Vysoké Tatry - Stena pod Skokom - 1860 m

Popis - štítu:

Stena a Veža pod Skokom sú okrajové steny pod západným svahom Patrie vysoké 100 až 120 metrov, ktoré spadajú do Mlynickej doliny pod vodopádom Skok. Tieto steny nekončia na vrchole Patrie, ale tvoriac akúsi Galériu Patrie plynule prechádzajú do sutinoviska v jej západných svahoch. Severnejšia štíhlejšia a vyššia Veža pod Skokom je oddelená od Širšej skalnej formácie Steny pod Skokom sutinovým Žľabom pod Skokom. Svojím charakterom pripomínajú skôr cvičné skaly, hoci sú tu technicky náročné cesty. Obe sú chodecký prístupné zo západného úbočia Patrie. Na prvý výstup v tomto masíve v roku 1962 nadviazali výstupy okolo roku 1980 a neskôr. Pre blízky nástup a pohodlný zostup sú vyhľadávané najmä v nestálejšom počasí.
Prístup: Obe skalné formácie sú ľahko viditeľné a ľahko prístupné z turistického chodníka vedúceho Mlynickou dolinou. Od lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom plese asi 40 minút, blízko pred vodopádom Skok na Prostrednej Mlynickej poľane odbočíme doprava prekročíme potok a chodeckým trávnato sutinovým terénom sa dostaneme priamo pod steny.

Stena pod Limbou. Stena pod Skokom pokračuje smerom doprava skalnými vyvýšeninami s výškou okolo 120 metrov. Poľský lezec Marek Pronobis, ktorý je autorom ciest v tejto oblasti, nazval tento sektor Stena pod Limbou podľa výraznej Limby viditeľnej už z chodníka do Mlynickej doliny. Je oddelená od pravej časti Steny pod Skokom výrazným schodným žlabom. Prístup pod stenu podobne ako k Stene pod Skokom. Cesty sú krátke, vyznačujú sa podľa autorov pomerne pevnou skalou, sú vhodné najmä pri nestabilnom počasí, keď sa vyššie v dolinách podnikať nedá.

Zostup zo štítu:

Zostup: Z vrcholu Veže i Steny pod Skokom traverzom doľava trávnato sutinovým úbočím Patrie a dole, tesne pred vodopádom Skok prekročíme potok na turistický chodník (chodecký terén). Zo steny pod Skokom možno zostúpiť doľava a Žľabom pod Skokom dole.
Zostup zo Steny pod Limbou: Po ukončení ciest asi 20m cez kosodrevinu na položené rebierko, ktorým cca 50-100 m, a potom doľava (smerom k Stene pod Skokom) do žlabu, ktorý je medzi stenou pod Skokom a Stenou pod Limbou, ktorým ľahko dole pod stenu - cca 10 min.

1. Žľab pod Skokom (CH-I) 20 min.

Sutinový žľab s malými skalnými prahmi oddeľuje Vežu a Stenu pod Skokom. V lete i zime je vhodný na výstup i na zostup. Zlezený pravdepodobne už dávno turistami pri výstupe na tento masív.

2. Komínom (V) 4 h.
P. Rajtar, Š Závadský, august 1962

Markantný komín rozdeľuje stenu na ľavú vyššiu a jej pravú širšiu časť. Výstup vedie priamo komínom v jeho spádnici. Miestami je komín pomerne široký. Lámavé!

3. Stredom Platne (IV+, A1 var. sprava IV+) 5 h.
B. Adam, Š. Estočko, 14. IX. 1978

Ľavá vyššia časť steny spadá do sutiny ostrohou v tvare V. Nástup je zprava od ostrohy nižšie od komína (č.2). Po trávnato sklanatých lávkach vystupujeme doprava hore až na plošinku pod obrovskou štítovou platňou. Z pravého kúta plošinky na lávku a odtiaľ priamo prostriedkom platne, mierne doľava pod uzatvárajúci previs. Buď previsom priamo na vrchol ako prvovýstupcovia (A1), alebo oblezieme previs po jeho pravej strane (IV+) a potom hranou doľava na vrchol.

4. Pravou časťou platne (IV) 3 h.
M. Benedek, L. Mederi, 20. 7. 1982

V spádnici steny nevýrazným vhĺbením vpravo od ostrohy do otvorenej steny až na plošinku v strede spomínanú v ceste č. 3. Spoločne s výstupom č.3 na lávku. Z lávky traverz doprava od platne cez veľký blok až pod výrazný komín. Komínom hore, v hornej časti mierne doprava na hranu a ňou doľava na vrchol veže.

5. Pravou trhlinou (IV)
Vylezené neznámymi lezcami, v zime i lete.

Info: M. Mark a T. Novák, jeseň 2011:
První délka nástup pře travnatou polici k trhlině, pak trhlinou hore, ale narazili sme na keřík který hodně znepříjemnil výstup, když sme ho nějak přelezli tak travnatá trhlina asi 6m do rozchrastaného komínu. Jištění v trávě žádné. V komíně se nic moc založit nedá a jím přes "převisek" na polici se stromkem - stanoviště. Druhá délka nejdříve tak za II 15m k stěnce, jí vlevo koutem (skoba) a výlez do suťoviska. Celkově bych tuhle cestu nedoporučoval na léto. Samá tráva a rozchrastané.

6. Pravou časťou (7- pôvodne A1) 2-3 h.
I. Papp a spol.

Popis od P. Staníka: Autorom je Igor Papp. Cesta vedie v pravej časti steny, približne 20 metrov vpravo od nástupu c. č. 5. Prvá dĺžka v smere bielych výlomov 3-4. Druhá traverz doľava za 4+ na pravdepodobne spoločný štand s cestou č.5, boli tam skoby. Tretia začína previsnutým kútikom za 6 a pokračuje veľkým bielym kútom za 5. Posledná je najťažšia za 7- kolmá stienka s dlhým prešahom na záver. Igor jedno miesto hákol, s Mirom Simom sme to preliezli voľne.

6a. Varianty v spodnej a hornej časti
M. Bekeš, M. Škvara 1.7.2008, VI+

Foto 2 dĺžka

7. LTT (7-, pôvodne V, A0) 3h.
J. Janiga, I. Papp, 16. 7. 1984

7v. Variant Stredom trojuholníka (7-) .
Janko Pukanský, Peter Kuzmiak, 7.2.2006

Cesta začína presne medzi 5 a 6 a ide priamo platňou hore VI- . Prvý štand spoločný z číslom 6 a 7 (skoba) (40m) potom cez previs VII- doľava do platne (štand č. 2- 20m), spoločne s č.7. platňou priamo hore VI- (cesta LTT odbočuje doprava) , na konci platne (štand 3 - 35m) ešte šikmý traverz doľava za IV+ (4 dĺžka 20m). komu sa nechce liezť poslednu dlzku može vybehnúť na vrcholový hrebeň cca 10 metrov a pomedzi kosovku doľava.

8. Cesta k Limbe (zima M6+, pôvodne leto IV, A2)
M. Pronobis, 14.9.2010
Stena pod Limbou oddelená od Pravej časti Z Steny pod Skokom výrazným žlabom, jej vrchol zdobí nápadaná limba

Zimný voľný prelez, M6+
10. 2. 2013, J. Svrček, M. Imrich. P. Pogányová, dĺžky:M5, M6+, M5+
17.2. 2013 R. Labuda a spolulezkyňa. (na 2 dĺžky)
Cestou je možné pohodlne zlaniť z Veľkej limby, celkom na dva krát.

Report a Foto James

9. Deň Svišťa (IV)
M. Pronobis, 14.9.2010

Zima: M5, M.Fúčelová - J. Svrček, 3. 1. 2021

Fototopo zima

Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom

10. Motýlí útok (VI) 1,5h.
A. a M. Pronobis, G. Bebenek, 14. 7. 2011, 120m.
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom
Cesta ide v línii najväčších ťažkostí v peknej skale.

Zimný variant: M7-/7
M.Fúčelová - J. Svrček, 10. 1. 2021

Fototopo zima

Fototopo zima 2

11. Deň Žaby (IV, A1) 2h.
M. Pronobis, 26. 6. 2011, 120m.
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom
Dolná polovica cesty, pevná skala, ostatné séria prahov delená policami.

12. Longissima (IV, A1, A2) 4h.
M. Pronobis, 24. 6. 2012, 120m.
Stena pod Limbou.

13. Nemorálny tanec (VIII-) 3h.
P. Haľko., R. Labuda 1. 8. 2012

Nová športová cesta Nemorálny tanec, odistená nitmi, na štandoch retiazky s kruhom. Prvá dĺžka (V) 50 m, kútikom – štand na rampe pretínajúc cestu Stredom platne, (ktorej štand je nad rampou v kosovke). Druhá dĺžka (VI-) priamo hore 20 m. Tretia dĺžka (VII+) 30 m, si vyžaduje pokoj a pevné a lýtka. Štvrtá dĺžka (VIII-) mierne vľavo kútom cez previs. Materiál: Expresky 10 ks, friendy 1,2,3, (do prvej dĺžky) Zostup: Obídením steny podľa sprievodcu, alebo zlanením na dva krát, z druhého štandu až dole.
Info a Foto

14. Eufória (variantom VI+ / VII-) 2,5h.
P. Haľko., R. Labuda 8. 8. 2012

Eufória (VII-) 2,5 h, P. Haľko. – R. Labuda 8.8.2012
Nová línia v platni. Prvá dĺžka (V) 40 m, druhá dĺžka (VII-, po preistení variant za VI+) 30 m, pod kľúčovým miestom nechaná skoba, tretia dĺžka (IV+) 40m. Materiál: Skoby nožovky na prvý štand, mikrofriendy, cesta ťažšie odistiteľná, ale dobre leziteľná. V súčasnosti autori cestu preistili- R. Labuda: Na Stene pod Skokom sme preistili Eufóriu. Pri zlaňovaní z druhého štandu to z línie ťahá do doliny, treba odkráčať po skale na prvý štand. Do tretej dĺžky sme nedávali nič. Upravená obtiažnosť: L1-V;L2-VI+;L3-IV+. P Haľko: Cesta Eufória druhá dĺžka má teraz dve možnosti prelezu. Zostal pôvodný smer za 7- lezieš priamo zo štandu hore cez striebornú skobu doistíš kamarátmi a máš aj nový variant napravo od pôvodnej línie kde sme navŕtali do stienky tri nity odspodu z háčika a tento variant je za cca 6+. Takže pri opakovaní neprídeš o nič. Máš na výber pôvodný alebo nový smer.

Stav istenia 2019:
1 dĺžka: 5 nitov + 2 nity štand
2 dĺžka (variant VI+): 4 nity + 2 nity štand s reťazou a krúžkom na zlanenenie
3 dĺžka: 6 nitov + 2 nity štand
Všetky dĺžky je možné doistiť menšími veľkosťami vklínencov a friendov.
Zostup: Obídením steny podľa sprievodcu, alebo zlanením cez cestu Nemorálny tanec, po preistení aj samotnou cestou - viď vyššie
Info a Foto
Foto z lezenia aj na facebooku.

15. Objatie limby ( M5 )
J. Svrček, M. Imrich, P. Pogányová. 2. 2. 2013

16. Kút za hranou ( M7+ / M8- )
P. Haľko, R. Labuda, 23. 3. 2013
Z reportu na www.cappo.sk: Vybrali sme si líniu, ktorá nie je v sprievodcovi zakreslená. Do polovice cesty boli staré skoby, v posledných dvoch dĺžkach nebolo už nič. Prvú dĺžku som natiahol na 60 m, zvyšok ťahal Haľki. Z techniky sme mali všehochuť. Niektoré časti sme hákli, boli to miesta so slabo držiacimi lupeňmi, lokrami a zároveň náročnými pasážami. Hornú časť sme liezli viac rukami. Zlanili sme cez Nemorálny tanec. Každopádne to bolo zaujímavé a ozaj opatrné lezenie.

17. Slnečná päsť (M6) 5h.
Rosťo a Julka Labudovci, 26.1.2014
L1, M6, 25m- št. limba; L2, M5, 20m krátky traverz – št.hodiny-slučka+limba; L3, M5, 45m v dĺžke nechaná skoba, na št. nič; L4, M5, 55m aj s dolezom 15m. Štandy sú na pohodlných miestach.

Z reportu na www.cappo.sk: Samotný nástup peknou puklinou na šírku päste sa mi videl v ceste ako kľúčový. Dosť som maturoval, kým som to rozlúskol, vzhľadom na to, že som nemal nič tak široké na založenie a na rozlez to bolo pre mňa náročné aj napriek pár krokom. Ostatné dĺžky boli vyrovnané čo ma potešilo, lebo sme si v každej parádne zaliezli. Hodnotenie náročnosti jednotlivých dĺžok bolo ovplyvnené aj množstvom čerstvého snehu. Nevýhodou JZ orientácie línie je rýchle topenie snehu pri slnečnom počasí, ale včera fajne mrzlo, bolo bezvetrie tak slniečko potešilo. Hore zdar R&J

Foto z cesty

18.Pravá veža-Short track L (IV,A1) 1h.
Marek Pronobis, 30.03.2014

Vzdialenosť medzi „štandami“ zodpovedá 30 m.(A1-1 miesto) Výška v najnižšej časti steny je okolo 60 m. Lezenie vo veľmi dobrej skale. Výška steny nieje veľká a preto je možné vyliezť obe cesty "Short track" v jeden deň. Situačný nákres

19.Pravá veža-Short track P (IV,A1) 1h.
Marek Pronobis, 26.02.2014

Vzdialenosť medzi „štandami“ zodpovedá 30 m.(A1-1 miesto) Výška v najnižšej časti steny je okolo 60 m. Lezenie vo veľmi dobrej skale. Výška steny nieje veľká a preto je možné vyliezť obe cesty "Short track" v jeden deň. Situačný nákres

20.Toto nie je Patagónia (M5+) 2.5h
M. Radovský, J.Svrček, 7.2.2015
L1=M5+ 50m, L2=M4-5 50m, L3=M3 25m, Skoby, čoky, hexcentre, friendy.
Vyrovnaná cesta v dobrej skale, pekný trávnatý pás, tiahnucí sa od spodu až na vrchol. Zostup žľabom, hneď vedľa po ľavej ruke.

21.Svrčekova (M4)
J.Svrček, sólo 20.1.2015

22. Svrček-Styk (M5+)
J.Svrček, M. Styk 12.3.2015

23. Etiuda (IV,A1) 4h.
Marek Pronobis 28.10.2014
Výstup ide úzkym pilierikom, ohraničujúcom stenu z pravej strany. Stena je vysoká okolo 120 m. Vzdialenosť medzi stanoviskami je okolo 30 m.

24. Rekreacja (IV)
Marek Pronobis 15.6.2017
Jednotlivé dĺžky majú maximálne 30 m, výška steny je 100 m. Pozri fototopo pri ceste.

25. Bezhlavý jazdec (M5)
J.Svrček, V. Masný, 15.1.2018

26. Bumerang (M9+)
J.Svrček, M.Radovský 17.3.2018
1 opakovanie: M.Varga, M.Kolibár 9.2.2019

Story: Cesta sa nachádza na Stene pod limbou, galéria Patrie. Nástup k ceste zaberie 1-1.5 hod. Nachadza sa v ľavej časti, uzatvára hranu steny. Prvá dĺžka predtstavuje previs lezený drytoolingom, dlhé prešahy so zlými alebo žiadnými nohami, dĺžka asi 8 m, odistená nitmi. Nad previsom štand s nitmi, obťažnosť M9+. Druha dĺžka klasické mixové lezenie M5+, jeden postupový nit pod treťou dľžkou štand z dvoch nitov. Tretia dĺžka M6+ asi tridsať metrov delikátneho lezenia, skala nepevná, v celej dĺžke dve dobré istenia, potrebné skoby, friendy a vklínence. Celkovo nám cesta zabrala najmenej 5 návštev, občas bola dôvodom zima alebo nezmrznutá tráva vo výleze, takže sme sa zmohli tak na jeden pokus.

Report na stránke James

Opakovanie: V sobotu 9. 2. 2019 sa nám s Milanom Kolibárom podarilo štýlom PP prvé opakovanie cesty Bumerang, M9+, z dielne Jano Svrček - Marek Radovský, Stena pod limbou, Mlynická dolina, Vysoké Tatry. Cestu sme týžden predtým skrokovali. Prelez sa mi podaril bez paragánov, v baturách s normálnymi mačkami. Je to ťažké, sú zlé nohy a tú poslednú M6+ dĺžku už nikdy nechcem liezť.

Report z prelezu na stránke James

27. Kozi filarek (M5) 3h.
Andrzej a Marek Pronobis, 25.03.2018.

Stena pod Limbou, jednotlivé dĺžky cca 50 m. Výška steny cca 100m.

28. Limba 71 (IV,A3, M6+) 10h.
Marek Pronobis, 13.08.2018.
1. free:Marek Radovský, Iveta Dekanovská, 29.11.2018, M6+

Stena pod Limbou, prvovýstup Limba 71 klasifikácie IV, A1, A2 jedno miesto A3 (skyhook).
Prvovýstup vedie pomedzi cesty Bumerang z roku 2018 a cestou Droga na Limbe z roku 2010.
Štandy zodpovedajú dĺžke 30 m. Výška steny cca 120 m.

29. Paralela (M6) 4,5h.
J.Svrček V.Masny , 29.12.2018.
Stena pod Skokom. Výška steny cca 100m.

Fotoreport Facebook

30. Bludný Holandan (IV) 2h.
Ján Puchovan a Alenka Puchovanová, 15.10.2019.
Stena pod Skokom v pravej casti,vlavo od c.20 Výška steny cca 100m.

Opis:Nastupuje sa popri skale trávnatou sutou až ku výšvihu, kde sa da urobiť dobrý štand. Pokračujeme po ľavej strane celkom v dobrej skale až ku začiatku komína, tam doľava po platničke až ku Limbe. Na polici je fajnový štand, ďalej doľava po rampe k balvanu pod pilierom – dobré miesto na štand, pilierom hore po pevnej skale mierne vpravo až k vrcholovému hrebienku. Ním po pevnej skale preliezame popod previs vpravo po dobrých stupoch aj chytoch na vrchol hrebienka. Ako bonus vrchol je naklonená platňa s peknými puklinkami a hranou na vrchol ku kosovke. Zostup traverz doprava do žľabu medzi stenou pod Skokom a Stenou pod Limbou.

Foto FB

31. Psychopat (M7+) 3 h.
Marek Radovský, Iveta Dekanovská , 30.12.2019.
Stena pod Skokom. Výška steny cca 140m.

Opis: 30.12.2019 sa nám s Ivetkou podarilo preliezt novú cestu na Stene pod Skokom, na lavo od cesty Eufória. Prvá dlžka je len nástupová M2-3 cca 20m. Druhá dlžka je za M6 s nepríjemnou platnou 45m. Tretia dlžka zacína previsnutou špárkou, následne s bouldríkom cca 25m. Štvrtá dlžka M7+ je nepríjemný vytlácajúci kút, v ktorom je na vrchole skobka cca 40m. Štandy (okrem prvého) sú na dvoch borhákoch, posledný štand je spolocný s cestou Eufória. Zlanenie na dvakrát s 50metrovými lanami.

32. Slzy šťastia, M4+
J.Dolinský, K.Zuzčinová , 6.3.2020.

Opis:V piatok, 6.3.2020 sa nám podarilo preliezť novú linku na Stene pod Skokom ktorú sme pomenovali Slzy šťastia. Ide o ľahšiu líniu s obtiažnosťou M4+ vhodnú napríklad na lenivé nedeľné popoludnie :) Hoci je línia pomerne krátka (dá sa preliezť na dve dĺžky) ide o veľmi pekné lezenie, kde si človek vychutná ľadom preliatu skalu, kolmé trávky až po delikátny traverz po jemných lištách. Vzhľadom na čulú aktivitu v tejto stene je možné, že sa týmto smerom už niekedy liezlo, no nenašiel som v ceste žiadne stopy po preleze a ani dokumentáciu v sprievodcovi. Cesta je dobre odistiteľná.

Opis foto:
1. Pohľad do prvej dĺžky. Nastupuje sa zo žľabu. V závere sa traverzuje popod kosodrevinu po lištách doprava na príjemnú snehovú policu s kosodrevinou.
2. Nástup do cesty.
3. Po oddychovom snehovom žliabku nasleduje v prvej dĺžke kľúčové miesto priamo kútikom.
4. Záverečný trávnatý kútik v druhej dĺžke.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

33. COVID-19, M6+
P.Kormanec, J.Dolinský, 15.3.2020.

Opis:Posledný víkend sme okrem nejakého popoliezania s kamarátom Petrom Kormancom aj trocha tvorili :) Vznikla tak krátka, ale zato intenzívna športová zimná línia COVID-19 za M6+ na Pravej veži v Stene pod Skokom vedľa technických línií Mareka Pronobisa. Ide o logickú estetickú líniu s vyváženým lezením a čerešničkou na záver. V ceste je po prvej dĺžke štand spoločný s cestou č.19 Mareka Pronobisa, kde jej autor zanechal skobu. V kľúčovom mieste druhej dĺžky pod previsom sme zanechali skobu na priistenie. Cesta je dobre zaistiteľná.

Opis foto:
1. Prvá dĺžka.
2. Nepríjemný výlez zo štandu po hladkej platni.
3. Kľúčový flek, kde sme ponechali skobku.
Foto 1
Foto 2
Foto 3

34. Witchcraft, VIII+, 5 hod.
Jano Svrček, Rebeka Gabčíková 29. 8. 2020.

Opis:Počas THT JAMES sme s Rebekou začali pracovať na novej ceste na Stene pod Skokom. Boli sme tam dvakrát, ale cestu sa nám vtedy nepodarilo dokončiť, vrátili sme sa v závere augusta a cesta nám zasa zabrala dva dni. Bola ťažšia ako sme mysleli. Tretí deň sme v nej strávili osem hodín, kým sme doliezli na vrchol a cestu odistili. Nasledujúci deň na voľný prelez nám trval ďalších 5h.Podmienky sme mali dosť nepriaznivé, zima, vlhko, vietor, napriek horúčavám v údolí. Cesta je orientovaná na severozápad, slnko do nej zasvieti až po 15 h. Prvú dĺžku sme začali vľavo od známej Eufórie, aby sme sa vyhli nástupu po strmej tráve, 35 m traverzom asi za 6, je to kameňolom s 2 nitmi, oplatí sa doistiť čokmi, friendami S3. Na malej polici štand s nitom. 2. dĺžka v pevnej skale platňami 20 m, 2 nity. kl.6. Štand pod kolmou platňou. Tretia dl. 6 nitov kl. 8-. 4. krátka dl. nám dala viac zabrať napriek väčším chytom, tažšia asi 8+. Skala oplýva strodávnym lišajnikom, čo v prípade navlhnutia stažuje výrazne prelez. Posledna dl. kl asi 4 - 5 na vrchol má jeden nit, S3, hodí sa friend alebo čok. Cestou sa dá zlaniť. Použili sme jedno lano 70 m, 8,5 mm. Až na prvú a poslednú dĺžku je ostatok športového charakteru, chyty v kľúčových úsekoch sme počistili, Rebeka je bojovnička.

Report James

35. Kozi róg, (IV/A2) 6 hod.
Marek Pronobis 15. 9. 2020., 100m,
Stena pod Limbou, Štandy cca po 30m.

36. SZ - Mánia (M5+) 3 h.
J. Svrček, K. Lukačková, december 2019
Stena pod Skokom SZ

37. Maškary (M8-, A0) 8h.
J. Svrček, L. Dula, R. Gabčíková 20. 2. 2021
Opis od J. Svrčeka: Prvý pokus v ceste sme s Lukášom Dulom dali asi tri týždne dozadu, nad cestou som uvažoval aspoň 5 rokov. Náš prvý pokus nevyšiel, ale aspoň sa zvýšilo odhodlanie. Za pol dňa sme vyliezli asi 20 m, ale tam, kde to nešlo ďalej. Druhýkrát sa pridala Rebeka, kedže ju poznám a viem čo vylezie, nepovedal som jej nie. Prvú krátku traverzovú dlžku sme si s Lukášom vymenili, liezol som ju ja, primrznuté lokre, občas ľadová glazúra, asi M6, možno +. Druhú dlžku otvoreným komínom, ťahal Lukáš aspoň dve hodiny, s niekoľkonásobným pokusom o návrat, ale nebolo z čoho, nakoniec ju prerazil OS, lezenie tažké drolivé, sa postupne menilo na čistý drytool so slabším istením a ľahkým vypadnutím. Tretia dlžka začína zo slušnej police, mohla by ísť priamo hore, ale mega lego balvany naskladané do previsu sú asi dosť životu nebezpecné, leziem doprava platňou, špárou na zbrane, za hranou, rovno hore, slušný kameňolom M5+, možno M6, lenže sa musím vrátit do previslého lega, veľa do vzduchu naskladaných balvanov, no neviem koľko to vydrží, mám dojem, že konečná, kúsok nad legom robim štand - celkom dobrý. Vyzerá to, že sme skončili. Cesta je znova celkom uzavretá nekvalitnou drolivou skalou. Príšerné trenie lana, treba štandovať asi skôr. Po dolezení spolulezcov, pokračujem v ďalšej dlžke, ale iba zdanlivo, chabé pokusy do previsu so zlým istením, leziem holými rukami po oblých posnežených chytoch, ale morál v háji. Možno 5 pokusov do previsu s množstvom materiálu na sebe, ten je mi teraz nanič. Posledná moja hláška, ešte dva pokusy a končíme, nakoniec zakladám podivného frienda do zasneženej špáry. Sadám. Z frendu zatlčiem buldog DMM. Teraz by to šlo aj lepším štýlom, ale po všetkých pokusoch je energia v háji. Takže A0 do bezútešnej platni bez slušných chytov a stupov, nakoniec pokracujem delikátnym lezením holými rukami obcas zbranou na hranu a priamo hore už lepšími chytmi, ale zasneženými, takže dalej už zbraňami a holými rukami až na predposledný reťazový štand letnej Eufórie. Tu je možnosť doliezt vynitovanou Eufóriou na vrchol, začina tma, takže tu zlanujeme. V pláne je možná ešte jedna previslá, dlžka ale ešte viac rozbitá. Dlžka trvania lezenia asi 9 hodín, v dvojici sa dá liezť rýchlejšie, vzhľadom na náročnosť lezenia nebola možnosť druholezcov liezt súčasne, len po jednom.

Fototopo cesty

Report James

38. Scary Movie (M7-) 5h.
J. Svrček, L. Dula 11. 12. 2021
Opis: S Jankom sa nám podarilo v sobotu 11.12.2021 spraviť jednu krátku cca 100m zimnú cestu v ľavej časti Steny pod Skokom, ako stvorenú na kratšie decembrové dni. Liezť sa začína zľava od Svrčekovej M4. Línia najskôr vedie kútom cez výraznú špáru okolo previsnutých vyčnievajúcich balvanov s travnatými výlezmi, ktoré sa dajú relatívne dobre odistiť. Najťažšie miesto je v druhej dlžke nepríjemný vzdušný traverz doľava poličkou ponad výraznú dieru v stene, kde sme si spravili prvý štand. Crux preliezol Janko ako prvý, vzývajúc všetkých bohov nad nami. Dlžka potom pokračuje strmým traverzom doľava pod previs . Posledná časť cesty sa tiahne ešte viac do ľavej strany po trávnatej rampe a je zakončená úzkym strmým komíno-kútom, nad ktorým je kameň kde bol 3 štand. Zostup klasicky žľabom, naľavo od vrcholu steny, až k nástupu. Cestu sme vyliezli na 3 asi 35m dlžky. Kedže jediné čo držalo boli trávy a ešte sa nestihli spraviť dobré podmienky, voľné kamene, sypký nepreviazaný sneh, tak sme mali čo robiť , aby sme to prebili na vrchol steny. Z vybavenia je potrebné vziať friendy, čoky, skoby, oplatí sa aj trávove skoby, háky a hexy, ktoré sme tiež použili. Cestu sme nazvali SCARY MOVIE obtiažnosti M7-.

Fototopo cesty

1 dlžka - foto
2 dlžka - foto
3 dlžka - foto