Vysoké Tatry - Ĺ˝abĂ­ vrch JavorovĂ˝ - 2177 m

Popis - štítu:
Žabí vrch Javorový je široký rozložitý vrch so strmými trávnatými stenami. Má dva vrcholy JV - 2206 m. a SZ - 2177 m. Od prednej Javorovej veže ho oddeľuje Predné Javorové sedlo, a pre množstvo nových ciest aj novopomenované útvary Predný Javorový hrb a Žabie Javorové sedlo (pozn. V poľskom názvosloví majú tieto útvary dlhšiu históriu). Od Štítu nad Zeleným ho oddeľuje Sedlo nad Zeleným. Oba vrcholy sú od seba oddelené Žabou priehybou. Hrebeň štítu má chodecký charakter. Z hľadiska letného horolezectva nemá význam. V zime však podľa podmienok a pretečeného ľadu - poskytuje trávnatý charakter vrchu možnosti pekných mixových výstupov v jeho JV stene.

Zostup zo štítu:

Do doliny Rovienok a Bielovodskej doliny spadá Vrch tzv. Horičkovým úplazom - až na dno Bielovodskej doliny (CH)
Do Javorovej doliny - Z JV vrcholu popod hrebeň smerom na sever na strane Rovienok pod SZ vrchol a traverz ďalej až do Sedla nad Zeleným. Zo sedla dole strmým žlabom (možno i zlaniť o pravú bočnú stenu v sedle), ktorý sa neskôr zmierňuje na dno Zelenej dolinky Javorovej. (CH) Pozor v zime veľmi lavinózny terén!

1. Stretnutie s tichom ( M3+ ) 2 h.
V. Jakubec sólo, 10. 2. 2011.

Cesta bola lezená 3 hod. včítane ľadu (cesta 12 Predná Javorová veža) pod hrebeňom WI4-,

2. Cigánska hračka ( M3, 80 st. ) 2,5 h.
J. Kořínek, M. Medvec, M. Sim, I. Staroň, 22. 1. 2011.

Foto z lezenia:
Nástup
1 dĺžka
5 dĺžka

3. Pioniersky vláčik (M3, 50-60 st.) 3h.
M.Bobovčák, I. Franková a R.Gažo, R.Honus, D. Korytko, 17.3. 2007

3 dĺžky M3, potom súčasne sneh 50-60 stupňov

4. Snehová odysea (M3-4, WI3, 50-60st. ) 5h.
S. Filkor, R. Sopko, 27. 1. 2011.

3 lezecké dĺžky 1. WI 3, 2. III/IV, 3. III+, potom lezené súčasne v súvislom snehu 50-60°.