Vysoké Tatry - Ka��ac�� Mn��ch - 2190 m

Popis-štítu / Description:
Both, over 400 meter high faces, share the common base. The left section of the face culminates as Kačací Mních, and the right section of the face culminates as Veža Železnej brány. Their north faces are suitable for summer and serious winter climbing as well. These summits are separated by Železná štrbina (notch), where is the beginning of the distinctive gully leading to the bottom of the valley, called Sawického depresia, which is actually creating two separate towers. Many routes in the right section of the Kačací Mních end up in Sawického depresia (gully), therefore it is convenient to combine these routes with the routes on the face of Veža Železnej brány.
Approach: See the approach in Rumanov štít.

Zostup zo štítu / Descent:

Fototopo descent

From the summit of Kačací Mních as well as from the summit of Veža Železnej brány descend first down to Železná štrbina (saddle between summits) and then easily down into a depression under the southeast face of the Veža Železnej brány. From here descend down the ramp, which is on many places disrupted by small gullies and rock bands. At the end of the ramp descend down the shallow gully (1 hour, II-III UIAA). From here:
1. To Bielovodská dolina (valley): to the left and down across Železné spády towards Zelené Kačacie pleso (tarn) and follow the blue hiking trail to the climber’s campground.
2. To Popradské pleso: diagonally up and to the right to Východná Železná brána, then down to Zlomisková dolina towards Popradské pleso (2,5 hour). (Also see – Východný Železný štít).

1. Filek-Piotrowski (IV) 4h.
K. Filek – J. Piotrowski, 31. 9. 1954
Výstup vedie prakticky vo V stene Kačacieho Mnícha. Od Zeleného Kačacieho plesa do prvého z dvoch spadajúcich žľabov z vysunutej terasy Kačacej doliny smerom na Železné spády. Žľabom 50 metrov pod veľký previsnutý skalný zub. Ďalej 30 metrov lámavými skalami na trávnatú lávku. Šikmo vpravo hore lávkou 60 metrov na plošinku. Nad nami sa nchádzajú 3 previsnuté rebrá. Prostredným z nich, vpravo od hrany, po strmých blokoch 60 metrov na veľkú trávnatú plošinu, ňou vpravo hore a slabo výraznou trávnato-skalnou depresiou 15 metrov hore, vyššie doľava pod previs a systémom trávnatých plošiniek cez ďalší previs na balkónik na začiatku platňovitého rebra. Priamo rebrom alebo jeho ľavou stranou 10 metrov hore, potom traverz vľavo do strmého zárezu. Zárezom priamo hore, pod previsnutými blokmi traverz doprava do zárezu, ktorým hore na veľkú trávnatú terasu. Z terasy výrazným žľabom 30 metrov hore, potom vpravo cez strmú platňu do depresie, ktorá nás vyvedie na SV rebro. Rebrom na vrchol.

2. SV rebro (V) 4h.
K. Jakubowski – T. Nowicki, 31. 8. 1954

Nástup je v mieste, kde rebro vchádza najhlbšie do sutiny. Žliabkom z ľavej strany veľkej platne, ďalej samotnou platňou a zarastenou skalou na trávnik pod výšvihom. Nad výšvih zľava alebo sprava (ľahšie) a šikmo vľavo trávnatými plošinkami 45 metrov za uhol steny k výraznému bloku. Cez stienku do platňovitého žliabku, ktorým na platne. Platňami 40 metrov hore na trávnik, 30 metrov ostrím piliera a vyššie cez komínik, ktorý vytvára odštiepená platňa, až na jej horný koniec. Traverz doľava po platniach na rebro, ktoré ohraničuje z pravej strany výrazné vhĺbenie a ďalej šikmo vpravo zárezom na trávnik. Trávnato-skalnatými stupňami po ľavej strane piliera k výraznému zárezu. Ním do miesta, kde sa rozdvojuje, ľavým zárezom hore a potom vpravo na plošinu nad pravým zárezom. Ďalej 6 dĺžok najprv ľavou stranou piliera, potom jeho platňovitým ostrím na predvrcholový vodorovný hrebeň Mnícha. Ľahko na vrchol.

3. Zásnuby (M6/6+ pôv. V, A1) 13h.
V. Jakubec – I. Jendreková, 17. – 18. 7. 1982
1. zima: V. Jakubec - P. Rydlo 16-17.3.1986
1 zimné free M6/6+: M. Nowak, G. Figura, J. Radziejowski, 3.1.2014

4. Danielova cesta (V+, A1 voľne VII, M7+) 16h.
K. Jakeš – B. Mrozek, 15. 7. 1978, 16 hod.
1.zima Z. Hermann – B. Mrozek, 23.-25.12.1978
1.RP A. Formánek, J. Michalík, 1. 8. 1983
1.zima voľne?, M7+ Jan Kuczera, Rafał Pietrasiak 10.03.2015

5. Superdiretisima a varianty (pôvodne V, A2, voľne VI+/VII- (M7-) 1x A2 ) 32h.
K. Jakeš – B. Mrozek, 10. – 12. 2. 1979, 32 hod.
1 zimné sólo, čiastočne voľne VI+, A2, M. Heuger, marec 1992
VI+ okrem prvej A2 od 7. stanovišťa voľne VI+/VII-
D. Kuráň, J. Šofranko, 21.2.2011
M7-, s vynechaním prvého úseku A2, za jeden deň - 10 hod.

5a. Variant v spodnej časti:
V. Jakubec – F. Mečiar, 8. – 9. 8. 1981, V+, A0.

5b. Variant Triple direct:
M. Heuger – R. Jelenský – I. Štefanský, 22. – 23. 2. 1997.
Dve nové dĺžky medzi cestou č. 5 a č. 7 (V, A2), 3 dĺžky cestou č. 6 (V+), dolez superdiretisimou (V+, A2).

6. Ľavým zárezom (VI) 6h. J. Bednár – J. Pikovský, 22. 8. 1954.

Nástup v spádnici vrcholu, v nápadnom širokom žliabku. Po jeho ľavej strane na lávku, ktorá sa tiahne priečne cez dolnú časť steny. Z lávky po výraznej rampe zárezu až na jeho koniec. Z konca zárezu na šikmú plošinku. Priamo hore 50 metrov (najťažšie miesto), na malý trávnik. Z neho doprava cez dve platne tvoriace komín. Ním hore a ďalej na skalnatú lávku, po ktorej traverz asi 7 metrov doprava. Z lávky na trávnik a blokmi cez previs na vrchol.

7. Diretisima (V-, A2, OS:M9-/9) 14h.
Z. Drlík – M. Pelc, 27. 7. 1974
1. opak. K. Jakeš, J. Štelbaský, J. Špánik leto 1976, 12 hod.
1. zima J. Stejskal, J. Martiš, M. Šmíd, 12.-15. 2. 1976
2. zima S. Glejdura, O. Patřičný
3. leto V. Jakubec, F. Mečiar, júl 1982
3. zima Kutil -Kašťak-Suchel-Foldrecht,
4. zima S. Kuba - J. Hyžný 12.-14. 2. 1982
D. Kuráň - J. Šofranko 18.3.2007, jednodňový zimný prelez

1. OS free: M. Radovský, A. Kaniak, 17. 3. 2020, 10 hod., M9-/9

Opis free prezezu od M. Radovského

8. Komínom "100" (V,A2, voľne VII/VII+)
A. Belica, 23. – 25. 1. 1977
1. opak. J. Michalko - B. Mrozek 4 - 6. 3. 1978
2. opak. J. Kopold - D. Kuráň, 9. 2. 2004, za zlých podmienok, voľne okrem kľúčovej A2 dĺžky.
1. voľné prelezenie -sólo D. Kopold, 27.11.2009, 7 hod, kľúčová dĺžka VII/VII+, v zimných podmienkach.

9. Pravým komínom (V) 5h.
C. Hrywiecki – J. Mierzejewski, 19. 8. 1939
1.zima S.Glejdura - I. Koller, 19.3.1981

Naľavo od Sawického depresie pretína stenu výrazný komín. Vstup do steny je vpravo od tohto komína. Platňovitými stupňami hore, potom mierne vľavo na sutinovo- trávnatú lávku. Z nej pravou stranou spomínaného komína hore v smere čiernych previsov, ktoré obchádzame trávnato-skalnatým terénom po pravej strane (najťažšie miesto). Ďalej hore komínom cez previsy až do previsu s voľnými skalami, ktorý ochádzame sprava. Potom pravou stranou komína, vyššie ľavou stranou k strechovitým stupňom. Nimi hore, traverz doprava do komína, hore cez previs a hranou ohraničujúcou komín z pravej strany až do sedielka v rebre, ktoré ohraničuje Sawického depresiu zľava.

10. Ľavá hrana Pravej veže (V, A1-RP M7) 12h.
J. Lajčák – P. Valovič, 8. 3. 1979
Zimné free: M7 - Ilona Gawęda, Maciej Chmielecki - KW Kraków, 30.12.2012

11. Cesta cez škáru (V+, A2 voľne VII- ) 12h.
P. Kaššay – P. Valovič, 8. 8. 1979
1. zima: P. Kaššay – P. Valovič, 22.-23.12. 1979

12. Ľavou časťou Pravej veže (V-, A2) 15h.
Z. Demján – J. Porvazník, 23. – 24. 12. 1979

13. Stredom Pravej veže (V+, pôvodne V+, A0 ) 10h.
I. Koller – P. Košík, 28. – 29. 9. 1975, 10 hod.,
1. zima: V. Kinčeš, J. Porvazník, P Slováček, 23.-25.12.1977
(voľne V+ v letných podmienkach, 1 RP?)

14. Pravou časťou Pravej veže (V, A2) 17h.
A. Belica – I. Koller, 22. – 24. 1. 1978

15. Hranou, A. Belica (IV) 2h.
A. Belica sólo, 3. 8. 1976
Výšvih piliera Pravej veže a ťažšie miesta hrany obchádzame traverzom z pravej strany. Zo sedielka za Pravou vežou lezieme vľavo od hrany až na vrchol.

16. SZ stenou Pravej veže (V+)
V. Jakubec – F. Mečiar, 11. 7. 1981
Nástup zo Sawického depresie, bez bližších podrobností.

17. Sawického depresia (IV) 3h.
J. Sawicki – P. Zając, 19. 7. 1930 1. zima: J. Albert - E. Formanová - J. Krejný - J. Polášek - M. Tichák - V. Zatloukal, 25. - 26. 3. 1955

Nástup do žľabu sprava, alebo zľava. Žľabom hore, prekonávame niekoľko prahov, miestami zľava až do Železnej štrbiny. Pekná zimná cesta, V zime ľadové prahy a strmý sneh. V lete rozbité.

18. Cesta zárezom (V-, A2) 7h. - Veža Železnej brány
J. Porvazník – P. Slováček, 2. 7. 1977
1.zima A. Belica - I. Koller 15. -16. 3. 1980

19. Glejdura-Krnáč (V+, A3) - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Krnáč, 14. – 17. 3. 1980
Spodnú časť na Pravú vežu liezli cestou č. 14.

20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h. - Veža Železnej brány
A. Belica – J. Porvazník, 7. 8. 1980

21. Ľavý komín (IV+) 5h.
M. Marek – M. Ondráš, 2. 9. 1979
1. zima: S. Glejdura - I.Koller 19. 3. 1981 v spojení s cestou 9.

22. Prostredný komín ( IV+) 4h. - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Lihocká, 17. 2. 1982

23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h.-Veža Železnej brány
P. Kostovský – M. Marek – M. Ondráš, 21. – 25. 12. 1979
1. OS D. Kuráň - J. Santus, M7- , 24. február, 2011

24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h - Veža Železnej brány.
A. Belica – V. Kinčeš, 8. 8. 1982

25. Belica-Porvazník (V) 4h. - Veža Železnej brány
A. Belica – J. Porvazník, 30. 8. 1976
1. zima: J. Baránek - F. Hudek, 19. 3. 1981

26. Kopold - Revol ( V-VI, 1x VII) 5h. - Veža Železnej brány
J. Kopold – E. Revol, 16. 2. 2010
V-VI, jedno miesto VII, 5 dĺžok, zostup zlanením (60 metrov) dole za hrebeň.

Foto z prvovýstupu:
Foto 1
Eli Revol

27. Rebrom steny (II-III) 4h. - Veža Železnej brány
S. Makowski – A. Sokolowski, 7. 8. 1924
Rebrom až na vrchol, problematickejšie výšvihy zdolávame sprava.

28. Žolík (M6+) 5h. - Veža Železnej brány
D. Kopold, V. Jakubec, 23.2.2011

Foto z prvovýstupu:
Dodo za traverzom
Druhý problém
V akcii
Na hrebeni Veže Železnej brány