Vysoké Tatry - Ĺ˝abĂ­ vrch JavorovĂ˝ - 2177 m

Popis - štítu:
Žabí vrch Javorový je široký rozložitý vrch so strmými trávnatými stenami. Má dva vrcholy JV - 2206 m. a SZ - 2177 m. Od prednej Javorovej veže ho oddeľuje Predné Javorové sedlo, a pre množstvo nových ciest aj novopomenované útvary Predný Javorový hrb a Žabie Javorové sedlo (pozn. V poľskom názvosloví majú tieto útvary dlhšiu históriu). Od Štítu nad Zeleným ho oddeľuje Sedlo nad Zeleným. Oba vrcholy sú od seba oddelené Žabou priehybou. Hrebeň štítu má chodecký charakter. Z hľadiska letného horolezectva nemá význam. V zime však podľa podmienok a pretečeného ľadu - poskytuje trávnatý charakter vrchu možnosti pekných mixových výstupov v jeho JV stene.

Zostup zo štítu:

Do doliny Rovienok a Bielovodskej doliny spadá Vrch tzv. Horičkovým úplazom - až na dno Bielovodskej doliny (CH)
Do Javorovej doliny - Z JV vrcholu popod hrebeň smerom na sever na strane Rovienok pod SZ vrchol a traverz ďalej až do Sedla nad Zeleným. Zo sedla dole strmým žlabom (možno i zlaniť o pravú bočnú stenu v sedle), ktorý sa neskôr zmierňuje na dno Zelenej dolinky Javorovej. (CH) Pozor v zime veľmi lavinózny terén!

1. Stretnutie s tichom ( M3+ ) 2 h.
V. Jakubec sólo, 10. 2. 2011.

Cesta bola lezená 3 hod. včítane ľadu (cesta 12 Predná Javorová veža) pod hrebeňom WI4-,

2. Cigánska hračka ( M3, 80 st. ) 2,5 h.
J. Kořínek, M. Medvec, M. Sim, I. Staroň, 22. 1. 2011.

Foto z lezenia:
Nástup
1 dĺžka
5 dĺžka

3. Pioniersky vláčik (M3, 50-60 st.) 3h.
M.Bobovčák, I. Franková a R.Gažo, R.Honus, D. Korytko, 17.3. 2007

3 dĺžky M3, potom súčasne sneh 50-60 stupňov

4. Snehová odysea (M3-4, WI3, 50-60st. ) 5h.
S. Filkor, R. Sopko, 27. 1. 2011.

3 lezecké dĺžky 1. WI 3, 2. III/IV, 3. III+, potom lezené súčasne v súvislom snehu 50-60°.

5. Bílý Tesák (M4) 5h.
T. Cuták, T. Kotrady, 22. 1. 2015

Nástup do cesty: Mezi cestou č.1 a č.2 po levé straně vedle žlabu. Nástup do pilíře a středem přímo dvě délky nahoru na nižší hřeben. Po levé straně vyšší hřeben (Stretnutie s tichom). Nad hřebeny mírně doprava přímo na vrchol dominantním skalním útvarem.

6. Chamonix magnifique (M5) 5-6h.
P. Kormanec, J. Dolinský, 11.1.2020

Opis:Línia vedie stredom skalného útvaru s delikátnym nástupom priamo skalným kútikom a trávami, kde v dobrých podmienkach bývajú perfektné sneholady. Dalej pokracuje krátkym firnovým žlabom. Rampou prekonáva skalnú bariéru, kde sa dostaneme na záverecné ostrie piliera. Priamo po exponovanom ostrí následne doliezame na vrchol. Istenie je obcas trocha morálovejšie a trávovky ci jedničky budú skvelým pomocníkom. Cestu možno ocenia najmä lezci, ktorí by sa chceli s dolinou zoznámit po prvýkrát. PS v ceste sme zanechali dve skoby. Jedna postupová v druhej dlžke (na obviazanie šlingou skôr orientačná), druhá na štandovacom bloku na konci druhej dlžky.

Fototopo
Foto z lezenia