Vysoké Tatry - Satanova Gal��ria - 2432 m

Popis - štítu:
Satan 2432m je najvyšším vrcholom hrebeňa bášt, ktorý oddeľuje Mlynickú a Mengusovskú dolinu. Od Prednej Bašty ho oddeľuje sedlo nad Červeným žľabom, od Diabloviny (resp.Čertoveho hrbu) zase Satanove sedlo. Jeho 450 metrov vysoká SV stena spadá do Mengusovskej doliny a asi 200 metrov nad dolinou sa láme kolmou stenou tzv. Galériou Satana, vpravo od Červeného žľabu. Horolezecká história v tejto stene sa začala písať v 70 - tych rokoch. Vzhľadom k tomu, že stena je pomerne lámavá - výstupy v stene majú skôr zimný charakter.

Prístup pod stenu: Z turistického chodníka vedúceho od Popradského plesa k Hincovým plesám, odbočíme doľava a znateľným chodníčkom v tráve a suti vystúpime na sutinový kužel spadajúci z Červeného žlabu pod samotnú Galériu. (Asi 30 min. z tur.chodníka.)

Info: J6/96,5/97,3/98, APVIII, NV-III/10-13

Zostup zo štítu:

V súčasnosti sa cesty nelezú až na vrchol Satana, kde je možnosť pomerne ľahkým terénom vystúpiť na vrchol(I). Praktický zostup je zlanením cez cestu č.5 alebo cestu č.9., v ktorých sú stanovištia.

1. Pilier (IV) 8h.
D.Gielnik, J.Wolf,14.2.1988

2. Bez boja neodídeš (M6,VI,A0 priamym variantom M7+)
V.Jakubec, J.Svrček, 21.2.1998, pozn. upresnený smer cesty na foto steny

2a. Bez žaby sa nezaobídeš - priamy variant v pôvodnej ceste M7+, RP.
R. Nyéki, K. Húserková, M. Červienka, 27. 1. 2013
Napriamenie pôvodnej cesty - nový 20 metrový variant previsnutou špárou naľavo od štvrtej dĺžky.
Opis:Po prelezení prvej snehovej dĺžky a druhej za M6, nasleduje tretia dĺžka krátky asi 15 metrový traverz doprava za IV. Ďalej pôvodná línia pokračuje mierne vpravo nevýrazným kútom V+ A0. Náš variant vedie tesne vľavo previsnutou špárou (M7+) a napája sa rovno do ďalšej dĺžky za M6. Posledná dĺžka traverz doprava a 60 metrov na vrchol (IV).
Foto z variantu.

2b. Vyrovnaný boj - priamy variant cesty Bez boja neodídeš. M5+ OS.
M. Krasňanský - P. Köteleš , 29. 1. 2013
pozn. 1. dĺžka variantu bola lezená už skôr (G.Čmárik, O. Húserka, aj M. Smatana )
Opis: Prvé dve dĺžky sú totožné s pôvodným výstupom (klasifikácia druhej dĺžky podľa nášho názoru možno skôr M5), ďalej sme ale pokračovali priamo hore 20 metrov stienkou, a potom 15 metrov kútom, výlez do snehového kotlíka - štand, a ďalej priamo vhĺbením a krátkym previsom do položenej časti steny - štand až hore v snehu. Celý čas vľavo od pôvodného smeru. Vylezené spôsobom OS-tím, celé po zbraniach, obtiažnosť najťažšieho miesta M5+, použité nožové skoby a frendy BD do veľkosti 3. Pekné vyrovnané lezenie ideálnou priamou líniou - štyri 50-metrové dĺžky,žiaden zanechaný materiál v stene.
Foto z variantu - dĺžka M4+.
Foto z variantu - kľúčový previs M5+.

3. Vodný žľab (V+,A0, RP:VI) 8h.
P.Jackovič, J.Nemec, M.Pšenek, 30.12.1988
1.RP:P.Bačko, R.Kuňak, M.Greštiak, J.Kmeť, 22. 2. 1998

Foto z lezenia
Foto z lezenia

4. Prostriedkom čelnej steny (VI,A0) 12h.
J.Jasinski, B.Mazurkiewicz, L.Zabdyr, 7.4.1972, Info:AP VIII/13

Puškáš:Vstup do steny je vpravo od ústia vhĺbenia, cez ktoré občas steká voda; vhĺbenie prerýva ľavú časť steny. Cez skalné rebierko, miestami IV, vystúpime na výrazné sedielko, prvé stanovište. Dalej hore strmými skalami, prerušenými trávou, V, vľavo od trávnatej ríny. Prichádzame k exponovanému skalnému stupňu, kde je stará skoba, druhé stanovište. Odtiaľ hore a vľavo, potom hneď vpravo, prekročíme plochú trávnatú rínu a prídeme k velkému kru kosodreviny, tretie stanovište.Ďalej postupujeme doprava po skalných stupňoch, pod previsnutou skalou, miestami IV, až k trávnatému stupňu pri odštiepenom bloku, štvrté stanovište. Nad nami sa rozprestierajú platne a zelenkastý previs. Zo stanovišta vystúpime hore na lávku III, ďalej vľavo do trávnatého zárezu, ktorý smeruje šikmo vpravo a vytvára ľavé ohraničenie veľkej trojuholníkovej platne. Na koniec zárezu ľahko, dalej vľavo, potom zasa vpravo exponovanými skalami, V, a ďalej vpravo cez hladkú podťatú platňu, VI, až k šikmej plošinke s kosodrevinou, piate stanovište. Nad nami je strmá, v hornej časti previsnutá stena, ktorú ohraničuje sprava aj previsnutý trávnatý zárez. Zo stanovišta ideme doprava, skoba so slučkou, odtiaľto schádzame cez podťatú platňu, V+, pomocou lana. Na konci prechádzame cez podtatý pilierik vo vel'kej expozícii, V, na stupienok. Odtiaľ vpravo a hneď hore, ďalej znova na pilierik, potom šikmo vpravo, V, pod previsnutými skalami, skoba, ďalej traverzujeme vpravo po strmej platni bez chytov, za pomoci skoby, VI, na plošinky pod rozlámaný zárez, šieste stanovište. Zárezom hore, V, potom vľavo na hranu zárezu, lámavé, IV, a dalej hore na veľmi pozvoľný terén, siedme stanovište. Odtiaľ ešte tri dĺžky lana, stále po pravej strane skalného rebra, miestami IV, na konci cez rebro na výhodné stanovište pri kosodrevine. Ďalej už ľahkým terénom, miestami I, na východné rebro a ním na južný vrchol Satana. Lezené len v zimnom období.

5. Magická línia (V+,A3, zima M8+) 8h.
P.Jackovič, M.Pšenek, 19.1.1987
1.zima:P.Packo, J.Lovás 26.2.1998
1.zima free: Marek Radovský, Juraj Koreň, Vylezená voľne 9.2.2021 6.hod - M8+

6. Direttissima (VI,A0) 6h.
P.Jackovič, J.Skokan, 16.7.1995
P. "Jony"John, D. "Daw" Knill, 17. 3. 2013 - free zimný prelez návrh klasif. M6-M6+

Foto z lezenia
Foto z lezenia

7. Popradská strecha (M9,pôvodne VI,A2) 6h.
P.Jackovič, J.Skokan, 17.9.1995
1.zima:P.Klesz, M.Sekelský 26.1.1998
1 free:J.Straka, L. Abt 20.12.2013, M9, 7 hod.

Z reportu voľného prelezu na www.james.sk:
20. 12. 2013 se nám (Honza Stračes Straka, Lukáš Asu Abt) podařilo ve Vysokých Tatrách volně přelézt hákovačku "Popradskou strechu" v Satanove Galérii(SV), v Mengusovské dolině. Ohodnotili jsme ji stupněm M9. Cestu jsme spojili do pěti délek. Třetí dobře zajištěná délka za M6- Vás kvalitně zahřeje na nejobtížnější čtvrtou převislou "střechu", ve které je po předchozích pár skob, a kde se dá ještě celkem dobře dojistit. Rozhodně se hodí zdvojit si na sedák dvojkové a trojkové friendy. Z cesty jsme odstranili hodně lokrů, takže je nachystaná a myslím, že si určitě zaslouží pozornost dalších zájemců. Sestup Červeným žlabem už byla lahodná jahoda s polevou na polárkovém dortu předvánoční Tatranské hostiny.

8. Popradská cesta (V,A0, OS: M6-) 5h.
J.Gazík, M.Pelc, 25.2.1975

9. Zeman - Žáček (V+,A2) 17h.
S. Zeman, M.Žáček, 5., 6. a 20. 2. 1983 v hornej časti zhodné s cestou č. 4

10. Stredom steny (V,A2) 12h.
Z.Drlík, J.Rybička, 20. a 23. 1. 1979

11. Pravou stranou steny (V,A2) 10h.
P.Bednařík, J.Kulhavý, 20.1.1979

12. Cesta pre Kašpara (V,A2, RP:M6) 14h.
A.Ferancová, Z.Drlík, J.Rybička, 28.1. a 7.2.1979

13. Jackovič - Skokan, "Frigidná špára" (VI+,A1, M8-) 6h.
P.Jackovič, J.Skokan 14.7.1996
Zima free: Marek Radovský, Juraj Koreň, 2.3.2021 6.hod, M8- AF
Vylezená voľne (s jedným oddychovým miestom vo friende)
Info J5/97, potrebné veľké friendy, asi najťťažšia cesta v galérii.

14. Neistá doba (M6) 7h.
J. Svrček, P. Pogányová 19. 3. 2012

15. Panna Martina (M5+)
P. Vrtík (Bača), Martina Kratochvílová. 7. 4. 2013
Cesta vedie novou líniou, v hornej časti medzi cestami 10 a 11.
V strede steny sa Bača pokúsil o prekonanie výraznej stechy, a zatiaľ je to jeho projekt (viď foto nižšie)

Foto z lezenia:
foto 1
foto 2
Projekt strechou

16. Ilúzia (M6) 4,5 h.
J. Svrček, M. Styk, P. Molnár, 9. 2. 2014

17.Satanské verše (M7) 6,5h.
J. Svrček, M. Styk, 2. 3. 2014

18. Satanove slzy (VI-) 9 hod.
T. Kotrady, T. Cuták, 4.11.2014

Popis cesty: Nástup stenou na pravej strane piliera, miernymi prevismi priamo hore (IV+). Pravou stranou piliera skalou a trávami rovno pod kút naľavo od výrazných previsov v žľabe (II). Kútom priamo hore - 1. kľúčové miesto (VI-) až k malej jaskynke, kde sa dá postaviť dobrý štand. Od jaskynky doprava mierny traverz a cez malý previs pod ďalší kút (V). Sú tam dva kúty a cesta vedie ľavým kútom - 2. kľúčové miesto (VI-), nad ním skalou a trávami priamo hore. Posledná dĺžka vedie už len ľahkým terénom po skale a tráve na vrchol piliera a Galérie Satana. Celá cesta vedie ľavou časťou žľabu po veľmi rozlámanej skale.
Pozn. tatry.nfo: Cesta bude pravdepodobne viac vhodná na zimu.

Story o výstupe

19. Posledná voľba (M4+) 4h.
J. Svrček,J. červeň, P. Pogányová, 5. 2. 2016

20. Tropický sneh (M6) 2h.
J. Svrček, M.Radovský, 12.3.2016