Vysoké Tatry - ��irok�� ve��a - 2461 m

Popis - štítu:
Rozložitý štít v hlavnom hrebeni s troma rozbiehajúcimi sa hrebeňmi : na S sa hrebeň končí v turisticky schodnom Sedielku, na Z v Zbojníckom sedle a na JV vybieha postranná rázsocha oddeľujúca Malú Studenú dolinu od Veľkej Studenej doliny. Prvým sedlom v tejto rázsoche je hneď pod Širokou vežou turisticky významné Priečne sedlo. Do Veľkej Studenej doliny spadá Široká veža strmou a rozľahlou 200 m. stenou tvaru lichobežníka. Túto stenu horolezci veľmi vyhladávajú pre jej mimoriadne pevnú skalu. Z ľavej strany ohraničuje stenu JZ hrana. Za ňou je skrytá schodovitá JZ roklina a ešte ďalej vľavo Z stena, ktorá sa spája so sutinovým žľabom Zbojníckeho sedla.Prístup pod stenu. Od Zbojníckej chaty žltou značkou 2h. Od Téryho chaty zelenou značkou cez Pfinnovu kopu do dolinky pod Sedielkom na rázcestie a dalej žltou značkou na Priečne sedlo. Zo sedla dole do Veľkej Studenej doliny priamo pod stenu a krátkou morénou a sutinou pod J stenu-1,5 h.
Menej známa Východná stena spadá svojimi 300 metrami do Malej studenej doliny. Cesty vedúce touto stenou sú prevažne - svojím charakterom určené na lezenie v zimných podmienkach. Prístup od Téryho chaty do dolinky pod Sedielkom.

Zostup zo štítu:

Zostup Z vrcholu do Priečneho sedla (I), najrýchlejší a najčastejšie používaný; 1/2 hod. Z vrcholu smerom na V na styčný bod troch hrebeňov. Ďalej V hrebeňom, potom žľabom vpravo od hrebeňa a cez skalky a stupne do Priečneho sedla. Zo sedla doprava žltou značkou do Veľkej Studenej doliny ku Zbojnickej chate ešte 3/4 hod., alebo doľava pomocou reťazí do Malej Studenej doliny a k Téryho chate ešte 3/4 hod.

1. JZ hrana (IV-V) 2h.
F.Kele ml. - K.Pálka, 26 .8.1951
Hrana steny. Priamo po rebre asi 50 m. ,až do miesta, kde je rebro previsnuté. Veľká plošina, tu sa začína vlastná hrana. Šikmo po platničke doprava na lávku 15 m. Z nej mierne doľava hore cez stienky 15 m., (V), pod. 3-4 metrový komín. Komínom hore na plošinu pod previsnutými skalami, porastenými machom. Z plošinky na previsy vľavo nad skaly ,až na samé rebro. Pred nami sú tri výšvihy, vežičky. Prvý obchádzame traverzom vpravo do južnej steny, veľmi ťažko, exponované, druhý a tretí zliezame priamo. Potom už ľahko do sedielka, kde ústi klasická cesta z južnej steny. Odtiaľ po hrane na bod, v ktorom rebro vrcholí. Z bodu doľava ľahko na vrchol.

2. Maškov kút (VI) 4h.
O. Hudský - J. Mašek, 6. 8. 1945

Výstup vedie zďaleka viditeľným kútom spadajúcim z JZ hrany. Vstup do skál je cez ľahké stupne na trávnatý balkónik v spádnici výšvihu JZ hrany. Odtiaľ doprava 20 metrov traverz pod spomínaný strmý kút. Do kúta sa musime dostať cez 4 metrovú previsnutú platňu. Ďalej 30 metrov rozporom, využívajúc skúpe puklinky, na trávnatú plošinu (VI). Z plošiny cez hranu rebierka 2 metre vpravo a ďalej opäť 30 metrov hore, sledujúc úzky, miestami previsnutý komínik až do veľkej jaskyne. Z nej cez previs hore do škáry a na JZ hranu. Platňovitou hranou doprava na vrchol.

3. Čerešňový pilier (V+) 3h.
M.Vargová - L.Páleníček, 16. 6. 1972
M. Pelc, J. Stejskal, 18. 10. 1972
Z. Drlík, Mačák, Gürtler, jar 1973
L. Benešová, V. Tatarka, 10. 9. 1973
Veľmi pekná a vyhľadávaná cesta.
Varianty - "pozri Iné užitočné info"

Fototopo
Foto 2dl.
Foto 3dl.
Foto 3dl.
Foto 4dl.

4. Klasická cesta (IV-V) 3h.
W.Kulczynski - K.Piotrowski - J.Rotwand - M.Šwierz, 31. 8. 1912
Cesta má niekoľko variantov v spodnej časti, v hornej časti klasická cesta vedie vľavo od hlavnej trhliny v stene, alebo postupujeme priamo trhlinou. Varianty nástupové: na trávnatý pás pod ústie hlavnej trhliny môžeme vyliezť buď vľavo, alebo vpravo od pôvodnej cesty., IV-V.

Variant v hornej časti hlavnou trhlinou: T. Brzoza – L. Skotnicówna – M. Skotnicówna – W. Stanislawski, 3. 8. 1928, V.
Z trávnatého stupňa, kde pôvodný výstup opúšťa hlavnú trhlinu, pokračujeme trhlinou ďalej hore. Po 30 metroch previs. Pod ním dlhý krok doľava na chrbát a po ňom už ľahšie na plošinku v pôvodnej ceste.

Variant v hornej časti vpravo od trhliny: T. Steiner – Š. Zamkovský, leto 1928.
V mieste, kde pôvodný výstup odbočuje z hlavnej trhliny doľava, v pravej stene vedú dva 60 metrové komíny. Ľavým komínom hore, po 20 metroch previs. Tu doprava a stienkou nad previs. Ešte jednu dĺžku hore a napojíme sa na pôvodnú cestu.

Fototopo cesty

Všeobecný opis : V ľavej polovici J steny je zďaleka viditeľná 100-metrová trhlina, ktorá spadá zo štrbiny v JZ hrane a dolu zaniká v trávnatých stupňoch asi 80 metrov nad úpätím steny. Ľavá polovica J steny vrcholí v dvojhrbej vyvýšenine, ktorú od vrcholu Širokej veže oddeľuje trávnaté sedielko (z tohto spadá na JZ schodovitá roklina). Vstup do steny je v spádnici spomínanej vyvýšeniny, kúsok vpravo od miesta, kde skaly polkruhovite zabiehajú najhlbšie do sutinoviska. Najprv skalným žľabom 25 metrov priamo hore, potom po trávnatých stupňoch niekoľko metrov doľava do krátkej strmej trhliny rovnobežnej so žlabom. Trhlinou hore na trávnaté stupne a doľava k bielemu podlhovastému výlomu. Vľavo od neho cez takmer kolmú stienku na trávnatú lávku. Po lávke doľava ku hrane steny. Odtiaľ : Alebo : (1). Od odštiepeného balvana priamo hore kolmou stienkou takmer bez stupov a záchytov. Alebo : (2). Po lávke doľava a puklinou hore. Alebo : (3). Po lávke až za previsnutý roh a stienkou hore na trávnaté stupne. Po niekoľkých metroch kúsok vpravo na terasu, vľavo od spodného výklenku ležiaceho pri hornom konci najvyššieho trávnatého pásu v stene. Kúsok vľavo nad výklenkom je (odtiaľ neviditeľné) dolné ústie nápadnej, šikmo doľava smerujúcej 100 metrovej trhliny. Z terasy vľavo od výklenku vedie hore strmá, hladká, dole previsnutá 8 metrová platňa, ktorá tvorí zárez. s postrannými vystupujúcimi skalami vpravo. Zárezom 6 metrov (IV) hore, potom po skúpych stupňoch naprieč platne doľava a po ľavej hrane platne na malý schod. Stadeto hore k ústiu trhliny (najťažšie miesto). Teraz trhlinou 25m. hore až na trávnatý stupeň (istenie). Odtiaľ: Alebo : (1. pôvodná, klasická cesta). Traverz 2 metre vodorovne doľava do steny, vľavo od trhliny. Stenou kúsok vľavo, za jej hranu na stupeň priamo na zrázy steny. Ďalej vedľajším zárezom šikmo doľava od horného výklenku (dobré istenie). Z výklenku cez ľavú kolmú stienku do širokého žľabu a žlabom niekoľko metrov hore. Potom vpravo na rebro, po rebre cez hladké platne priamo hore a nakoniec šikmo doprava znova do hlavnej trhliny na plošinku. Alebo : (2. hlavnou trhlinou). Z trávnatého stupňa trhlinou ďalej hore. Po 30 m. previs. Pod ním dlhý krok doľava (najťažšie miesto) na chrbát a po ňom už ľahšie na plošinku. Z plošinky trhlinou 30 metrov ľahšie hore. Posledný previs, ktorý nás delí od JZ hrany, obídeme vľavo a stienkou dosiahneme sedielko v JZ hrane. Odtiaľ buď: (1). Po hrane (ťažšie) na vyvýšeninu a cez ňu do sedielka, alebo :(2). Šikmo doľava do JZ rokliny a ňou na sedielko. Ďalej už ľahko na blízky vrchol.

Fotky z prelezu na FB

5. Gross-Páleniček (V+,A1-A2, RP 7-) 5h.
T.Gross - L.Páleníček, 14.9.1968.
1. RP: pravdepodobne Ecsedi István - Babasán Gábor, kl.7- , 6.6.1982

6. Opavská cesta (VI-,A3, RP 8, variant priamo kútom) 9h.
Bradáč - Hruška, 1.10.1977
P. Jackovič, J. Nemec, 15.8.1988, 6 hod.
1. RP. M. Krasňanský (pokus 13.10.2010 spolulezec D. Závacký, 15.10.2010 spolulezec L. Meňhart -TR)

6a. Variant platňou naľavo od kúta (VII)
D. Závacký, M. Komora 8.10.2010, D. Závacký, M. Krasňanský, 13.10.2010

Opis voľného prelezu Opavskej cesty s napriamením kúta od M. Krasňanského:
Podľa nákresu sa dajú prvé 3 dĺžky spojiť do jednej cca 52 m dlhej dĺžky až pod štand z 2 skôb a starej slučky na polici pod výrazným kútom cesty. 2. dĺzka je kľúčová (po fyzickej stránke), ktorá poskytuje nádherné technické lezenie v kúte v 8 stupni obtiažnosti s kľúčovým miestom po horších stupoch na trenie, kde je dobre uhádnuť sekvenciu. Hlavný problém je cca 5 m dlhý úsek so skobou , zvyšok sa dá solídne zaistiť a predstavuje lezenie niekde okolo 7- stupňa. Dĺžka končí na spoločnom štande s novou cestou od Dávida Závackého v platni naľavo. Sú tu pripravené 2 nity, čo poskytuje solídne zaistenie. 3.dĺžka je pokračovanie kúta v oveľa horšom teréne so slabšími možnosťami istenia (ale dá sa, možno by som odporučil zobrať si do toho skoby, ktoré som so sebou nemal). Lezenie niekde okolo 7- možno 7 stupňa v dosť špinavej skale, kde by len samotné čistenie zabilo celý deň práce. Keby to bolo aspoň pekné lezenie , tak by som bol motivovaný, ale žiaľ nijak extra ma nenadchlo. Škoda,lebo len kút je špinavý, ale 2.polovica dĺžky už je čistá. Pre mňa je to kľúčová dĺžka kvôli dlhým odlezom a delikátnemu lezeniu. Solídny štand sa dá urobiť v kúte a potom je to už len cca 4+ na vrchol v čistej peknej skale. 1.dĺžku kúta som skúšal 13.10 s Dávidom Závackým, keď sme zároveň liezli a dorobili platňu naľavo . Kút vtedy skrokoval TR aj Dávid a potvrdil obtiažnosť. Podarilo sa nám ho aj napriamiť oproti prvolezcom a neuhnúť do prava pri konci, ale pokračovať stále hore kútom. Do ciest som sa vratil 15.5 s Lukášom Meňhartom, kedy sa mi podaril RP prelez 1.dlžky kúta a potom OS 2. dĺžky. Fotografie z podnikania sú na našom facebooku .

Opis prelezu variantu 6a od D. Závackého - Priamo platňou vedľa kúta Opavskej cesty, a tiež fotografie nájdete na linkoch HK Vabec Stará Ľubovňa:
Široká veža - misia splnená
Opavská cesta na Širokej veži a nová línia
Odkiaľ pochádza aj náčrt línie v platni.

7. Všetko v poriadku (V,A0 RP:6/7-) 4h.
E.Baničová, I.Koller, 18.9.1974
Pri prvovýstupe boli v polovici 2 dĺžky staré skoby, 4 dĺžka sa lezie ako ľavý variant Motykovej cesty.
Pozn.: Údajne lezené ešte skôr - I. Tichý, M. Kaláb.
2 leto: L. Kořínek, V. Šimánek, M. Bakeš, 19.7.1975 5h.
3 opak? Š. Kutil, S. Šilhán, 29. 2. 1976

7a. Variant v tretej dĺžke (7-)
Alina Szyld i Mariusz Harendarz, 14.9.2019
variant vpravo od originálnej cesty cez malý previs (7-) a následnou špárou (5) do stanovišťa v pôvodnej ceste. Na topo steny modrá línia.
Foto z prelezu variantu

8. Motykova cesta (V) 3h.
S.Motyka - J.Sawicki, 23.7.1932,
Veľmi pekná cesta. Odistenie borhákmi na stanovištiach 6st./12bh. V.Tatarka 2000.
Variant nástupový: lezieme priamo kútom okolo žltého previsu a ďalej kútom až k miestu, kde odbočuje variant doprava, V.
Variant doprava: T. Pawlowski – Z. Radwańska, 24. 9. 1936.
Variant doľava: traverz do 4. dĺžky cesty č.7.

Vstup do steny je v prostriedku spádnice vo výraznom, plochom, platňovitom záreze. Dnom zárezu hore, potom jeho ľavou platňovitou stenou (veľmi originálne chyty a stupy) až pod pás malých previsov na ľavej stene zárezu (vpravo, kúsok vyššie vidieť výrazné, do žlta sfarbené previsy). Pás previsov prekonávame 3 - 4 metrovým traverzom doľava v ich prerušení (veľmi exponované). Ďalej hore pod ďalšiu previsnutú stienku. Aj tu traverz 4 metre vľavo na výhodnú lavku. Odtiaľ : Alebo : (1.Motykov smer výstupu v AP uvedené chybne). Ďalej stále pravou platňovitou stenou zárezu, niekoľko metrov šikmo vpravo a hore dnom zárezu do miesta, kde sa zárez stáva previsnutým. Tu veľký krok doprava na pravé rebierko zárezu a niekoľko metrov ďalej doprava, potom krátkym komínikom na stanovište. Ďalej niekoľko metrov hore a krátky traverz pomocou odštiepeného bloku na stanovište za výrazným skalným blokom na začiatku nového zárezu. Ním hore 15 m. Kde sa zárez začína dvíhať, traverz vľavo niekoľko metrov (spodné chyty) a hore do ďalšej časti zárezu. Ním ešte niekoľko desiatok metrov hore, potom vpravo na ľahký terén a ním na vrchol. Alebo : (2.variant). Z lávky ešte kúsok hore stienkou, potom šikmo doprava cez previsnutý úsek a ďalej priamo hore cez ťažkú stienku. Potom kúsok doľava na plošinku (istenie). Tu sa hlavné ťažkosti končia. Ešte priamo hore trhlinou v nepravidelnom záreze, potom kúsok doprava po nepevných skalách na trávnaté časti pod štítom. Vrcholový hrot J steny zostane vľavo. Ľahkým terénom na vrchol.

9. Pánská jízda (VI) 3,5 h.
F.Došek - V.Komárek - L.Heger - V.Velebný, 19.9.1975

9a. Variant "Zkratka duchů" (VI)
K. Barth, V. Vladev, 15. 8. 1983, stredom platní piliera.
Opak. Číž, Čief, 3. 11. 1984 2h.

10.Pravým vhĺbením steny (IV-V) 1,5h.
F.Kele ml. - K.Pavlík, 22.8.1951

Nástup je 30-40 m. od Motykovej cesty doprava, vo výraznom vhĺbení svetlých skál, ktoré sa tiahnu až na vrchol. vhĺbením .asi 50 m., až sa stáva previsnutým. Traverz doprava a v spletitom teréne, ktorý dovoľuje priestup vpravo od vhĺbenia, až nad previsy: Exponovaným traverzom späť do vhĺbenia. Vhĺbením, neskôr cez trávnatý terén na vrchol.

11.Neznesiteľná krehkosť bytia (VII+,A0 Rp:8/8+) 5,5h.
J. Svrček - V. Jakubec 15.9.2006, VII+,A0 6,5 hod
1.RP: J. Svrček - V. Jakubec 23.9.2006, 8/8+ 5,5 hod
1.opakovanie RP (8-) : T.Vaverčák, M. Komora, 13.10.2006, 3h.

Slovo od autora cesty: Ahoj, V polovici septembra sa nám na prvý pokus podarilo preliezť z minulého roku odloženú líniu stredom (srdcom) južnej steny Širokej veže. Po týždni sme sa vrátili kvôli RP čo sa vďaka dobre rozlezenému Janovi aj podarilo. Spoločných s inými cestami je len asi 10m krátkej druhej dĺžky a pár metrov na začiatku tretej. Dosť dobrý alpinizmus bez nitov, so skobami, ktoré ostali v stene. V tejto stene nová cesta po 27-mich rokoch... Posielam aj pár fotiek (pozri doplnkové info k stene), možno pomôžu. (V. Jakubec)

Opis prelezu (T. Vaverčák): Hodnotenie obtiažnosti: 3.dĺžka: 8-, 4.dĺžka: 6, 5.dĺžka: 6+ Vpravo od kútika v piatej dĺžke vo veľkej streche vznikol aj nový variant za A2 ako projekt do budúcna. Cela cesta bola vylezená štýlom RP za 3 hod. a variant vznikol po zlanení 5 dl. v ten istý deň za cca 1,5 hod, samozrejme od spodu. V streche su zanechané 2 skoby. (Variant A2 - pozri doplnkové foto k stene).

Info M. Červienka - klasifikácia asi skôr (5+,8-,6,6)

12. Spomienka na Magnusa II. Kastegréna (VII+, VIII-) 4h.
J. Svrček - M. Styk, 1. 11. 2013