Vysoké Tatry - ��eruchova ve��a V��chodn�� - 2080 m

Popis - štítu:
Žeruchové veže predstavujú ukončenie krátkeho JV výbežku Jahňacieho štítu. V tomto výbežku dominuje Kozí štít. Hrebeň Žeruchových veží oddeľuje Červenú dolinu od Doliny Bielych plies. Od Kozieho štítu je Zadným Žeruchovým sedlom oddelená Západná (Zadná) Žeruchová veža, ktorú od Východnej (Prednej) Žeruchovej veže oddeľuje Predné Žeruchové sedlo. Hrebeň Končí nad Nižnou Žeruchovou kotlinkou trávnatou Žeruchovou priehybou a Žeruchovou kopou.Obľúbená je najmä J stena Východnej veže, pre krátky nástup od chaty pri Zelenom plese a relatívne nízku obtiažnosť lezeckých ciest, čo je výhodné najmä v menej stabilnom počasí.
Prístup pod J steny: Od chaty pri zelenom plese strmo turistickým chodníkom po žltej značke smerujúcej na Jahňací štít vystúpame na morénu, nad ktorou je Červená dolina. V doline odbočíme doprava pod masív Kozieho štítu a Žeruchových veží.(30-40 min.)
Prístup pod S steny:Červene značenou turistickou značkou smerom na Kopské sedlo, pri Veľkom bielom plese odbočíme doľava a vystúpame do ľavej časti doliny ktorú tvoria tri terasy pod masív Kozieho štítu.(1,5 hod.)

Zostup zo štítu:

Na zostup je možné využiť niekoľko variant.
1.Hrebeňom, miestami držiac sa na strane doliny Bielych plies až do Predného Ž sedla (II),zo sedla dole smerom do Červenej doliny výraznou travnato-suťovou roklinou (cesta č.5) až k miestu kde sa zužuje(II).2 krát zlanenie 50m (2 x reťaz s krúžkom /pri pohľade do doliny na pravej strane/, pri jednoduchom lane sú v polovici zlanení osadené borháky) až na koniec rokliny. Trávnato-suťovým svahom k turistickému chodníku.(1 hod.) 2.Hrebeňom na Zadné Žeruchové sedlo (miestami II - celý hrebeň veží).Zadné Žeruchové sedlo je priechodné z oboch strán. Zo strany Červenej doliny najprv dole cestou 3(I) potom cestou 5 ako zostup 1. (II) do Červenej doliny (45min.);alebo zo strany doliny Bielych plies ľahko dole k Nižnému Ž. pliesku (I-CH,30 min.)

1. Zadné Ž. sedlo JZ vhľbením (III,I) 1,5h.
A.Puškáš a druhovia, 22.7.1954
Info:K3/2155

Široké vhľbenie je prerušené dvoma výšvihmi,nad prvý zprava do trávnateho žlabu, nad druhý zľava,v polovici cesty traverz doprava a ďalej veľkými trávnikmi hore a doprava po travnatom páse na sedlo.

2. Zadné Ž. sedlo J pilierom (IV) 2h.
J.Doležal,H.Grandtnerová,Č.Harníček,I.Kluvánek, 21.7.1954
Info:K3/2154 ,AP-I/64

Nástup v spádnici sedla asi 30 m. vľavo od najnižšieho miesta steny. Päta steny je tvorená prevismi, nad ktorými je trávnatý žliabok.Nástup cez krátku platňu hore, mierne vpravo, ďalej asi 15m po trávnatých stupňoch hore, potom traverz do žlabu asi 20m nad prevismi. Žlabom hore a pred jeho ukončením asi 10m komínikom na plošinku piliera, ktorý je vľavo od žlabu. Z plošinky traverz doprava a stienkou na výšvih piliera, ďalej širokou trávnatou lávkou hore. Po jej skončení naspäť doprava na výšvih piliera, odtiaľ 5m exponovaný traverz doprava na plošinku a hore po dobrých stupoch.Pokračujeme trávnatým žlabom až do sedla.

3. Zadné Ž. sedlo JV vhľbením (I) 1h.
R.Kordys, J.Mašlanka, 13.8.1911
Info:K3/2156 ,AP-I/63

Najprv cestou č.5 až po zúženie a pätu J piliera, tento traverzujúc šikmo doľava do žlabu a ním hore.

4. Západná Ž. veža J rebrom (IV, hore III) 1,75h.

J.Andráši,J.Dostál,E.Nemeš,J.Vyskočil,A.Pivková, 21.7.1954 Info:K3/2157 ,AP-I/66

Nástup cestou č.5 k päte piliera.Cez ťažšiu vstupnú stienku, priamo pilierom až na vrchol.

5. Predné Ž. sedlo J žlabom ( miestami II) 0.75h.
W.Malinowska,W.Malinowski,S.K.Zaremba, 17.8.1928
Info:K3/2158 ,AP-I/69

Sutinovým kuželom a roklinou spadajúcou priamo zo sedla hore.

6. Vých. Ž. veža J pilierom (III,jedno miesto V) 2h.
M.Mereš,A.Puškáš,G.Takáč, 23.6.1953
Info:K3/2159 ,AP-I/77

Pilier sa tiahne vpravo od rokliny do Predného Žeruchového sedla. Nástup na pilier po pevných skalách prerastených trávou a kosodrevinou. Až po poslednú kosodrevinu potom távnatou lávkou strmo doľava hore až na jej koniec.Hore výšvihom piliera a cez balvan vklínený v sedielku, ďalej hore strechovite vrsvenou stenou piliera (V) na trávnatú plošinu s kosodrevinou. Odtiaľ cez posledný krátky výšvih a ďalej po položenom pilieri na vrchol.

7. Vých. Ž. veža ľavým žlabom (IV) 2h.
K.Bocek, L.Hofírek, 21.7.1950
Info:K3/2160 ,AP-I/76

Nástup vľavo od začiernených skál, kde trávnik zasahuje najhlbšie do steny, 35m žlabom hore. Potom sa rozširuje. Po 50m priamo stenou, ktorou je žlab prerušený.Ďalej trávou pod vklínené balvany, ktoré obchádzame trávnatou lávkou zľava,potom späť doprava cez stenu na trávnaté plošiny.Odtiaľ šikmo doľava k oknu, 4 metre pod ním šikmo doprava cez stenu a potom rovno hore do komínika (IV) až na trávnatú plošinku. Z nej sprava na hrebeň a na vrchol.

8. Vých. Ž. veža stredným pilierom (V) 2h.
H.Hajdukiewicz, J.Tatar, J.Hajdukiewicz, J.Klimiňski, 20.9.1956
Druhý priestup a zima:P.Koubek, J.Krch 16.2.1974 Info:WHP-24/3901

Cesta vedie pravou stranou piliera v J stene. Pilier sa nachádza medzi ľavým a pravým žlabom J steny V.Ž. veže (medzi cestami č. 7 a 9). Nástup 30m vľavo od ústia pravého žlabu. Hore trávnatyým kútikom (IV) a potom vysokými stupňami 35m na policu pod previslou zle vrsvenou skalou.Z jej ľavého konca priamo hore 12m (V) na dobré stanovište. Odtiaľ vľavo šikmo hore 20m k kútiku. Ním hore (III) /vľavo sú previsky/ na ľahší terén, ktorým 20m na sedielko z blokom. Z neho šikmo vľavo hore 120m (II) na vežičku, v ktorej vrcholí pilier. Z nej 10m dole do sedielka. Z neho hore po ľavej strane žlabu spadajúceho z hrebeňa ešte 80m na vrchol Cesta je exponovaná a vedie v pevnej skale.

9. Vých. Ž. veža pravým žlabom (V,hore III) 1,5h.
K.Bocek, V.Krajňák, 5.7.1950
Info:K3/2161 ,AP-I/75

Do dolnej časti žlabu sa vsúva veľký skalný blok. Jeho pravým kútom 60m hore (V).Ďalej priamo hore ľahším terénom v žlabe.Po troch dľžkach cez ľavú stenu, potom 60m hore pod vklinené balvany, ktoré podliezame vľavo a ďalej doľava na vrchol.

10.Vých. Ž. veža pilierom, Klíma-Linhart (V) 2-3h.
R.Klíma, J.Linhart, 4.8.1981

11.Vých. Ž. veža "pilier" (V+,A3) 3h.
Neznámi prvovýstupci,? priestup:Š Ružbašan, M.Muroň

12.Korsvoldov tanec (VII) 2-3h.
M.Kúdela, I.Hrmo, júl 1996
1.RP: Hrmo, 8.7.1996, 2.RP: Kúdela, 12.7.1996 Sólo: P.Jackovič, 23.4.2000

Tretia dľžka je čiastočne totožná s Čepelovou cestou. V ceste sú osadné nity zelenej farby.

13.Čepelova cesta cez platňu (V,A1,RP:6) 2h.
P.Bednařík, Z.Čepela, 18.9.1970
Zima:J.Jasiňski, B.Mazurkiewicz, 26.3.1978
1. zimné istené sólo. M. Kapusta 3.3.1979
Preistené v 2014, V. Zboja - nity na štandoch. Info:WHP-24/3899

14.Zielony okap (VIII-) 3,5h.
W.Janovski, P.Snusika, 28.7.1988
Pavlík, Říha OS:7+, sept.1999

15.Cesta cez knihu (V) 2h.
T.Marec, B.Čiernik, 28.7.1985.
Preistené v 2014, V. Zboja - nity na štandoch.Dlhú druhú a poslednú dĺžku je možné rozdeliť na dve pod 30m.
Fototopo

16.Vých. Ž. veža JV roklinou (II) 1h.
G.A.Hefty 2.8.1908 Info:K3/2162 ,AP-I/74

Od Zeleného plesa turistickou značkou do tretiny morény Červenej doliny. Z chodníka doprava po tráve a suti k najnižšej ostrohe JV rebra. Vľavo od nej sa tiahne strmý, mokrý, čierny žlab - ním do JV rokliny. V rokline častočne vľavo žliabkom, čiastočne plochým rebrom do miesta kde sa roklina rozvetvuje.Odtiaľ doľava do bočnej rokliny a ňou na JV rebro, cez zle vrstvenú stienku na jeho poslednú vežu.ďalej po rebre na vrchol.

17.Vých. Ž. veža JV rebrom (III,IV) 3h.
F.Kele st.,A.Puškáš, 24.4.1952 za zimných podmienok Info:K3/2163 ,AP-I/78

Ako č.16 pod JV rebro.Prvý výšvih rebra priamo hore,zostúpime do hlbokej štrbiny za ním. Z nej ďalším výšvihom a priamo .cez skalné zuby rebra na vrchol.Hore ľahší terén.

18.Vých. Ž. veža JV pilierom (V) 2-3h.
Hartman,Novotný, 1986 Info:Kniha výstupov, Brnčalova chata

Presný smer výstupu mi nie je známy, prosím o nejaké info.

19.Vitamíny pre Knihu (VII- / VII) 1,5 h.
Andy Kolárik, "Remo Kuchar" 18. 8. 2006
1. opakovanie: A. Šoltýs, M. Vanovčan, 20. 8. 2006
Info:Kniha výstupov, Brnčalova chata

20. Fialka (VI+)
Hanulík, Kovařík, 18. 8. 2008
Info:Kniha výstupov, Brnčalova chata

21. Oko bere! (OS, VII-) 3h.
Tomáš Brt a Ján Smoleň 4. 8. 2010
L1: VI, (35 m) - stenou a kútom pod previs, prevismi doľava neskôr doprava, platňou do špáry
L2: IV, (25 m) - špárou v platni na hranu, po hrane do kúta
L3: VII-, (40 m) - kútom pod veľký previs, traverz stenou doľava, kútom nad previs, stenou priamo na hranu, po hrane na vrchol piliera
materiál: čoky, frendy, výber skôb
ďalšie info: www.james.sk

22. Známka monzunu (V+) 1h.
R. Lienerth, istené sólo, 30. 6. 2013
(Pozn. pravdepodobne lezené aj skôr )
Pozri fototopo

23. Fantomas (VIII)
Miroslav Kúdela a Peter Matejíček 31. 8. 2019
2 dlžková cesta naľavo od Korsvoldovho tanca,bez daľších podrobností