Vysoké Tatry - Snehov�� ve��a Mal�� - 2160 m

Popis - štítu:
Je to prvá veža v hrebeni Snehových veží, dívajúc sa na Ľadovú dolinku od Čierneho plesa Javorového, ktorá spadá do Čiernej Javorovej doliny mohutnou, 550 metrov vysokou stenou. Z lezeckého hľadiska je to veľmi vyhľadávaný skalný objekt, najmä pre spomínanú SZ stenu. Kým od Prostrednej Snehovej veže ju oddeľuje Predná Snehová štrbina, zatiaľ tým, že vlastne ukončuje hrebeň Snehových veži, spadá do Čiernej Javorovoj doliny otvorenými stenami a hrebeňmi. Je to výborný cieľ na zimné horolezectvo.
Prístup: Z chodníka vedúceho z Javoriny do Sedielka odbočíme v mieste, kde sa chodník stáča prudko doprava (2 h. ) a vľavo dole je znateľná čistina - tou prudko dole a lávkou cez potok Javorinka už nad sútokom z Čiernym potokom. Znateľným chodníkom, ktorý traverzuje svah nad Javorinkou hore doprava a potom serpentínami lesom a pomedzi kosodrevinu k Čiernému Javorovému plesu. (1 h.) Od plesa pravou stranou doliny až ku svahu pod Ľadovou dolinkou, ktorú sprava ohraničuje Malá Snehová veža svojou SZ,Z A JZ stenou.

Zostup zo štítu:

Zostup: Do Prednej Snehovej štrbiny , ktorá oddeľuje Malú a Prostrednú Snehovú vežu hrebeňom na JV (ako celým hrebeňom Snehových veží), Z vrcholu niekoľko metrov na východ a potom priamo hrebeňom na JV cez platňu stĺpovitej vežičky a dolu do Prednej Snehovej štrbiny (I, 45 min). Zo štrbiny dole pravým rebierkom (z pohľadu dole) a ďalej dole roklinou šikmo doprava , na S do Kotlinky pod Snehovým (II). Obrázok Alternatíva: Na obrázku zostupu z MSV je zakreslené zlaňovacie stanovište vytvorené 2015. V zimných podmienkach a za tmy je bezpečnejšie zostupovať zlanením ako schádzaním. Pri zostupe snehovým žľabom padajúcim z Prednej snehovej štrbiny do Čiernej Javorovej (na V) v smere zostupu po pravej strane nad skalnými prahmi je umiestnená skoba s karabínou, z ktorej sa dá pohodlne zlaniť na 50 m cez 2 prahy až na dno Čiernej Javorovej doliny. Logické, jednoduché a bezpečné riešenie zostupu.

1. SZ hrebeň (III) 3 h.
J. K. Dorawski, A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, 24. 7. 1929
2. výstup Z. Dobrowski, J. Orenburg, 11.8. 1934. Variant od zárezu po sedielko. — Úsek od zárezu po sedielko možno prejsť priamo po hrebeni. Asi IV
Zima: V dolnej časti dostatočne zasnežený výstup, J. Mlezák, L. Vodháněl, 24. 3. 1953.)

Popis cesty: Najnižší úsek SZ hrebeňa Malej Snehovej veže spadá k prahu Čiernej Javorovej doliny nad plesom. Hneď nad prahom šikmo doprava a po platniach s trávou, miestami ťažko, nakoniec trávnatým žľabom na trávnatú lávku vpravo od najspodnejšieho výšvihu hrebeňa, vedie naň ľahký pás. V ľavej stene výšvihu asi 20 metrov vľavo od ostria hrebeňa sa črtá komín. Tu je nástup. Komínom, ktorý sa zahýba trochu doľava asi 40 metrov na akúsi kazateľňu, odtiaľ oblúkom doprava a trávou na hrebeň. Hrebeňom ľahko k ďalšiemu výšvihu. Tu sa začína vľavo od hrany úzky nápadný zárez. Zárezom 30 metrov ťažko na pohodlné stanovište za nakopenými balvanmi. Zárez v polovici cesty dosahuje skoro ostrie hrebeňa, a to stupne v hrebeni vpravo, odtiaľ dobré istenie. Tu vodorovný prechod 8 metrov exponovanou skalnou rímsou na ďalšie trávnaté stanovište. Teraz najprv trávnatým, potom skalnatým žľabom nazad na hrebeň na sedielko, odkiaľ je výhľad do západnej steny. Zo sedielka nasleduje vodorovný kôň a kus ďalej strmá stena ďalšieho výšvihu. Ľahko na rebierko vľavo, potom doprava nazad na hranu a po nej na málo výraznú vežu. Na strane Čiernej Javorovej doliny dolu do sedielka za vežu a potom hore cez dvojmetrovú stienku a trávnatou lávkou doľava do výrazného komína. Týmto na hrebeň a ďalej na vrchol Malej Snehovej veže.

2. Bublíkova cesta (IV-V) 4 h.
O. Bublík, 3. 8. 1950

Popis cesty: Šikmo do Ľavého vhĺbenia steny. Pôvodná Bublíková cesta č. 2a - IV dve miesta V (na foto u Puškáša zle zakreslená): Dívajúc sa z doliny na západnú stenu Malej Snehovej veže, vidíme v ľavej časti steny výraznú depresiu, ktorá sa tiahne až po severozápadný hrebeň, kde naň vystupuje asi v dvoch tretinách. Touto depresiou vedie pomerne priamy výstup. 40 metrov po Stanislawského ceste až na začiatok hlbokého mokrého komína. Stade vľavo po strmej trávnatej lávke, po ďalších 40 metroch do mokrého bieleho žlabu, ktorý vznikol v strede vypadnutím skál. Žľabom, a to najprv jeho pravouhlým vhĺbením skoro kolmo hore niekoľko metrov do ľahšieho terénu, ním jednu dĺžku lana a opúšťame žlab niekoľkometrovým traverzom na trávnaté sedielko vľavo od vylámaného žľabu. Trávnatou lávkou ďalej šikmo hore doľava a lámavým, asi dva a pol metra vysokým previsom do ľavej rokle, ňou už pohodlne v pevnej skale, často vzpieraním a nakoniec 20 metrov mokrým komínom stále hore. Často vklinené balvany.

Variant 2b: Priamo ľavým vhĺbením - (V) 5h. lezené ešte pred rokom 1966, poľskými a československými lezcami mylne ako Bublíkova cesta, na ktorú sa v skutočnosti pripája až v hornej časti. Cestu popísali W.Waligóra a J.Zienkievicz 19.7.1966. V dolnej časti velmi lámavá skala. Info WHP: 19 diel/cesta 2898.

3. Bakoš - Petrík (V, A1) 8 h.
D. Bakoš, V. Petrík, 8.9.1971

Popis cesty: Nástup asi 40-50 m vľavo od Plškovej cesty. Trávnatou lávkou šikmo doprava pod úpätie plochého hranatého piliera. Z konca lávky pod schod - previs, ním hore a stále viac menej stredom plochého piliera pod I. vežu. Na vrchol veže sa dostaneme zľava do úzkeho trávnatého sedielka. Odtiaľ sa zdvíha stena II. veže. Priamo hore asi 12m špárou na úzku lávku, lávkou šikmo doprava skoro až na hranu. Odtiaľ niekoľko metrov hore a doprava z hranu do sedielka za II. vežou. Traverz doprava do steny nad obrovské výlomy. Stále doprava cez stupne a hore na hranu SZ steny Odtiaľ dlhý traverz doprava po lávke takmer až do stredu steny, k výraznému odštiepenému bloku. Zľava okolo neho asi 10 m hore a šikmý traverz naspäť doľava a potom hore, takmer po hrane steny až na vrchol steny. Z vrcholu niekoľko dĺžok ľahko až na vrchol Malej Snehovej veže. Použili 15 skôb.

4. Plškova cesta prostriedkom (VI, A0) 6-8 h.
M. Jílek, F. Plšek, 7. 8. 1951.

Popis cesty: Nástup je na ľavej strane skalného hrotu. Pri pravej strane vylámaného žlabu vystupujeme kolmo hore pod previsnutý mokrý komínik, ktorým šesťmetrovým traverzom vľavo obchádzame na hranu, ktorou pokračujeme krásnym exponovaným výstupom kolmo hore. Vzdialenosť od nástupu asi sedemdesiat metrov. Tu prídeme na sklonené šikmé platne, nebezpečie kamenných lavín, ktorými sa dostaneme do mokrého komínika. Ním vystúpime pod obrovské celistvé platne. Odtiaľ odbočíme vľavo skoro kolmým, nebezpečne uvoľneným komínikom do jeho najhornejšej časti, asi štyridsať metrov. Ďalej pokračujeme ľahkým terénom tridsať metrov do úrovne šikmo sa doprava tiahnúcich širokých, mierne naklonených platní. Z ich konca desať metrov vodorovným traverzom v pevnej skale dosiahneme malú plošinu, odkiaľ vystupujeme kolmo hore, ťažké, veľmi exponované miesto, na široký, trávou zarastený skalný stupeň. Odtiaľ pokračujeme priamo stredom celistvej previsnutej steny na vrchol vežičky v západnom hrebeni. Ďalej ľahkou hrebeňovkou, sedemdesiat metrov na vrchol. Iný popis WHP:19/2896

5. Stanislawského cesta (V) 6 h.
W. Stanislawski, L. Skotnicowa, A. Kenar, 18. 8. 1929
2. výstup. T. Bernadzikiewicz, T. Pawlowski, 8. 9.1932
Zima: V dolnej Časti skalný, v prostrednej časti snehový výstup vo veľmi nepríjemnom teréne na strmých trávach. Hore skala. Výstupy vykonávané v jarných mesiacoch koncom zimnej sezóny, najmä v apríli, viac-menej na suchej skale, K. Cerman, J. Mašek, 24. 3. 1953; 2. zima: K. Cerman, O. Kopal, R. Kuchař, 3. 4. 1956.)

Popis cesty: Nástup je na pravej strane mohutného skalného hrotu. 40 metrov žľabom priamo hore na začiatok hlbokého čierneho komína. Jeho dnom vzpieraním 15 metrov hore veľmi ťažko, až do úrovne plošinky vklinenej v komíne. Po rímse vo vnútri komína niekoľko metrov dolu na spomínanú plošinku. Z nej doprava cez pravú stenu komína tažko za roh a prechod niekoľko metrov doprava do komínika. Týmto priamo hore, velmi ťažko, na trsy trávy pod prevismi. Odtiaľ 15 metrov doľava po hornej hrane platne, zostup asi jeden a pol metra na sutinovú a skalnú plošinu, ktorá leží na konci nášho čierneho komína. Z plošiny po ľavej, trávou prerastenej stienke 10 metrov priamo hore, potom prechod 2 metre doprava na dno ďalšieho komína, v predĺžení prvého a týmto ťažko 20 metrov. Kúsok pred miestami, kde sa otvára v plytký žľab cez ľavú stienku na trávnik. Odtiaľ po tráve a skale dosť zráznym terénom, zľava zdola prichádza sem strmý žlab, 35 metrov hore k dolnému koncu veľkého vhĺbenia v stene. Odtial viditeľná časť vhĺbenia pozostáva z kolmých žlabov medzi dvoma mohutnými, zo steny vyčnievajúcimi piliermi. Vyššie vhĺbenie sa zahýba doprava, zužuje sa a ústi do štrbiny na západný hrebeň. Žľabom najviacej vpravo blízko pri stene pravého piliera 45 metrov hore, 10 metrov dosť ťažko, ďalších 35 metrov veľmi ťažko v lámavej skale, na veľkú terasu, temeno pravého piliera. Po tráve pod stenu a stenou, lámavé, najprv po pravej strane málo výrazného rebierka, vyššie doprava smerom k žľabu, ktorý je viditeľný v spomínanej časti steny, 45 metrov hore, veľmi ťažko, exponované, až do už spomínaného žľabu. Prekročíme ho doprava pri samom konci na stupienok, odkiaľ vpravo vidíme plošinu a skaly na istenie. Zo stupienka niekoľkometrovou stienkou, ktorá je vytvorená z balvanov, priamo hore do plochého zárezu a zárezom 15 metrov na malý sutinový stupeň. Odtiaľ 10 metrov trhlinou na okraj veľkej, ku stene naklonenej terase. Západný okraj terasy sa dvíha vo vežičku a na jej západnej stienke sú zďaleka viditeľné žlté škvrny. Žľabom medzi stenou a terasou asi 45 metrov hore na koniec terasy, prechádzajúcej tu vo výrazný chrbát, ktorý ohraničuje náš miestami komínovitý žľab. Chrbát sa končí vežičkou v západnom hrebeni. Zľava strmia nad žľabom mohutné previsy. Ďalej buď dnom žľabu, ktorý sa tu tiahne šikmo doprava do steny, vzpieraním, alebo ľahšie po pravom chrbte tridsaťpäť metrov hore, až na prvú trávnatú plošinu v komíne. Tu sa končia previsy po ľavej strane. Teraz doľava hore do steny priamo nad jej zrázom, nad zmienené previsy z ľavej strany žľabu. Najprv niekoľko metrov po ťažkej stienke, pevná skala, po skalnej hrane od plošinky v žľabe 25 metrov, potom ďalších 10 metrov kúsok vpravo. Nakoniec 40 metrov zase priamo hore stále tým istým smerom, potom kúsok doľava na veľkú terasu. Z terasy priamo hore komínovou trhlinou na hranu rebra, v ktoré sa stena zužuje. Po pravej strane rebra niekoľko metrov ku kolmej stienke a cez ňu pomocou puklín priamo hore, veľmi ťažko. Zo stupňa nad stienkou po drsnej platni pod hladký výšvih rebra. Po veľkých stupňoch okolo neho doľava a 10 metrov, previsnutou trhlinou, ktorá sa tiahne v mieste, kde rebro vrastá do steny, hore neobyčajne ťažko na pohodlnú plošinu. Odtiaľ viac vpravo cez 10 stienku pod ďalší výšvih. Tesne pod ním pomocou význačnej pukliny po poprehýbanej rímse niekoľko metrov vodorovne vpravo až ku komíniku za rohom. Ním hore, kývavé balvany, potom po balvanoch a stupňoch k vežičke, ktorá je najvyšším bodom západnej steny. Odtiaľ niekoľko metrov dolu do sedielka za vežičkou a po obídení prvých 30 metrov západného hrebeňa, vľavo tesne pod hranou, po ďalších 40 metroch na vrchol. Exponovaný výstup, v strede nepríjemné trávy.

Variant na západný hrebeň zo stredu steny. — Od prvej trávnatej plošinky v komíne, ďalej komínom priamo hore. Komín znova prechádza v žlab, ktorým dôjdeme na štrbinu, asi 2015 m, v západnom hrebeni. Ďalej západným hrebeňom. II.

Variant v dolnej časti steny, v ceste Stanislawského, — Nástup podlá pôvodného opisu žľabu skoro až k päte komína, ale odtiaľ doľava a hore na trávnatú plošinu v skalnom hrote. Trávnatou rampou dĺžku lana šikmo doľava na hranu skalného hrotu a ním hore na dĺžku lana. Potom lámavou skalou niekoľko dĺžok lana hore pod zvislú stenu, doprava na trávniky a do vhĺbenia. Odtiaľto ďalej podľa pôvodného opisu. (V). M. Šádek - K. Zlatník, 28. 7. 1949.)

6. Pravou časťou (IV+) 6 h.
J. Flejberk, V. Tatarka, 17.12.1972

7. Pravou časťou (V+) 17 h.
J. Janiš, Z. Pošek, L. Stoy, R. Klimeček; 4.-5.4.1973
17 hod., 20 skôb, bong-bong, jednička.

Popis cesty: V prvých dĺžkach pravdepodobne totožné s č.6. Výstup vedie približne v spádnici markantnej trojuholníkovej veže s veľkým žltým fľakom, ktorá je asi v dvoch tretinách steny v jej pravej polovici. Nástup asi 60 -70 m vpravo od Stanislawského. Šikmo doprava dve dĺžky až sa dostaneme na nevýrazný pilier. Dve dĺžky po pilieri, ktorý sa láme v kolmý stupeň. Cez stupeň (5 dĺžka) mierne doľava po dobre vrstvenej skale. Potom pomerne ľahkým terénom až pod trojuholníkovú vežu s veľkým žltým fľakom. Kútom doľava (9 dĺžka) na temeno nevýraznej vežičky a potom doprava do kúta (10 stanovište). Odtiaľ traverz doprava po šikmej asi 1 m širokej polici, hore asi 3 m na ďalšiu šikmú policu, nad ňou je previslá stienka a traverz za hranu. V previslej stienke je ponechaná jednička. Celý traverz je temer bez zaisťovacích možností. Ďalej už ľahkým terénom na vrchol trojuholníkovej veže (nad ňou sa tiahne šikmo doprava široká rampa, po ktorej vedie výstup Stanislawského). Prejdeme rampu a kolmým kútom hore (13 dĺžka). Potom jednu dĺžku šikmo doprava a pod vytláčajúcimi skalami po rímsach jednu dĺžku doľava ku kútu. Kútom hore na vrchol veľkej kolmej steny, cez ktorú vedie Plškova cesta. Ďalej 3 dĺžky šikmo doľava strmým kuloárom až na hrebeň a po hrebeni na vrchol.

8. Z hrebeň (III) 3,5 h.
Z. Kuleszyna, M. Lažniewski, H. Mogilnicki, W. Wasiutyňski, 30. 7. 1933

Popis cesty: Na skalách a po tráve dosiahneme hrot, ktorý zľava vrúbi Dolný kotol Ľadovej dolinky. Z temena skalného hrotu k päte výšvihu hrebeňa. Cez hranu výšvihu 4 metre na trávnatý stupeň, potom vodorovne do žľabu. Žľabom hore až na koniec, potom vpravo do lámavého komína, ktorý ide doľava hore. Komínom na hrebeň nad výšvihom. Odtiaľ vpravo do trávnatého žľabu a ním hore nazad na hrebeň. Po hrebeni na trávnaté sedielko. Zo sedielka hore cez trávnaté žľaby a rímsy pod svetlé škvrny v západnej stene. Odtiaľ doprava hore komínom na hranu hrebeňa. Niekoľko metrov doprava a desať metrov stienkou hore na trávnaté stupne. Trávnatým žľabom na hrebeň a po ňom na štrbinu. Odtiaľ vpravo od hrebeňa, potom na hrebeň pod štítovým výšvihom. Stienkou výšvihu niekoľko metrov hore na skalnatú rímsu, ktorá ide doprava. Po nej niekoľko metrov doprava a cez hranu na dno kominovitého zárezu s vklinenými balvanmi. Zárezom hore na vrcholový bod steny. Ďalej na štít ako v opise pri z stene Stanislawského cestou.

9. Mentálne Rolety (VI) 15 h.
F. Gero, R. Svitek 23-24. 10. 2010

Lezené za zimných podmienok.