Vysoké Tatry - ��lt�� stena Mal�� - 1900 m

Popis - štítu:
Malá žltá stena - V až SV orientácia 200 m. vysoká stena tvoriaca predskálie východných zrázov Prostredného hrotu. Stena je charakterizovaná niekoľkými šikmými rampami či pásmi, ktorými čiastočne vedú výstupové cesty, respektíve tieto rampy križujú. Skala je na východnú až severovýchodnú stenu celkom kvalitná, v menej lezených cestách nájdeme dosť veľa machu. Cesty v spodnej časti steny sú zaujímavé svojím kombinovaným lezením aj v zime, ostatné majú výrazne skalný charakter, čo však neznamená, že ich zimné prelezy nemajú vysokú hodnotu. Prístup je jeden z najjednoduchších a na zostup použijeme výraznú lávku smerujúcu pod severovýchodnú stenu Stredohrotu.

Zostup zo štítu:

Na zostup použijeme výraznú lávku smerujúcu od vrcholu steny - resp. od plochého sedielka za ním, doprava dole do rokliny pod severovýchodnou stenou Prostredného hrotu (Komarnického cesta V rebrom Prostredného hrotu). Pozri schému 16 resp. foto SV steny Prostredného hrotu.

1. Vestenický - Uherová (IV var.IV+) 4 h
J. Vestenický - M. Uherová, 18. 7. 1976, IV
1. zima: Boháč, Lenárt, 12. 3. 1977,4h.

Nástupový variant: J. Vestenický - A. Kušnieriková, 22. 1. 1977, IV+, 4 h.
Leto: I. Račko, Oleg Ďuriš, 24. 8. 1978, 1,5 h.
Zima: V. Jakubec, I. Jakubcová, 22. 2. 1987, 4 h.

2. Maturitná vychádzka (V+,A0) 4h.
J. Vestenický - I. Račko, 13. 6. 1976, Materiál: 6 skôb, hexentre
Leto: M. Bakeš, L. Kořínek, 19. 7. 1976.
1 zima: L. Páleníček, A. Ferancová, február 1977.

3. Tulácka balada (V-,A1) 15h.
Z. Drlík - K. Jakeš - J. Osif 21.,23.,29.12.1975, Cesta vhodná na zimu.
Leto: J. Stejskal
Zima: Mixový prelez (M5, A1 miesto) a schéma J. Santus,I. Žila 2.2.2002, 7,5h.

4. Jitřenka (V-,A1) 12h.
Z. Drlík, K. Jakeš, 30.12.1975 a 9.1.1976
1. Leto: L. Páleníček
2. Leto: S. Kuba, J. Bednár, máj 1982, 7 hod.

5. Variant cesty č.4 ( V, A2 )
Igor Pap leto 1985, podrobnosti neznáme. V ceste boli staré skoby.

6. Jochen Rindt memory (V,A2,RP7+) 9h.
L. Páleníček,H Myslivcová 27.6.1971,Materiál: skoby, vklínence
1. zima: A. Belica, 21.-22. 3. 1972
1. leto: Hraško, J. Stejskal, Z. Drlík, 19. 7. 1973
1.RP I.Pap, P.Hámor, VII+ , 7h. 2. 6. 1988

7. Jim Clark memory (VI-, A2) 11h.
O. Hála - Josef Osif - Ján Vestenický 26.8.a 21.9.1975, Materiál: 15 skôb, 1 bong, 1 rupr
2. leto: J. Stejskal
3. leto: Z. Drlík, P. Mačák, 1976
4. leto: Š. + J. Bednár, 6. 7. 1980, 6 hod.
1. zima: K. Glazek, J. Stezień, 16-19. 3. 1979

8. Galeje (V+,A2) 15h.
Z. Drlík - P. Mačák 22.-23.10.1977, potrebné tenké skoby
1. zima: K. Bovkowski, P. Packowski, 5 - 7. 2. 1979, 18 hod.
2. zima: O. Ďuriš, P. Dobšinský, 17-18. 2. 1980
1. leto Š. + J. Bednár, 12. 7. 1980, 6,5 hod.

9. Príchuť nekonečna (VII) 7h.
RP: I. Pap - J. Mierka - E. Orolínová 6.6.1987, rocky, skoby a nity zanechané v stene
1.opak: OS: Marinov, Myslivec, 12. 8. 1988, 5 hod.
2. opak: P. Hámor, Jasenčák, 5. 10. 1988, 6,5 hod.
3. opak: R. Dalecký, Šebest, leto 1993

10. Cesta učedníků (V+,A2, RP 7-) 7h.
J. Čejka, A. Pohl, druh, 21.8.1974
1. opak: K. Jakeš, J. Špánik júl 1977, 7h.
2. opak. J. Hyžný, S. Glejdura, 24. 6. 1978, 4,5 hod.
1. zima: J. + Š. Bednár, 5. 3. 1978, 7 hod.
2. zima:O. Ďuriš, R. Gálfy, 27. 12. 1979, 12 hod.
3. Zima: Gažo, Myslivec, Rumanovský, 27. 1. 1989, 8 hod.
1. RP: R. Lienerth, V. Dvořák, VII-, 10.6. 1996, 7 hod.

11. Oči plné machu (VI-,A1, RP 6-) 10h.
A. Belica, I. Koller 15.8.1974, 20 skôb, nutné tenké skoby
L. Králiček, J. Lučenič, október 1979, 9 hod.
1. RP: R. Brt, Válek, júl 1980 , nabrhli klasifikáciu VI-, 7,5 hod.
1. PL OS: A. Marcisz , W. Vermessy, 24. 08. 1982 navrhli klasifikáciu VII
1. Zima: M. Kořínková, P. Hybner, L. Kořínek, 27-28. 2. 1976

12. Ave Maria - Na pamiatku Š. Krempaského (VII) 6h.
RP: J. Kuba - J. Matava 9. 7.1983, Materiál: skoby, vklínence
1. opak. R. Tefelner, 1986
2. opak. OS: I. Pap, J. Pitoňák, 1. 7. 1987, variant v hornej časti

13. Vivat Gorbi (VII+/VIII-) 6h.
RP: I. Pap, J. Michalko 26. 6.1989, vklínence, nity a skoby zanechané v stene.
1. opak: J. Čech, leto 1989
2. opak: R. Dalecký, Kubinský, leto 1989
3. opak: M.Zentko, Š. Hrdina, kedy ?

Preistenie cesty október 2015: Po 25 rokoch sa mi zachcelo si zaspomínať na mladosť a opäť skúsiť VIVAT GORBI. Z prelezu spred 25 rokov som si veľa nepamätal, ale na smyce v nitoch, roztlčené čoky a skôbky zviazané smyčkou si spomínam a v akom stave budú dnes? Strach mi našepkáva: chce to výmenu istení. Kontaktujem Igora Pappa, problém s výmenou istení nemá. Takže v auguste s Romanom Novákom aj s hardwarom vyrážame.Rado Staruch.
Aktuálny popis cesty:
1. dl. 50 m, platnovitého lezenia, 11 nitov, 8
2. dl. 40 m kút, traverz a špáry, 3 nity, potrebné zakladanie, 7+
3. dl. 20 m po šikmej polici, 3
4. dl. 40 m lezenia kútom, 4 nity, potrebné zakladanie, 7
Zlanenie cestou 3 x 60 m, štandy na 2 nitoch s mailonkami.
Viď aj foto pri ceste - fototopo

Fotoreport o akcii na Jamese

14. Zabudnutý kút (V,A2, RP 5+) 6h.
L. Odstrčil, J. Vestenický 30.7.1979

15. Šesť omrznutých prstov (V-,A0) 5h.
A. Belica, K. Vraňáková, 21.3.1973
1. opak. J. Vestenický
2. opak.M. Pšenek, P. Jackovič, 2. 1985
3. opak. V. Jakubec, I. Jakubcová, 14. 2. 1987

16. Koubek - Procházka (V-) "Spárou a vhloubením" 3h.
P. Koubek - Procházka 1.7.1978, 3 skoby, 5 hexentrov
1. opak. Gregor, Murgaš, I. Račko, 22. 8. 1978
1. zima: K. Jakeš, 23. 12. 1978, 2 hod.
2. zima: L. Odstrčil, I. Račko, 9. 1. 1979, 4 hod.
3. zima: P. Jackovič, M. Pšenek, feb. 1986, 1,5 hod.

16a. Pilier (V)
Vľavo od tejto cesty 16. vedie výstup "Pilier"
V. Jakubec, I. Papp, 30. 8.1987.
Na foto zakreslený približný smer, podrobnosti sú neznáme.

17. Zbohom amerika (M 6) 5 hod.
J. Svrček, J. Babinec, 30. 12. 2008
Materiál: friendy, čoky, skoby