Vysoké Tatry - SoliskovĂ˝ hrebeň - 2404 m

Popis - štítu:
Bystré sedlo oddežuje Furkotský štít od jeho 4 km dlhého juhovýchodného výbežku - Soliskového hrebeňa. Soliskový hrebeň je strapatý skalný chrbát, ktorý rozdežuje Mlynickú a Furkotskú dolinu. Hrebeň smerom od Bystrého sedla končí na turisticky dostupnom (červená značka) Prednom Solisku. Z Predného Soliska zbieha na juh pozvožný kosodrevinou a trávou porastený široký chrbát, na ktorom je blízko vrchola situovaná Chata pod Soliskom a horná stanica sedačkovej lanovky a lyžiarskeho vleku, ktorých začiatok je na Štrbskom plese v lyžiarskom areáli FIS. Smerom od Chaty pod Soliskom tvoria hrebeň nasledovné štíty a sedlá (štrbiny):
1. Predné Solisko, Predné Soliskové sedlo, Soliskový hrb, Zadné Soliskové sedlo.
2. Mlynické Solisko, Nízka Lávka, Štrbské Solisko, Šedá lávka, Furkotské Solisko, Vysoká lávka.
3. Malé Solisko, Solisková štrbina, Predná Sol. veža, Nižná Sol. štrbina, Zadná Sol. veža, Prostredná Sol. štrbina, Soliskové hrby (Malý, Predný, Prostredný, Zadný), Vyšná Solisková štrbina.
4. Prostredné Solisko, Solisková lávka, Vežké Solisko (najvyšší bod hrebeňa), Predný Soliskový zárez.
5. Predná Solisková kopa, Prostredný Sol. zárez, Prostredná Sol. kopa, Zadný Sol. zárez, Zadná Solisková kopa, Zadná Solisková štrbina.
6. Bystré vežičky a štrbiny (Predná, Prostredná, Zadná, Malá, Vežká), Bystrá lávka, Bystré hrby a štrbiny (Predný, Prostredný, Zadný), Bystré sedlo.

Prístup k stenám: Zo Štrbského plesa od areálu FIS vedie žlto značený turistický chodník Mlynickou dolinou až na Bystré sedlo v závere doliny, ktoré je turistickým priechodom do Furkotskej doliny, ktorou vedie rovnako značený chodník až po ústie Furkotskej doliny a smerom spᝠna Štrbské pleso. Praktickým prístupom do Furkotskej doliny je aj modro značený chodník, ktorý vedie od areálu FIS južným chrbtom Predného Soliska po lyžiarskej zjazdovke a napokon okolo Chaty pod Soliskom dožava do doliny. K chate je možný prístup i sedačkovým výahom. Z turistického chodníka je pomerne jednoduchý prístup pod východné i západné steny Soliskového hrebeňa - podrobnejšie pozri jednotlivé štíty.

Zostup zo štítu:

Zostup: Z viacerých miest hrebeňa je možný jednoduchý zostup predovšetkým do Furkotskej doliny. Podrobnejšie pozri jednotlivé štíty.

Soliskový hrebeň: Bystré sedlo - Predné Solisko (miestami II-III; po Malé Solisko miestami II—III, ďalej II, na konci I-CH) 7-9 h.

Prístup na Bystré sedlo
Sedlo je prístupné turistickým chodníkom - žltá značka - vedúcim Mlynickou, alebo Furkotskou dolinou (kratšie 2,15 h., pozri mapu Vysokých Tatier). Do Furkotskej doliny najlepšie od Chaty pod Soliskom (modrá značka).

Úsek: Bystré sedlo - Bystré hrby - Bystré vežičky - Zadná Solisková štrbina
Foto: Bystré hrby a vežičky
Z Bystrého sedla ideme po hrebeni na JV, pred nami sú Bystré hrby a za nimi Bystré vežičky. Najvýraznejšie sú z Furkotskej doliny. Bystré hrby pozostávajú z troch hrbov a dvoch štrbín - Zadný Bystrý hrb, Zadná Bystrá štrbina, Prostredný Bystrý hrb, Bystrá štrbina, Predný Bystrý hrb. Bystrá lávka oddežuje Bystré hrby od Bystrých vežičiek. Bystré vežičky pozostávajú zo štyroch hrbov a z troch štrbín — Vežká Bystrá vežička, Malá Bystrá štrbina, Zadná Bystrá vežička, Prostredná Bystrá vežička, Predná Bystrá štrbina. Bystré vežičky oddežuje od Soliskových kôp Zadná Solisková štrbina. Bystré hrby, pokiaž ich obchádzame, nepredstavujú lezecký problém. Liez ich priamo po hrebeni je náročnejšie. Z Bystrých vežičiek je najažšia druhá, (II-III). Bystré hrby a Bystré vežičky možno obís nízko nad Furkotskou dolinou, ako i nad Mlynickou dolinou až na Zadnú Soliskovú Štrbinu.

Úsek: Zadná Solisková štrbina - Soliskové kopy a zárezy - Vežké Solisko - Solisková lávka
Foto: Bystré hrby - Vežké Solisko
Zo Zadnej Soliskovej štrbiny vystupujeme ďalej po severnom hrebeni na Vežké Solisko, po žavej strane hrebeňa, alebo priamo cez niekožko kôp v hrebeni. Nazývame ich Soliskové kopy. Pozostávajú z troch kôp a troch zárezov — Zadná Solisková kopa, Zadný Soliskový zárez, Prostredná Solisková kopa, Prostredný Soliskový zárez, Predná Solisková kopa, Predný Soliskový zárez. Z Predného Soliskovóho zárezu exponované a strmo na Vežké Solisko. Z vrcholu Vežkého Soliska hneď dolu po hrebeni, ktorý pozostáva z platní pripomínajúcich bridlicu. Nimi dolu vžavo od hrany hrebeňa, potom oblúkom vpravo a spä na ostrie. Ostrím žahko dolu na Soliskovú lávku.

Úsek: Solisková lávka - Prostredné Solisko - Vyšná Solisková štrbina - Soliskové hrby - Prostredná Solisková štrbina
Foto: Predná Solisková kopa - Zadná Solisková veža
Zo Soliskovej lávky ďalej na juh, žahko, z pravej strany na vrchol Prostredného Soliska. Z neho zostupujeme žahko trávnatým hrebeňom na juh a na konci strmšie dolu na Vyšnú Soliskovú štrbinu. Odtiaž hrebeň prudko klesá k Soliskovým hrbom, ktoré pozostávajú zo štyroch skalných vyvýšenín na vodorovnej časti trávnatého hrebeňa, zvažujúceho sa nad Mlynickú dolinu. Sú to Zadný Soliskový hrb, Prostredný Soliskový hrb, Predný Soliskový hrb a Malý Soliskový hrb. Medzi jednotlivými Soliskovými hrbmi sú štrbinky, ale z horolezeckého hžadiska neprichádzajú do úvahy, a ak, tak skôr zo strany Mlynickej doliny. Na Zadný Soliskový hrb môžeme vystúpi priamo spredu devämetrovou strmou stienkou, alebo, žahšie, sprava pomocou úzkeho zárezu. Ďalšie Soliskové hrby prechádzame po hrebeni, pripomínajú skalné kone. Možno ich aj obís po žavej strane nad Mlynickou dolinou. Prídeme do nevežkého hrebeňového zárezu, do Prostrednej Soliskovej štrbiny.

Úsek: Prostredná Solisková štrbina - Zadná Solisková veža - Nižná Solisková štrbina - Predná Solisková veža - Solisková štrbina
Foto: Soliskové hrby - Furkotské Solisko
Zo štrbiny postupujeme južným smerom a zrazu traverzujeme niekožko metrov vpravo, potom sa odkloníme vžavo do žžabu a lezieme ďalej po ostrí hrebeňa a ním na vrchol Zadnej Soliskovej veže. Z vrcholu veže dolu vežmi strmou stienkou po dobrých skalných lištách a vežmi naklonených platniach, ktoré pretína trhlina, na trávnatú plošinu. Z jej žavej strany priamo cez skalné bloky v zostupe, potom krátky traverz cez platne vpravo. Ďalej znova dolu k trojmetrovému skalnému stupňu, ním dolu na úzke sedielko Nižnej Soliskovej štrbiny. Odtiaž žahko šes metrov hore na malú štrbinu. Povyše štrbiny hore vežmi strmo ostrým výšvihom hrebeňa, ktorý môžeme žahšie obís sprava. Ďalej krátkym zárezom zžava hore ku skalnému bloku. Odtiaž úzkou trávnatou lávkou krátky traverz vžavo a potom strmou platňou spä na hrebeň. Strmý skalný zub obchádzame na hrebeni vpravo okolo škáry cez skalný útvar, ktorý sa podobá tunelu. Po ňom cez úzky zárez,vodorovným ostrím hrebeňa vystúpime na vrchol Prednej Soliskovej veže. Z vrcholu veže ďalej skoro vodorovným hrebeňom dolu vežmi strmými skalnými stupňami; možno ich obís trávnatým úbočím z pravej strany. Už blízko Soliskovej Štrbiny vystupujú z hrebeňa dve Štíhle skalné ihly. Z predposledného sedielka pred prvou skalnou ihlou máme dve možnosti. Bez spustu na lane traverzujeme šikmo dolu úbočím poniže hrebeňa zo strany Furkotskej doliny na Široké sedlo Soliskovej štrbiny s dvoma štrbinami, severnou a južnou. Alebo spočiatku po lane tak, že postupujeme ďalej hrebeňom na sedielko pred prvou skalnou ihlou. Zo sedielka desa metrov spust komínom na lane zo strany Mlynickej doliny - ak ideme v opačnom smere, môžeme vystúpi cez komín - ďalej traverzujeme pod úpätiami skalných ihiel vpravo a potom spä na hrebeň. Hrebeňom žahko dolu širokými trávnatými stupňami na široké sedlo Soliskovej štrbiny so severnou a južnou štrbinou.

Úsek: Solisková štrbina - Malé Solisko - Vysoká lávka
Foto: Malé Solisko - Soliskový hrb
Zo Soliskovej štrbiny na JV zrazu 50 metrov vžavo od hrebeňa šikmo vžavo hore na trávnatú lávku zo strany Mlynickej doliny. Z lávky pravým krátkym a menej strmým z dvoch rovnobežných komínikov, ktoré smerujú na hrebeň. Prídeme do otvoreného vhĺbenia vystlaného machom. Jeho pravou stenou hore, potom zasa vžavo, už nad vhĺbením medzi dvoma vežkými skalnými blokmi hore na vodorovný hrebeň, ktorý smeruje k štítu. Ním cez ostrie skalného koňa a strmú platňu na vrchol Malého Soliska. Z Malého Soliska na JV skalnatým hrebeňom dolu na výrazné sedielko Vysokej lávky.

Úsek: Vysoká Lávka - Furkotské Solisko - Šedá lávka - Štrbské Solisko - Nízka Lávka - Mlynické Solisko
Odtiaž po ďalšej časti hrebeňa hore na vrchol Furkotského Soliska. Z jeho vrcholu ďalej vežmi žahkým hrebeňom na široké sedlo Šedej lávky. Zo Šedej lávky hore trávnatými lávkami zo strany Furkotskej doliny na vrchol Štrbského Soliska. Z vrcholu Štrbského Soliska hrebeňom dolu cez skalné stupne do malej štrbiny v hrebeni. Zo štrbiny vžavo dolu zo strany Mlynickej doliny, potom kamzičou prou vpravo znova na hrebeň na nevýraznú Nízku lávku s dvoma štrbinami, severnou a južnou. Odtiaž zo strany Furkotskej doliny hore trávnatým úbočím na vrchol Mlynického Soliska.

Úsek: Mlynické Solisko - Zadné Soliskové sedlo - Soliskový hrb - Predné Soliskové sedlo - Predné Solisko
Foto: Štrbské - Predné Solisko
Z vrcholu Mlynického Soliska zostúpime dolu zväčša trávnatým úbočím na severnú štrbinu Soliskového sedla, na Zadné Soliskové sedlo. Odtiaž vpravo ostrým skalným stupňom v hrebeni žahkým lezením na skalný hrb, na Soliskový hrb. Možno ho obís od západu i od východu dolu na južné sedlo, na Predné Soliskové sedlo. Z Predného Soliskového sedla chrbtom hrebeňa, vežmi žahko, na dvojvrcholové Predné Solisko, ktoré je poslednou vyvýšeninou na Soliskovom hrebeni. Červenou turistickou značkou ku Chate pod Soliskom.

Zima:Miešaný skalno-snehový hrebeň, skalné výšvihy na jednotlivé veže zväčša nie sú zasnežené. Vežkolepý hrebeňový prechod v zime. Možno spoji s prechodom uzáveru Furkotskej či Mlynickej doliny. Informácie o prvých prechodoch - info pozri AP-diel-IX/schéma -XXXII/ č.4 str.97-102.