Vysoké Tatry - Belasá veĹľa - 2290 m

Popis-štítu / Description:
Belasá veža is large peak and it creates nodal point of Vysoké Tatry main ridge. On SW the peak is separated from Zmrzlá veža (peak) by Zmrzlé sedlo (saddle). From N the peak is separated from Jahňací štít (peak) by Kolové sedlo (saddle) and from the lateral ridge heading towards Jastrabia veža (peak) by Belasá štrbina (gap), where is located the end of popular Karbunkulový hrebeň (ridge) (Jastrabie sedlo/saddle/ - Belasá štrbina/gap/) which is separating Červená dolina from Malá Zmrzlá dolina (valleys). Nowadays it is the south face which is interesting for climbers and it wasn’t discovered for climbing until 70’s because more popular Malý Kolový štít (peak) and massif of Kopiniaky overshadow the Belasá veža.
“Getting there” To Malá Zmrzlá dolina (valley) see- Kolový štít (peak).

Zostup zo štítu / Descent:

1.To Červená dolina (valley)- follow the ridge (not difficult, II) until you reach Belasá štrbina (gap), then down the gully (keep yourself some places to the left) to the Červená dolina (valley) side until you reach the places on the left side of the Belasá veža (peak) face which are covered by scattered grassy bands, traverse to the left circa 100m (328 ft) to the gorge beneath the ridge of Belasá veža (peak), then follow the gorge; better way is to follow small grassy ridge located to the right of the gorge until you reach hiking trail. (I) approximately 60 minutes.
2. To Malá Zmrzlá dolina (valley)- follow the ridge (no difficulties) until you reach Zmrzlé sedlo (saddle), then down the route No.1- to the valley (I) approximately 75 minutes.
Translated by M. Ridzoň.

1. Zmrzlé sedlo (I) 1 h.
J. Chmielowski, A. Obrochta, 3.10.1900

Popis: Malou Zmrzlou dolinou až k päte skál Zmrzlej veže, strmou častou i v lete snehom vyplnenou roklinou v spádnici veže až kým sa roklina nerozvidluje. Pravou vetvou na Zmrzlé sedlo. Praktický priechod z Malej Zmrzlej do Kolovej doliny. Strmý sneh často i v lete.

2. Ľavý pilier (III-IV, 1 miesto V, A1) 2,5 h.
A. Halás, M. Šajnoha, 15.5.1971

V podstate klasická cesta, okrem 2 spodných dĺžok pevná skala. Z tretieho stanovišťa možno vytraverzovať (III) do Starej cesty (č.5)

3. Stredom steny (V-) 3 h.
A. Halás, M. Šajnoha, 7.10.1970.

4. Stredom "Y" (VI, A4) 4,5 h.
I. Dieška - P.Pochylý, 19.9.1970

Dolná časť 120m pod Y, súčasne (III) - miestami lámavá skala.

5. Stará cesta - naprieč žľabom (III) 2,15 h.
A. Grósz, G.A. Hefty,L.Rokfalusy, 6. 6. 1912
Zima: A.Puškáš, H. Rácz, 22.3.1956

Vpravo od spádnice vrcholu sa tiahne naprieč stenou plochý, skalami prehradený žľab. Začína popukanými skalami, nasleduje nepríjemné lezenie po tráve. Vo výške spodných bielych pásov prechádzame do skaliek vpravo a nimi až pod previsnuté skaly. Popod previsy a exponovaným traverzom šikom doľava na vežičku. Z nej šikmo doľava hore na rebro. Ním doľava hore po exponovanej stene cca 30m na ľahší terén. Odtiaľ po dobrej skale na V hrebeň asi 20 metrov od vrchola.

6. Belasá štrbina (V-VI) 4,5 h.
J. Lehotský, M. Mereš, A. Puškáš, G. Takáč, Z. Zibrín, 11.9.1953

Najprv priamo žľabom hore ako cesta č.5 až pod uzáver z previsu. Spod previsu ťažký traverz doľava 5-6 m. k J stene Belasej veže. Odtiaľ priamo hore cez veľké dobré stupne pod previs znovu uzatvárajúci roklinu. Cez previs v jeho spádnici a znovu do už položeného trávnatého žľabu, ním do štrbiny. Voľné kamene, zlé možnosti istenia.

6a. Variant "Belasé prsty" (V+) 5 hod.
M.Bobovčák, I.Franková, R.Gažo 2.9.2007

Nástup pilierom,ktorý najviac vybieha do sutiny vľavo od vhĺbenia vybiehajúceho z Belasej štrbiny. 60 m (III+) hore na trávnatú policu, nad ktorou je výšvih. Stanovište. Výšvih obliezame zľava, nad ním doprava do rokliny (40m II-III). Z rokliny smerujeme doprava až k pilieru, ktorý spadá vedľa žlabu Z Belasej štrbiny. (II-III). Stanovište (skoba U), tu križujeme Grószov výstup rampou. Niekoľko metrov hore rampou a vo výhodnom mieste doprava na pilier, hladkou platňou piliera strmo doprava hore smerom k výstupu do Belasej štrbiny. (30m V+, zlé možnosti istenia). Stanovište. Tu mierne doprava hore sa napojíme na výstup č.6. Ním 60 m hore (V-VI) až na policu pod záverečným kútom do štrbiny. Odtiaľ 30 m kútom na štrbinu.