Belica, J.Serátor 29.12.1979
2.zima: M. Heuger, D.Kuráň, 22.-23.12.1996
1. free a sólo: VII, D. Kopold, 26.11.2009, 2,5 hod.

9. Bimbovi na pamiatku (V-) 3h.
A.Belica 3.6.1977

10. Cesta za Roh (V/A0)
S.Horn, J.Šplíchal 20.-22.1.1978

11. Honowski-Wilczkowski (V) 7h.
J.Honowski, A.Wilczkowski 22.7.1955
1.zima:A.Ferancová, L.Páleníček, J.Stejskal, 8.-9.3.1975

12. Prostredný pilier - Worwova cesta (V) 7h.
J.Hajdukiewicz, J.Lechowski, L.Radoň, S.Worwa 3.8.1955
1.zima:J.Porvazník, V.Porvazník, 28.-30.12.1979

13. Pravou časťou steny (6, pôvodne VI,A1) 5h.
P.Geratel, V.Slimák 17.8.1968
1. Voľný prelez: VI, A. Kadlečík, M. Sabovčík, 10. 9. 2011,
Klasifikácia voľného prelezu A1 miesto: 5+, 9 hodín na hrebeň.

14. Prostriedkom platne (V+) 7h.
D.Dinga, F.Hudek 9.7.1983 1.zima: V.Barbík, J.Hreus, 5.1.1990

15. Titanová pasca (IV+/A0),ľad 80
P.Dieška, L.Páleníček 12.-13.1.1973
2.zima:A.Belica, I.Koller, 17.-18.3.1974
1.zimné sólo:P.Závacký, 1.3.1992
Pozri aj Tatranské ľady.

16. Mzda strachu (VI-) 8h.
J.Dutka, M.Packo 19.3.1992

17. Pravý pilier (V) 5h.
J.Rudnicki, A.Zyzak 16.4.1965

18. Cesta zárezom (M7-, pôvodne V-/A1, )
J.Porvazník, J.Stejskal 18.-19.1.1978
2.zima:O.Bajana, R.Jelenský, december 1996
1. voľné opak. E. Rabatin, M. Sabovčík, 4. 3. 2012, 10 hodín.

19. Platňami pravého piliera (V/A2, OS VII-) 21h.
A.Belica, I.Koller 2.-3.3.1978
2.zima:Michal a Miroslav Coubal
1. OS. D. Kuráň, P. Packo, J. Santus, OS 7-, 13. 7 .2002
(narovnávajúci variant v poslednej dĺžke)

20. Pravý pilier priamo (V-) 4h.
A.Belica 9.9.1975
narovnávajúci variant v spodnej časti

21. Horná časť žľabu (IV) 4h.
W.Gruszczynski, J.Sawicki 30.7.1936
z Ľavého piliera Prednej Javorovej veže

22. Kogut-Lazarski (IV) 2,5h.
W.Kogut, R.Lazarski 14.8.1956
1.zima:M.Grochowski, T.Herbich, A.Sklodowski, 8.2.1976
cesta vedie platňami vľavo od Bratislavského ľadu

23. Ľadopád Bratislavský ľad
Podrobnosti pozri: Predná Javorová veža a Tatranské ľady

24. Rangri (VI, WI 4) 5,5 hod
M. Sabovčík, A. Sedlák, 19.12. 2009, 5,5 hod po spojenie s Diagonálou
1.dlžka: 60m výrazný trávnatý kút mierne sa točiaci do ľava ( foto )
2.dlžka: 50m kút sa obchádza sprava cez kolmú až previslú špáru končiacu trávami, ktorými prichádzame do výraznej úzkej diery
3.dĺžka 30m ukončenie logickej línie, kolmou stenou prichádzame na snehové pole.
Ďalej mixovým terénom a potom po Diagonále doprava.