Vysoké Tatry - ��ierny ��t��t - 2434 m

Popis-štítu / Description:
Čierny štít (peak) is a beautiful stone pyramid located in HT (Vysoké Tatry) main ridge. The peak is separated from Kolový štít (peak) on north by Čierne sedlo (saddle) and from Čierne veže (towers) by Papirusová štrbina (notch). The SW ridge of Čierne veže is towering above Stolarczykovo sedlo (saddle), which is accessible by distinctive ramp beginning at Puškášov pilier (pillar). E ridge is wide grassy crest, which separates Malá Zmrzlá dolina (valley) from Veľká Zmrzlá dolina (valley).
The SE face is towering above Veľká Zmrzlá dolina (valley). The climbers visit this wall quite often due to its solid rock.

Getting there: From the Chata pri Zelenom plese (chalet): You shall follow the left bank of the Zelené pleso (tarn) until you reach the N bank. Then you shall follow the distinctive trail through the mountain pines, scramble up the scree until you reach the waterfall falling from Veľká Zmrzlá dolina. Then you shall turn right, cross the stream, continue up the steep rocky pillar (secured with chains) until you reach the bottom part of terminal moraine of Veľká Zmrzlá dolina (valley). Then you shall follow the noticeable trail in direction of Baranie sedlo (saddle) to the rocky-grassy shoulder and finally you shall follow the shoulder to the face (1 hr 45 min.).

Zostup zo štítu / Descent:

Descent: To Chata pri Zelenom plese (chalet):
1. You shall follow the arete from the summit to E, heading for fore-summit. From fore-summit turn left and follow the band to NE hillside and after a short descent you shall return to the E arete. First, you shall descend steeply downwards to the scree shoulder, keep in the lower right section of the shoulder, until you notice distinctive sharp spire. Follow the grassy band to little spire and then continue in the opposite direction of former descent under the SE wall. Then you shall descend down the brittle, steep gully to scree scree beneath the face. Finally you shall follow the noticeable trail in Veľká Zmrzlá dolina (valley) in the opposite direction as when accessing the face until you reach the chalet (1,5 hour).
2. There is a possibility to abseil from anchors at belay stations on Puškášov pilier (pillar) to the foot of the face. Required: at least 2x50m rope and information about locations of belay stations.
Translated by M. Ridzoň.

1. Do Papirusovej štrbiny (III) 1h.
J. Chmielowski, Z. Klemensiewicz, W. Kulczynski, M. Swiercz, 15. 8. 1911, 1. zima: J. Psotka, Z. Zibrín, 20. 4. 1956 Info: AP I/1, K/2005

Komínom, ktorý spadá dolu zo štrbiny. - 30 m. žľabom hore až po zúženie, kde je žľab prehradený veľkým balvanom, ktorý obchádzame vľavo. Ďalej komínom, 6 m., vzpieraním hore, potom po lište na platni vpravo. Cez hladkú stienku, zase späť do komína nad vklinený balvan. Nad nami sa komín rozvidluje. Pravou trhlinou cez previs, potom na rebro a cezeň kúsok hore, dalej doľava na stupeň v ľavej trhline tesne nad veľkým previsom: 10 metrov plochou trhlinou na štrbinu.

2. T. Szafka, E. Lindner (III) 2h.
T. Szafka, E. Lindner, 18. 8. 1911, 1. zima: K. Cerman, J. Psotka, 17. 3. 1953 Info: AP I/98, K/2009

Túto úzku stenu ohraničuje vľavo komín Papirusovej štrbiny a vpravo málo výrazný pilier, ktorý oddeľuje južnú stenu od juhovýchodnej. Komínom Papirusovej štrbiny dve dĺžky lana hore, potom doprava a po skalných stupňoch ďalšie dve dĺžky lana hore pod komín: Ním ťažko 12 m. hore na pol metra širokú trávnatú rimsu, ktorú sledujeme doprava k výraznému rebru. Prekročíme ho doprava. Po ďalších dvoch dĺžkach lana krátka lišta. Nad ňou cez rebro a žliabky s ľahkým odchýlením doľava do hlbokého žliabku, ktorý sa tiahne na plochý úsek hrebeňa medzi vežičkou vo východnom hrebeni a vrcholom. Žliabkom na východný hrebeň a ďalej na vrchol.

3. Stanislawského depresia (IV-) 3h.
B. Chwascinski, W. Stanislawski, 29.8.1929,
1. zima: B. Duchoň, B. Pánczel, L. Wernerová, 28.4.1934,
2. zima: K. Cerman, O. Kopal, A. Puškáš, 10.3.1952,
Free sólo: M. Kapusta, 14. 9. 1979, Info: AP I/99, K/2010

Vstup do skál je z rampy, ktorá vedie do Stolarczykovho sedla, niekoľko desiatok metrov vpravo od ústia komína Papirusovej štrbiny. Smer výstupu udáva biely výlom skál v spádnici vrcholu, asi 60 metrov nad nástupom. Vľavo od piliera, deliaceho stenu, vidíme nevýrazné vhlbenie, ktoré sa začína previsom asi 30 metrov nad úpätím steny. K previsu : alebo :zľava šikmo stúpajúcimi platňami, alebo: priamo zdola pravou z dvoch rebierkom oddelených trhlín. Pod previsom niekoľko metrov po pravej stienke pravej trhliny na úzku rímsu. Rímsou doľava späť do trhliny. Zakrátko z nej von a cez stupne šikmo doľava na plošinu. Z plošiny doprava do veľkého zárezu vhĺbenia. 20 metrov zárezom a po prekročení malého previsu ešte 15 m. v jeho ľavej stene na stupeň. Odtiaľ doprava do komínika. Ním a potom ktoroukoľvek z dvoch trhlín do výklenku pod previsom. Stienkou po ľavej strane na trávnatú plošinu, potom po rebierku hore až do výšky podlhovastej terasky, ktorú vidíme vpravo. Prekročíme puklinu a vystúpime na terasku. Teraz 12 m. doprava na okraj obrovského zárezu. Rebierkom, sprevádzajúcim ho zľava, hore na stupeň a medzi rozorvanými skalami mierne doľava na ľahší terén. Vyššie sa stena zužuje v platňovitý pilier, končiaci sa na predvrchole. Bud prechod doľava do žliabku a ním na sedielko medzi vrcholom a predvrcholom, alebo doprava a po platniach piliera na predvrchol. Hrebeňom doľava na vrchol.

4. Puškášov pilier (IV) 4h.
M. Mereš, R. Presler, A. Puškáš, 10.7.1952, 1. zima: ?, 1. poľský zimný výstup: P. Lutynski, P. Mularz, 20.3.1978 Info: Táto cesta je zaistená borhákmi na stanoviskách (3st/6ks/1pb), V.Tatarka a spol., 29.7.1999, AP I/102, K/2011

Vstup do skál je v spádnici piliera škárou, ktorá sa rozširuje a zaniká pod previsom. Cez previs (V ) a ďalej doľava na balkónik, z ktorého dobre vidieť na Stanislawského výstup. Z balkónika cez ďalší previs priamo, potom mierne doľava a ďalej po platniach k nápadnému odštiepenému bloku. Od neho doľava po platni traverz na hranu k nepevným kameňom. Cez ne priamo hore po dobre vrstvených skalách na trávnatý pás. Z jeho ľavej strany hore poza odštiepený blok, ďalej, už bez ťažkostí, na koniec piliera na predvrchol a doľava hrebeňom na vrchol. Výstup exponovaný, pekný, v pevnej skale.

5. Narovnanie piliera (V) 2,5h.
J. Michalko, V. Tatarka, leto 1982 Info: Táto cesta je zaistená borhákmi na stanoviskách, (2st/4ks/1pb) V. Tatarka a spol., 3.10.1999

6. Šádkova cesta (IV+) 2,5h.
K. Bocek, M. Šádek, 29.8.1950, 1. zima: Veselý, J. Weincziller, 2.4.1957, 2. zima: I. Gálfy, J. Weincziller, 2.4.1958 Info: AP I/101, K/2012

V pravej polovici steny vidíme tri vhĺbenia : Ľavé (tesne vpravo od piliera- Stanislawski) smeruje k predvrcholu a pravé sa končí vo veľkom previse. Výstup vedie stredným vhlbením. Žliabkom s jedným stenovým prerušením hore až na koniec. Jeho pokračovanie nájdeme vľavo hore. Po 15 metroch cez menšie prerušenie žliabku vľavo pod štvorcový previs (až sem tri dlžky lana). Previs obídeme tesne vľavo, potom niekoľko metrov hore pod ďalší veľký previs. Pod ním 2 m. traverz doprava a žliabkom hore, pokiaľ to dovolí. Odtiaľ ťažký krok doľava a žľabom za hranou ďalej. Za stienkou nasleduje niekoľko strechovitých previsov, ktoré obchádzame zľava doprava do nového žľabu, ktorého ľavú časť tvorí stena. Stenou hore, čím sa vyhneme previsom nad žľabom. Ďalej už ľahko na predvrchol a vrchol Čierneho štítu.

7. Cesta Solického (V+) 3h.
H. Kominek, W. Rudolf, T. Solicky, 13.9.1976

Narovnávajúci variant cez previs (VI-)
Kacper Tekieli , 31. 8. 2014, istené sólo OS

Variant topo

8. Prostredné vhĺbenie (V-) 3h.
O. Zibrínová, J. Žebraková, 16.8.1956, 2. leto: A. Babinska, M. Babinski, F. Obstarczyk, 24.8.1957, (tento prelez bol mylne uvádzaný ako prvovýstup, nevedelo sa o prvovýstupe Zibrínovej a Žebrakovej)

Nástup komínom vpravo od Motykovej cesty v smere vľavo od trojuholníkového previsu. Viď cestu číslo 10. Hore komínom 60 m. Najprv II potom IV. pod vklínené balvany tvoriace neveľké previsky. Odtiaľ Alebo: 1.(IV) Pravou stienkou na dobrý stupeň 2m. hore a späť do komína pod druhé previsky, Alebo 2.(V-) Priamo hore cez previsky a ďalej komínom (IV) pod druhé previsky. Cez ne hore (V-) a ďalej Alebo: 1.(IV+) Traverz vpravo niekoľko metrov po platni do kúta ohraničeného z pravej strany pravým pilierom. Rovno hore kútom alebo jeho pravou stienkou až pod neveľký previs. Alebo: 2.(V-) Niekoľko metrov šikmo vľavo cez stupne do 15m. kúta, ktorý leží v predĺžení spodného komína. Hore kútom pod previsy.Pod prevismi traverz vpravo po nepevných blokoch (IV) na malú poličku pod veľkou platňou. Krok dole na rímsu a potom Alebo: 1. rímsou za zalomenie platne a znovu trochu dole na ostrie rebierka, ním 2m. hore na dobré stanovište. Alebo: 2. z rímsy na vyššie položenú rímso a z nej na dobré stanovisko.Potom hore kútom ohraničeným pravým pilierom už spomínanom vyššie pod neveľký previs. Spod previsu (V-) buď cez pravú stranu kúta hore na ľahší terén, alebo traverz vľavo po platni a potom hore na ľahší terén. Odtiaľ šikmo vľavo 70 m.(II) na vrchol Čiernej kopy a hrebeňom doľava na vrchol. Pekná exponovaná cesta.

9. Napriamujúci variant k 8. (?) ?h.
M. Popko a spolulezci, leto 1980 Klasifikácia: ?

10. Pravý pilier (V?) 3h.
H. Kuzminski, P. Sczepanek, 24.7.1965 WHP-23/3502

V dolnej časti piliera je typický trojuholníkový previs, pod ním prechádza pilier v skalnú ostrohu, ktorá je medzi žliabkom vedúcim do Motykového piliera a stredovou depresiou, kde vedie cesta Zibrínovej. Od najnižieho bodu ostrohy hore po jej pravej strane prechádzame na pilier v smere pravého kraja trojuholníkového previsu. Položenou platňovitou stenou, vpravo od previsu, hore 20m. (V), potom traverz 2m. vľavo po nevýraznej rímse (V) a ďalej šikmo vľavo na pilier a poza neho ponad veľkú bielu škvrnu. na stanovište (V).Odtiaľ dobre viditeľná stredová i ľavá depresia steny. Hore ostrím piliera 35 m. (V). Ďalej čiastočne ostrím piliera a čiastočne jeho pravou stranou systémom ríms a puklín (V,IV) až do miesta kde sa pilier stráca. Hore mierne doľava (III) na odľahlý vrchol Čiernej kopy. Po hrebeni vľavo na vrchol. Pekná, exponovaná cesta v pevnej skale.

Pozn!!! Popis cesty sme čerpali z WHP sprievodcu, pôvodný zdroj je nám neznámy. Napriek pomerne presnému slovnému popisu cesty a charakteru skaly bola pravdepodobne cesta skôr lezená technicky. Podľa opisu prelezu cesty (J.Mierka, J. Svrček z 10.10.2010) ide skôr o starú hákovačku a voľne je to okolo 6+/7-.

11. Motykov komín (V) 1,5h.
B. Duchoň, S. Motyka, M. Nisch, 27.9.1934, 1. zima: I. Lehotský, T. Mastihuba, 28.4.1956, 2. zima: Z. Zibrín, J. Valter, 29.3.1958 Info: AP-I/100, K/2013

Komínom. Výstup sleduje 130 metrov vysoký komín v pravej časti steny. Vyúsťuje na východný hrebeň.

12. Rázek, Plešmíd (VI,A2) 2h.
Rázek, Plešmíd, 21.8.1989

13. Čepelova cesta (V,A2) 3h.
Z. Čepela, L. Novák, 12.10.1969

13a. Variant cez previs zľava (V+, A3, OS 7+)
Horolezci HO Zlín, 1975, previs A2 v Čepelovej ceste, lezený z ľavej strany.

1. OS. 7+, D. Závacký, M. Džubák, 16. 11. 2012.
Z OS prelezu od autorov: ... info o tej variante sme nasli na brncalke v knihe, dali to za 5+A3, my za 7+ a spojili sme kazde dve dlzky do jednej. Takze na 3 dlzky az na vrchol...

Fototopo od Zavakyho

14. Cesta Dieškovcov (V,A2, RP6+) 2h.
I. Dieška, P. Dieška, august 1967, 1.RP: A.Barotko a druhovia, kl.VI+, 2 hod., dátum ?

15. Pravý zárez (V) 1,5h.
A. Barotko, 27.7.1988

16. Ešte jednu prosím (V+) 2h.
A. Ružbašan, T. Jablonovský, Š.Tarhaj, 7.8.1992

17. Poľský variant k 16 (VI+) ? hod.
J.Gasior, K.Goraczko, 14.8.1992