Vysoké Tatry - ��ertova ve��a - 2565 m

Popis-štítu / Description:
Three-summits Čertova veža (peak) is located in southeastern branch of Gerlachovský štít (peak) ridge. Beautiful, 500m high, eastern face of Čertova veža (peak) is towering above the middle terrace of Velická dolina (valley). From the right side the face is enclosed by Krčmárov žľab (gully) and from the left side by Velický žľab (gully). The face culminates in dome-shaped tower of noticeable right NE spur. 100m long, horizontal section of spur continues over the saddle behind the little tower; ending in middle peak of three-pronged summit. The wall offers beautiful, exposed and unusually long, either summer or winter, ascents.
Getting there: From Sliezky dom (chalet) you shall follow hiking trail heading towards Poľský hrebeň (ridge), into middle section of Velická dolina (valley) and then to the slope in front of Dlhé pleso (tarn). Then you shall turn left, scramble up the grass and boulders to the face (60minutes).

Zostup zo štítu / Descent:

Descent from the summit of Čertova veža: From middle summit down to SW following the direction to Gerlachovský kotol (cirque) in flat spur approximately 25m, then turn right and down, around the sharp stone block into wide stone gully. Down the gully several tens of meters, in the end keep right while descending to the saddle in the spur (Sedielko/saddle/nad kotlom), where is also located touristic route to Gerlachovský štít (peak), 15minutes. (CH-I). Then you shall follow the trail to Velická dolina (valley), down the Velická próba (moderate gully with steep step in lower part (iron steps and chains) and to Sliezsky dom (chalet). See the description in Gerlachovský štít (peak). From the routes in right section of the face that end at the ledge, or intersect the ledge by so-called Paryského cesta (route)- traverse through the whole massif of Gerlachovský štít (peak) (see photo, No.2), there is a possibility of not too demanding descent to Velická próba (I-II). Paryského cesta (route) culminates in 3/4 of NE spur of Čertova veža and following this route the Krčmárov žľab (gully) is accessible as well.
Translated by M. Ridzoň.

1. Velická Próba - Sedielko nad Kotlom (II) 1,5 h.
M. Déchy, vodca J. Still a spol. 31. 8. 1874

Obvyklá turistická trasa výstupu na Gerlach cez Velickú próbu. Popis: pozri zostup pri Gerlachovskom štíte.

2. Paryského traverz Gerlachu (II) 2,5-3h.
W.H.Paryski, J.W.Žulawski 23.8.1954. Niektoré časti už skôr.

Popis: pozri - Gerlachovská veža V - cesta č.1

3. Ľavým rebrom (čiast. III) 2 h.
W.H.Paryski, J.W.Žulawski 24.8.1954.

Najnižšou trávnatou rampou od Velickej próby až k ľavému rebru steny pri päte vysokej tzv. "Šedej veže". Rebrom hore, cez trávnaté pásy cesty č. 2 a vyššie mierne doprava skalou až k SV rebru Čertovej steny.Ním na vrchol.

4. Ľavým vhĺbením (III) 3 h.
P.Bodický, I. Gálfy, I. Urbanovič, 5. 7. 1951
Zima: I.Urbanovič. Závacký, 21. 1. 1962

Lávkou stúpajúcou šikmo sprava doľava do žliabku a ním priamo hore na miernejší terén. Ďalej doprava na rebro, alebo niektorým zo žliabkov hore doprava na vrchol.

5. Šedá veža (V) 3 h.
J. Beneš, P. Šafránek, 2.8.1977

Prístup pod vežu, ako cesta č.3. Z trávnatej police ľavou časťou veže priamo hore. 1 skoba, slučky.

6. Kant ľavej veže (IV+, A0) 6 h.
R. Hlaváčková, H. Myslivcová, T. Myslivec, L. Páleníček, 16.10.1978

7. Poľská cesta (IV+) 4-6 h.
Maria Mikolajczyk, M. Popko, 16. 8.1974

Buď priamo, alebo cestou Bodického na terasu. Odtiaľ šikmo vpravo na stredové rebro steny, hore jeho ostrím, alebo z pravej strany. Potom dosiahneme veľké platne pod previskami (ohromný blok), šikmo vľavo za hranou, prichádzame na vrcholček Šedej veže. Odtiaľ cez hore sa tiahnúce vežičky a ďalej ľahším terénom až na pravé rebro a ním na vrchol.

8. Rybanský - Weincziller (VI, A2) 7 h.
Milan Rybanský a Juraj Weincziller, 4. 9. 1959.

Prostriedkom steny (Weinczillerova cesta): Výstup krajne ťažký (VI) s úsekom A2 do kotla, dalej ťažký (III); Medzi dolnou polovicou prvého rebra a prostredného SV rebra steny sa tiahne výrazná depresia: pravá depresia SV steny. Depresiu podtína v dolnej časti útes, cez ktorý sa tiahne Šikmo vľavo platňovitý pás (Cesta Bodický a spol.). Výstup vedie cez tento pás a biele previsy do kotla, potom depresiou na pravé rebro a ním na vrchol
Vstup do steny je z najnižšieho bodu útesu, odkiaľ: Alebo (III); Sutinami kúsok vpravo, potom priamo hore 10 m veľmi strmou stienkou na opísaný pás, dosahujúc ho niekoľko metrov vľavo od jeho dolného, podťatého konca. Alebo (II): Sutinami kúsok vľavo, potom priamo hore 20 m jasnými, vodou vymytými skalami na opísaný pás, dosahujúc ho v jeho prostrednej časti, ďalej vľavo pás prerušuje kolmý, hladký zárez, za ktorým pokračuje doľava do ľavej depresie steny.Viac-menej v predlženi II- variantu z pása priamo hore 15 m previsnutým zárezom pomocou skôb (A2) až do výšky strechy bieleho previsu, 6 metrov vpravo od nás. Tu traverz po platni vpravo (VI) do previsu, kde vidno širšiu trhlinu. Pomocou skôb (A2) hore touto trhlinou. Ďalej 10 m po platni šikmo vpravo do zárezu pod prevismi. Nejdeme cez ne (tečie tu voda), ale podídeme 5 m, potom traverz vpravo za hranu steny zárezu. Teraz otvorenou exponovanou stenou 50 m hore pod pás previsov. Pod prevismi traverz vľavo do previsnutého komína, ktorým hore na platne. Z nich hore do trávnatého kotla v pravej depresii našej steny. Koniec ťažkostiam. (Z kotla sa dá pravdepodobne vytraverzovať vľavo cez prostredné a ľavé rebro do Velickej próby - trávnatá rampa) Po pravej strane kotla sa tiahne hore niekoľko rovnobežných komínikov. Nimi na pravé rebro našej steny a rebrom na vrchol Čertovej veže.

9. "Petřino toulání" - Pravou časťou (V, A1) 7 h.
Béna, Šilhán, Plachecký, 23.1. 1978

Info: 15 skôb, 6 hexentrov, 8 stoperov

10. Šikmý zárez (V, A3) 19 h.
Plachecký, P.Holzer, 15 - 16. 3.1977

11. Cukrárové blues (6+/7- poôvodne V, A1)
J. Beneš, Ľ. Gibas, V. Tatarka, 24. 2.1977, porenčované 2 dĺžky.
Dolezené: J. Beneš, Ľ. Gibas, V. Tatarka, Plachecký, K. Jakeš 25. 2.1977
1. free: D. Kuráň, J. Zábojník, zima 2003

12. Krecbachova cesta (V) 5 h.
J. Krecbach, K. Krecbach, Z. Vaník, 10. 8. 1967

V ľavej časti trojuholníkovej steny sprava ohraničenej SV rebrom je výrazné vhĺbenie. Výstup vedie vpravo od vhĺbenia. Nástup je v jaskynke pod bieložltým výlomom a zárezom. Vedie šikmo doprava a asi po 30 m priamo hore k bielej škvrne. Odtiaľ vedie kolmo hore do krátkeho vhĺbenia a po stupňoch popod šikmú platňu mierne doľava okolo výrazného vhĺbenia, ktoré sa končí za vežičkou. ďalej v ľavej časti tejto trojuholníkovej vežičky až na SV rebro a ním na vrchol.

13. Yellow stone (VI-) 6 hod.
I. Pap, P. Hámor, P. Lichý 1. 7.1988
1. opak: E. Böhmová, J. Hudecová 29.7.1988
1. zima: P. Hámor, P. Adamec, 6.1.1990, 5 hod. Info: vhodná sada friendov.

14. Bimbova cesta (V-, A0) 2h.
Ľ. Gibas, V. Tatarka, 4. 5. 1976

15. Pravé SV rebro (IV dve miesta V) 5 - 6 h.

15a) Pôvodný nástup cez Krčmárov žľab:
M. Skotnicówna, J. K. Dorawski, K. Kupczyk, A. Szczepaňski a J. A. Szczepaňski, 31. 8. 1929,
Zima: J. Andráši, I. Gálfy, J. Parák a K. Pavlík, 31. 1. 1957

15) Variant priamo hore rebrom (V) 1 h.
M. Süsser, S. Samuhel, 15. 5. 1960

Popis: Spod steny ešte doprava hore po sutine na začiatok Krčmárovho žľabu,
odkiaľ:15a) ľahšie, obchádzajúc dolný výšvih rebra - Krčmárovým žľabom 40 metrov hore na skalno-sutinové stupne v skalách vľavo od žľabu. Stupňami na horné dve sutinové poličky vedúce vľavo na hranu rebra. Hornou poličkou rovno doľava na stupeň na ostrí rebra, dosahujúc ho už nad dolným výšvihom.

alebo (V, priamo dolným výšvihom rebra, asi 90 m): Od začiatku Krčmárovho žľabu, z jeho ľavej strany priamo hore hranou nášho rebra až na veľkú dvojitú plošinu, nad ktorou sa dvíha širšia stienka. Výrazným zárezom pomocou skôb 8 m hore (V, A0 - RP 6) potom traverz vpravo do platne a oblúkom späť na hranu rebra na plošinu (Možno ľahšie obísť policou doprava a hore). Hranou hore, viac po pravej strane, a na konci nevýrazným komínikom (V) na hranu, ktorou do miesta, kde ju dosahuje variant 15a, na stupeň.
Foto 1 dĺžka
Foto 2 dĺžka

Zo stupňa ostrím rebra 2 m vľavo a 2 m hore, potom traverz šikmo vpravo hore (IV) na malú poličku, istenie. Poličkou ďalej vpravo skoro na jej koniec a otvorenou stenou 5 m priamo hore (V) do depresie nad ňou. Depresiou 20 m (IV) na ostrie rebra, ktorým, v expozícii, pod jeho výšvih. Previsnutým komínikom z pravej strany výsvihu na stupeň popod ostrím rebra, potom ľahko z pravej strany na najbližšiu vežu. Zostup z veže na sedielko cez previštek. Zo sedielka cez malý zub do sedielka pod ďalšim väčším zubom, na ktorý pravou trhlinou. Teraz rovným rebrom pod veľkú vežu. Po platni vpravo do komína so zaklineným blokom (skalné okno v rebre). Dnom komína a potom tupou hranou vľavo od previšteka na ostrie rebra pred blokom. Cez blok z jednej alebo druhej strany na trávnatú policu. Tou popod stenu niekoľko metrov pod málo výraznú strmú trhlinu.Odtiaľ: Alebo (V-): Trhlinou, potom vpravo za hranu do otvorenej steny, odkiaľ, s návratom na hranu, na stupeň na ľavej strane. Zo stupňa priamo hore 8 m na vrchol veže. Z vrcholu cez niekoľko skalných koňov na sedielko za vežou. Alebo (veľmi ľahko): Ďalej trávnatou policou do sedielka za vežou.
Zo sedielka:Alebo (II): Priamo hore ostrím rebra pod skalný stĺp, odkiaľ vľavo rovnou skalnou lištou do širokého žľabu. Alebo (III): Niekoľko metrov vľavo dolu do žľabu , ktorým hore až na jeho koniec. Ďalej rozplošťujúcim sa rebrom po veľkých balvanoch na ďalšiu vežu. Z nej hneď na široké sutinové sedlo. (Tu prechádza Paryského traverz masívu Gerlachu - možno zostúpiť doľava rampou až k Velickej próbe) Zo sedla: Alebo (III): Policou zavalenou blokmi vľavo pod malý komínik v bočnej hrane. Komínikom niekoľko metrov za hranu, potom skalnato-trávnatým rebrom vpravo na najbližšiu vežu. Z nej cez malý previs, hladkou platňou a málo strmým koňom do úzkej štrbiny za vežou Alebo (0): Obídeme najbližšiu vežu z ľavej strany a dosiahneme úzku štrbinu za vežou. Zo zárezu ostrím rebra cez niekoľko zubov do žľabu pred ďalšou výraznejšou vežou. Nejdeme žľabom do štrbiny v rebre, ale sa dáme cez previs na hranu. Teraz cez rad zubov na začiatok posledného výsvihu rebra. Z ľavej strany veľmi strmou hranou výšvihu na trčiaci skalný špic a z neho na druhej strane šikmo vľavo hore 3 m za hranu na ľahší terén, ktorým hore s návratom na ostrie rebra a rebrom cez neveľkú vežičku a sedielko priamo na prostredný vrchol Čertovej veže.

16. Gibasova cesta ?
Gibas a spol. s kým, kedy?

Cesta začína vľavo od stoku vody. Bližšie informácie o daľšom smere, a podrobnosti nie sú zatiaľ známe.

17. Beránek - Hoholík (IV)
V. Beránek, J.Hoholík, október 1978

Cesta vedie v ľavej časti steny, niektorým z komínov vpravo od Velickej próby. Na fotografii nie je zobrazená, bližie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Je pravdepodobné, že v ľavej nižšej časti steny pod rampou, existuje niekoľko ďalších menej významných výstupov.

18. Pravou časťou prostredného piliera (V)
J. Čapek, E. Čapková, P. Bayer 5. 8. 1975

Na fotografii nie je zobrazená. Vylezené počas 51. týždňa James, bez bližšieho popisu.