Vysoké Tatry - Ve��a pod Skokom - 1860 m

Popis - štítu:

Stena a Veža pod Skokom sú okrajové steny pod západným svahom Patrie vysoké 100 až 120 metrov, ktoré spadajú do Mlynickej doliny pod vodopádom Skok. Tieto steny nekončia na vrchole Patrie, ale tvoriac akúsi Galériu Patrie plynule prechádzajú do sutinoviska v jej západných svahoch. Severnejšia štíhlejšia a vyššia Veža pod Skokom je oddelená od Širšej skalnej formácie Steny pod Skokom sutinovým Žľabom pod Skokom. Svojím charakterom pripomínajú skôr cvičné skaly, hoci sú tu technicky náročné cesty. Obe sú chodecký prístupné zo západného úbočia Patrie. Na prvý výstup v tomto masíve v roku 1962 nadviazali výstupy okolo roku 1980 a neskôr. Pre blízky nástup a pohodlný zostup sú vyhľadávané najmä v nestálejšom počasí.
Prístup: Obe skalné formácie sú ľahko viditeľné a ľahko prístupné z turistického chodníka vedúceho Mlynickou dolinou. Od lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom plese asi 50 minút, blízko pred vodopádom Skok na Prostrednej Mlynickej poľane odbočíme doprava prekročíme potok a chodeckým trávnato sutinovým terénom sa dostaneme priamo pod steny.

Zostup zo štítu:

Zostup: Z vrcholu Veže i Steny pod Skokom traverzom doľava trávnato sutinovým úbočím Patrie a dole, tesne pred vodopádom Skok prekročíme potok na turistický chodník (chodecký terén). Z Veže pod Skokom možno zostúpiť doprava a Žľabom pod Skokom dole.

1. Cez kút (V, V+) 1,5 h.
D. Kalman, G. Ganyo

2. V ríši snov (VI+,A2)
D. Kalman, V. Snitka, 14. 9. 1997

3. Ľavým zárezom západnej steny (IV) 1 h.
F. Janiga, K. Janiga, 14. 5. 1983

Výstup vedie výrazným zárezom oddeľujúcim vlastnú vežu od jej nižšej ľavej stienky, ktorá je situovaná na sever. Nástup v spádnici zárezu, ktorého spodná časť je zvetraná. Zárezom pod vytláčajúcu stienku, nad ktorou je stanovište. Z neho priamo zárezom hore na sedielko medzi ľavou časťou a vrcholom veže. Doprava hore na vežu.

4. Ľavou hranou západnej steny (V+,A2, OS: 8/8+) 6 h.
L. Mederi, J. Peťovský, 17. 8. 1982
1. free PP: P. Packo, M. Packo, 11. 6. 1993, udali klasifikáciu PP 8-
2. free OS: Zajac - Stoličný.26. 6. 1994

Popis prvovýstupcov: Nástup cestou č. 3, asi 20 metrov, traverz doprava pod previs až na hranu. Odtiaľ 10 metrov hore na stanovište pod ďalší previs, hore k previsu s výraznou širokou škárou. Hore škárou pomocou drevených klinov až na hranu. Cez hranu a okolo nej platňou na plošinu. Odtiaľ hore a výrazným kútom pri hrane na vrchol.

Popis free OS: Problémom je previs preťatý špárou na nepríjemné žaby a slabé nohy. Klasifikáciu dosť ovplyvní šírka lezcovej dlane. Okrem prvých dvoch dĺžok lezenie v pevnej skale. Použitý materiál: stopery, frendy, 2 tenké skoby.

4.v Nástupový variant (OS: 7)
I. Ondrej - R. Staruch, 7/2013
V ceste "Ľavá hrana Z steny" je možné vynechať prvé dve dĺžky a nastúpiť variantom priamo cez previsnutý kútik obťažnosti okolo 7, odistené nitmi a aj štand pod kľúčovou dĺžkou je na 2 nitoch.

5. Tatarkova cesta - západ (IV+, A2, OS: 7+/8-) 8 h.
J. Štelbaský, V. Tatarka, 14. 9. 1978
2. výstup:F a K. Janiga, júl 1982
OS: Zajac - Stoličný, 26. 6. 1994

Popis: Dĺžka lana pod pod pravý okraj najvýraznejšieho previsu pri ľavej hrane steny (IV). Ďalej popod previs cez naklonenú platňu (IV+) a cez jeho prostriedok na stanovište v platni (A2). Platňou a kútom až na šikmú platňu pod vrcholovou kolmou stienkou. (IV+, A1). Vrcholovú stienku pretínajú dve súbežné špáry. Ľavou z nich na vrchol veže. Spod vrcholovej stienky je možné po šikmej platni vodorovne vytraverzovať doprava na pravú hranu veže (II - III) a ako cesta č. 6 na vrchol.

Popis OS: Okrem prvej dĺžky pekné lezenie v pevnej skale, problém je previs s výlezom do platne. Použitý materiál: stopery, frendy, 2 tenké skoby.

Foto A. Szyld - M. Harendarz:
Foto 2 dĺžka
Foto 2 dĺžka
Foto 3 dĺžka
Foto 4 dĺžka

6. Prostriedkom veže - západ (VI-, A0)
J. Kalafút a 2 spolulezci, 7. 7. 1980
2 výstup: M. Mikula, V. Šoltés, júl 1983.

V mieste kde veža, zabieha do sutiny najnižšie sa tiahne doľava markantný kút. Ním na stanovište a potom popod previsy doprava asi 10 m. Ďalej cez previs na lávku prichádzajúcu zľava. Z lávky mierne doľava hore pod stienku so širokou špárou. Ňou na prvú vežičku. Z nej na druhú vežičku a po jej pravej hrane na stanovište. Ďalej platňou na trávnatú policu z ktorej širokou špárou až ku šikmej platni pod štítovou stenou s dvomi paralelnými špárami. Na platni stanovište. Z neho traverzujeme doprava a obídeme tak štítovú stienku. Po pravej hrane veže na vrchol veže.
Variant vrcholovou stienkou vpravo: V+

Fototopo cesty

Foto z cesty 1
Foto z cesty 2
Foto z cesty 3
Foto z cesty 4

7. Veterný kút (V-)
J. Pukanský, V.Kováčik, 2. 7. 2006
2.Leto: M. Varga, F. Farkaš, 9. 8. 2011,
Kút nie je veľmi vhodná túra na leto pre množstvo trávy a rozbitú skalu, pozri foto
V zime je však obtiažnosť údajne vyššia (V+ až VI pre kľúčový krok v platni prvej dĺžky)

Cesta začína vo výraznom kúte cca 30 metrov vpravo od cesty čislo 1. Prvá dlžka Kút V-,následne ľahšim teréhom za III pod pravý výrazný kút. (30metrov) Druhá dĺžka IV, Končí pri výraznom bloku (30metrov) Tretia V- prechod doľava cez blok do bieleho mierne previsnutého kúta ním hore. (20 metrov)
Letný pohľad do kúta 1
Letný pohľad do kúta 2

8. Zima na krku (VII-) 3,5 h
J. Mierka, J. Svrček, 1. 11. 2010
1. opakovanie. J.Korienok, M. Volf, 17.11. 2010

materiál: skoby, čoky friendy.

9. Petrolín-AA (IV+) 2 h.
J. Janiga, R. Karkusz, 14. 6. 1986.

10. Pre Jarku (IX-) 3 h
P. Haľko. – R. Labuda 24. 8. 2012

Športová cesta “Pre Jarku” je odistená nitmi. Prvá dĺžka (V+) 40 m, nástup kútom (vľavo od Tatarku), prvý štand pretína Tatarkovu cestu pod previsom. Druhá dĺžka (IX-) 30 m mierne vpravo nástup do platne, medzi Tatarkom a Zimou na krku. Tretia dĺžka (VIII) 25 m smerujúc na hranu piliera, štvrtá dĺžka (V) 25 m hranou piliera na vrchol. Cestou sa dá zlaniť, lepšie na tri krát, na štand č. 3 a z druhého štandu až dole (60 m laná). Materiál 10 expresiek, v prvej dĺžke podľa potreby doistenie friendami.
Info a Foto

11. Aurora borealis ( IX )
R. Gelle - R. Staruch, 7/2013

Od autorov: Nová cesta "Aurora borealis" ide platňami severnej, cca 100-metrovej steny. Nástup je ten istý ako variant 4v., pri 3. nite odbočiť vľavo a pokračovať platňou na štand.
1. dĺžka je za 9-, 11 nitov.
2. dĺžka je opäť platňovité lezenie s previsnutým začiatkom a následne kolmým lezením za cca 9, (prelezy upresnia obťažnosť), 8 nitov.
3. dĺžka sa spája s cestou "V ríší snov" - mierne položená chytovatá platňa za 5, 3 skoby a 2 nity (dajú sa využiť aj čoky).
P. Haľko znovuobjavil minuloročnými cestami špecifickú skalu v platniach Mlynice a v ceste "Aurora borealis" je opäť horizontálne chytovatá pevná skala, len občas bola viac zamachnatená.

12. Princezná AMY (8+/9-)
P. Haľko - R. Labuda, 8/2013

Cesta je zakreslená na 2 foto steny.
Od autorov: Cesta má 3 dlžky. Na štandoch sú reťaze takže cestou sa dá pohodlne zlaniť.
prvá dĺžka L1- 7, 8 nitov + 2 štand - 40m.
druhá dĺžka L2 - 8+/9-, 10 nitov + 2 štand - 30m.
tretia dĺžka L3 - 7, 6 nitov + 2 štand - 30m.
Celá cesta bola urobená zdola a nachádza sa medzi cestami V ríši snov (č.2) a Ľavá hrana (č.4). Nástup do cesty je skalným pilierom po cca 20 metroch naliezame do super platne.Cesta má prvý štand na skalnom koňovi, kde pretína cestu V ríši snov sprava doľava. Odtiaľ priamo hore asi 20 metrov, kde znova pretína cestu V ríši snov zľava doprava pokračujeme priamo hore cez previslú stenu smerujúc do najväčšieho previsu priamo cez previs do platne a mierne doľava na štand. Zase pretíname cestu V ríši snov sprava doľava, odliezame zo štandu mierne vľavo asi 10 metrov a potom priamo hore cez super platňu kde treba trochu lepšie dýchať. Cesta je ukončená perfektným štandom na trávnatej polici odkiaľ je možné zlaniť najlepšie každú dĺžku zvlášť.Lano vám dostane až na prvý štand, ale hrozí že pri sťahovaní môže padnúť do kúta vľavo kade vedie cesta Petrolín AA kde je dosť voľných kameňov.

13. CRUX (8) JZ stena
I. Ondrej - R. Staruch, leto 2014
R. Staruch, J. Šelleng, jún 2015, prvé PP

Od autorov: Táto dvojdĺžková cesta ponúka 60 metrov odistených nitmi v obťažnosti okolo 8.Predstava o južnej stene bola pevná skala, slnko a málo machov. Realitou bola nie až taká pevná skala, machov bohato, slnka extra málo a dažďa extra veľa...

14. Tenkrát poprvé (M5) 2h.
V.Šuraba – Vlčeková, 20.02.2016
Opis: 80m, S stena, 1.dĺžka M5 40m – (nechali sme tutového vklínenca 5m pod platničkou), kľúč je uklonená platnička, ktorá potrápi. Dá sa pekne odistiť. Štand na koni, tutová špára na friendoch malej a strednej veľkosti. 2.dĺžka M4+ 40m – traverzík 3m vľavo a už len priamo hore po celkom výživných prahoch s horšou možnosťou istenia. Štand na vrcholovom plató o tutovú kosovku.

Fotoreport

15.JZ-Náhradný plán (M5+)3h.
J. Svrček, M. Radovský, 5.3.2016

16. Z núdze cnosť (M5)
J.Svrček, Z.Kabat, 21.1.2017

17. Dva dni v Chujave (M5!) 2hod.
V.Šuraba – Vlčeková, 16.03.2016
Opis: 70m, S stena, 1.dĺžka M5! 40m – (ponechali sme 2 vklínence na 1.štande), kľúčová dĺžka skrýva v sebe 3 ťažšie miesta, výlez cez bloky, kútik a komín. Výkričník pre pár voľných blokov a horšej možnosti zaistenia. 2.dĺžka M3+ 30m – zo štandu mierne vľavo a hore pod previštek. Po platničke 5 metrov doprava a priamo hore cez vyľadnený žliabok na vrcholové plató. Štand o kosovku!

Fotoreport

18. Deň Zombi (VI+) 4,5hod.
J.Svrček,V. Masny, 6.10.2018, sada friendov a vklínence.

Foto na FB

19. Treking (M7)
J.Svrček,V. Masny, 28.12.2021

FotoTopo

20. Hrana XXII - JZ (M5+) 4 hod.
J.Svrček,J. Gimera, 20.3.2020, sada friendov a vklínence.