Vysoké Tatry - Slavkovsk�� kopa - 2345 m

Popis - štítu:
Slavkovská Kopa je výrazný vrchol na konci Vareškového hrebeňa, ktorý smeruje na Slavkovský štít, od Vareškového hrebeňa je oddelený Vareškovou priehybou a od Slavkovského štítu - ho delí Priehyba nad Jamou. Slavkovská Kopa má dva vrcholy, nižší je už v postrannom S hrebeni, ktorý smeruje až k poslednej nápadnej veži masívu Slavkovského štítu - nad Veľkou Studenou dolinou tzv. Slavkovskej Stráži, ktorá sa do doliny láme strmou stenou a je vertikálne členená nápadnou galériou. Tento Severný hrebeňový výbežok oddeľuje Slavkovskú Jamu od Dolinky nad Vareškovým plesom. Z pohľadu od Veľkej Studenej doliny sa tento hrebeň Slavkovská stráž - Slavkovská kopa nazýva aj Vareškovým pilierom. Z horolezeckého hľadiska sú významné hlavne SZ - Z orientované steny Slavkovskej Kopy nad Vareškovou dolinkou. Poskytujú pekné najmä zimné lezenie v blízkosti Zbojníckej chaty. Z orientačného hľadiska v stenách je dobré využiť pomenovanie niektorých vyvýšenín vo Vareškovom pilieri podľa poľského názvoslovia, ktoré využívali v minulosti aj slovenskí horolezci. Pri pohľade od Zbojníckej chaty zľava: Slavkovská stráž - Nižný Vareškový priechod-Prostredná Varešková strážnica-Prostredný Vareškový priechod - Veľká Varešková strážnica (pozn. až potiaľ nazýva Puškáš tento hrebeň Slavkovská stráž) - Slavkovská priehyba- Jaminská vežička - Slavkovská Kopa. Slavkovská stráž je popísaná v sprievodcovi samostatne.
Prístup pod steny do Dolinky nad Vareškovým plesom. Modrou značkou smerujúcou na Zbojnícku chatu. Nad Vareškovým plesom odbočíme doľava a traverzom prejdeme dno Dolinky pod SZ-Z steny hrebeňa tiahnúceho sa zo Slavkovskej Kopy. (Od chodníka cca 10-15 min).

Zostup zo štítu:

Zostup z vrcholu do Dolinky nad Vareškovým plesom: Zo Slavkovskej kopy doprava na Z hrebeňom smerom ku Vareškovej priehybe pred skalný zub (I) - odtiaľ šikmou rampou na Z asi 150m, ostro doprava k SV sutinovým pásom, potom cez žliabky priamo dole a šikmo doľava k SZ svahom a cez posledné stupne smerom pod žlab spadajúci od Slavkovského sedla (1 hod). Variant trávnatým svahom: z prvej štrbiny pred obtiažmi hrebeňa doprava dole k S v serpentínách, alebo žlabom asi 100m, traverz doľava k Z asi 200m ku žliabkom pod sutinovým pásom.
Zostup z Vareškových strážnic: ľahkým hrebeňom na Slavkovskú kopu a ďalej ako je popísané vyššie. (CH - I)
Zostúpiť do doliny je možné i žlabom zo Slavkovskej priehyby - cesta č. 6. (II, v zime na strmom snehu)

Zostup z vrcholu do Veľkej Studenej doliny: po úbočí Vareškových strážnic (CH) na dno Slavkovskej jamy. V jej ľavej časti ústi žľab, ktorý delí Slávkovskú stráž od Slavkovskej vežičky. Žlabom najprv strmo potom miernejšie až do doliny. (CH) V nepriaznivých podmienkach je Slavkovská Jama i žlab lavinózny.

1. Modré oči (IV) 2 h. - Prostredná Varešková strážnica
M. Chovanec, A. Urík, 18.2.1975

2. Veľká Varešková strážnica - Ľavý pilier (III-IV) 3 h.
E. Vališová, V. Tatarka, 29.12.1974

2a. Variant ľavého piliera - stenou (V) 6h.
T. Klinka a A. Kadlečík 7.3.2009

Variant v druhej dĺžke pokračuje skalným komínom (V), stredná časť mix (II-III) Možno lezené i skôr, sada friendov a vklínencov.

3. Puškášová cesta (mix-III) 2 h. - Veľká Varešková strážnica
A. Puškáš, L. Szabó, 30.4.1958

Popis: Zimná mixová cesta trávami a snehom. Nástup je v spádnici vrcholu, postupujeme trávnatými žliabkami cez snehové police až na policu pod vrcholovú stenu. Lávkou pod štítovou stenou doprava za roh do šikmého snehového žliabku smerujúceho doľava, ním až na plató a z neho na vrchol.

4. Veľká Varešková strážnica - Pravým Pilierom a stenou (IV+,A0) 7 h.
L. Králiček, M. Milo, 15.3.1977

5. Slavkovská priehyba - Komín (mix-IV,1 miesto V) 3 h.
M. Bobovčák, I. Franková, 24.2.2008

Zimná mixová cesta. Nástup je vo výraznom komíne v prostriedku trojuholníkovej steny pod Slavkovskou priehybou. Komínom 60 m IV, 1 miesto V, (veľmi zlé možnosti istenia) na ľahší terén, žliabkom v pokračovaní komína a trávnato-skalnými žliabkami s odchýlením doprava na vrchol trojuholníkovej steny. Ostrým hrebienkom a v jeho predĺžení na priehybu.

6. Žlab (II) 1 h.
Z. a S. Klemensiewicz, A. Lomnicki, Z. a V. Smoluchowski, W. Szczepanowska., 24.8.1921

Žlab Spadá zo Slavkovskej priehyby popod stenu Jaminskej vežičky a Slavkovskej kopy až do Dolinky nad Vareškovým plesom. V hornej časti sa rozvetvuje. Ľavou alebo pravou vetvou hore na priehybu. V zime väčšinou na čistom snehu, v pravej vetve je obvykle menej skál. Žľab je vhodný aj na zostup do dolinky.

7. Jaminská vežička (IV+) 2 h.
L. Benešová, F. Piaček, V. Tatarka, 24.2.1974

8. Zamkovského komín (II-III) 2 h.
N. Füzy, Š. Zamkovský, august 1932.
Zima: A. Puškáš, H. Rácz, 5.1.1951. s variantom priamo pilierom na vrchol

Komínom v stene Slavkovskej kopy, pri ústi žlabu do Slavkovskej priehyby. Komín miestami prechádza v žlab a ústí vľavo od vrcholu za Jaminskou vežičkou. Ideálny zimný výstup.

9. Keleho cesta (IV) 1 h.
F. Kele ml.,21.7.1952

Žlabom v spádnici vrcholu Slavkovskej kopy na veľkú sutinovú terasu, ktorá je vpravo od SZ rebra. Žliabkom vpravo od rebra až pod 30m prah. Ním do malého kotla pod vrcholovou stenou. Po platniach do úzkeho komína a ním na vežu pre vrcholom. Doprava na vrchol. Dolná časť pod terasou a vrcholová stena - IV.

10. Slavkovská kopa - SZ rebro (III) 2 h.
F. Kele ml., J. Kováčik, 14.8.1952
Pravou dolnou časťou steny, najkrajnejším žlabom od dolinky ľahko na sutinovú terasu pod rebrom. Sutinoviskom pod samotné rebro už nad stenou, ktorá sa z terasy láme do doliny. Rebrom hore, markantnú vežičku obchádzame zprava. Skalný schod v rebre prekonávame žliabkom, ktorý ho pretína. Ďalej priamo po rebre na vrchol.

11. Slavkovská kopa - Dolný variant SZ rebra (V)
K. Pavlík, J. Šuna, 6.5.1956

SZ rebro spadá do doliny kolmou hranou. Cez ňu priamo hore až na sutinovú terasu, ktorá pretína rebro. Tu sa napája cesta č. 10. - ňou na vrchol.

12. Ždiarskeho cesta (IV) 3 h.
F. Ždiarsky, O. Chudý, 10.9.1959.

Nástup podobne ako Keleho cesta, prvým bielym vodným žlabom vpravo od cesty č.11. Cesta sa pravdepodobne kryje s malými odlišnosťami z Keleho cestou (č.9)

13. Slavkovská priehyba - Ľavý žľab (hore III-IV) 1,5 h.
Žľab je pravdepodobne chodený už dávno. - pekná zimná cesta. Žľabom na čistom snehu až pod skalnú bariéru s dvomi žliabkami. Pravým žliabkom III miesto IV a pomedzi vežičky na Slavkovskú priehybu.