Vysoké Tatry - KotlovĂ˝ štĂ­t - 2601 m

Popis-štítu / Description:

Kotlový štít is the nodal point of Gerlachovský štít (peak), where the Gerlachovská rázsocha (spur) bifurcates into two branches/ridges of horseshoe shape, which encircle the Gerlachovský kotol (cirque). SW branch/ridge is enclosed by Batizovská dolina (valley); it is called “Dromedárov chrbát” and has five separate towers. These are separated from Kotlový štít by štrbina (notch) pod Kotlovým štítom and from Dromedárov hrb (hump) by Dromedárova štrbina (notch). Second branch/ridge is encircled by Gerlachovský kotol and Velická dolina (valley). The face is enclosed from the left by the immense left pillar, which is made up of triangular gabled wall on the right side above the valley. From the right side is the pillar wall encircled by deep gorge, then obvious middle pillar and Urbanov žľab (gully). The height of SW face, which is towering above Batizovská dolina, is approximately 500 m.
Getting there-SW face: You shall follow the red hiking trail from Sliezsky dom (mountain hotel) until you reach Batizovské pleso (tarn). Continue up the unmarked trail to the Batizovská próba (gully) and then scramble up the scree to the face (1,45 hour). From Vyšné Hágy follow the yellow hiking trail to the Batizovské pleso and from the tarn take the same route to the face (2,5 - 3 hours).Jozef Gurník provided picture of the face with routes.

Zostup zo štítu / Descent:

The summit part is quite rugged and there several suitable (easy UIAA I-II) descent routes.
From the top of the face you shall follow the ridge in direction of main peak summit, you shall traverse (II) into the Batizovská próba (gully) or follow the ridge until you reach the štrbina (notch) pod Kotlovým štítom. Here you can choose to descent down the traditional Gerlach ascent route, down the Bazizovská próba (gully) into the Batizovská dolina (the most convenient) or continue all the way above the cirque until you reach the sedlo nad Kotlom (saddle) and then continue down the Velická próba into the Velická dolina (valley/takes more time, the route is longer). Next option is: follow the Dromedárov chrbát (ridge) to the left of the Gerlachovský kotol (cirque/see in Gerlachovský štít). Depending on chosen variant, the descent may take 2-3hours. (In winter it is possible to descent down the Urbanov žľab/gully, but the steps in the gully must be covered by the snow. Beware of avalanches!)

1. Prostriedkom steny (V) 4h.
J.Andráši, A.Puškáš, 2.8.1948 (AP/IV/28, FK/2/976)
J. Teslík a spolulezec 9.2005 opísali malé varianty v ceste.
Varianty

2. Michalko-Ondrejkovič-Žák (V+,A0) 6h.
J.Michalko, M.Ondrejkovič, J.Žák, 26.6.1976

3. Ľavý komín (IV-V) 4h.
S.Samuhel, Ľ.Vestenický, 9.7.1961 (AP/IV/30, FK/2/977)

Hlbokou roklinou 50m hore (vklinený balvan oblezieme zprava) na suťovú plošinu. Tu nástup doľava do vlastnej steny do miestami previslého komína.Jeho pravou vetvou 40m (V) do výklenku. Z neho (nie sklaným oknom!) do začiatku roklinky. Roklinkou s prahmi a vklinenými balvanmi hore 150m, nakoniec hlbokým komínikom do sedielka v ľavom pilieri. Ďalej hrebeňom ako cesta 1 na vrchol.

4. Pravý komín (III, jedno miesto V) 5h.
J.Gnojek, J.Sawicki, 5.8.1934 (AP/IV/27, FK/2/978)
1.zima: Rogowski, Udziela, 21.III.1955

Nástup ako cesta 3, trochu ďalej roklinou pod pravý komín steny. Komínom cez dva previsy do previslého výklenku tvoreného dvoma balvanmi. Obídeme ho yľava previslou trhlinou do ďalšieho výklenku (V). Traverz doľava pod vytlačujúcim blokom, potom trávnato sklaným terénom doprava hore na suťovú terasu nad previsom. Ďalej komínom cez 5 previsov.(Cez druhý zprava, a tretí zľava, ostatné priamo). nad nimi sa komín delí-ďalej jeho ľavou vetvou až na koniec. Ďalej mierne doľava hore na ľavý pilier a hrebeňom ako cesta 1 ľahko na vrchol.

5. Pravou stranou steny – rebrom (III) 3-4h.
F.Ždiarsky, I.Urbanovič, 9.10.1959 (AP/IV/29, FK/2/979)

Urbanovým žľabom až po rebro, ktoré vyrastá strmo vľavo v žľabe.Najprv zárezom v rebre, cez vklínený balvan až pod hladkú vežičku, ktorú obídeme zľava. Ďalšiu previslú vežičku obídeme zprava úzkou trhlinou (50 m), znovu na rebro. Po ňom na JZ hrebeň Kotlového štítu a na vrchol.

6. Urbanovým žľabom 2h.
O.Šimková, F.Ždiarský, 25.4.1961
V zime, pri zasnežených prahoch na čistom snehu.
Cesta je vhodná na zimu.(AP/IV/34, FK/2/980)

7. Ľavým rebrom (IV) 3h.
M.Kriššák, A.Luczy, 23.9.1967
rebro yasahuje do suti asi 100m pod Batizovskou próbou. Nástup na hrane rebra- Najprv dve dl. priamo po hrane pod previs. Traverz 3 m doprava a šikmo späť na hranu. Potom priamo po hrane až prechádza v hrebeň. Pripája sa tu na cestu č.1. Cez niekoľko vežičiek priamo a ľahkým hrebeňom na vrchol.

8. Tatarkova cesta (V-,A0) 6h.
V.Tatarka, E.Bobačicová, 30.8.1979

9. Budhove oči (VII)
J.Kořínek, I.Staroň, 25.10.2013 (150 m)

Foto z lezenia:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Fototopo zospodu

10. 50 rokov pre JAMES Bobrovec (VII)
J.Kořínek, I.Staroň, 8.8.2013 (240m)

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Fototopo zospodu

11. Pilier motýľov (V)
J.Kořínek, I.Staroň, 9.8.2013

Foto z lezenia:
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Story o preleze nových ciest v stene