Vysoké Tatry - K��pky - 2354 m

Popis-štítu / Description:
Kôpky is a large massif that is a continuation of Popradský hrebeň (ridge) in northern direction from Popradské pleso (tarn). The ridge separates Dračia dolinka v Zlomiskách (little valley) from Mengusovská dolina (valley) and the summit of this ridge is Kôpky (peak). There are two summits of Kôpky- the northern one, so-called Veľká Kôpka and the southern one called Malá Kôpka. There is a ridge of Popradské zuby (towers) spreading out between these two summits. There is Predná Popradská lávka (ledge), Predný PP (PP-Popradský) zub (tower), Prostredná PP lávka (ledge), Zadný PP zub (tower) a Zadná PP lávka (ledge) in this ridge in the direction from Malá Kôpka. In the southern direction there is a division of the ridge to main Popradský hrebeň (ridge) and lateral SW branch- the hrebeň Poradských mníchov (ridge). The western face of Kôpky is very rugged and grassy and suitable mostly for winter climbing. The eastern and SE face over the Dračia dolinka (little valley) are steep and suitable for summer climbing as well. The N face of Veľká Kôpka is towering over the Dolinka pod Váhou (little valley), where is located Chata pod Rysmi (chalet). There is a ramp crossing the N face, which is suitable for descent.
Getting there: For the access to the E and SE face see in “getting there” to Malá Dračia hlava (tower). You shall turn to the left at the tarn to the face of the Kôpky. The E face is accessible from the hiking trail to Žabie plesá (tarns) in Mengusovská dolina (valley).

Zostup zo štítu / Descent:

See the additional info to the face and second photo of E face. The ridge of Kôpky and the ridge of Popradské zuby is II-III UIAA grade. The descent is quite difficult.
1. To the Dolinka pod Váhou (little valley) (the most practical): You shall follow the ridge to Veľká Kôpka (peak). From the Veľká Kôpka you shall continue to the north, down the steep gully to the left, later you shall turn right to noticeable trail (cairns), take the trail to the left to the shoulder and ramp in N face, which is leaning from left to the right down the face to the little valley to the Chata pod Rysmi (chalet) while descending.
2. To Dračia dolinka (little valley): There is a possibility to traverse from the middle of the ramp to the right to the hrebeň Dračích pazúrikov (ridge) (I), to the Štrbina pod Kôpkami (notch), then you shall continue down to the Dračia dolinka (little valley) (obnoxious steep grass), or you shall follow the ridge skirting the spires to the Dračia štrbina (II-III) and rappel down the chimney (bolts, fix) to Dračia dolinka (valley). From the Vyšná štrbina v Kôpkach (notch), which separates Malá Kôpka (peak) from Popradský hrebeň (ridge), you shall rappel directly to Dračia dolinka (little valley) (the fastest abseil, own belay stations are necessary)
3. To Mengusovská dolina (valley) (Kotlina/cirque žabích plies). Quite obnoxious during the summer. You shall descend down the large gully in the W face from the Zadná Popradská lávka (ledge). The route AP/V-42 - Szcepanski (I, 1 place II, 1 hour). Translated by M. Ridzoň.

1. Cupity - Dupity (VI-) ? h.
J. Ďoubal, P. Krupka, 14. 7. 1980
info: IV+, (1miesto V+ a jedno VI-), 17 skôb, sada hexov

2.a Zmijuvkov kút (IV+, A1) 5,5 h.
M. Pelc, M. Neumann, 23. 6. 1974, 15 skôb, 1 klin
Priestup: P. Daniš, A. Zlínský 26. 8. 1991 (V+, horné tech. miesto, A1 - 4,5 h.)

Nasledujúce výstupy sú vlastne variantom predošlého výstupu a viac menej sa kryjú

2.b D. Macko - J. Švorc (V+, A3) 5 h.
lezené 9. 1977, 20 skôb, 5x hexcenter
Objektívnejší nákres pravdepodobne Pelc-Neumann
Nákres viď dodatočné informácie k stene

2.c Janiš - Harna (V+, A2) - vpodstate cesta Zmijuvkov kút
lezené neskôr
Nákres viď dodatočné informácie k stene

3. Cesta Nemcov (IV) 3 h.
O. Mugler, R. Richter, W. Schäfer, 20. 7. 1932
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 8. 3. 1960

AP/V :Cesta Nemcov. — Viac ako dvesto metrov vysoká stena je len JV 1 v najvyššej časti dobre vrstvená. Jej dolnú časť tvoria strechovité sklonené platne. V prostriedku steny sú zas dobre znateľné žlté výlomy. Nástup do steny je viac-menej v spádnici vrcholu. Strmými lištami za rastúcich ťažkostí, k spomínaným žltým platniam, ktoré prekonávame oblúkom doprava po šindľovite vrstvenej skale. Nad výlomami späť doľava, až pod vrchol, ktorý zliezame priamo. Dolná a prostredná časť predstavuje lezenie po nepríjemných šindlovitých platniach. V zime viac-menej skalný výstup pretekajúci ľadom

4. Prokeš-Matoušek (V+, A0) ? h.
Prokeš, Matoušek, leto 1975

5. Korsák-Urbanovič (V) 2 h.
B. Korsák, I. Urbanovič, 10. 9. 1958.

AP/V: Priamo na Zadnú Popradskú lávku. — V ľavej polovici juhovýchodnej steny severného vrcholu Kôpok, Veľkej Kôpky, je výrazný komínovitý zárez, tiahnúci sa vertikálne celou stenou, až do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku. Nastupujeme zo sutinoviska malou stienkou, rovno cez strechovito vrstvené platne do kúta, ktorým postupujeme asi dve dĺžky lana pod previsnutú stenu. Kútovou škárou pomocou skôb doprava za hranu platne, trávnatá plošina. Cez strechovito vrstvený previs hore. Postupujeme stále komínom až na ľahší terén. Nedáme sa zlákať doprava, ale ideme rovno do steny zárezovým komínom a ľahkým terénom do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku.

6. Cez Platne (V+) 3 h.
Brichta, Kajan, Kaššay, 29. 6. 1982
11 skôb, 5 hexov, možno čiastočne spolu s cestou 7
1 priestup: Gargulák, Bárdy, 18. 7.1982 (2,5 h.)

7. Piskořova diretisima ploten (IV+) 3 h.
M. Šmíd. 4.8.1970
J. Houser (Piskoř), T.Gross, M. Nosek (King), 5. 8. 1970, 5 skôb
Diretisima vedie na Zadný Popradský zub.
Info:Asi najkrajšia cesta v masíve,ale nie veľmi často lezená moderná IV+, sada vklínencov, frendov, pár skôb.

8. Páleničková cesta (V) 3,5 h.
H. Myslivcová, J. Vlček, L. Páleníček, 29. 9. 1968
Slovo autorov:Výstup ide výrazným kútom, spadajúcim zo Zadnej lávky v Kôpkach

9. Pacas - Samuhel (IV) 1 h.
M. Pacas, S. Samuhel, 12. 8. 1962

Taternik (1-2)/1963: Stenou na Zadný Popradský zub. — Vstup do steny je v spádnici Zadného Popradského zubu. Šikmo vľavo na trávnatý balkón. Z neho šikmo doprava desať metrov pod platňu, ktorú prechádzame zárezom na jej pravom okraji, a potom ešte pätnásť metrov na dobré stanovište. Ďalej pätnásť metrov po platni na voľný blok, z ktorého traverzujeme osem metrov vpravo (IV) na rímsu. Z rímsy priamo hore na trávnatú plošinku. Nad nami sa teraz vypína prostredná časť steny, vytvorená z veľkých hladkých platní. Pod nimi traverzujeme šikmo vpravo na málo výrazný pilierik, ktorý ohraničuje platne z pravej strany. Pilierikom ľahko hore na vrchol.

10. Gálfy - Rybanský (IV) 2 h.
I. Gálfy, M. Rybanský, 19. VIII. 1959.

Ľavým pilierom na Prostrednú Popradskú lávku. — Stena Zadného Popradského zuba spadá do akéhosi kotla. Kým z pravej strany ju ohraničuje zárez, ktorý smeruje na Zadnú Popradskú lávku, zatiaľ zľava ju ohraničuje výrazný pilier, ktorý sa začína ešte pod kotlom. Je širší, nad kotlom sa zužuje a nad zrázmi steny sa zahýba doprava k vrcholu Zadného Popradského zuba, pod ktorým sa stráca. Ním vedie výstup. Spočiatku z pravej strany, radšej v smere kotla, potom pod strednou, najstrmšou časťou traverzom vľavo. Ďalej ideme ľavou stranou piliera a nad zrázmi už po ňom, až na Prostrednú Popradskú lávku. Miestami IV.

11. Veľkým Kútom (IV+) 2 h.
I. Mátray, M. Neumann, 2. 10. 1971
1. priestup: Š. Hudáč, J. Kriššák, M. Kriššák, jún 1972

Masív Kôpiek so svojimi dvoma vrcholmi spadá do Dračej dolinky krátkou členitou stenou, ktorú v jej strmšej časti pretínajú štyri výrazné zárezy. V ľavej časti steny je zďaleka viditeľný obrovský biely výlom, v spádnici ktorého vedie nahor výrazný kút. Ním vedie aj výstup, ako vidno z nákresu. Veľmi slabé možnosti istenia. Pravú časť steny tvoria kompaktné platne prerušené spomínanými zárezmi, zaujímavými z horolezeckého hľadiska.

12. Švec - Füzy - Žák (V+, A3) 4 h.
Švec - Füzy - Žák, 26. 6. 1971

13. Malá Kôpka - pilier (III-IV) 2 h.
S. Culka, S. Reptová, M. Šebestová, L. Urbanovičová, I. Urbanovič, 27. 10. 1962
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 25. 4. 1963

AP/V:Malá Kôpka, pilierom. V spádnici vrcholu, v dolnej časti steny je výrazný pilier. Ním zľava po jemných chytoch do zárezu a potom na hranu piliera. Ďalej ideme sprava, po dobrých stupoch. V druhej dĺžke lana je ťažká stienka, ktorú prechádzame po skobách asi päť metrov šikmo doľava, do komína. Z komína dôjdeme na ľahký terén, kde sa čiastočne pilier stráca. Odtiaľto možno ísť po trávach, ktoré sú dosť strmé, do sedielka na Prednú Popradskú lávku vpravo od vrcholu. Stále hore. Pred nami je vrcholová členitá časť steny, nad ktorou je v hrebeni ostrá vežička s červeným sfarbením. Odtiaľ niekoľko metrov doľava a cez malú stienku a komínik do sedielka. Ďalej hrebeňom na vrchol. Zima: Miestami zasnežené lávky, výšvihy skalné.