Vysoké Tatry - Velick�� stena - 2230 m

Popis - štítu:
Mohutný masív Velických Granátov delí Velickú a Slavkovskú dolinu. Pozri aj Miestopis Velických Granátov . Hrebeň Granátových veží má 4 výrazné vrcholy: Rohatú vežu, Veľkú Granátovú vežu, Dvojitú vežu a Velickú kopu.Tieto vysielajú do Velickej doliny mohutné rebrá, ktoré sa nad dolinou lámu zráznymi stenami. Velická stena sa vypína nad Velickou dolinou ako výbežok pod Dvojitou vežou a Sedlom pod Dvojitou, od ktorých je oddelená Granátovou lávkou. Z ľavej strany od Granátovej steny a Granátovej vežičky ju oddeľuje Žlab pod Dvojitou, ktorý spadá z Dolnej Granátovej štrbiny. Od Dvojitej veže je oddelená trávnatým sedlom, cez ktoré prebieha Granátová lávka. Z pravej strany je ohraničená Ľavou a Pravou Velickou vežou, medzi ktorými prebiehajú hlboké žľaby. Velická stena poskytuje horolezecké cesty v JZ, Z a SZ stene. Z a SZ stena sa vypína nad Kvetnicou - prostrednou terasou Velickej doliny nad Večným dažďom. Vyhľadávaná je najmä Z stena, ktorá poskytuje pekné lezenie v pevnej skale.

Prístup pod JZ stenu: Zo Sliezskeho domu chodníkom na Poľský hrebeń.Pod večným dažďom odbočíme doprava smerom k vodnému žlabu, ktorým hore (cesta č.6) do trávnatého kotla pod samotnou stenou. Alternatívou je prístup ako k Z stene k ceste "Cez výlom" do sedielka na rebierku, ktoré delí Z a JZ stenu. Odtiaľ krátke zlanenie (borhák) do spomínaného trávnatého kotla.K cestám v pravej časti cestou číslo 7.

Prístup pod Z a SZ stenu: Zo Sliezskeho domu chodníkom na Poľský hrebeń.Nad Večným dažďom už v Kvetnici odbočíme doprava trávnatým chodníčkom do výraznej depresie spadajúcej spod západnej steny, ktorá je zakončená trávnatou plošinou, nad ktorou je v pravej časti Velickej steny jaskyňka. Z plošiny komínikom doľava na rebierko nad Žlabom pod Dvojitou (II,III).(Pod hrebienkom -reťaz a borháky, možno využiť na zlanenie pri zostupe z Velickej steny) - prístup k cestám č.1. a 2. v západnej stene a ďalej rampou, ktorá pretína SZ stenu k cestám zo SZ.

Zostup zo štítu:

Zostup z Velickej steny.
1. Z vrcholu do trávnatého sedielka smerom k Dvojitej veži na Granátovú lávku, a potom doľava do strmého kotla, trávnatým chodníčkom dole po ľavej strane kotla, ktorý sa zvažuje do Žlabu pod dvojitou. Nepokračujeme do žlabu, ale vodorovne na hranu SZ steny nad žľabom na rampu pretínajúcu SZ stenu Velickej steny. Rampou dole až na rebierko, ktoré oddeľuje Žlab pod Dvojitou od plošiny s jaskyňkou pod Z stenou.(Pozri prístup pod Z stenu ) Prekročíme rebierko doľava dole (reťaz, borháky, možné zlanenie) do kotlíka so spomínanou jaskyňou a žlabom pokračujeme dole do Kvetnice - Velickej doliny na turistický chodník (II,III).
2. Po Granátovej lávke vodorovne doprava pod Velickú kopu a ďalej, až na jej koniec. Potom strmo dole žľabom ľahko až na turistický chodník vedúci z Hrebienka na Sliezsky dom. Pohyb po Granátovej lávke, ktorá sa tiahne masívom Velických Granátov nad Velickou dolinou a je priestupná od Sliezského domu až po Poľský hrebeň je z dôvodu ochrany prírody zakázaný. Použite preto tento chodník len v prípade núdze.

1.Hrana Velickej steny (IV,V) 2h.
F.Gažo, I.Gálfy, I.Urbanovič, 11.11.1951
Info:APIV/82,FKII/1152

Na Hrebienok nad jaskyňu (viď prístup k stene) na hranu kde končí rampa SZ steny.Odtiaľ hore do vhĺbenia a ním hore na plošinu v hrane. Z nej pokračujeme vhĺbením na ďalšiu plošinu. Z nej hore vhĺbením na vrchol. Pekný variant: Z druhej plošiny vhĺbením mierne doľava smerom k previsu so špárou a poličkou pod ním (Pod ním stará skoba s oválnym krúžkom). Z pravej strany previsu špárou (V) nad neho a priamo na vrchol.

2.Weincziller - vhĺbením (V) 2h.
M.Rybanský, J.Weincziller, 5.9.1959
Info:APIV/83,FKII/1151

Na začiatok rampy v SZ stene nad jaskyňou.(Pozri prístup k stene) Odtiaľ traverz doprava hore šikmou položenou platňou na hranu nad jaskyňou (stanovište).Od jaskyne sa celou Z stenou tiahne zárez, ktorým vedie výstup. 5 metrov vodorovným exponovaným traverzom doprava v platni nad jaskyňou (V) a hore na plošinu. Odtiaľ doprava hore na naklonenú platňu pod previsom, traverzom doprava za rebro do vhĺbenia. Vhĺbením hore pod previs, zľava okolo neho na dobré stanovište.Ďalej priamo hore po čiernej machnatej rozpukanej skale hore na rebro. Odtiaľ priamo na vrchol.

3.Vzpomínka na Bimba (IV+,A2 / M9-) 12h.
Plachecký, Jakeš, Pavlíček,Sakešová 7-8.7.1977, Info: 5 skôb. 3 bongy sada hexcentrov.
1. zimný voľný prelez: J. Švingál a A. Zvara 17.3.2012 M9- flash, pozri topo a
link na článok v climb.sk

4. Gálfy - Urbanovič (V,dve miesta VI) 3h.
I.Gálfy, I.Urbanovič, 17.8.1952
Info:APIV/81,FKII/1150

Z turistickej cesty, vedúcej na Poľský hrebeň, nad Večným dažďom odbočíme doprava k nápadnému žľabu, končiacemu sa veľkou jaskyňou. žľabom hore až pod jaskyňu. Vpravo spred jaskyne nástup do jasne viditeľného komína. Komínom až po previs, odtiaľ traverz doprava na stupeň. Zo stupňa priamo hore na trávnatú plošinu. Z plošiny cez previsnutú stienku šikmo doľava do malého komínika, odtiaľ dobré istenie. Ďalej priamo hore na stupeň a cez previsnutú stienku do komínika vpravo. Z komínika traverz po trávnatých stupoch asi 5 metrov doprava pod dva kolmé zárezy. Vystupujeme pravým zárezom priamo hore(VI). Odtiaľto asi štyri dľžky lana pekného lezenia na výraznú hranu pod vrcholom a doľava asi 50 metrov na vrchol.

4a. Variant cesty zľava (V, VI) 3h.
J. Gurník, I. Buliščák, 11. 9. 1976, možno lezené i skôr
Variant je zakreslený na foto zelene, často sa lezie aj v súčasnosti.

5. Cez výlom - pravý pilier (IV,V) 3h.
M. a T.Rewajovci, T.Piotrowski, Z.Prusisz 6.8.1964
Info:WHP13/medzi 1948 a 1949, FKII/1149,

Z plošiny pod Z stenou doprava na ploché sedielko v hrebienku oddeľujúcom Z A JZ stenu asi 70m (II tráva). Zlatý nit -stanovište. Alternatívny nástup (krajšie). Trávnato - skalným vhĺbením smerom k nápadnej hranatej štrbine ďalej vpravo od sedielka, ktorá je v pravej kulise. Pod štrbinou polica - stanovište (zlatý nit).
Zo stanovišťa doprava platňovitou stienkou zľava od výšvihu kulisy na jej vrchol, ďalej prejdeme na druhú pravú stranu kulisy a vodorovným hrebeňom do vyššie spomínaného plochého sedielka už pod výšvihom samotnej steny. Zlatý nit - stanovište.
Sme nad kotlom JZ steny v úrovni prvého bielého pásu Gálfyho cesty JZ stenou. Nad nami je platňovitý pilierik tiahnúci sa doľava. Pilierikom a členitým terénom hore na policu kde je borhák (medzistanovište). Šikmo doprava hore, ďalej traverzujeme po ľahkých nápadných odštepoch až na plošinku - stanovište (Zlatý nit).
Nad nami je platňovitý výšvih, ktorý prekonávame miernym oblúkom zľava po členitejších skalách s výlezom na ploché trávnaté pilieriky. Nimi hore na policu pod nápadný výlom so strechovými prevismi. Pod výlomom stanovište - dva borháky.
Pokračujeme buď - širokým oblúkom zľava oblezieme výlom až nad jeho previsy. Krajší variant: Buď od stanovišťa doľava a hore vhĺbením smerom k previsom, vzápätí do pravej steny vežičky a doprava nad stanovište, ktoré je kolmo pod nami. Ďalej členitým vhĺbením hore a mierne doľava cez previšťok (skoba) na stanovište s dvoma borhákmi. Od stanovišťa pod výlomom môžme liezť hneď doprava do spomínaného členitého vhĺbenia a ním až na spomínané horné stanovište.
Od stanovišťa ďalej exponovaným traverzom doľava asi 1,5 m. a oblúkom doprava hore až k hladkej platničke (skoby, postupový zlatý nit, najťažšie miesto V). Traverz asi 1,5 metra šikmo doprava a hore okolo nitu neskôr členitými skalami s mierným odchýlením doľava až na pohodlnú policu. Stanovište 2 borháky.
Ďalej ľahkým trávnatým terénom na vrchol. Cesta je preistená fixným istením na stanovištiach - V.Tatarka. Veľmi pekná cesta v pevnej skale.

6. Grószova cesta - prístup k Z stene (II)
A)Do dolnej granátovej štrbiny - A.Grósz 23.7.1911
B)Variant Bednár,F.Ždiarsky (III) 22.V.1960
E) Výstup vedľa jaskyne na rampu pri výstupe Hranou - Gažo a spol.
Info:APIV/24,27

Cesty historického významu A) a E) predstavujú dnes prístup pod Z a SZ stenu - pozri "Ďalšie foto" Z steny.

7. Žlab pod Dvojitou vežou (II,III)
C)M.Szczepanska, J.A.Szczepanski, 28.8.1930
D)Variant komínom W.Birkenmajer, K.Kupczyk (V) 2h. 10.7.1930
Info:APIV/25,26

Cesty historického významu. Pozri "Ďalšie foto" Z steny

8. Gumipuška (VI,A2-A3) 6h..
R. Bros, A. Obr 11.11.2005
Cesta na pamiatku Danovi T.

Link na opis cesty