Vysoké Tatry - Solisko Mal�� - 2336 m

Popis - štítu:
Malé Solisko je jedným z výrazných štítov v Soliskovom hrebeni, ktorý je ohraničený Soliskovou štrbinou od Soliskových veží a Vysokou lávkou od Furkotského Soliska, ktoré bolo dávnejšie považované za jeho JV vrchol. Západná stena meria z Furkotskej doliny asi 250 metrov a je obrátená mierne na juh. V polovici hrebeňa sú dve Soliskové veže. Severná je Zadná, južná Predná Solisková veža. Medzi nimi je Nižná Solisková Štrbina. Zadná veža je oddelená Prostrednou Soliskovou štrbinou od Soliskových hrbov. Soliskové hrby pozostávajú zo štyroch výrazných vežičiek (Zadný, Prostredný, Predný a Malý Soliskový hrb) dobre viditeľných z Furkotskej strany a výrazné sú z Mlynice. Do Mlynice spadajú krátkymi stenami na lávku, ktorá prebieha pod nimi. Z lávky zasa strmšími stenami na dno doliny. Prístup k stenám Soliskového hrebeňa je jednoduchý - od turistického chodníka v Mlynickej a Furkotskej doline.

Zostup zo štítu:

Z týchto štítov je možné túru kombinovať s hrebeňom k Prednému Solisku. Pozri Soliskový hrebeň. Na stranu Furkotskej doliny je možné zostúpiť i niektorým z ľahších výstupových žľabov.

1. Vyšná Solisková štrbina (I) 1h.
V zostupe: A.Grósz, K. Henschová, G. Scholtová Kallivodová, 23.6.1926 Zima: na snehu, O.Chudý 4.3.1975

Z Furkotskej doliny vedie na Vyšnú Soliskovú štrbinu sutinový žľab. Možno ním ľahko vystúpiť, namáhavé, ako i zostúpiť do doliny.V hornej časti zostupovali podštítovou stenou Prostredného Soliska.

2. Prostredná Solisková štrbina (I) 1h.
K. Englisch - vodca P. Spitzkopf st, 19.7.1903.

Zo žlto značkovanej turistickej cesty, ešte pod Vyšným Wahlenbergovým plesom odbočíme cez sutinovisko doprava pod žľab, ktorý spadá z Prostrednej Soliskovej štrbiny. Ním vystúpime hore, obchádzajúc obrovský zaklinený balvan bližšie k severu.

3a. Zadná Solisková veža - Pravý pilier (II-III, ) 3h.
J. Andráši l, Š. Virost, 5.8.1948
Zima: Viac-menej skalný výstup. M. Bušovský, P. Hamrák, M. Hutlák, T. Paciga, 24.3.1984, priamo po pilieri s novými variantmi bez obchádzania, IV- V.

Pilierom a stenou. - Od Nižného Wahlenbergovho plesa hore po sutinovisku pod pilier veže. Priamo ostrím piliera na malú plošinku, nad ktorou prechádza pilier v čiernu, dosť mohutnú stenu. Prvý výšvih obchádzame sprava a vraciame sa znova na ostrie, ktorým vystúpime na vrch steny. Odtiaľ zídeme do zárezu za vežičku v stene a traverzujeme dvadsať metrov pravou úzkou trhlinou na trávnatú plošinku. Odtial priamo hore pätnásť metrov a potom traverzujeme vľavo do nového úzkeho zárezu, ktorým priamo hore na vrchol.

3b. Zadná Solisková veža - Tropický pilier (prostredný) (IV+, ) 3h.
D. Korytko, R. Petlan, 17.7.2007 (prvý opis, možno lezené už skôr)

3c. Zadná Solisková veža - Ľavý pilier (IV+, ) 2h.
D. Korytko, M. Rigelský, 27.6.2007 (prvý opis, možno lezené už skôr)

4. Zadná Solisková veža stenou (I-II,III) 2h.
A. Matuszyk, E. Urbaniková 1.4.1972

Výstup vedie medzi zostupovou cestou Heftyho a Rokfalusyho z leta 1913 a len čiastočne západnou stenou a pilierom steny, ktorým vedie výstup Andrášiho a Virosta z leta 1948. Je možné (ide o veľmi úzke rozpätie steny), že nový výstup sa zväčša prekrýva so zostupom Heftyho a Rokfalusyho, Čo priznávajú aj autori. Nesporne ide o niekoľko nových variantov v priebehu celého výstupu. V každom prípade ide o prvý zimný výstup, či už pôvodnou zostupovou cestou, alebo s novými variantmi. Lezené v zimných podmienkach.

5. Zadná Solisková veža vhĺbením (II-III) 2h.
G. A. Hefty, L.Rokfalusy, 25.3.1913.

V zostupe. - Z vrcholu veže zostúpime strmým žľabom na juhozápad na väčšiu trávnatú plošinu, okolo ktorej sú platňovité zrázy. Odtiaľ od veľkého skalného bloku dolu komínom na severnú stranu. Zlaníme. Ďalej šikmo vľavo pomocou lana 15 metrov až do spádnice spomínaného bloku. Ďalej zostupujeme po rebre, na ktorom je šikmá platňa. Potom strmo dolu cez drobivé skalky a strmé trávy vľavo na ľahší terén. Ním dolu do žľabu, ktorý spadá z Nižnej Soliskovej štrbiny, a žľabom dolu do Furkotskej doliny. Lezené len v zimnom období. Pozri aj výstup č.4.

6. Nižná Solisková štrbina (I) 1h.
J. Dürr, A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, 13.7.1925.

V zostupe (0,5h). - Z Nižnej Soliskovej štrbiny zostúpime dolu na západ žľabom, alebo jeho skalnato-trávnatým terénom po pravej strane.V dolnej časti je žlab strmší a vyúsťuje na sutinovisko nad Nižným Wahlenbergovým plesom.

7. Predná Solisková veža (II-III) 2h.
Z cesty č.6. asi v tretine žľabu je možný prechod priečným žľabom tiahnúcim sa zľava doprava k ceste č. 8. A pokračujeme ďalej cestou 8.

8. Predná Solisková veža vhĺbením (III) 2h.
A. Grósz, A. Wiegand, 20.5.1921

Zo sutinoviska v doline sponad žlto značkovaného turistického chodníka strmo stúpame pod ústie žlabu, ktorý spadá z Nižnej Soliskovej štrbiny. Odtiaľ vpravo do trávnato-sutinového žíabu medzi dvoma rebrami západnej steny Prednej Soliskovej veže. Žľabom ľahko hore na jeho koniec pod 50 metrovú zle vrstvenú štítovú stienku. Ňou priamo hore na hrebeň a ním asi 12 metrov na vrchol. V horných podštítových častiach III.

9. Solisková štrbina-S ľavý žľab (I) 1,5h.
G.O. Dyhrenfurth, H. Rumpelt, 10.6.1906
Zima: Na čistom snehu. Pozor na lavíny. E. Kátai, G. Komarnicki, 20.2.1914; O. Chudý, A. Rumanovský,18.2.1980.

Ľavým žľabom na severnú štrbinu. - Zo žlto značkovanej turistickej cesty doprava po sutinovisku pod ústie dvoch paralelných žľabov, oddelených od seba výrazným skalným rebrom. Žľaby spadajú zo Soliskovej štrbiny do Furkotskej doliny. Ľavým žľabom, začiatkom leta na snehu, cez niekoľko skalných stupňov. Pred jeho ústím, ktoré sa rozširuje, vystúpime na severnú štrbinu po sutinovisku.

10. Solisková štrbina rebrom (IV) 2h.
J. Appelt, A. Gasiorowski, P. Szczepanek, 27.8.1972

Rebrom, medzi severnou a južnou štrbinou. - Výstup vedie výrazným rebrom medzi žľabmi, ktoré smerujú na štrbinu. Vstup na rebro je z ľavej strany, asi 30 metrov vyššie od jeho základne, kde je plošina so skalným blokom. Odtiaľ hore šikmo vpravo na jeho pravé ostrie, ďalej cez dve stienky na vrchol čelnej steny rebra. Ďalej priamo ostrím rebra niekoľko dĺžok lana až do miesta, kde sa rebro stráca pod Soliskovou štrbinou. Odtiaľ priamo hore na malú vyvýšeninu medzi severnú a južnú štrbinu. Pevná skala. V dolnej časti IV. E. Hutláková, M. Hutlák, 3.6.1979, s menšími variantmi vpravo od pôvodnej cesty poľských horolezcov. Miestami v žľabe vpravo od rebra, nástup je vpravo od rebra, komínovitým zárezom.

11. Solisková štrbina-J pravý žľab (II) 1,5h.
R. Kordys, J. Mašlanka, 17.8.1911

V zostupe. — Pôvodný zostup v lete smeroval spočiatku z Malého Soliska, neskôr priamo do žľabu, ktorý vedie cez jeho dolné dve tretiny. Uvádzaný opis zaznamenáva len úsek, ktorý vedie žlabom. Zo Z steny Malého Soliska vtraverzujeme doprava do žľabu, ktorý spadá zo Soliskovej štrbiny, z jej južnej štrbiny, už pod jeho zúženým a strmým horným úsekom, čo je asi tretina žlabu. Sutinami a skalami schádzame na dno doliny. 1 h vrátane úseku západnej steny Malého Soliska. Zima: Na čistom snehu, celým žľabom zhora, z južnej trhliny Soliskovej štrbiny. O. Chudý, A.l Rumanovský, 18.2.1980.

12. Malé Solisko ľavá časť (II) 1h.
R. Kordys, J. Mašlanka, 17.8.1911

V zostupe, ľavou hornou časťou steny. - Z vrcholu Malého Soliska spočiatku na severozápad. Hneď po prechode strmej platne schádzame dolu z hrebeňa smerom k Furkotskej doline. Ďalej krátkym traverzom šikmo vpravo dosiahneme trávnato-skalné rebro, od ktorého vľavo sa vtína žľab. Rebrom niekoľko metrov dolu, až kým sa nezačne rozširovať. Odtiaľ ľahkým traverzom vodorovne vpravo až ponad mohutný hlboký žľab, ktorý spadá z južnej Soliskovej štrbiny. Strmými drobivými skalami šikmo vpravo do spomínaného žľabu. Vstúpime doň v mieste, kde jeho horné úzke dno sa zrazu rozširuje. Odtiaľ zostup žľabom už zo Soliskovej štrbiny. Žľabom cez sutinoviská zostúpime na dno Furkotskej doliny. Zima: Na čistom snehu. O. Chudý - A. Rumanovský, 8.2.1980, ale len dolná časť opísaného zostupu, už v žľabe, ktorý spadá zo Soliskovej Štrbiny.Pozri cestu č.11.

13. Malé Solisko pravá časť (I-II) 1h.
Alfréd Martin, 18.9.1907

Martinova cesta v zostupe, pravou hornou časťou. Výstup vedie v stene Malého Soliska iba v hornej časti. Ešte nad polovicou steny vtraverzujeme do žľabu, ktorý spadá z Vysokej lávky. Zo štítu spočiatku kúsok po hrebeni na JV do malého nevýrazného zárezu. Zo zárezu dolu zo strany Furkotskej doliny úzkym skalným žľabom až do miesta, kde narazíme na niekoľko rozvetvujúcich sa žliabkov v stene. Odtiaľ šikmo vľavo dolu trávami a sutinou do dosť úzkeho žľabu, ktorý spadá z Vysokej lávky. Ním zostupujeme ďalej dolu, obchádzajúc niekoľko previsov po bočných stenách, na sutinovisko do doliny. Žľab je charakteristický svojím štvoruholníkovým vhĺbením pri ústí. Miestami II.

14. Vysoká lávka (I-II) 1.5h.
O. Chudý, M.Staríčková, 26.7.1978.
Zima: O.Chudý, 21.III.1984

Popis: Žľab začína štvorhrannou jaskyňou, vhĺbením, obchádzame ho po rebierku vpravo, niekoľko prahov obídeme po stranách žľabu. Od polovice žľabu priamo dnom až na lávku. Zima: Po snehu, cez tri ľadové výšvihy.

15. Ľavý pilier (M3) 3h.
Sólo: I.Franková, M.Bobovčák, 9.2.2008
B.Honusová - L. Frendl 9.2.2008

Popis: Možno lezené už skôr. Zo Soliskovej štrbiny - J, spadá do doliny žlab č.11, ktorý je po pravej strane oddelený ľavým pilierom Malého Soliska. Pilier začína strmou vežou, v strednej časti je plochejší. Nástup kombinovaným terénom priamo pod vežou a strmými trávnatými žliabkami tesne okolo veže zprava (M3) Tesne pred sedielkom za vežou skalný traverz na ľahší trávnatý široký pilier, ním hore asi 80 m., potom zľava žliabkom za ďalšiu vežu, okolo piliera tesne z pravej strany až na posnežené platne pod hrebeňom, nimi asi 50 m na hrebeň do štrbiny v ľavej časti Malého Soliska. Cesta je vhodná len na zimu - kombinovaný skalný - trávnatý terén. Celá cesta vedie prevažne ľadovo, snehovými trávnatými žliabkami. Pekná zimná túra. Zostup do doliny cestou č. 12 a 11. (Zostup nie je vhodný za lavinóznych podmienok)

16. Pravý pilier (IV) 2h.
Letný prvovýstup - M. Pronobis, 20. 9. 2009
Fototopo
Zimný prelez - s názvom: Posledná možnosť (M4)
V.Šuraba, M.Kováč, 5.2.2011 - ide o zimný prelez pravého piliera, s variantami.

Popis: Napravo od cesty č. 15 vidieť nevýrazný pilier začínajúc 5 m stienkou(M3), ďalej kombinovaným skalnato-trávnatým terénom, ktorý sa tiahne jemne vľavo. Nasleduje ľahký terén(mierne vpravo), trávky až pod hlavný pilier. Ním priamo hore (M4) a ďalej hrebeňom. Nasleduje nepríjemná dĺžka (III) po uklonených skalných platniach. Dolez(II) na vrchol. Pekná, ľahká zimná cesta.