Vysoké Tatry - Kolov�� ve��i��ka - 2350 m

Popis - štítu:
Pravú časť JV steny Kolového štítu nad Malou Zmrzlou dolinou, tvorí jednak SV hrebeň Kolových zubov spadajúci ku Kolovej štrbine a Zmrzlej veži, jednak predsunutý pilier, ktorý tvorí zo strany doliny samostatnú vežičku - Kolovú vežičku. V podstate je to len predsunutá JV stena, nad ktorou je spomínaný SV hrebeň a veľká trávnatá polica. Od markatných veží Kolového štítu je oddelená výrazným vhĺbením - kadiaľ vedie cesta č. 9. na Kolový štít. Kolová vežička je teda vlastne súčasťou masívu Kolového štítu, jej názov,hoci nemá oporu v názvosloví Tatier, je však v horolezeckých kruhoch už zaužívaný. (Po poľsky Kolowy mniszek). Platňovitá stena poskytuje pekné lezenie v pevnej skale.
Prístup Do Malej Zmrzlej doliny - pozri Kolový štít.

Zostup zo štítu:

Zostup: Buď ľahkým terénom na vrchol Kolového štítu a do Malej Zmrzlej doliny - hrebeňom bez ťažkostí do Čierneho sedla a dole do doliny ako u Kolového štítu. Je možné taktiež zlanenie cestou č.3 - Pre pokoj duše.

1. Sedielko Kolovej vežičky (IV,V+?) 2h.
Neznámi čs horolezci 6.8.1973, WHP23/3554

2. Trávnatou špárou variant k č.4 (VI+) 2h.
A. Machnik, M. Michalski 21.9.1999

Cesta vedie výraznou trávnatou špárou prebiehajúcou vľavo vo veľkej platni. Je vlastne variantom k Čepelovej ceste s ktorou sa spája na 4 stanovišti - na hornej trávnatej polici. Miesto A1 v Čepelovej ceste bolo prelezené RP 6+.

3. Pre pokoj duše (VIII-) 2h.
P. Packo, M.Packo 4.9.1991
2.RP Sysel a spol. ?
3.RP?: S.Gaik, M. Michalek, (4,5+,3,7+) 27.7.1995

Veľmi pekná cesta v pevnej skale, dobre odistená.

4. Bednařík - Čepela (V,A1 RP 6+) 15(dnes 2)h.
P. Bednařík, Z. Čepela, 9.9.1970, 6 skôb, 2 vklínence.

5. Koubek-Schwab (V) 2h.
P.Koubek, Schwab,15.7.1972

6. Pravé rebro (IV) 3,5h.
W. Stanislawski, A. Zalewski, 30.6.1931.

Pravým rebrom. Rebro pretína v dolnej časti trávnatá lávka. Na ňu jedným z troch žliabkov. Ďalej výrazným žľabovitým komínom až na jeho ukončenie, odkiaľ traverz doľava a platňami na plošinu nad komínom. Z plošiny doľava hore po strmej, exponovanej stienke na hrebeň rebra. Ním na SV hrebeň a dalej na štít. Popis J. Doležal, A. Puškáš, 12.8.1954.