Vysoké Tatry - Gal������������ria Ganku - 2250 m

Popis-štítu / Description:
Galéria Ganku (Ganek’s gallery) is one of Tatras’ most legendary walls. History of each generation of climbers was written here. The gallery is actually on the top of the northwest face of Malý Ganek, a peak in the Tatras’ main ridge.
North, Northwest and West face The central part of the approximately 280 meters high wall is facing mostly to the northwest, on left there is the north face, triangular in shape and on the right there is the west face with huge monolithic slabs. The wall is facing towards Ťažká dolina (valley).
Approach:
1. From climber’s campground in Bielovodská dolina follow unmarked footpath into Ťažká dolina and then from north side of Zmrzlé pleso scramble up and to the left and then diagonally to the right following the ramp with grass and rock steps to the bottom of wall (2 hours).
2. From Chata pod Rysmi (chalet) follow the red hiking trail to sedlo Váha (saddle), from here go down the gully, sometimes on its grassy left side, to Ťažká dolina. From here to the right and up under west face, or lower to the left side of huge pillar, which is located between west and northwest face. From here directly up to the bottom of northwest face or more to the left under north face.

Zostup zo štítu / Descent:

1. To Zlomisková dolina: from the edge of the gallery scramble up approximately 50 meters and then traverse to the right. From here continue to the right towards the distinctive small tower in the west ridge of Malý Ganek (Ihla v Malom Ganku). When you reach a distinctive crack falling from the saddle, continue up into the notch (Bartkova štrbina) and to the other side of the ridge. Then down the broken and exposed rock steps to the ramp. Then descent down this ramp to Východné Rumanovo sedlo (saddle). (There is also the possibility to rappel approximately 20 meters from a green ring, which is located some 15 meters under Bartkova štrbina, directly to Východné Rumanovo sedlo). From the saddle continue diagonally to the left and down the bright and smooth slabs to Rumanova dolinka. From here easily follow distinctive footpath to Zlomisková dolina (2 hours).
2. To Ťažká dolina: from left side of the gallery follow a distinctive ridge to the left and continue almost immediately down the steep gully to the right side of Kačacia dolina. Continue still on the grassy ramps, parallel with the ridge, into the next small saddle. Here cross the ridge back to the side of Ťažká dolina and diagonally down the ramp towards a steep gully. Go down this gully 30 meters then make a horizontal traverse to the right into Pustá lávka (distinctive saddle) (45 min, II UIAA). Then follow the ramp to the left and down the path under the northwest face of Galéria Ganku. (From Pustá lávka is possible time of descent approximately 1 hour down the deep and rocky gully into Kačacia dolina).

New belaying station for rappeling 2017 - info on FB link:
Rappeling - Galéria Ganku

1. Cesty v ľavej časti Galérie Ganku sú popísané pod Severnou stenou - pozri tam

2. Klasická cesta (IV.) 2-3h.
I.Król, W.Kulczynski ml., J.Lesiecki 27. 8. 1911
2. výstup: A.Grósz, T.Kregczy ml., L.Rokfalussy, Z.Votisky, 26.8.1911,
3.výstup: J. Humpola, A.Sokolowski, M.Sokolowski, 7.8.1924 (s novým variantom zľava),
1.sólo: J.Leporowski, 8. 1927,
1.zima: W.Goslawski, K.Paszucha, 13.4.1939,
2.zima: J.Brandobur, A.Puškáš, 30.-31.12.1949,
3.zima: K.Johanovský, Torn, 20.4.1960
info: AP-5/90 výstup: 2-3 hodiny

Nástup je z kotla pod prostriedkom steny, odkiaľ doľava hore sa začína výrazná trhlina, pretínajúca stenu a ústiaca na SV okraji Galérie Ganku. Z kotla skalnými rímsami šikmo doľava hore k trhline, ktorá sa začína ako strmý, čiastočne platňovitý žliabok. Ním niekoľko dĺžok lana hore až do mokrého výklenku so sutinovým dnom, nad ktorým skaly tvoria previs. Odtiaľ traverz cez strmé platne doľava na široké príkre rebro, sprevádzajúce trhlinu zľava. Po pravej strane rebra, čoraz ťažšie hore trávami i machom prerastenými skalami, stupňami i stienkami. V miestach, kde sa rebro stáva kolmým : Alebo :1 Obchádzajúc rebierko z pravej strany, hore na veľký sutinový stupeň nad 10 metrovou stienkou rebierka. Alebo: 2. Zľava cez 10 metrovú stienku rebierka na veľký sutinový stupeň. (Nepokračovať rímsami doprava.) Zo stupňa hore na dalšiu plošinku, nad ktorou je kolmá stena rebierka, ktorá je hladká a dole s previsnutým zárezom. Odtiaľ:Alebo (veľmi ťažko):1 Zárezom mierne vpravo hore na malé sedielko w ostrí rebierka (dobré istenie). Alebo (ťažko, väčšia expozícia): 2 Od začiatku zárezu niekoľko metrov vodorovne vľavo za hranu rebierka a doprava hore bežiacou trhlinou na malé sedielko v ostrí rebierka. Nad ním sa rebierko stráca v hlbokom, kolmom komíne, ktorý sa delí na dve trhliny. Pravou z nich, potom komínom cez niekoľko previsnutých blokov na malú sutinovú plošinu so zaklinenými skalami. Z nej ľavou časťou komína veľmi lámavou a kolmou stenou na ľavý, SV okraj Galérie Ganku.

3. Kuchařova cesta (V/A1,RP:VI+) 7h.
R.Kuchař, B.Svatoš 14.9.1954
1.zima: J.Ďurana, K.Hauschke, 16.-17.3.1963
2.zima: V.Launer, L.Chrenka, 2.3.1975
1.RP: P. Dvořák a brat, leto 1982, lezené voľne možno aj skôr
Istené sólo: M. Kapusta, 9.9.1983

3a. Čierna platňa ( OS VII)
(Tatarkov pokus 25.9.1975, ostali skoby)
J. Babinec, J. Svrček , 25.9.1999, (VII/VII+, AF, voľne s odsadnutím)
1. OS: O. a K. Húserkovci, rok 2009, vyskobované, klasifikácia VII.
2. OS: D. Kopold, A Šoltýs, 22.8.2010, (VII)

Tento variant vedie čiernou platňou medzi Kuchařovou cestou asi 3m vľavo od Kúta Čiernej platne. Okrem starých skôb je istenie problematické. Poznámka z OS prelezu od Kopolda: Ten kto má rád tvrdšiu klasifikáciu, morálové lezenie, istenie po veľmi starých skobách s možnosťou vytrhnutia úplne všetkých, nečitateľné lezenie a zábavky typu zatĺkanie skôb z lezeckej polohy (väčšinou z nejakej malej lišty) a samozrejme lezenie v platni, tak tu je tá pravá cesta.

4. Kút čiernej platne (V+,A2, OS:6+ ) 6h.
P.Pochylý, J.Unger, L.Hodál, V.Pipal, O.Duba 30.5.1971
1 OS: A. Šoltýs, M. Vanovčan, 6+, 24. 9. 2011 (pozn. možno voľne aj skôr)
Info z OS: pekné kutové lezenie, potrebné veľa vklínencov a malých friendov, skoby na štandy sa zídu.
Pri preleze logickejší priamy nástup do cesty, topo zakreslil M. Vanovčan.

5. Cesta pavúkov (V+/A2, OS: 6+) 3h.
P.Dieška, O. a P.Pochylý, J.Zrůst 30.8.1967
2.výstup: M.Grochowski, K.J.Rusiecki, 26.6.1969
1.zima T. Gibinski, P.Kowalczuk, január 1970, 2,5 dňa
AP-V/101, K-699

5a. Variant v hornej časti (V) 3h.
I. Ullsperger, J. Koudelka, R. Chládek, 24.8.1983

6. Cesta Ďurana - Pochylý (IV+/A2 RP:8-/8) 8 hod.
J.Ďurana, P.Pochylý, 11.-.12.9.1963
2. výstup A. Mróz, A. Swirczynski, 6.-7.7.1968,
1. zima: J. Ďurana, P. Pochylý, 12.13.4.1964
2. zima: ?,
3. zima: Romanovský, Hanák, 22.-23.2.1975,
1. RP: V. Plulík, J. Markech, 19.8.1992

Výstup krajne tažký, niekoľko miest A2, nesmierne exponovaný, pekný, v pevnej skale; Vstup do skál je na začiatku výstupu Klasickou cestou. Priamo platňou hore až na ľahšie stupne po pravej strane jaskyne, ktorú obchádzame zľava. Odtiaľ doprava cez rozlámané stupne a kútom až k odštepu (istenie). Od odštepov priamo hore cez previs (A2) medzi dve platne a škárou až na koniec (A2). Potom ďalší previs a doľava na pilierik a na ľahšie stupne (miesto bivaku pri prvom výstupe). Ďalej cez stienku doprava a cez stupňovité, hladké platne do výrazného kúta (A2). Ľavou stenou kúta (A2, IV+) na ľavý okraj Galérie Gánku. Info aj: AP-V/101, K-700
Info: O. Húserka: navrhovaná klasifikácia: (6-,3,4+,8-,6-,8-,6), Pozn. Pravdepodobne 1 dĺžka lezená iným variantom.

7. Komín Lapinského a Paszuchu (VI/A1-A2, RP:7-/7) 10 hod.
7a. Priamo komínom s narovnaním (VIII-)

Cz. Lapinski, K. Paszucha 6.-7.9.1944
2.výstup: I.Gálfy, I.Lehotský, J.Psotka, Z.Zibrín, 2.-3.9.1954,
3.výstup: K.Cerman, J.Mašek, 5.-6.9.1954,
1.zima: Budín, Kolísek, Matras, Veselý, 18.-19.4.1960,
2.zima: Z.Studnička, J. Šmarda, V. Tichý, 20. - 21.4.1960,
3.zima: Z.Hrubec, M.Mikeš, 14.-15.4.1961,
4.zima: J. Ďurana, T. Hanzel, P. Plašil, 22.-23.4.1961,
1? zima za 1 deň: M. Kapusta, F. Korl, 9.3.1986
1.RP: V.Plulík, J.Markech, leto 1992
(7a) 1.OS: (VIII-) D. Kopold, A. Šoltýs, 21. 8. 2010 - pôvodný výstup komínom + narovnanie novým 40m variantom
Nový logický variant je v 4. dĺžke, kde pôvodná cesta odbočuje doprava. 4 dĺžka tak vedie tenkou previsnutou špárou (VIII-).

Pozn.: Josef Čihula, český horolezec, zdolal Lapinského komín v roku 1960 len s troma skobami za 5 1/2 hod.

Opis technického výstupu - Výber. Kúsok vľavo od prostriedku steny sa tiahne hlboký, viackrát previsnutý, stále mokrý komín (Lapiňského a Paszuchov komín), ktorý v dolnej časti spadá asi 50 metrov platňovitým úpätím do nástupového kotla. Vstup do skál: V kotle pod prostriedkom steny mierne doľava pod spádnicu komína. Priamo hore 25 metrov stienkou, prerušovanou trávnikmi - pomocou ríms a skalných stupňov - na poličku pod mokrým previsom (IV). Cez previs (V) hore, potom 20 metrov stenou doľava na lávku pri začiatku vlastného komína. Komínom hore pod jeho prvý veľký previs, ktorý prekonávame pomocou skôb z ľavej strany systémom poličiek (V+). Z poličky: 1, alebo (VI ; praktické len keď je skala suchá) kúsok vpravo, potom priamo hore kolmou, hladkou, zvyčajne mokrou stienkou. Na jej konci späť do komína, do vhĺbenia. 2, alebo (VI): komínom hore - spodným ťahom cez dva previsy do vhĺbenia v komíne. Z vhĺbenia komínom hore 25 metrov, potom doľava na trávnatú policu z ľavej strany komína. Z police 4 metre stienkou hore na šikmú popukanú platňu. Odtiaľ: 1. (VI): šikmý traverz vpravo po platni a veľmi dlhý krok do trhliny, ktorou návrat do komína a ním do vhĺbenia (spolu 10 metrov). Alebo 2. (V): priamo hore 8 metrov stienkou pod pás previsov, pod ktorými doprava do vhĺbenia komína. Z vhĺbenia šikmo doprava hore k odštiepeným blokom. Nad týmito blokmi sa tiahne hore zárez so starými skobami. Nepostupovať týmto smerom!!! Od blokov vľavo a hore pod previs v komíne a pod previsom doľava na šikmú policu. Z police hore 12 metrov stenou pomocou trhliny na šikmú trojuholníkovú plošinu po ľavej strane komína. Potom po pravej strane komína hore a nakoniec komínom na jeho koniec. Teraz: Alebo 1. (V): Zárezom ako predlžením komína kúsok hore (spoločne s variantom ďalším variantom 2*, potom traverz 4 metre vpravo pomocou skôb na poličku, z ktorej priamo hore na policu nad spomínaným zárezom, alebo 2* (V): Zárezom ako predlženim komína hore 40 metrov na jeho koniec, z toho 15 metrov pomocou skôb (A1) — potom šikmo doprava na ľahší terén na policu. Z police: Alebo 1. (V): Šikmo vpravo hore niekoľko metrov po naukladaných blokoch na začiatok nového, previsnutého zárezu, ktorým hore - pomocou skôb - na prostrednú časť Galérie Ganku. Alebo 2. (III): Hore šikmo vľavo komínikom, potom traverz 3 metre doľava a lámavým pilierikom na prostrednú časť Galérie Ganku. Info aj: AP-V/93, K-701

Opis RP výstupu podľa časopisu A/Zero preklad: Droga Łapińskiego-Paszuchy. Vstup do steny je v spádnici komína, cca 15 m od Klasickej cesty. Prvá dĺžka začína ľahkým terénom (III) hore k stene pod ktorou traverz doľava (IV+) pod rozbitý, mokrý komínik (stanovište). Komínkom hore (V), potom pod ústím hlavného komína (možno aj komínom hore cca VI - ťažšie) doľava na policu pod krátku stienku, ktorá zahradzuje vstup do veľkého vhĺbenia (stanovište). Teraz trochu ťažko cez stienku v jej pravej časti (V+), do vhĺbenia, jeho dnom (ľahšie, ale je často veľmi mokré) alebo špárami v jeho pravej stene (VI) na stanovište nad ním.Vodorovným traverzom znova dosahujeme komín, ktorým trochu hore (VI-), potom šikmo vpravo (skoby) na stanovište (VI+). Odtiaľ nepríjemný traverz trochu dole vľavo na opačnú hranu komína, odtiaľ kolmá stienka (skoby, VI+/VII-) na policu zo stanovišťom. Následný vysiľujúci traverz (VI+), doprava smeruje pod líniu vhĺbení, ktorými už ľahšie hore (V+). Posledná, veľmi dlhá dĺžka prechádza vhĺbením, potom pilierikom po ľavej strane na policu so stanovišťom už pod hranou Galérie. Po pravej strane vidíme charakteristický platňový kút zo skobami, ktorý umožňuje pekný, hoci ťažší variant zakončenia cesty.

8.Centrálny kút (V+,A3, zima 8, M8-, 80st., leto VIII+/IX-, RP/PP) 22h.
J.Hradecký, O. a P. Pochylý 21.-22.3.1980
2.zima: J.Dutka, V.Plulík, 12.3.1994
1.leto: A.Buzinkay, R.Hajdučik, O.Pochylý, 16.9.1982, 10 hodin
Zima: voľný prelez štýl OS a PP, D. Janák (Stoupa), P. Vrtík (Bača), 9.-11.3. 2011, voľne UIAA 8, M8-, 80 stupňov
Leto: voľný prelez štýl OS a AF, M. Peťo, M. Krasňanský, VIII, 4. 8. 2011.

Info z letného voľného prelezu: V nedeľu 4.9 sme si čiastočne splnili plán, keď sa nám podarilo prebiť voľne všetky dĺžky v Cetrálnom kúte štýlom AF,alebo OS. Veľmi pekná línia, do ktorej treba sadu friendov, čokov a možno nejakú tenkú skobu, ale minimálne. Cestou sa dá v pripade potreby zlaniť. A klasa? No kvôli číslam a pohodičke choďte liezť Ružomberskú, cca 8-/8 a Centrálny kút ani kvôli číslu neliezť :-). Dali sme to na "tatranských" 8. Klasifikácia jednotlivých dĺžok je asi ...nástupový variant cez komín 6+, 4+, 7-, 5+, 8, 8, 6+. Niektoré dĺžky sme spojili do jednej oproti nákresu. (M.K.)
Foto a report na stránke James

RP/PP prelez cesty s variantom. Miro Peťo píše: 2.10.2011 sa nam s Erikom Rabatinom podarilo preliezt Centralny kut volne stylom RP/PP. V klucovej dlzke sme mokre miesto (asi vecne mokru 10-metrovu cast kuta) obliezli zlava moralovou platnou zaistenou niekolkymi starymi tenkymi skobkami (obtiaznost tejto dlzky je cca 8+/9- PP, Erikovi sa to zdalo este trochu tazsie, skoby zanechane). Predposledna dlzka (ktoru som s Martinom Krasnanskym prvykrat preliezol AF) pustila hned na RP, obtiaznost cca 8/8+ RP. Suma sumarum je teda obtiaznost dlzok cca: 5+ (resp. 6+ nastupovym kutom sprava), 4+, 7-, 8+/9-, 8/8+, 6+. Na zaistenie su potrebne (okrem sady cokov a friendov - najma male a stredne) aj 2-3 tenke skobky do klucovej dlzky (pokial sa lezie platnou zlava). Standy su relativne dobre a cestou sa da vcelku pohodlne zlanit (4x - 60 m, 45 m, 65 m resp. 35 m + 30 m, 55 m). Celkovo ide o narocnu ale velmi peknu cestu.
Story o RP/PP preleze najdete aj na James - Story
Ďašie podrobnosti a foto na našom facebooku.

9. Studničkova cesta (V+ / VI+) 8-10 hod.
Z.Studnička, K.Hauschke 22.9.1960
1.pokus: J.Horvát, A.Puškáš, 11.9.1946 a 21.8.1947, do dvoch tretín steny, 2.leto: A.Mróz, K.Zdzitowiecki, 7.-8.8.1962,
3.leto: B.Uchmanski, J.Wachowicz, 28.-29.8.1962,
4.leto: J. Ďurana, J. Fabik, 27.7.1963,
1.zima: Z. Studnička, P. Černík, 22.-23.4.1961 (alebo marec 1961?)
2.zima: slovenskí horolezci ?
3.zima: T.Gibinski, T.Piotrowski, 3.-5.1.1969
1.sólo: P. Pochylý, február 1978, 3 dni

Variant v Studničkovej ceste (V+, A1) 10 hod.
J. Kalla, J. Kielkowski, 21.8.1971 - schému pozri TU, alebo v "iné užitočné info".

Prostriedkom steny medzi výstupmi Lapinského a Orlowského je v spodnej tretine nápadný pilier. Z obidvoch strán ho ohraničuje hladké kútové zalomenie. Pilier vyššie v stene zaniká v hladkej a previsnutej stene. Vstup do skál: V kotle pod prostriedkom steny. Pilierom hore a cez nápadný šikmý zárez doľava cez blokovito zoskupené kamene. Ťažšou stienkou s previsnutým blokom a kútovým zárezom (na konci veľké volné kamene) na vrchol piliera. Odtial vpravo za roh a 8 m vodorovne cez platňu do kúta pod previsy. Z platní temer vodorovnou Škárou pod strechou previsu doprava a mokrou stienkou hore na malý balkón. Odtiaľ krátkym zárezom do jaskynky. Strechu jaskynky rozdvojuje škára, ktorá ďalej pretína hladkú stenu (škára je dlhá asi 5 m). Škárou jaskynky hore (V+). Jej koniec vyúsťuje za oblým pilierikom, ktorý ohraničuje pravú stranu nápadného vhĺbenia. Do neho zostúpime asi 3 metre. Tu sa začína mohutný kút, ktorý sa končí na okraji Galérie. Najprv kútom (V), neskôr v jeho ľavej stene (V+). Pod okrajom Galérie prejdeme späť do kúta (VI) a cez malú plošinku na Galériu Ganku. Info aj: AP-V/98, K-702

10. Orlowského cesta (VI-) 6-8 hod.
W.Goslawski, T.Orlowski 30.-31.7.1939 a 3.8.1939
2.leto: J. W.Žulawski, T.Orlowski, 6.8.1943
3.leto: I.Gálfy, I.Kluvánek, B.Korsák, A.Stolz, R.Richvalský, I.Urbanovič, 20.8.1958
4.leto: J.Lange, T.Piotrowski, Z.Prusisz, 20.8.1966
1.zima: I.Gálfy, J.Sláma, I.Urbanovič, J.Wencziller, 3.-4.3.1959
2.zima: J.Ďurana, P.Plašil, 15.-16.4.1961
3.zima: I.Kluvánek, J.Psotka, Z.Zibrín, 18.-19.4.1961

Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny kúsok vpravo hore 50 m. ľavým rebierkom červeného, hore previsnutého zárezu a na konci cez previs na stupeň. Odtiaľ ďalej hore do nového výrazného zárezu z červených platní. Od platní traverz vpravo niekoľko metrov výhodnýrni lávkami do nevýrazného komina. Ním na malý blok. Z neho krátky traverz vľavo a zárezom hore na odstávajúci blok. Z bloku vpavo cez dalšie odstávajúce bloky do miesta, odkiaľ vidieť veľkú platňu. Od jej dolného ľavého kúta priamo hore do puklín v platniach a pomocou nich vpravo na znižujúce sa sedielko medzi stenami a odstávajúcou vežičkou, na ktorú vzpieraním. Z vežičky 10 m. vpravo hore, potom 20 m. vľavo šikmo hore, obchádzajúc po ceste rebierko, na malú plošinku v otvorenej stene (stanovište pri odstávajúcom bloku). Teraz vľavo do zárezu a ním na stupienok. Z neho traverz vpravo cez platňu do nového zárezu, ktorým hore až na jeho koniec. Potom traverz vpravo do komínovitého zárezu za hranou rebra. Zárezom priamo hore do jeho ukončenia na malý stupeň a traverz vpravo na malú šikmú plošinku pod previsnutými skalami. Odtiaľ priamo hore cez stienku na stanovište v novom záreze. Z neho, obkročiac rebierko, vľavo 10 metrov pod veľké platňovité vhlbenie. Priamo hore na druhú platňu. Z horného ľavého kúta spomínanej platne traverz vľavo na blok a ďalej šikmo vľavo do malého výhodného vhlbenia už pri odstávajúcej a doposiaľ neviditeľnej vežičke. Odtiaľ priamo hore na vežičku a vľavo hore na veľkú popukanú platňu. Platňou vpravo hore na stupienok v hrane platne. Ďalej niekoľko metrov hore a vľavo, pretiahnúc sa cez malé rebierko, na novú veľkú platňu do malého vhlbenia na začiatku strmého zárezu. Zárezom priamo hore na dobré stanovište. Z neho vľavo a hore na lávku a ďalej vľavo hore, na konci cez neveľký previs na Galériu Ganku.

11. Centrálny pilier (V+/A1,RP:VII) 3,5 hod.
R.Antoníček a druhovia 15.10.1963
2.leto: P.Dieška, P.Páleníček, O.Pochylý, P.Pochylý, J.Zrůst, 31.8.1967, (opis),
3.leto: J.Franczuk, J.Kielkowski, R. Kowalewski, 29.7.1969,
1.RP: A.Buzinkay, Bruchholz, 9.9.1982, kl.7, posledné pôvodné tech. miesto.
výstup: 3,5 hodiny

Pozri aj: Iné užitočné info - variant.

12. Stanislawského cesta (V+) 2-6 hod.
W.Stanislawski, M.Žulawski 19.8.1931
2.leto: W.Goslawski, T.Orlowski, 31.7.1939
3.leto: M.Babinski, W.Goslawski, Cz.Mierzejewski, 2.8.1939
1.zima: K.Cerman, R.Kuchař, J.Mašek, B.Svatoš, 4-5.3.1955
2.zima: I.Kluvánek, V.Šmída, 4.4.1957
3.zima : R.Antoníček, J.Ševčík. 6.4.1957
1.sólo: V.Tatarka, 28.8.1994, 70 minút

Výstup vedie výrazným komínom (Stanislawského komín), ktorý sa tiahne v pravej časti SZ steny. Z pravej strany ho ohraničuje Puškášov pilier. Medzi nimi je Poľská cesta. Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny doprava na úpätie pravej polovice steny cez stienku na skalný a sutinový pás. Pás sledujeme cez prerušujúcu sa stienku, až sa zužuje a stráca v otvorenej stene. Pred ukončením pása hore cez stienku a skalné stupne 25 metrov na plošinu medzi veľkými útesmi. (Tu odbočuje priamo č.13 a doprava výstup 14 .) Ďalej doprava na hranu rebierka a cez balvany hore. Odtiaľ už vidieť v stene veľký komín, pretínajúci hornú časť steny. Ním vedie výstup. Splošťujúci sa chrbát rebierka prerýva trhlina. Od začiatku trhliny:Alebo (ľahšie):1 Niekoľko metrov dolu doprava a cez stienky do krátkeho komínika z ľavej strany. Ním cez skalné okno na dobrú plošinu obloženú skalami.Alebo (ťažšie):2 Niekoľko metrov vľavo do trhliny, ktorá sa tiahne za roh a trhlinou 12 -15 metrov hore. Pred miestom, kde sa trhlina splošťuje, do platňovitých skál, niekoľko metrov vpravo na dobrú plošinu obloženú skalami. Z plošiny do krátkeho komína a hneď od jeho päty do skál vľavo od neho. Nimi na začiatok veľkého komína, pretínajúceho celú stenu. Dnom komína 25 metrov hore pod prvý schod. Cez nízky previs a vklinený balvan na stupeň. Teraz do pravej steny komína, v nej niekoľko metrov hore, potom doľava a späť do komína. Komínom ďalej k miestu, kde sa rozdvojuje. Odtiaľ:Alebo:1 Pravou vetvou do výšky sutinovej plošiny, potom niekoľko metrov vľavo na uvedenú plošinu. Alebo:2 Ľavou vetvou priamo hore a cez vklinený blok na sutinovú plošinu. Ďalej dnom komína pod druhý schod. Prekonávame ho trocha vľavo, potom zužujúcim sa komínom dostaneme sa na veľkú plošinu pod obrovským tretím schodom. Dno komína tvorí 15 metrová platňa a previsnutá stienka. Nad ním je malá plošinka, nad ktorou je komín velmi úzky, preklenutý zhora balvanom. Lámavými blokmi k trhline vľavo od platňovitej stienky. Trhlina i stienka sú previsnuté. Najprv trhlinou priamo hore pod vklinený, kývajúci sa blok. Teraz na platňovitú lištu v stienke vpravo a stienkou hore na spomínanú malú plošinu na začiatok veľmi tesného komína so zaklineným blokom. Z plošiny hladkým, veľmi tesným a mokrým komínom hore až pod previs, ktorý ho preklenuje. Medzi previsom a vklineným balvanom je 5 metrový tunel. Tunelom na balvan. Vpravo od nás sú schodnejšie stupne; z nich doprava do ďalšej pukliny. Ňou niekolko metrov priamo hore, potom cez nízky previs na stupeň pod kolmým, rozširujúcim sa komínom. Komínom až pod uzatvárajúce sa previsy. Teraz:Alebo 1.(pomocou dvoch skôb) Traverz 3 metre doprava na platňovitú plošinu na rebre vpravo. Alebo 2.(V-). Nejdeme až pod previsy, ale vľavo na malú lištu v ľavej stene komína, odkiaľ sa presunieme na malý stupeň v pravej stene komína. Zo stupňa krátky traverz vpravo na platňovitú plošinu na rebre. Od Ľavého okraja plošiny niekoľko metrov priamo hore na naklonenú platňu. Presunieme sa doprava za hranu rebra, potom späť na jeho hranu. Odtiaľ 3 metre vodorovne doprava cez nevysoký hladký schod a cez niekoľko skalných stupňov priamo hore na pravý, Z okraj Galérie Ganku.

13. Polská cesta (V,V+) 3 hod.
J.Franczuk, J.Kielkowski, R.Kowalewski 29.7.1969

14. Puškášov pilier (V.) 4-6 hod.
J.Petrlova-Pospíšilová, A.Puškáš 26.7.1948
2.leto: J.Andráši, M.Mereš, 18.7.1953
3.leto: H.Czarnocki, A.Wala, 8.8.1955
1.zima: bratia Weiglovci a druhovia, marec 1959
2.zima: M.Popko, D.Topczewska, 24.4.1961
3.zima: J.Kurtisz, J.Wencziller, 21.4.1963

Pravé ohraničenie SZ steny tvorí dosť výrazný Z pilier, ktorého dolná časť hlboko zabieha do sutiny, tvoriac písmeno V. Spodný úsek piliera sa váčšinou nelezie, keďže sú to len 3 - 4 dlžky lana pomerne nepríjemného, i keď nie ťažkého lezenia v trávnato-skalnom teréne. Vstup do skál: Z kotla pod prostriedkom steny vybieha doprava lávka až na plošinu dolnej časti nášho piliera. Z plošiny priamo hore vytláčajúcim a previsnutým komínikom na exponované platne (IV) a ďalej tesne po hrane asi 100 metrov na veľké šikmé platne, nad ktorými sa dvíha tmavá, hladká, previsnutá stena. Odtiaľ ťažkým traverzom doľava asi 10 metrov (V- až V, skoby), potom priamo hore 3 metre. Exponovaným prekrokom do žliabku, ktorý sa tiahne doprava. Po dobrých stupoch prechádzame cez hranu piliera na trávnatú lávku a strmé platne pod vrcholovou partiou. Platne sú miestami trávnaté a často mokré. Traverz po lávke doprava asi 12m a platňami hore.Po 50 m. dôjdeme pod previsnutú a hladkú stenu, ktorá už tvorí okraj Galérie, k veľkému balvanu (istenie). Odtiaľ veľmi ťažký traverz 20 metrov vľavo (V-, skoby s krúžkom), dlhý krok do mokrého, trávnatého komínika, ktorým hore k veľkému bloku. Odtiaľ traverz 8 metrov vpravo po často mokrých stupoch (V-), potom veľký a ťažký krok na velkú platňu a ňou po ľavej strane steny priamo hore cez previs do kútika (skoby) po dobrých stupoch na pravý okraj Galérie Ganku.

15. Gálfyho cesta (V+) 10 hod.
I.Gálfy, F.Gažo. J.Koreň, J.Pikovský 26.7.1953
2.leto: T.Piotrowski, Z.Prusisz, 11.8.1966,
1.zima: W.Jedlinski, K.J.Rusiecki, 23.4.1968
info:AP-V/105, K-711

Gálfyho cesta. - Nástup je vpravo od Puškášovho piliera. Asi dve dĺžky lana cez ľahší terén na trávniky pod vlastnú stenu. V strede steny sa tiahne viditeľný zárez. Vľavo je veľká hladká platňa. Zárezom asi 20 m. hore na trávnatý stupeň a ďalej doľava pod previs s červenou škvrnou. Pred nami sú veľké previsy, ktoré uzatvárajú cestu. Vľavo pod prevismi beží zárez. Sledujeme zárez až na odštiepený balvan asi 20 metrov. Pokračujeme doľava k rozlámaným blokom. Odtiaľ 10 metrov šikmo hore na koniec platne. Priamo hore 5 metrov cez previsnutý blok na trávnatý stupeň.Vodorovne traverz asi štyri metre doľava na pilier, krajne ťažko. 4 metre po pilieri, potom doprava po lávke do steny k nápadnému výlomu. Po platniach priamo hore na trávnatý stupeň: Pred sebou vidíme okraj Galérie Ganku. Po ľavej strane veľkej tabuľovej platne cez previs priamo na Galériu Ganku. Exponovaný výstup.

16. Stredom platne v Z časti (V+/A2e RP:7) 6-8 hod.
T.Gibinski, M.Piekutowski, J.Skorek, Z.Wach 6.-8.8.1973
1. RP: Jan Kreisinger a Petr Jandík 18.7.1986
Taternik 4/73

17. Hauschkeho cesta (VI.) 4 hod.
J.Fabík, K.Hauschke 20.8.1963
1.zima: J.Milewski, T.Piotrowski 20.3.1969
info:AP-V/106, K-708

Pravou častou steny. - Nástup je na trávnato-sutinovej lávke, ako nastupuje Gálfyho cesta, no ideme po nej až na jej koniec, pod veľký čierny kút, ktorý prebieha medzi svetlými platňami a z pravej strany v hornej časti ho ohraničuje odštiepená čierna veža. Výstup vedie týmto kútom a ďalej medzi vlastnou stenou a odštiepenou vežou. Spoza veže ďalším kútom, až do spádnice žľabu, ktorý je opísaný v ceste č.18 a ním na Galériu Ganku.

18.Variant v pravej časti steny (II-III.) 3 hod.
W.Dobrowolski, S.Kowenicki, M.Szczuka 25.7.1926, Dosť rozlámané
info:AP-V/104

Z pravej strany SZ a Z-nej steny. Spočiatku ako na Východné Rumanovo sedlo, až do vhĺbenia, odkiaľ jeden zárez smeruje priamo na sedlo a druhý, širší a markantnejší, na severozápadný okraj Galérie Ganku. Ním hore, drobivými skalami a trávou.

19. Slovenský zlatý poklad (VI-) 5,5 hod.
M.Mondek, J.Frinta, 20.7.1999, 12 skôb. J-3/2000